"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, January 30, 2015

Bakit HINDI DAPAT isabatas ang BANGSAMORO BASIC LAW Part. IIGrowth of Catholics outpaced the global growth rate...

DID YOU KNOW...

The number of Catholics is 1,214,000,000. Yes, that’s 1.2 billion. The growth of Catholics outpaced the global growth rate by a modest 0.27%. Nearly 50% of new baptisms took place in the Americas (the second most frequent area was Africa with 16% of new baptisms). -[Source: Catholic Online]

I wounder how the cult of Manalo-- the Iglesia Ni Cristo® would react to this fact?! 

As they feel the rapid dwindling of their number while their Arena is eating up much of their budget just for maintenance alone, their local temples have big tarpaulins with the caption "PAMAMAHAYAG" to recruit more members... and of course at the expense of the Catholic Church!

I call these paid Ministers of the Iglesia Ni Cristo® 1914 MINISTERS of DECEIT!

Catholic Church in Arua, Uganda

Thursday, January 29, 2015

Bakit HINDI DAPAT Maaprobahan ang 'Bangsamoro Basic Law' sa Mindanao

Muslim Leaders Declare Aim Of World Domination. Rome, London, Spain, Paris, America

Napaka-sensitibo ang usapin tungkol sa BANGSAMORO BASIC LAW ngayon lalo na't  nangyaring PAGPATAY sa mga 44 PNP Special Action Force ng mga kaanib ng MILF o Moro Islamic Liberation Front.

Marami ang ayaw mabalewala ang usaping pangkapayapaan lalo na sa mga Kristianong hindi pa masyadong nakakaalam ng malalim na dahilan ng pakikibaka ng mga Muslim sa Mindanao.

Narito ang mga COMMENTS ng mga Muslim sa FACEBOOK BANGSAMORO GROUP kung saan mababasa niyo (Print Screen sa ibaba) ang kanilang malalim na saloobin kung bakit pinipilit nilang maipasa ang BBL at kung anong mangyayari sa Mindanao kung hindi ito maisabatas at kung ano ang pagtingin nila sa mga Kristianong Pilipino!

Sa usapin ng relihiyon, ang Islam ay may KAISAHAN. Wala sa kanila ang Separation of State and Church tulad ng mga gobyerno natin sa kasalukuyan. Sa Islam ang Civil Government at ang Relihiyon ay IISA lamang.

Sa ilalim ng Shariah, walang sinuman ang maaaring humusga o magpuna sa kanilang dios na si Allah o ng kanilang propetang si Muhammad. Mahigpit na ipinagbabawal ito ng kanilang batas religious at civil laws.  At sa mga lumabag ay matinding kaparusahan ang ginagawad ng civil/religious courts--minsan umaabot pa sa parusang kamatayan.

At dahil Theocratic po ang kanilang form of government, ang pag-atake sa Estado ay pag-atake sa Islam. At ang pag-atake sa Islam ay pag-atake sa kanilang dios na si 'Allah'. At ang kasagutan ay Jihad. Isipin niyo na lang kung anong maaaring gawin ng mga Muslim sa buong mundo kung pabagsakin ng Amerika ang ABRAJ AL-BAIT TOWERS (Mecca Royal Hotel Clock Tower) sa Mecca katulad ng ginawa ng mga Muhajideen sa USA Twin Towers noong September 11, 2001 Magde-declare sila ng Jihad at magkakaroon ng malawakang RELIGIOUS WAR! Islam vs the world!

ISIS THREAT – Supporters of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) converge at a mosque in Marawi City openly waving the dreaded black flag of the organization and pledging allegiance to its leadership. (Ali Macabalang Source: Retired Analyst)

Malimit nilang sinasabi na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan ngunit madalas ito'y taliwas sa ating Judeo-Christian MORAL STANDARDS.

Pero kung intindihin natin ang katuruan ng Islam, lalabas na TAMA naman po sila sapagkat para sa mga Muslim, ang TUNAY na KAPAYAPAAN (peace) ay ganap na MATATAMO lamang kapag ang RELIHIYONG ISLAM ay MAMAYANI o DOMINANT sa buong MUNDO o KAPULUAN at ang SHARIAH (شريعة‎) o ISLAMIC LAW o BATAS ISLAM ay siyang pangkalahatang batas na susundin!

Tanging ang KAPAYAPAAN ay masusumpungan lamang sa ISLAM dahil lahat ay NAPASAKOP (submission = Islam) sa ISLAM. Kaya't para sa kanila ang Islam ay relihiyon ng Kapayapaan.

Sa mga Muslim, ang MUNDO ay NAHAHATI sa DALAWA!

DAR AL-HARB (ار الحرب) - 'House of War' - o Lugar ng Pakikibaka - ito ang mga bansang HINDI pa NASAKOP ng ISLAM.  At upang tanggapin ang KAISAHAN ni ALLAH (Tauheed) at ni Muhammad na 'Propeta ni Allah' (Shahadah) at MAPALAGANAP ang ARAL ni 'Allah' sila'y patuloy na NAKIKIBAKA sa pamamagitan ng Jihad/Jehad hanggang ang lugar ng mga kafir/kuffar ay PASAKOP sa mga Muslim. Ang Mindanao ay isa sa kanilang ipinaglalabang Islamic State na may sariling batas na naaayon sa Shariah (BBL Provisions No. 11)

DAR AL-ISLAM (دار الإسلام) - 'House of Islam' o Lugar ng Kapayapaan - katulad ng mga bansang pinamumunuan ng ISLAM kung saan ang bawat Muslim ay nagpapasakop at namumuhay ayon sa kagustuhan ni Allah.

Narito pa ang ibang mga vocabulary upang maunawaan natin ang mga usapin nila sa BANGSAMORO GROUP sa Facebook!

TAKBIR / TAKBEER (تَكْبِير) - Ito ay ay salitang Arabic na kasing-kahulugan ng Allāhu Akbar (الله أكبر) na ang ibig sabihin ay "Allah ay Pinakadakila. Madalas gamitin ng mga Muslim ang katagang ito sa mga pormal na oras ng panalangin (salah), o sa tuwing tumatawag ang punong imam ng pagsamba (adhān), o kaya'y isang ekspresyon ng paniniwala sa panahong sila'y nagluluksa o nagbubunyi katulad ng matagumpay na Jihad, o kaya'y isinisigaw ito ng mga Muslim sa tuwing sila'y naghahandang lumalaban sa isang gagawing Jihad.

JIHAD / JEHAD (جهاد‎ ) - Ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay "Pakikibaka / pakikipagdigma" at isa sa mga dakilang tungkulin ng bawat Muslim. Ang tawag sa mga nakikibaka o nakikipagdigmaan para sa Islam ay isang MUJAHID (مجاهد‎), o MUJAHIDEEN (المجاهدين‎) kung sa maramihan.  Ang Jihad / Jehad ay malimit na mababasa sa biblia ng mga Muslim na kung tawagin ay Qur'an. Sa mga kaanak ng mga Muhahideen ay walang sisidlang kaligayahan sapagkat namatay silang ipinaglalaban si Allah at ang kanilang propetang si Muhammad. At ang kanilang gantimpala ay ika-pitong langit (seventh-heaven) o paraisonng dinadaluyan ng alak at gatas at makakapangasawa ng 72 kadalagahan.

KAFIR (كافر‎) / KUFAR (كفّار ) - Ito ay salitang Arabic na ang literal na pakaibig sabihin ay 'mga di sumasampalataya' o 'infidel' o mga taong di naniniwala as relihiyon (ng Islam) o mga KAAWAY ng ISLAM. Ang KAFIR (كافر‎) ay pang-isahan at ang KUFFAR (كفّار ) ay pangmaramihan. Madalas itong gamitin ng mga Muslim bilang katawagan sa mga Kristiano at Hudyo. Para sa kanila, ang mga Kristiano at mga Hudyo ay mga tumiwalag at umayaw sa 'dios' o 'allah' at ng lahat ng mga katotohanang ibinunyag (ng allah) sa tao (Muslim). Sa mga Muslim naman na hindi tumatalima sa katuruan ng Islam ay tinatawag na TAKFIR (تكفير‎ ). At sa mga Muhahideen ang mga Kafir/Kuffar at mga Takfir ay mga kalaban ni allah na dapat lipulin.

Narito ang halimbawa kung ano ang tingin ng mga MUSLIM sa ating mga HINDI-MUSLIM at kung paano ang Dar al-Harb at Dar al-Islam ay ipinaglalban nila kahit sa Jihad.

Kafir ang tawag sa ating mga Kristiano. At ang tingin nila sa mga Kafir ay mga second-class citizens o mabababang uri ng tao!

Kapag sa tingin ng mga Muslim ay "ginagago" sila, isang pamamaraan ito ng paghimok ng isang Jihad.

May saysay ang kamatayan kung ang isang Muslim ay namatay bilang isang Mujahideen o lumaban para kay Allah at Muhammad.

Kapag tinagurian kang isang kalaban ng Islam ay magiging kalaban ka ni Allah. Alam na kung ano ang kasasapitan ng isang kalaban ni Allah.

Kuffar ang tawag nila sa ating mga Kristiano at hindi nga sila papayag na ang mga Kuffar ay mananaig sa mga Muslim. Ganyan ang ipinaglalaban nila sa Mindanao na dapat ay hindi pinamumunuan ng mga Kuffar.

Makita niyo sa komento nila kung paano sila gustong pumatay kapag ang kanilang 'Islamic State of Bangsamoro' o ang Mindanao ay hindi mapapasakanila!

Ang mga Kristiano ay mga Kuffar, second-class citizens sa mga Islamic States at hindi kapantay ng mga Muslim sa karapatan.

Ito ang sinasabi kong Dar al-Harb. Jihad hangga't hindi pasasakop sa Islam ang isang bayan o lugar!

Isang pagbubunyi ang kamatayan ng mga kafir o kuffar!

Ang Mindanao o ang Bangsamoro ay gustong gawing 'Islamic State' tulad ng kanilang pinakikita sa itaas.

Mga second-class citizens ang tingin nila sa mga Pilipinong Kristiano... "ANO ANG GUSTO NIYO MGA KUFAR.. WAR NLANG CIGE.. HNDI KMI UURONG"!

Takbir! Kafir! Kufar! Mga kalaban ni Allah!

Jihad, Allah is with us!

This is why the BANGSAMORO BASIC LAW should NEVER be approved! They want an ISLAMIC STATE in MINDANAO.  Yesterday, they asked for an Autonomous Region! Today they ask for Bangsamoro Basic Law. Tomorrow they will ask for an Islamic State and complete independence of Mindanao from the Republic of the Philippines!

Wednesday, January 28, 2015

WHY ARE CATHOLIC AND PROTESTANT BIBLES DIFFERENT? WHO ORIGINALLY COMPILED THE BIBLE?

Modern-day Protestant pastors (even Born-Again) and Iglesia Ni Cristo® paid ministers avoided talking this topic by all honesty to their followers for fear of opening their hearts to the TRUTH about the CANONICAL ORIGIN of the WORD OF GOD called The BIBLE and WHO COMPILED them! -CD2000

Catholic Online: Catholic Bibles contain, and have always contained, all of the books of the Bible that have been traditionally accepted by Christians dating back to the time of Jesus. These accepted books total 46 in the Old Testament and 27 in the New Testament. Protestant Bibles, however, have seven fewer books in their Old Testament. These seven books excluded in the Protestant Bible are Baruch, Sirach, 1 and 2 Maccabees, Tobit, Judith and the Wisdom of Solomon, plus portions of Esther and Daniel.

These books were rejected by Protestant Reformers in the 1500s because elements in these books did not support certain Protestant theology and doctrines. Prior to the sixteenth century, however, all Christians used Bibles containing all 46 books of the Old Testament.

During the first century, there was much debate among the early Christians as to what made up the canon of Scripture.

The Church, having been given authority by Jesus Christ and under the guidance of the Holy Spirit, compiled the Bible in the form that it exists today.

PROPHETIC STATEMENTS: Will a Future Pope Be Forced to Flee Rome?

I can never trust our Muslim brethren who are living in Europe and the Americas while their leading preachers or imam (speaking in Arabic which most of us do not understand) during their Friday prayers announce publicly their intention to conquer Europe and Rome

If that would happen (God forbids), will Protestant churches, or the anti-Catholic sects and culs such as the Iglesia Ni Cristo® of Felix Manalo protect Rome and defend the Vatican and the Pope? Then we will know the Judases and the traitors! -CD2000

The current arc of history seems to be drawing us back into a very dark past—a time when Islam ruled half the civilized world and threatened the rest of it.


A demonstrator holds up a sign reading "I'm Muslim don't panic" during a protest against Islamophobia in front of the Brussels' Justice Palace in Belgium Oct. 26, 2014. (CNS photo/Francois Lenoir, Reuters)

Where will the Pope live when Rome falls to Islam?

It’s not an idle question. For one thing, there is historical precedent. Popes have been forced from Rome in the past. For another thing, numerous Islamic authorities have explicitly targeted Rome for conquest.

Rome may be the Eternal City, but it has seen rough times. In 846, for instance, Pope Leo IV had to briefly flee Rome when it was attacked by an Arab fleet. The following year, he ordered the construction of a great wall around the Vatican to protect it from marauding Muslims. Even as recently as the 1940s, Rome was occupied by a foreign army. Although the Nazis left the pope alone, there is no guarantee that that situation would have continued had the Germans been able to keep the Allied forces at bay.

If Rome ever falls to Islam, the pope—whoever he may be at that time—may choose to remain in Rome and suffer the almost certain martyrdom that would follow. That is up to him and the Holy Spirit. However, in light of the escalating Islamization of Europe, it would seem prudent for Vatican officials to draw up some contingency plans. If the pope chooses exile, it would probably have to be in North or South American since it’s unlikely there will be any safe havens in Europe. In fact, Italy is currently a safer place than many other European nations. Although many Muslim immigrants pass through Italy, it is not their first choice of residence. Other European countries offer much more generous welfare incentives than does Italy. Countries such as England, Belgium, France, Sweden, and Germany are likely to fall first.

By “fall,” I don’t mean that these countries will fall to Muslim armies. That probably won’t be necessary. What we will see—what we are already witnessing—is a slow, steady process of submission. Well, slow and steady up to a point—and then, a rapid acceleration.

Some places in Europe seem already to be in the rapid acceleration phase. Birmingham, England now has more Muslim than Christian children. “That means,” as Mark Steyn observes, “that absent any countervailing dynamic, its future is Muslim.” What will that future look like? Steyn comments:

If you’re a Muslim girl, the authorities will systematically turn a blind eye to forced marriages and honor violence and, if you’re a lower-class infidel girl, to “grooming.” If you’re boorish enough to draw attention to such unpleasantness, you’ll be committing a hate crime…

It’s not necessary to consult a crystal ball to see the future of Birmingham (England’s second largest city). The forced marriages of Muslim girls and the grooming of lower-class girls is already a reality in England. And so is the blind eye response. Most Americans don’t know about it, but it was recently revealed that over a sixteen-year period, 1400 girls in the city of Rotherham had been groomed, gang-raped, and traded by Muslim gangs—and all with the full knowledge of police, city officials, and child protection agencies. No one in authority did anything about it because no one wanted to be charged with “committing a hate crime” by singling out Muslims.

Tuesday, January 27, 2015

May BAYAD pala ang Inauguration ng Iglesia Ni Cristo®-1914 sa 'Philippine Arena' sa Lungsod ng Manalo (Ciudad de Victoria)!

Sabi nila WALANG BAYAD ang INAUGURATION sa LUNGSOD NG MANALO (Ciudad de Victoria)?

Sa MOA Arena, LIBRE ang kanilang New Year countdown. Sa Libis, LIBRE rin ang kanilang New Year countdown. Sa Philippine Arena ng mga Iglesia Ni Cristo® sa loob ng Lungsod ng Manalo (Ciudad de Victoria), hindi na nga libre, SAKSAKAN pa ng MAHAL ang ticket! HINDI pa dumating ang kanilang featured "immoral" singer na si Chris Brown.


Saturday, January 24, 2015

PATUNAY na HINDI SUGO ng DIOS si FELIX Y. MANALO ng IGLESIA NI CRISTO®-1914


Makikita sa larawan ng Ministro ng INC™ ang Family Picture ni Eduardo V. Manalo - ang mini-pope ng INC®
Isa na namang PANDARAYA at PANLILINLANG ng MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO® de MANALO 1914!


Mga bayarang Ministro ng Iglesia Ni Cristo® kung MANDAYA ay gagawin ang lahat! Sila ang mga taong sinasabi ni Cristo na mga IKATITISOD na MARAPAT lamang itapon sa dagat (Lk. 17:2)

Ang pinagsasabi nitong ministro eh, may NAG-IISANG DIOS daw at ito ay ang AMA LAMANG.

At gusto pang GAWING SINUNGLAING si JESUCRISTO sa pagsabing INAMIN ni Cristo na SIYANG SINUGO para PALABASING si Cristo ay TUMATANGGI bilang DIOS din!

Hindi ko mapagtanto kung bakit ang mga BAYARANG MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO® de MANALO 1914 ay mga SUGO ng KASINUNGALINGAN at PANDARAYA.

Ang mga pangungusap ni Jesus sa Juan 17:1-3 ay HINDI naman TINUTUTULAN ng IGLESIA KATOLIKA. Bagkos ito ay SINASANG-AYUNAN pa nga!

Catechism of the Catholic Church #233 "Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: not in their names, for there is only one God, the almighty Father, his only Son and the Holy Spirit: the Most Holy Trinity."

Ayon sa Opisyal na Katekismo ng Iglesia Katolika, ang DIOS ay IISA-- AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO!

At ang katawagan natin di kalauna'y ang BANAL NA TRINIDAD!

Ayon sa JOHN 17:1,3, TAHASANG sinabi ni Jesus na may IISANG DIOS, ikaw lamang AMA, at ang SINUGO ay HINDI si FELIX MANALO kundi TANGING si JESU-CRISTO lamang!

When Jesus had said this, he raised his eyes to heaven* and said, “Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you, Now this is eternal life,c that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ.

May IISANG DIOS at si JESUS ay ang TANGING SUGO na ipinadala ng IISANG DIOS!

Pero sa talatang sinipi nitong Ministro, wala po tayong mababasa na sinabing 'IKAW LAMANG AMA ANG DIOS at ako'y HINDI sapagkat ako'y SUGO lamang."

Gustong palabasin ng Ministrong ito na INAMIN ni JESUS na HINDI siya DIOS sa pagsabing DIOS AMA LAMANG ANG DIOS!

Pero heto naman ang mga talatang AYAW SIPIIN ng ministro (John 17:5,11,20-25)

Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began.

And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

“I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me.  

And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them even as you loved me.

Father, they are your gift to me. I wish that where I am* they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.


HIGHLIGHTS ng nasa itaas...
 • ...with the glory that I had with you before the world began (Jesus pre-existence)
 • ...just as we are one (Father and Jesus are One)
 • ...as you, Father, are in me and I in you... (Father and Jesus are One)
 • ...as we are one... (Father and Jesus are One)
 • ...before the foundation of the world... (Jesus confirmed his pre-existence before the world was ever created)
Ayon pala.

Sinasabi RIN ni JESUS na SIYA nga ay NAROON na KAPILING ng DIOS bago pa man LALANGIN ang SANLIBUTAN (Juan 1:1-5),

Sinasabi RIN ni JESUS na ang DIOS AMA ay SIYA ay IISA. Kaya't kung ang AMA ay DIOS ano pa kaya't HINDI DIOS si CRISTO na NAROON na KAPILING ng AMA sa IISANG PAGKA-DIOS?

At ang PATUNAY nito ay ang mga TALATA na MABABASA natin sa GOSPEL of JOHN Chapter 1:1-5;14

"Sa PASIMULA AY VERBO
At ang VERBO ay nasa DIOS
At ang VERBO ay DIOS...
At ang VERBO ay NAGKAWATANG-TAO at nakapiling natin!

Heto naman ang TURO ni APOSTOL PABLO sa mga taga-FILIPOS Chapter 2

Kahit SIYA'Y (si JESUS) likas at tunay na Diyos,
Hindi niya ipinagpilitang manatiling a kapantay ng Diyos.
Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos,
at naging katulad ng isang alipin.
IPINANGANAK siyang TULAD NG MGA KARANIWANG TAO.
At nang si CRISTO'y MAGING TAO!

Hayon LALONG LUMILINAW.

Sinasabi ng BIBLIA na si JESUS ay KAPANTAY at KAISA ng DIOS AMA bago pa man NILALANG ang SANLIBUTAN.

At sinasabi rin ng BIBLIA na itong si JESUS na KAPILING na ng DIOS AMA bago pa man lalangin ang sanlibutan ay KAISA NG DIOS AMA at siya'y KAPANTAY ng DIOS ng KADAKILAAN!

At si JESUS na KAISA na ng AMA bago pa man lalangin ang sanlibutan ay NAGING TAO, siya'y NAPARITO SA LAMAN at naging KARANIWANG TAO katulad natin!

At ang BABALA sa HINDI TUMATANGGAP kay JESUS na DIOS na NAPARITO sa LAMAN!

Kakila-kilabot ang mga MANGANGARAL na NAGTATAKWIL kay JESUS na DIOS na NAPARITO sa LAMAN o sa ibang salita'y NAGKATAWANG-TAO.

Ayon sa Pangalawang Sulat ni JUAN 1:7 ay ganito:

Sapagka't MARAMING MANDARAYA na NANGAGSILITAW sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga HINDI NANGAGPAPAHAYAG na si JESUCRISTO ay NAPARIRITONG NASA LAMAN. Ito ang MANDARAYA at ang ANTICRISTO.

Kaya't habang may sapat pang panahon, HUWAG na po nating hintayin ang pagdating na araw ng PAGHUHUKOM na maabutan tayong NAKIKIAPID sa mga EREHENG KATURUAN ng IGLESIA NI MANALO. 

Tayo'y MAHIGPIT na BINALAAN na noong una sa pagdating ng mga BULAANG PROPETA, kaya't lisanin niyo na ang mga TURO ng MANDARAYA at itakwil ang ANTI-CRISTO at lahat ng kanilang mga aral!

Hudyat na ang mga Manalo ang pinupuri sa loob ng INC™ ni Manalo

Mga pabahay sa mga kaanib ng INC™ ni Manalo

Gaya-gayang 'popemobile' na sinakyan ni Eduardo V. Manalo sa Leyte

Hindi lang Family portrait ang makikita sa mga mesa sa bawat opisina ng INC™ kundi
maging ang larawan ni Eduardo V. Manalo ay nakasabit sa mga dingding sa Central offices ng INC™  

Friday, January 23, 2015

BORN AGAIN GROUPS and the IGLESIA NI CRISTO®: On Private Interpretation of the Bible


Just because you can quote scripture, it doesn't mean you are interpreting it correctly. Even the devil quoted scripture and used it to promote evil.

Anyone can take words from scripture and justify just about anything today. Misinterpretation of Scripture can result in selective acceptance of the truths contained there. Without an authority (the Magisterium) to help us interpret scripture, scripture can easily be interpreted as having opposite meanings. God is a God of order, not disorder. Truth (God) does not contradict Himself.

Do you know where the Bible came from, or when it was put together? It didn't just fall out of the sky. Who decided what books belonged in the Bible in the first place? If the Bible alone is the source of all truth, didn't someone/some kind of authority "outside" the Bible determine which books belonged in the Bible in the first place? How can this be if the Bible alone is the source of all truth?

It was the authority of the Catholic Church, in the fourth century, who determined which books belonged in the Bible. The Bible does not have an inspired table of contents. This list of inspired books is an essential religious truth not contained in the Bible.

Therefore, at least one essential religious truth - the contents of the Bible - is found outside the Bible. Think about this.

The Church came BEFORE the Bible. How did people learn about Jesus after he was crucified, but before the Bible was put together by Catholics in the fourth century? Oral tradition. Study early church history. This is so important. We trust the Catholic Church, founded by Jesus Christ, to tell us what books belong in the Bible, and assure us that everything in it is inspired.

Today there are over 38,000 different protestant churches, each with their own interpretation of scripture. Many lines in scripture are often interpreted based on how someone wants to live their life at the moment. Or if there is a disagreement on a particular passage or moral question, a vote is taken. Truth is not determined by a majority vote. Many times, if a church did not agree with something in their church, they would leave and form their own church and make up their own interpretations of what scripture means. God's word can't possibly have so many different interpretations. Truth doesn't work this way.

The Catholic Church strongly encourages everyone to read the Bible every day for private devotion, to memorize it, love it, and to study it diligently. At every Sunday Mass the Holy Word of God is proclaimed, with readings from the Old Testament, New Testament and Holy Gospel.

To trust the Bible is to trust the authority of the Catholic Church. We are so blessed to have Holy Scripture, Holy Tradition and the Magisterium!

[Source: Unknown]

Thursday, January 22, 2015

MALAYSIA'S CURSE: Catholic Church loses legal battle to use the word 'Allah' in reference to God

Arab Christians have been using the word 'Allah' in pre-Islamic period. The Apostle Creed in Arabic says it: (Source: Creationism.org):


بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يُرَى وما لا يرى.
نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق.
مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شئ. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس.
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب.
وصعد إلى السموات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيى المنبثق من الآب. نسجد له ونمجده مع الآب والإبن. الناطق في الأنبياء.
وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.

Sadly, the Federal Court of Malaysia finally BAN Catholics from using the word 'Allah' [Arabic الله‎ ] in reference to the One Almighty God!

"Allah (English pronunciation: /ˈælə/ or /ˈɑːlə/; Arabic: الله‎ Allāh,  is the Arabic word for God (al ilāh, literally "the God"). The word has cognates in other Semitic languages, including Elah in Aramaic, ʾĒl in Canaanite and Elohim in Hebrew.

"It is used mainly by Muslims to refer to God in Islam, but it has also been used by Arab Christians since pre-Islamic times. -Wikipedia

How could Malaysia's majority Muslims be given the EXCLUSIVE RIGHTS to use the word 'Allah' when in the West MINORITY MUSLIMS keep on telling non-Muslims that 'WE ARE BROTHERS' with 'THE SAME GOD'.  How could we refrain from STEREOTYPING MUSLIMS and ISLAM as a religion when what WESTERN MUSLIM APOLOGISTS say is different from MUSLIMS say in Islamic countries.  Could this be MYTHS OF ISLAM:
"Muslims often complain of popular "misconceptions" about their religion in the West.

"We took a hard look, however, and found that the most prevalent myths of Islam are the ones held by Muslims and Western apologists. The only glaring exception to this is the misconception that all Muslims are alike (they aren't, of course), but even Muslims often believe this as well, as evidenced by the various contrary factions insisting that they are the true Muslims, while those who disagree with them are either infidels, hijackers, or hypocrites."
Malaysia's  FEDERAL COURTS decision only PROVES what CRITICS of ISLAM in the WEST have been saying since the Islamic terrorist attacks in the US in 9-11. If Muslims around the world wish that minority Muslims in other countries are respected, THEY SHOULD KNOW how to RESPECT RELIGIOUS MINORITIES in Islamic States such as Malaysia!

Let's learn from JESUS, the Son of God / the Prophet of God:

“Do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets. -Mt. 7:12
Malaysia Church loses battle to use 'Allah' in Catholic newspaper
The Federal Court in Malaysia has ruled that the Catholic Church has no right to use the term “Allah” which means God in the newsweekly Herald.
The decision follows the Church’s five year-long legal battle for the constitutional right to use the phrase.
A five-man bench led by Tan Sri Abdull Hamid Embong unanimously upheld that here had been no procedural unfairness in the Federal Court's earlier decision not to grant leave. He added that the threshold for the review had not been met. 
A seven-member panel of federal court judges on June 23, 2014, dismissed the church's application for leave to appeal the Court of Appeal's decision to ban the Herald from using the Arabic word for "God" in its Bahasa language content.
Chief Justice Tun Arifin Zakaria was among the four on the panel who dismissed the church's application, in a 4-3 "skin of our teeth" judgment, as the church's lawyers have called it, that saw three other judges dissenting.
With no more legal avenues to pursue for the right to use the word "Allah" in the Herald, the publication’s editor Rev Father Lawrence Andrew expressed disappointment on Wednesday that the Federal Court's dismissal of the appeal would further undermine the rights of minorities.
"Malay has been the language in the church in Malaya for centuries and I have shown evidence [that Bahasa Malaysia] was already a language of worship for hundreds of years in devotional booklets,” he said. "And during this period, there was no trouble whatsoever, so I don't see an possibility of evoking trouble.”
The word “Allah” is widely used by the Christians in Sabah and Sarawak and the church has argued that the ban of its use in the Herald is a violation of freedom of religion and expression.
Malaysian Chinese Association (MCA) politician Gan Peng Sieu, who is also a lawyer and was holding a watching brief on the case for the party, described the Federal Court's decision as a great injustice.
Islam is the official language of Malaysia, whose population is 61% Muslim, 20% Buddhist, 9% Christian, and 6% Hindu. About half of Christians in the Southeast Asian nation are catholic.
My heartfelt sympathy to all Victims of this curse. May they ALL REST IN PEACE!

Curse of Malaysia Airlines? 5 tragic moments in airline's history before MH17 and MH370 -Mirror.co.uk

Missing AirAsia QZ8501 and MH370: Twitter reacts to 'cursed' Malaysian flights -International Business Times

‘Is it a curse?’ Prayers for missing AirAsia plane -Al Arabiya News

The curse of Malaysia Airlines: MH17 brings back nightmares of MH370 -Daily Star News 

Wednesday, January 21, 2015

Ang Iglesia Ni Cristo® raw ay isang "Home Grown" Filipino Religion

Isang dayuhang mamamahayag ng The Wallstreet Journal ang nakapansin sa mga nagtutulisang mga templo ng Iglesia Ni Cristo®.  At ayon sa kanya ang INC™ raw po ay isang "Home Grown Filipino Religion" o isang "Home Grown Church".

Ang pagkasulat pa nga niya eh "Iglesia ni Christo"

Ayon pa rin kay G. Ramy Inocencio, ang dayuhang mamamahayag, si Felix Manalo raw ay isang ex-Catholic na nakipagalyansa sa mga Protestante "then he made his own" church.

Nagtatag daw po ng sariling iglesia si Felix Manalo.  Ito ay hango sa paliwanag ng Tagapagsalita ng mga Manalo na si G. Edwil Zabala.

Iyan naman talaga ang pinapatunayan sa Securities and Exchange Commission ng kanilang Registration.  Na si Felix Y. Manalo ang NAGTATAG nito (PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5)Mabilis daw ang paglago ng INC™ pero "largely at the expense of the Catholic faith".

Bagamat hindi naman ipinakita sa video, marahil ay itinanong ni G. Ramy Inocencio kung kulto ba ang Iglesia Ni Cristo®, na mariin namang itinanggi ng Tagapagsalita ng INC™ na sila raw ay HINDI KULTO ngunit "Christian Religion".

Ayon sa paliwanag ni Zabala, sila raw ay naniniwala na ang "LORD GOD" daw po ay "should be WORSHIPED" at kung ano raw ang turo ng "LORD JESUS CHRIST" at ng mga Apostol at ng "EARLIER SERVICE OF GOD that GOD must be WORSHIPED".

Totoo kayang si "LORD GOD" lang ba ang kanilang SINASAMBA?

Ayon sa Fundamental Beliefs of the Iglesia Ni Cristo, bilang 14 ay ganito:

"Christ should be highly honored and worshiped by members of the Church of Christ because this is the will of God (Phil.2:9-11)."

Ayon pala! Si CRISTO rin pala ay SINASAMBA ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo®!

SINASAMBA sa kabila ng kanyang pagiging TAO LAMANG!

Napansin niyo ba ang BIBLE VERSE na pinagkuhanan? MULA SA FILIPOS!

Bakit kaya IWAS silang i-quote ang Verses 5-8?  [Basahin ang aking previous post na Iglesia Ni Cristo Lies and Deceit Part 2]

Heto't MAGUGULAT KAYO! Basahin natin ang VERSES 5-11 ng PHILIPPIANS 2

5 Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus, 6 Who, though he [JESUS] was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped.
7 Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance8 he humbled himself,becoming obedient to death, even death on a cross. 9 Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name,10 that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, 11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Kaya pala IPINAG-UUTOS sa Filipos na SAMBAHIN si JESUS ay sapagkat SIYA AY NASA ANYONG DIOS!

Kaya't LALABAS na ang IGLESIA NI CRISTO® ay LUMALABAG sa BIBLIA sapagkat DALAWA ang KANILANG SINASAMBA!

Isang LORD GOD at isang LORD JESUS CHRIST!

Isang DIOS at isang TAO LAMANG!

Saan ba ITINUTURO sa Biblia na DAPAT SUMAMBA sa DALAWA at sa ISANG TAO LAMANG!?!

Sa paksa ng panayam ni G. Inocencio, LUMALABAS na KULTO  nga ang samahang Iglesia Ni Cristo®! Heto ang mga nadiskubre ng mamamahayag!
 • Highly controlled church
 • Pinagbawalan ang mga journalists and were "politley" declined to film inside their temple
 • Bawal ikasala sa hindi kaanib ng Iglesia Ni Cristo®
 • Binibisita ang bawat kaanib na "nanlalamig"
Paliwanag pa ng Tagapagsalita ng INC™ [Video Time 04:11 - 04:15], ang kanilang mga gawain daw ay siyang GINAWA ng UNANG IGLESIA NI CRISTO?

Ang UNANG IGLESIA ba ay INC™? O mga KATOLIKO?

PASUGO Hunyo 1940, p. 27:
"Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesia. Sila'y nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin."

Ang GINAWA raw ng UNANG IGLESIA ay siyang DAPAT gawin ng mga Iglesia Ni Cristo® 1914.

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

Ang TUNAY na IGLESIA raw ay HINDI DALAWA kundi IISA. Kaya't kung ang UNANG IGLESIA ay BUHAY pa rin hanggang ngayon eh PEKE ng PANGALAWANG IGLESIA NI CRISTO!

PASUGO Abril 1966, p. 46:
Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

At kung sasabihin man nilang NATALIKOD na GANAP ang UNANG IGLESIA NI CRISTO, baka naman magulat sila sa OPISYAL na PAHAYAG ng kanilang magasing PASUGO

PASUGO, Abril 1966, p. 46:
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."

Hanggang sa KASALUKUYAN (1966) pa pala ay TUNAY pa ring IGLESIA NI CRISTO ang IGLESIA KATOLIKA mula pa noong UNANG SIGLO!

Kaya't TAMA ang KINALABASAN ng panayam ni G. Inocencio sapagkat ang Iglesia Ni Cristo® ay isang kulto lamang na umusbong sa Pilipinas noong 1914 at siyan'g Iglesiang kinikilala lamang ng mga kaanib na PROUDLY PINOY MADE!

Iglesiang PEKE, KULTO at PINOY-MADE!

Monday, January 19, 2015

Salamat po at Paalam Papa Francisco!


It's Official: Pope Francis draws the biggest gathering in the history of the Church and that's in Manila!

It's official. Pope Francis' Mass at the Luneta yesterday was the Largest Papal gathering in the history of the Church. I was there too!

Paid Ministers of Manalo's INC™ Church have been lying to their members that the Catholic Church in the Philippines is losing its members to the Iglesia Ni Cristo®-1914. I don't think a strong 6-7 million attendees is a proof of that "losing members" in the Catholic Church.

And YES! One thing is obvious! INC™ Ministers LIED again!

6-7M attend Pope’s Mass at Luneta

Philippine Inquirer: MANILA, Philippines–Pope Francis on Sunday concluded his apostolic visit with a pastoral message in his final Mass attended by an estimated 6 million Filipinos who beat their own record of love for the world’s largest papal gathering: Find your identity as God’s children in the Sto. Niño, and thereby, cherish each child and protect the family. 
The Pontiff hailed the Philippines as the “foremost Catholic country” in Asia whose citizens have a vocation to be “missionaries of faith” in the region. 
Celebrating his concluding Mass at Manila’s Rizal Park before euphoric Filipinos on the rain-drenched Feast of the Holy Infant, the Pope wove his homily around the symbolic message of the Holy Child. 

Tuesday, January 13, 2015

INFOGRAPHIC: Asia's Catholic Population according to AFP

Quite contrary to what the Iglesia Ni Cristo® is portraying in their own publications and tv programs, here is AFP's Infographic on Catholic population in Asia. Surprisingly AFP is saying that Philippines has 93% Catholics.


Sunday, January 11, 2015

An Open Letter To Muslim World by a French Muslim Philosopher!


Thousands of Germans go to the streets to protest against the Islamization of Europe!

While the world have seen the barbarity of Muslim Jihadists and Extremists from US, Nigeria, Syria, Iraq, Australia and now in the heart of Europe, PARIS, FRANCE, it's very clear to us now that THEY won't be FRIENDLY with us yesterday, today and even tomorrow.

The only mistake we've done to them is that WE ARE INFIDELS in their eyes and so we are all their potential enemies.

In their understanding of PEACE, it can only be achieved when ISLAM becomes the DOMINANT RELIGION in the WORLD, and all non-Muslims or INFIDELS like me, will be SUBJUGATED under the Islamic Law (SHARIAH), stripped off of their basic rights as a human person and live a life of a DHIMMI and pay the JIZYA (Islamic Tax).

And if a non-Muslim or infidel doesn't want to convert to Islam and don't pay the JIZYA, the ultimate punishment is DEATH!

It's the TIME... the RIGHT TIME for us INFIDELS to call a SPADE a SPADE. Throw in the garbage all those political correctness statements by our coward politicians.

Of course, WE DO NOT GENERALIZE MUSLIMS but more or less 80% of all TERRORIST RELATED CRIMES around the world were committed by MUSLIMS.

Everytime there are Muslim related terrorism, "moderate" Muslims are quick to apologize saying "THEY AREN'T MUSLIMS" or they say "THEY DO NOT REPRESENT ISLAM" or still some other say, they are just a "MINORITY" around two per cent.

If these TERRORISTS aren't MUSLIMS, why they are following the very PILLARS of ISLAM:
 • Profess the Shahada (La ilaha illa Allah wa-Muhammad rasul Allah - the same emblem written found in the Saudi Arabian flag and the ISIS symbol)
 • They perform the Salat or prayer five (5) times facing Mecca, Saudi Arabia -- the center of Islamic world where the Kaaba is located.
 • They give Zakat (charity) especially during the month of Ramadan.
 • Religiously practice Sawm (fasting and self-control) during Ramadan
 • Perform Hajj (pilgrimage) or Umrah to Mecca (where the black-stone in the Kaaba is) and Madina (where the burial site of Muhammad is located).
 • Read the Qur'an and the Hadiths
 • Implement Shariah 
TWO PER CENT of 1.6 BILLION Muslims around the world is NOT JUST a MINORITY! That is 1.6 MILLION TERRORISTS!

Do not believe OBAMA, ABBOT, HOLLANDE, and other European country leaders who are all IN DENIAL of this reality!

But for us, WE KNOW our ENEMY! It's the ISLAMIC JIHADISTS / MUSLIM EXTREMISTS aka Al Qaeda, Boko Haram, Hamas, ISIS, Jamiat-e Islami, Jemaah Islamiah, Al Nusra Front, Abu Sayyaf, Al Shabaab, Ansar al-Islam, Hezbollah, Muslim Brotherhood, Palestine Liberation Front etc.

Egypt’s Sisi: Islamic “Thinking” Is “Antagonizing the Entire World”
It's time for MUSLIMS to face ISLAM and their IMAM!  There is a serious need to REFORM their RELIGION and that CALL has been STARTED by EGYPT PRESIDENT ABDEL FATTAH EL-SISI Until then, they will ALWAYS see us as their ENEMIES to be CONVERTED, SUBJUGATED, or EXTERMINATED!

In Open Letter To Muslim World, French Muslim Philosopher Says Islam Has Given Birth To Monsters, Needs Reform

Taken from MEMERI (The Middle East Media Research Instutute)

In an essay published October 3, 2014 in the French newspaper Marianne, French Muslim philosopher Abdennour Bidar, author of Self Islam: A Personal History of Islam (Seuil, 2006); Islam without Submission: Muslim Existentialism (Albin Michel, 2008), and A History of Humanism in the West (Armand Colin, 2014), wrote that Muslims cannot make do with denouncing and repudiating terrorist barbarism, but must acknowledge that its roots lie within Muslim society, and especially within the Islam that is prevalent in the Arab world today. He points out that Islam, like all religions, has throughout its history been a source of much good, wisdom and enlightenment, but that today's mainstream Islam rejects the freedom and flexibility that are advocated by the Koran and instead promotes rigidity and regression that ultimately give rise to terrorism. The Muslim world, he concludes, must therefore reform itself, and especially its education systems, based on principles of freedom of religion and thought, equality, and respect for the other.

The following are translated excerpts from his essay:

Abdennour Bidar (image: aujourdhui.ma

"I See That You Are Losing Yourself And Your Dignity, And Wasting Your Time, In Your Refusal To Recognize That This Monster Is Born Of You"

"Dear Muslim world: I am one of your estranged sons, who views you from without and from afar – from France, where so many of your children live today. I look at you with the harsh eyes of a philosopher, nourished from infancy on tasawwuf (Sufism) and Western thought. I therefore look at you from my position of barzakh, from an isthmus between the two seas of the East and the West.

"And what do I see? What do I see better than others, precisely because I see you from afar, from a distance? I see you in a state of misery and suffering that saddens me to no end, but which makes my philosopher's judgment even harsher, because I see you in the process of birthing a monster that presumes to call itself the Islamic State, and which some prefer to call by a demon's name – Da'esh. But worst of all is that I see that you are losing yourself and your dignity, and wasting your time, in your refusal to recognize that this monster is born of you: of your irresoluteness, your contradictions, your being torn between past and present, and your perpetual inability to find your place in human civilization.

Friday, January 9, 2015

Samu't saring kaipokrituhan ng Iglesia Ni Cristo® o INC™ sa Facebook

 Ano ba ang binibilang ng Gregorian Calendar na 2014, ang Centenario ng INC™ o ang edad ng Iglesia Katolika?


 Kanino ba talaga ang Iglesia Ni Cristo® -1914? Bakit puro MANALO lamang ang mga hinihirang na mga "papa"? [Mula sa kaliwa: Felix Y. Manalo-tagapagtatag; Eduardo V. Manalo - apo ni Felix Manalo, tagapagmana; Eraño G. Manalo - anak ni Felix Manalo-tagapagmana]


 Iglesia De Cristo® o Iglesia Ni Cristo® o Kirche de Cristo® o Iglesia Ni Cristo-(Church of Christ), ano pa man ang pagkasalin sa ibang wika ay IISA lamang OFFICIAL LOGO at iisa ang MAY-ARI nito at walang iba kundi si FELIX MANALO at ang PANANALAPI ay pinamamahalaan ng pamilya Manalo sa Central (at Local) sa Pilipinas!


 Hindi lamang sa pangalan nakikilala ang INC™  sa ibang bansa kundi sa LOGO nito! Makakaasa ang bawat kaanib ng Iglesia Ni Cristo® na tunay ito kung makikita ang opisyal na LOGO ng INC™-- patunay na ito nga ang Iglesiang TATAG ni Felix Y. Manalo sa Pilipinas noong 1914.

EVM = Eduardo V. Manalo!
Anong meron sa  EVM at kailangang talagang malaking titik ang mga letrang EV sa EVangelical at M sa Mission? At anong meron sa kulay na GREEN-WHITE-RED sa EVM?

Magiging banal ba ang isang kaanib ng INC™ kung susundin lahat ng mga alituntuning ibinabahagi ng kanilang pamunuan? Ito ba ay NASUNOD ng yumaong SUGO na si FELIX MANALO? Naging banal ba siya noong siya'y nabubuhay?

Thursday, January 8, 2015

Why we need to talk about the real enemy: ISLAMIC JIHAD!

In response to TERRORIST ATTACK IN PARIS FRANCE, we need to look seriously what Islam and Muslims can do to us if we dare to question their beliefs!

What you will learn from this video are:

 • History of the Quran
 • HIstory of Islam
 • Life of Muhammad
 • Why Jews and Christians were expelled from Madina and the entire the Middle East
 • The Crusades
 • Dhimmitude
 • History of the Islamic Caliphate under the Turks
 • Muslim Brotherhood
 • The State of Israel
 • Political Correctness
 • Rising of Islam in the West and their agenda to dominate
 • What we can do as INFIDELS (non-Muslims)
 • Who are we in the eyes of Muslims and who are the Muslims.

THANK YOU MS. BRIGITTE GABRIEL! Add her at Twitter @act4america 

Is Islam Really a Peaceful Religion? (with quotes from the Quran)

Today, the world again was in SHOCKED when Breaking News around the world showed three (3) masked gunmen killed 12 French Satirists on a broad daylight.  The three gunmen were identified as MUSLIMS trying to AVENGE their Prophet after Charles Hebdo published a cartoon depicting Muslims prophet satirically.  

In the Facebook page of Al-Jazeera, floods of comments poured in, with some Muslims justifying the killing for insulting their prophet Muhammad, some condemn (taqqia)!

So we are back to the same question: HOW PEACEFUL IS ISLAM and MUSLIMS when they are criticized? Thanks to Dr. Taylor Marshall for this brilliant post! -CD2000

By Dr. Taylor Marshall


Is Islam a peaceful religion? Let’s not ask the news sources or the Islamic Studies college profs. Let’s just look at what the Quran itself says. You make the decision for yourself.

Before you look at the verses in the Quran, here are three things to consider:

 1. Muhammad was a military leader. He was more of a general than a guru. Historical records (Islamic and secular) record the battles and raids of Muhammad. Here’s a Quran verse on that topic: Quran (8:67) – “It is not for a Prophet that he should have prisoners of war until he had made a great slaughter in the land…”
 2. In the pattern of Muhammad, leaders of Islam are not immams, pastors, or priests. They are political militaristic leaders. Here’s a Quran verse on that topic: “Quran (47:35) – “Be not weary and faint-hearted, crying for peace, when ye should be uppermost (Shakir: “have the upper hand”) for Allah is with you.”
 3. Why did the Crusades (the first pan-Christian wars) begin in the middle east after Islam began invading and attacking Christian settlements in the 8th through 11th centuries? Could it be that Islam introduced something new the euro-asian political sphere that got things out of whack?

Okay, and now for the verses from the Quran
(This were collected from this site.)

The Quran contains a mandate to kill

The first example explains how those who wage war against Allah should be:
 • crucified
 • murdered
 • have their hands cut off
 • have their feet maimed
 • imprisoned
Quran (5:33) – “The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement.”

Here’s a verse criticizing Muslim’s remain “peaceful” and refuse to fight:

Quran (4:95) – “Not equal are those believers who sit (at home) and receive no hurt, and those who strive and fight in the cause of Allah with their goods and their persons. Allah hath granted a grade higher to those who strive and fight with their goods and persons than to those who sit (at home). Unto all (in Faith) Hath Allah promised good: But those who strive and fight Hath He distinguished above those who sit (at home) by a special reward.” 
Quran (2:191-193) – “And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief] is worse than killing…but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until there is no more Fitnah [disbelief and worshipping of others along with Allah] and worship is for Allah alone. But if they cease, let there be no transgression except against Az-Zalimun (the polytheists, and wrong-doers, etc.)” 
Quran (2:216) – “Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.” Not only does this verse establish that violence can be virtuous, but it also contradicts the myth that fighting is intended only in self-defense, since the audience was obviously not under attack at the time. From the Hadith, we know that this verse was narrated at a time that Muhammad was actually trying to motivate his people into raiding merchant caravans for loot.

Quran (4:74) – “Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward.” 
Quran (4:76) – “Those who believe, fight in the cause of Allah…” 
Quran (4:89) – “They but wish that ye should reject Faith, as they do, and thus be on the same footing (as they): But take not friends from their ranks until they flee in the way of Allah (From what is forbidden). But if they turn renegades, seize them and slay them wherever ye find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks.” 
Quran (8:39) – “And fight with them until there is no more fitna (disorder, unbelief) and religion should be only for Allah” 
Quran (8:57) – “If thou comest on them in the war, deal with them so as to strike fear in those who are behind them, that haply they may remember.”

So there are words from the Quran. If you want to understand a religion, read its original texts. They will show you the truth on the matter. Again, make your own conclusions.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...