"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, February 28, 2015

Knowing the names of false gods mentioned in the Bible-- a refutation against the charges of Protestants that Catholics worship pagan gods

Our Lady and the Archangels and Saints (Source: st.takla.org)
Some protestant sects particularly all Born-Again groups, the Ang Dating Daan of Eliseo Soriano and the Iglesia Ni Cristo® of Felix Manalo accused Catholics of worshiping "gods" which according to them were in the Bible. However, they couldn't point out where it's written in the Scriptures the names of Mary, the Blessed Mother, or Joseph, the foster father of Jesus or any of the saints were among the "gods".  In fact, the Scriptures is very clear  that the saints in heaven were offering our prayers in the form of incense, in our behalf before the Throne of the Lamb, the saints who "washed their clothes" in the blood of the Lamb, offering prayers before the Throne of the Lamb (see Revelations 4:4, 6; 5:8; 7:9-17;  8:4 ).

Pastors and ministers who use the Scripture to deceive our pooly-catechized brethren must be exposed! Rise Up Catholics! And pray to saints for their conversion!


False gods/goddesses mentioned in the Holy Scriptures

NAME WHERE WORSHIPEDDESCRIPTION WHERE IN SCRIPTURE
Artemis (Diana) Asiamany-breasted fertility goddess Acts 19:28
Asherah
symbol - a pole
Canaangoddess of the sea
wife of El
Judges 3:7
1 Kings 18:19
2 Kings 21:3
2 Chronicles 15:16; 24:18
Ashtoreth
(Astarte Queen of Heaven)
Canaan
Sidon
mother-goddess
fertility goddess
Judges 2:13; 10:6
1 Samuel 12:10
1 Kings 11:5, 33
Jeremiah 7:18; 44:17-25
Baal Canaanyoung storm god
chief god of Canaan until
the Exile;
the name Baal is often linked
with place names, such as Gad, Peor, etc
Judges 2:13
1 Kings 16:31-32; 18:18-29
Baal-Zebub Philistiagod of Ekron 2 Kings 1:2
Castor, Pollux Greecetwin sons of Zeus Acts 28:11
Chemosh Moab
?Ammon
national god of war Numbers 21:29
Judges 11:24
1 Kings 11:7, 33
Jeremiah 48:7
Dagon Philistianational god of rain/ agriculture Judges 16:23
1 Samuel 5:2-7
Hermes (Mercury) Greecemessenger god, god of cunning, theft Acts 14:12
Marduk (Bel) Babylonyoung storm/war god chief god Isaiah 46:1
Jeremiah 50:2; 51:44
Molech
(Malcam)
(Milcom)
(Moloch)
(?Rephan)
AmmonIsrael
national god worshiped with child sacrifice Zephaniah 1:5
Jeremiah 49:1, 3
1 Kings 11:5, 7, 33
Acts 7:43
Acts 7:43
Nebo
(Nabu)
Babylonson of Marduk
god of wisdom, literature, arts
Isaiah 46:1
Nergal Babylongod of hunting/the underworld 2 Kings 17:30
Rimmon (Hadad) Damascusgod of thunder, lightning, rain 2 Kings 5:18
Tammuz Babylonfertility god Ezekiel 8:14
Zeus Greecechief of Greek gods Acts 14:12
Legend ( ) = alternative name
SourceBible Facts and Figures, Tim Dowley, A St. Joseph Bible Resource, Catholic Publishing Corp., New Jersey, USA, p. 16

Monday, February 23, 2015

Abuloy ng mga Iglesia Ni Cristo® sa 'Dios' ba o sa mga Manalo?Napakagaling mo naman. Isang hindi kaanib sa Iglesia ay nakagawa ng sariling breakdown ng mga alay sa Diyos. Nakakatawa ka dahil puro second hand experience lang ang alam mo. Try mo namang subukan ang tunay na pglilingkod, baka sakaling maramdaman mo ang pagtawag ng tunay na Diyos. Kung sabagay, pangit nga pala para sa mga katoliko ang pagbibigay ng malaking halaga sapagkat mas pinahahalagahan nila ang kanilang kayaman kaysa sa kanilang kapayapaan. Sa comment mong ito, mas lalo mo lang pinapatunayan na ang mga katoliko ay hindi buong loob na nagbibigay at samakatuwid ay binibilang ang kanilang mga naaabuloy at pinagtitipiran ang Diyos. Kaawa-awa. Wala kasing matibay na doktrina ang Katoliko patungkol sa pagbabalik ng mga biyayang nakamtan sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. on Iglesia ni Cristo Symbol, nasa Biblia ba ang kahulugan ng kanilang bandila?

Napakagaling mo naman.

Opo magaling po ako. Sa katunayan, biyaya po ng Dios ang kagalingan ng isang tao. Biyaya po itong ibinigay sa mga unang mga Kristiano upang maging patunay po na ang kanilang mga aral ay kinasihan po ng Dios. Kaya't sa katuparan ng mga pangakong iyon, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay tumatawid na po sa ikatlong milenyo!

Isang hindi kaanib sa Iglesia ay nakagawa ng sariling breakdown ng mga alay sa Diyos.

Una, mali po kayo riyan. Ako po ay tunay na kaanib ng tunay na Iglesia ni Cristo at hindi po Iglesia Ni Cristo®.  Kayo po ay kaanib po ng INC™ na itinatag po ng isang erehe, dating Katoliko at tumiwalag at nagtayo ng kanyang sariling iglesia at pinangalanan niyang "Iglesia Ni Cristo (INC"), pinarehistro at pumirma bilang "Tagapagtatag" o siyang may-ari ng INC™. 

At pangalawa, patungkol po sa Iglesia Ni Cristo in a Nutshell ano po ba ang ipinagmamaktol ninyo sa mga pagbubunyag ng nag-upload tungkol sa financial flow sa loob ng INC™ ni Manalo? Top-secret po ba kung magkano ang kinikita ng Corporation Sole ng mga Manalo at masyado kang nag-aalala kung bakit alam ng nag-upload ang lahat nito? 


Ang pangatlo po, hindi po sa Dios ang mga alay ng mga kaanib ng INC™. Kailan ba naging sa Dios ang mga alay niyo eh puro papuri sa mga Manalo ang inyong mga dedications ng mga gusali, paaralan o foundation. Halimbawa nito, ang The Felix Y. Manalo Foundation, Inc; ang New Era University bilang papuri kay yumaong Eraño G. Manalo (Era-New); ang EVangelical Missions niyo na may big letters na EVM-- ang initial ni Eduardo V. Manalo-- ang inyong Executive Minister na apo ni Felix Y. Manalo. Ang kinatitirikan ng inyong Philippine Arena-- ang Ciudad de Victoria na kung isalin sa Tagalog ay Lungsod ng Manalo? At kailan pa naging 'dios" ang mga Manalo at inaalayan ng abuloy?

Nakakatawa ka dahil puro second hand experience lang ang alam mo. Try mo namang subukan ang tunay na pglilingkod, baka sakaling maramdaman mo ang pagtawag ng tunay na Diyos.

Tanong: Totoo ba o hinde ang mga paratang ng nag-upload ng Iglesia Ni Cristo in a Nutshell? Kung totoo, dapat ka lang namang mabahala kasi nabubunyag kung sino at kanino pala napupunta ang mga kinukulimbat na salapi ng mga Manalo. Kung hindi naman totoo eh bakit di ka magpakita ng counter evidence upang mapatunayan mong nagsisinungaling ang nag-upload nito?  

Kung sa paglilingkod lang ang usapin, naku, hindi po kami kulelat diyan. Ang Iglesia Katolika po na siyang tunay na Iglesia ni Cristo ay isa sa may pinakamalawak na paglilingkod.


Mula po sa pagtulong sa mga kapus-palad, mga may sakit, mga nawalan ng tahanan, mga inabandona, mga may kapansanan, mga inapi ng pamahalaan, mga nasalanta, mga biktima ng kalamidad at digmaan, at marami pang iba, sa iba't-ibang sulok ng mundo.  Kami po ay natatagpuang naglilingkod sa bawat sulok ng mundo-- maging sa mga lugar na hindi man lang napupuntahan ng mga bayarang Ministro ng Iglesia Ni Cristo®, kami'y naroon at naglilingkod para sa Dios.

Kung sabagay, pangit nga pala para sa mga katoliko ang pagbibigay ng malaking halaga sapagkat mas pinahahalagahan nila ang kanilang kayaman kaysa sa kanilang kapayapaan.

Hindi po sa pangit. Nagbibigay po ang mga Katoliko ng naaayon sa kanilang kapasyahan ng HINDI na kailangan pang i-record kung magkano ang kontribusyon sa bawat buwan. Hindi po kasi sapilitan ang pagtulong sa Iglesia.  Sa katunayan, kung gawin siguro naming sapilitan ang abuluyan sa Iglesia ni Cristo ay malamang kami na ang pinakamayamang Iglesia sa buong mundo. Pero hindi kami sa yaman ng sanlibutan nagbibilang. Kami po ay nag-iimpok ng yaman sa langit at binibilang namin ang mga banal sa langit na sila ang naging pruweba na kabanalan ang aming pakay.

Kayo kaya sa Iglesia Ni Cristo®, anong impok ba ang inyong gawain? Pinalalagay ninyong "nanlalamig" ang isang kaanib kung di na siya nagsasamba sapagkat ang isang mananampalataya sa INC™ ay kabawasan sa pumapasok na abuloy sa loob ng INC™ ni Manalo.

Sa post ni INC-Readme, sinisiraan niya ang Iglesia Katolika, 'yun pala ay dahil sa nanghihingi ng DAGDAG ABULOY sa mga kaanib. [Basahin ang "Ang Iglesia Katolika ay Tuluyan ng Bumagsak sa Kanluran" ].

Sa comment mong ito, mas lalo mo lang pinapatunayan na ang mga katoliko ay hindi buong loob na nagbibigay at samakatuwid ay binibilang ang kanilang mga naaabuloy at pinagtitipiran ang Diyos.

Tulad ng sinabi ko, hindi naman po kami maka-sanlibutan at kailangan pa naming magtayo ng pinakamalaking arena para lang sabihing mayaman kami.  Hindi po kasi nabibilang sa salapi ang tagumpay ng isang Iglesia kundi sa mga kaanib.  Sa inyo man ang malaking arena pero sa tunay na Iglesia naman ang malaking paglilingkod sa Dios at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Doon po tayo magkaiba-- ang Iglesia ni Cristo vs. Iglesia Ni Cristo®!

Wala kasing matibay na doktrina ang Katoliko patungkol sa pagbabalik ng mga biyayang nakamtan sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos.

Strawman. Ano naman ang katibayan mo't sinabi mong walang matibay na doktrina ang Iglesia Katolika? Napagtagumapayan namin sa mga emperyo, kaharian at ideolohiyang namatay na lamang sa kasaysayan at ngayo'y tumatawid na kami sa Ikatlong Milenya.

Nakalimutan mo na ba na ang mga KALENDARYO na nakasabit sa inyong mga opisina, kahit sa opisina ni Eduardo V. Manalo ay CATHOLIC CALENDAR?Nakalimutan niyo yatang ituro sa mga kaanib niyo na ang tawag sa mga kalendaryo nio sa INC™ Central ay ang Gregorian Calendar na pinasinayan ni Papa Gregory XIII noong 1582.  At ngayo'y ginagamit ng buong mundo, maging mga di-Katoliko bilang Standard Calendar.  

Hindi lang yan. Ang BIBLIA na ginagamit ninyo, hindi naman ito sinulat ni Felix Manalo. At lalong walang ambag dito si Eraño G. Manalo at si Eduardo V. Manalo.  Ni laway, walang pakinabang kay Angelo Eraño Manalo pagdating sa usapin ng Biblia.  NAKINABANG na lamang kayo sa aming mga gawa.  Kami ang nagsulat, kami ang nag-compile, kami ang nag-ingat, nag-translate, nagpayaman at nagtalaga kung alin ang mga dapat na aklat na makikita sa Biblia. Ginawa pa namin ito noong 382 A.D. sa Konseho ng Roma

At sa mga sumunod pang mga taon, IDINEKLARA namin ang Biblia bilang ang SALITA NG DIOS! 

Ang original na bilang ay 73 at hindi 66! Ang ginagamit niyo ay kulang-kulang na Biblia!

Halos lahat ng pananampalatayang Kristianismo ay nakaugat sa Iglesia Katolika at ang mga hidwaang aral naman ay galing sa mga kampon ng mga Protestante at kasama na po kayo riyan mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo®!

Muli po, magsuri po kayo. Magnilaw at magdasal. Magbasa po ng Bibliang hindi binaboy ng mga Protestante.  Baka sakaling manumbalik ang inyong pananampalataya at tuluyan nang iwan ang Iglesia Ni Cristo na tatag lamang ng isang ereheng si Felix Manalo noong 1914!

Sunday, February 22, 2015

Iglesia Ni Cristo is a Christian Sect!

The EBC is reportedly run by the influential Christian sect Iglesia ni Cristo.-PhilStar

Iglesia Ni Cristo: a home-grown Philippine Church says WSJ

‘We’re Not a Cult’ Says 100-Year Philippine Church

As Pope Francis tours the Philippines, the home-grown religion Iglesia ni Cristo marks its centennial. WSJ’s Ramy Inocencio asks spokesman Edwil Zabala about marriage, funding and growth. -The Wallstree Journal

Iglesia Ni Cristo, ADD among the 33 Filipino religious organizations in South Korea

According to the Philippine Embassy in South Korea, there are 33 Filipino religious organizations in the country including Iglesia Ni Cristo, El Shaddai, Filipino International Seventh-day Adventist in Korea and Catholic Migrant Center-Exodus Guri. -Philippine Inquirer

Yes, they are Filipino churches with Filipino members!

"Do not be afraid, I am with you" -Isaiah 41:10

Who can stop the Faith of Christians from spreading? Contrary to what anti-Catholics preached to their followers such as the Iglesia Ni Cristo® Church of Felix Manalo in 1914, the Catholic Church is still the widest persecuted Church in the world yet still the only Church that was founded by Jesus Christ from 33 A.D. to the Third Millenium and is still ALIVE! For the Spirit of the Lord guideth the Church and "he will remain with us forever" (John 14:16) -CD2000

Coptic Catholics consecrate first church in Sinai, against backdrop of martyrdom

Divine Liturgy for the dedication of Our Lady of Peace, the first Coptic Catholic church on the Sinai peninsula, Feb. 15, 2015. Credit: Aid to the Church in Need.
By Oliver Maksan originally posted in Catholic News Agency

Ismailia, Egypt, Feb 20, 2015 (Aid to the Church in Need).- “The Church in Egypt has been strengthened by the murder of our brothers in Libya.” Such was the reaction of Coptic Catholic Bishop Youssef Aboul-Kheir of Sohag to the beheading of 21 Orthodox Coptic men in Libya by Islamic State affiliates.

The guest workers in Libya "suffered a holy death with prayers on their lips. They went to their deaths just like the early Christians,” the bishop told international Catholic charity Aid to the Church in Need.

As fate would have it, Islamic State released gruesome video of the executions on the very day, Feb. 15, that Egypt’s Coptic Catholic Church celebrated the consecration of its first-ever church in Sinai, in the community of Sharm El-Sheikh.

The church is known as Our Lady of Peace: a name chosen by Suzanne Mubarak, wife of former Egyptian president Hosni Mubarak.

Suzanne, who was educated by Catholic nuns, ensured that construction of the church could proceed after years of delay and opposition by local political leadership. Our Lady of Peace's construction was also made possible through the financial support of Aid to the Church in Need.

“This is a great day of joy for Catholics in Egypt,” the local ordinary, Coptic Catholic Bishop Makarios Tewfik of Ismailia, said at the consecration ceremony.

“We have a number of places of worship in Sinai” – a famous tourist destination where hundreds of hotels line the coast known for its spectacular coral reef – “but these are chapels or even just rooms in normal houses,” he said. “The church of Our Lady of Peace is the first proper church building that was built for the sole purpose of worshiping God.”

Father Bolos Garas, the local pastor, will celebrate three services in the church every Sunday.

“I am a Coptic Catholic priest. However, there are very few Coptic Catholics here: just a handful of families. Most of our faithful are tourists or foreign workers. For this reason I not only celebrate Sunday Mass according to my Church’s rites, but also according to the Roman rites, in both Italian and English,” he said.

The English-language service will primarily cater to Filipinos, guest workers in the local hotel industry, while a sizeable community of Italian retirees who spend winters in Sharm El-Sheikh will hear Mass in their own language.

Patriarch Ibrahim I Sidrak, head of the 200,000-member strong Coptic Catholic Church, presided over the consecration ceremony.

Meanwhile, the brutal killing of the 21 men hangs like a cloud over Egypt’s Christian community, which already faces home-grown Islamic extremism.

"I am afraid of the Salafists in the country,” said Bishop Aboul-Kheir, who added, “they speak with forked tongues. The Muslim Brotherhood is opposed to society anyway. So there exists an internal danger in Egypt itself."

Egypt’s Christian leaders are concerned that extremists may be voted into power during upcoming parliamentary elections.

The new parliament should ensure that “Christians will finally be able to live as equal citizens," the bishop said, stressing that among other rights, religious liberty for all should guarantee the freedom to construct new churches.

Bishop Aboul-Kheir called on the country’s Muslim community to choose moderation.

Its highest theological and intellectual forum, he said, “the Al-Azhar University, is regarded as a moderate force.” However, he continued, “there are many aspects of the institution’s teachings and programs that are anything but moderate. For example, the use of force in cases that are considered apostasy by Muslims” – including their conversion to Christianity – “is justified. This contradicts moderate views.”

Oliver Maksan writes for Aid to the Church in Need, an international Catholic charity under the guidance of the Holy See, providing assistance to the suffering and persecuted Church in more than 140 countries. www.churchinneed.org (USA);www.acnuk.org (UK);www.aidtochurch.org (AUS); www.acnireland.org (IRL);www.acn-aed-ca.org (CAN)

Saturday, February 21, 2015

Hey, Did the Crusaders Have "Legitimate Grievances"

From Created Minority Report and it's my thought also running on this question!

Obama said today:
Governments that deny human rights play into the hands of extremists who claim that violence is the only way to achieve change. Efforts to counter violent extremism will only succeed if citizens can address legitimate grievances through the democratic process and express themselves through strong civil societies.
Yeah, terrorists have "legitimate grievances" y'know.

It's funny. Everytime Obama brings up the violence radical Muslims do, he brings up the Crusades. I wonder if he'll ever bring up the "legitimate grievances" Christians had with Muslims which led to the Crusades.

prolly not, right?


Friday, February 20, 2015

21 Egyptian Martyrs: None belong to the Iglesia Ni Cristo® which they believed is the most persecuted "Christian church" in the world

Contrary to what the Iglesia Ni Cristo® believed that their church is the most persecuted church in the world (hardly even noticed in the world) none, so far among the victims of ISIS from Iraq to Egypt, and to Sydney, Paris and Oslo, was a member of the FAKE "true Church"-- the INC™ of Manalo, therefore debunking their claim as purely a LIE and DECEITFUL, again to demonize the REAL CHURCH of CHRIST-- the CATHOLIC CHURCH! 

As a matter of fact, the INC™ of Manalo believed that such persecution only proves and guarantees the authenticity of that Church as THE [only] TRUE CHURCH of JESUS! (Pasugo November 1954, p.2, 1)

Christians murdered in Libya whispered name of Jesus before death, bishop says


Bishop Antonios Aziz Mina of Giza echoed Pope Francis by hailing the 21 Coptic Christians killed by ISIS as martyrs

Catholic Herald: The 21 Coptic Christians who were beheaded by ISIS militants died as martyrs, invoking the name of Jesus, said an Egyptian Catholic bishop.

In line with Pope Francis’s assertion at morning Mass on February 17, Bishop Antonios Aziz Mina of Giza told the Fides news agency that the “diabolical” video of the Christians’ massacre, intended to “spread terror,” was a testament to their martyrdom in the faith.

The video of their beheading, released on Sunday, shows that “in the moment of their barbaric execution”, some of the Christians were repeating the words “Lord, Jesus Christ,” he said.

“The name of Jesus was the last word on their lips,” said Bishop Mina before adding that, like the early Church martyrs, “they entrusted themselves to the one who would receive them soon after. That name, whispered in the last moments, was like the seal of their martyrdom.”

Following the news of the murders in Libya, Christians in the various dioceses of Egypt began praying and fasting, as the government called for seven days of national mourning. Several Egyptian bishops have spoken about constructing churches, dedicated to the 21 martyrs, in their dioceses.

Egyptian Prime Minister Ibrahim Mahlab announced President Abdel Fattah al-Sisi would arrange state funds for the construction of a church dedicated to the 21 martyrs in the Egyptian city of Minya, from which many of the victims hailed. In addition, by presidential decree, the victims’ families will receive financial compensation for the death of their loved ones (about $13,000), as well as a monthly stipend. The families are asking that the remains of their loved ones be returned to Egypt for burial.

Al-Sisi, who also has referred to the 21 Christians as “martyrs,” paid a personal visit to Coptic Orthodox Pope Tawadros II on Monday to extend his condolences. Pope Francis extended his condolences to Pope Tawadros in a phone call the same day.

Back in Libya, members of the Catholic community resolved to stay put, despite the killings and the emphatic calls from various authorities to evacuate the country.

“Few of us remain,” said Latin-rite Bishop Giovanni Martinelli of Tripoli, Libya. He told Fides, the news agency of the Congregation for the Evangelisation of Peoples, on Tuesday that many of those who remain are female Philippine nurses, who have decided to stay because of the dire medical needs in the city after the evacuation of the medical staff at the private St James Hospital.

“It is for them that I remain,” the bishop said. “At this time, the situation is calm, but we do not know how things will evolve. Anyway, as I have said many times, so long as there is one Christian here, I will remain.”

Wednesday, February 18, 2015

Anong ginawa ni Eraño Manalo sa St. Peter's Square?Hindi maipagkakaila ng pamunuan ng Iglesia Ni Cristo® na maging ang kanilang yumaong Punong Ministro ay NAAKIT sa CENTRAL ng IGLESIA sa VATICAN.  Ano pa't sila'y naggala at NAPAHANGA sa KABANALAN ng lugar kung saan si APOSTOL PEDRO ay IDINAMBANA ng SANTA IGLESIA ni CRISTO!

Saturday, February 14, 2015

10 Things Catholics Are Tired of Hearing.. and we've been hearing them again and again from Born-Again(st), some Protestants and the Iglesia Ni Cristo cult of Manalo

By Elizabeth Giddens posted in Catholic365

1.“Catholics worship statues.”
This stereotype is painful to hear. Not only is this completely false, but it is ludicrous. Despite the fact that there are 801 millions Protestants world-wide, according to the Pew Research Center, my rant will be geared towards our brothers and sisters in the United States. In this country, approximately 51.5% of people are Protestant Christians. Realistically, most of these families have pictures in their home, which is completely normal, right? Right. They have pictures of their loved ones, both living and deceased. Is it not hypocritical then to say that Catholics are idol worshipers, when these families have portraits of their loved ones on the walls? If these Protestant families can have pictures of Uncle Bernie and Mawmaw hanging on the wall, then most certainly the Church can present pictures of our beloved Jesus, his disciples, and the saints.

2.“Catholics pray to Mary instead of God.”
This is a very common misconception throughout the Protestant community, and while I can understand why it is, I am also disheartened that many jump to such a harsh conclusion of the Catholic faith. We don’t pray to Mary, we ask her to pray for us, just as a Protestant asks their deceased grandparent/parent to watch over them.

3. “The saints can’t hear your prayers, because they are dead.”
I beg to differ. Since when is anyone who is in Heaven considered dead? We call it the afterLIFE for a reason. In fact, there is biblical proof that the saints can hear our prays:
-Revelation 5:8 “And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God’s people.”
-Revelation 8:3-4 “Another angel, who had a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense to offer, with the prayers of all God’s people, on the golden altar in front of the throne. The smoke of the incense, together with the prayers of God’s people, went up before God from the angel’s hand.”

4. “Mother Mary isn’t important; she’s just like anyone else.”
If our Blessed Mother isn’t important, then every female would have had an immaculate conception. For this reason, that is why the declarative statement above doesn’t make sense. Of course Mother Mary is important, she gave birth to our Lord and Savior, Jesus Christ. What is so amazing about the Catholic faith is the fact that we recognize the importance of Mary, and we honor her accordingly. She is a role model and saint for all Christians to look up to, because she submitted to God completely. Until the day another woman gives birth to Jesus, no one will ever be just like Mary. She is a very special, holy woman.

5. “Catholics made up all their rules.”
Every single tradition we have in the Catholic Church, namely during Mass, has biblical roots. Not to mention the fact that Jesus was the founder of our Church. I don’t know about you, but Jesus doesn’t make mistakes.

6. “God said to confess sins to Him, not a priest.”
This one is a personal favorite of mine. Drum roll please.
-James 5:16 “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.”
It is true that we pray directly to God, and ask Him to forgiveness, however for sins (mortal) we do as Jesus commands and confess it to one another (our priests). Jesus said this directly to his disciples, so through Him, they were able to forgive sins. This power passed down to every priest, and so on and so forth. That felt good.

7. “Catholicism is a cult.”
Jesus Christ founded this Church more than 2,000 years ago, I would hardly call it a cult.

8. “Catholics aren’t Christians.”
The word Christian is associated with anyone who follows Christ’s teachings, and since the Catholic Church does just that then we are to be called Christians. Not to mention Catholics were actually the first Christians.

9. “Catholics added books to the Holy Bible.”
This one is so hilarious it hurts. For 300 years there was no Bible, only random writings from the prophets like St.Peter etc, until the Catholic monks compiled and canonized what is now known today as the Holy Bible. (That is until the Protestant Reformation occurred, in which one man *Martin Luther* removed 7 books). Ouch.

10. “Catholics believe you can pay your way into Heaven.”
We definitely do not. That is a huge misconception which occurred during the Protestant Reformation.

Despite the many stereotypes that hang over our faith, the important thing to remember is our Church has stood the test of time and remained for more than 2,000 years. Whether you are Catholic or Protestant-- we are all followers of Christ, and He is the ultimate goal.

“The truth is like a lion. You don’t have to defend it, let it loose, and it will defend itself.”
-St. Augustine of Hippo

Monday, February 2, 2015

The Catholicity of the Church by St. Francis de Sales

The Catholic Church-The living Pillar of Truth; the Mystical Body of Christ
The Catholicity of the Church
From The Splendor of the Church by Aloysius Kayiwa

By St. Francis de Sales

That great Father, Vincent of Lerins, in his most useful Memorial, says that he must before all things have a great care to believe “that which has been believed by all [always and everywhere]” … (1) such as the jugglers and tinkers; for the rest of the world calls us Catholic; and if we add Roman, it is only to inform people of the See of that Bishop who is general and visible Pastor of the Church. And already in the time of S. Ambrose to be Roman in communion was the same thing as being Catholic.

But as for your church, it is called everywhere Huguenot, Calvinist, Heretical, Pretended, Protestant, New, or Sacramentarian. Your church was not before these names, and these names were not before your church, because they are proper to it. Nobody calls you Catholics, you scarcely dare to do so yourselves. I am well aware that amongst you your churches call themselves Reformed, but just as much right to that name have the Lutherans, and Ubiquitarians, Anabaptists, Trinitarians, and other offshoots of Luther, and they will never yield it to you. The name of religion is common to the Church of the Jews and of the Christians, in the Old Law and in the New; the name of Catholic is proper to the Church of Our Lord; the name of Reformed is a blasphemy against Our Lord, who has so perfectly formed and sanctified his Church in his blood, that it must never take other form than of his all lovely Spouse, of pillar and ground of truth. One may reform the nations in particular, but not the Church or religion. She was rightly formed, change of formation is called heresy or irreligion. The tint of Our Savior’s blood is too fair and too bright to require new colors.

Your church, then, calling itself Reformed, gives up its part in the form which the Savior had established. But I cannot refrain from telling you what Beza, Luther, and Peter Martyr think on this. Peter Martyr calls you Lutherans, and says you are brothers to them; you are then Lutherans; Luther calls you Zwinglians (2) and Sacramentarians; Beza calls the Lutherans Consubstantiators and Chymists, and yet he puts them in the number of Reformed churches. See then the new names which the reformers acknowledge for one another. Your church, therefore, not having even the name of Catholic, you cannot with a good conscience say the Apostles’ Creed; if you do, you judge yourselves, who, confessing the Church Catholic and universal, obstinately keep to your own, which most certainly is not such. If S. Augustine were living now, he would remain in our Church, which from immemorial time is in possession of the name of Catholic.

THE TRUE CHURCH MUST BE ANCIENT, THE CATHOLIC CHURCH IS MOST ANCIENT, THE PRETENDED QUITE NEW.

The Church to be Catholic must be universal in time, and to be universal in time it must be ancient; antiquity then is a property of the Chruch. And in relation to heresies it must be more ancient than any of them, and must precede all, because, as Tertullian excellently says: (3) “Error is a corruption of truth, truth then must precede.” The good seed is sown first, the enemy who oversows cockle comes afterwards. Moses was before Abiron, Dathan, and Core; the Angels were before the devils; Lucifer stood in the light before he fell into the eternal darkness; the privation must follow the form. S. John says of heretics (I Ep. xix. 19): They went out from us; they were then within before they went out; the going out is heresy, the being within is fidelity; the Church then precedes heresy. So the coat of Our Lord was made whole before it was divided. And although Ismael was before Isaac, that does not signify that error was before truth, but that the true shadow, Judaism, was before the body, Christianity, as S. Paul says (Gal. iv.)

Sunday, February 1, 2015

ANGELO ERAÑO VENTURA MANALO: Iglesia Ni Cristo's next 'pope' (if the rumored glitch over his father Eduardo would be repaired)

Kilalanin si ANGELO ERAÑO V. MANALO, kaisa-isang anak na lalaki ng mag-asawang Eduardo V. Manalo (present little 'pope' ng INC™) at ni Lynn Ventura. Si Ka Angelo po kasi ang susunod na 'munting papa' ng Iglesia Ni Cristo® kung sakaling pumanaw na itong kanyang ama na si Eduardo Villanueva Manalo.

Tandaan: Ang INC ay pinamumunuan ng mga angkan ni Felix Manalo, ang tagapagtatag ng Iglesia Ni Cristo®.  

"Gusto niyong maghari sa Iglesia [Ni Cristo®], tamaan kayo ng kidlat bago mangyari 'yon!" -Babala ng yumaong Eraño de Guzman Manalo sa mga gustong umangkin sa Iglesia ng kanyang amang si Felix ManaloLike an American Idol Judge on a reality based comedy show, I bet that the next lucky clown as the successor of Iglesia Ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo would be Angelo Eraño Manalo. This lucky guy was at the right place and at the right time on being the only son of Eduardo Manalo (we do not know if there's any illegitimate children). Dorothy Kristine and Gemma Minna can go back on being teachers on NEU but the lucky wind has been kinder to their brother Angelo Eraño Manalo. As a clear evidence that Angelo Eraño is now being suited and getting prepared as the next successor of Eduardo Manalo as INC leader, "Bro." Angelo Erano has already taken his oath as assistant evangelical worker in the local congregation of V. Luna. He was also entrusted as the coordinator of Christian Family Organization (CFO) for Metro Manila districts (East, North & South). Like a snake in the grass, Angelo Eraño Manalo is slowly and silently making his way to the top. No one should be surprised if time comes that our next Golden boy Angelo Eraño will be announced as 'elected' to be the next Iglesia Ni Cristo Executive Minister. I guess I would be the first to congratulate Angelo Eraño Manalo on his next new duty. Good luck on your political endorsements during elections. Let us welcome Angelo Eraño Manalo as the next INC executive Minister after his father Eduardo Manalo. All hail the Manalo family. -from Pinoy Courier

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...