"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Thursday, April 30, 2015

Sanggunian ng Iglesia Ni Cristo® ititiwalag ang mga anak ni Eduardo V. Manalo (EVM)?

Ulat mula pa rin kay G. Antonio Ebangelista (hindi niya tunay na pangalan), Ministro ng INC™, patungkol sa "Leksiyon sa Pagsambang Sabado at Linggo: May 2/3, 2015"

Tahimik po sa isyung ito si kapatid na ReadMeINC :)
April 30, 2015 
Mga mahal na Kapatid,

Marahil po ay kumalat na sa inyong Lokal ang issue na ititiwalag na daw po ang magkapatid na Ka Angel and Ka Mark Manalo. At narito po ang leksyon na kanilang pinabalangkas kay Kapatid na Dan V. Orosa upang bigyan ng “justification” ang kanilang gagawing pagtitiwalag sa magkapatid at sa lahat ng sinumang magkukwestyon sa Sanggunian.

Bago po ninyo ito basahin, nais po naming ipabatid sa inyo na ang leksyon na ito ay ginawa ng Kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. At upang matanggap natin ito ng buong galang at pagkaunawa ay isinangguni ko po ito sa mga kaibigan kong mga Tagapangasiwa at mga Ministro upang malaman ang kanilang pananaw ukol dito.

Wala po kaming anumang tutol sa hanay ng Sugo sa leksyong ito, wala rin po kaming tutol sa nilalaman ang mga talata, ang nais lang po naming ipapansin sa inyo ay kung paanong ginamit itong leksyon na ito ng Sugo upang bigyan ng sapat na dahilan ng Ka Dan. V. Oras na hindi dapat batikusin, punahin at kwestyunin ang mga Taga-Sanggunian dahil katumbas daw ito ng paghihimagsik sa Sugo at sa Pasugo at tatanggap ng kaparusahan gaya ng binabanggit sa mga talata ng Biblia.

Ang mga komento po ng mga kasama po naming mga Tagapangasiwa at mga Ministro ay nakapaloob sa [***…***]. Minarapat po naming hindi na muna sabihan ang pangalan ng mga tapat na Ministrong ito upang huwag silang mapag-initan ng mga taga-Sanggunian. Narito na po ang Leksyong pang Sabado at Linggo:


ANG IBUBUNGA SA MGA KAPATID NA MAY PAGHIHIMAGSIK SA SUGO AT SA PASUGO

ISYU


Ang Diyos ang tuwirang kinakalaban ng sinumang kapatid na naghihimagsik o lumalaban sa Sugo at sa pasugo Niya at ito ay kaniyang ikapapahamak....
ITULOY ANG PAGBABASA RITO

Mga mahal na kapatid, lalo po nating pagibayuhin ang ating pagpapanata sa Ama upang kahabagan nya ang buong Iglesia sa pangunguna ng ating pinakamamahal na Kapatid na Eduardo V. Manalo. Nawa ay ihayag na ng Panginoong Diyos sa Tagapamahalang Pangkalahatan ang lahat ng mga katiwaliang nagaganap ngayon sa pangunguna ng mga taong pinagtiwalaan nyang mangalaga sa Iglesia, ang Sanggunian. Sana ay protektahan ang Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa lahat ng uri ng panganib sa kaniyang paligid at manatiling malakas at makapangyarihan upang magabayan nya ang buong Iglesia sa ganap na pagbabagong buhay at paglilinis sa loob ng Iglesia at papanumbalikin ang Iglesia sa kaniyang malinis at walang dungis na kalagayan. Diringgin lang tayo ng Ama kung sakaling buong kababaang loob tayong mangungunyapit sa Kaniya at aasa na Siya lamang ang maaaring makatulong sa atin lalo na sa panahong ito na laganap ang mga kumakaaway sa Iglesia sa loob at labas nito, marami ang nagnanais namanamantala sa Pamamahala at sa Iglesia. Kapag sama-sama tayong dudulog at magmamakaawa sa Panginoong Diyos, tutuparin Nya ang Kaniyang pangako sa Kaniyang bayan, diringgin Nya tayo sa ating pagmamakaawa at ihahayag Nya ang lahat ng mga taong tampalasan upang huwag na silang makapinsala sa Iglesia, sa ganoy manunumbalik ang kapayapaan at katiwasayan sa ating mga paglilingkod sa Ama, lalung lalo na sa ating mga pagtupad ng Tungkulin. Kahabagan nawa tayo ng Ama at ingatan tayo mula sa lahat ng mga nais na puminsala sa atin at sagkaan ang ating layunin na maibalik ang Iglesia sa kaniyang malinis at maningning na kalagayan. 
Maraming salamat po. 
Antonio Ebangelista

Nasaan kaya si Cristo sa pinaglalaban nilang ito samantalang ang tawag sa kanilang samahan ay "Iglesia Ni CRISTO"!?

Lumalabas na Iglesia nga ito ni Manalo sapagkat mga Manalo rin ang namamahala at nagpapatupad at nangangalaga ng lahat ng kanyang gampanin.

Ano ngayon ang role ni "Cristo" sa "Iglesiang" ito? Parang lumalabas na si Cristo ay tulog na naman at walang paki sa nangyayari tulad ng kanilang bintang na NATALIKOD NA GANAP daw ang tunay na Iglesia ni Cristo- ang Iglesia Katolika. 

Sa gayon, lumalabas na nagpabaya nga si Cristo sa loob ng libong taon upang ito'y matalikod na ganap!  At ngayo'y NAGPAPABAYA na naman ULIT si Cristo at nagkakagulo na ang "kanyang" iglesiang lumitaw sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanya raw na "Huling Sugo"...

Napaka-pabaya naman ng kanilang "Cristo"--- laging tulog sa pansitan. Manhid at walang pakialam sa kanyang "iglesia"! At nanganganib na matatalikod na naman ang pangalawang iglesia niya at magtatatag na naman ng bago... at saan kaya ito susulpot na naman? At sino kaya ang magiging sunod na susuguin niya?!

Wednesday, April 29, 2015

Iglesia Ni Cristo® Minister vs Iglesia Ni Cristo® Minister! (pro Ka Eduardo Manalo vs.pro Ka Jun Santos)

Antonio Ebangelista (not his real name) is a Minister who exposes corruption in the INC™
Ka Antonio supports Ka Erdy and Ka Eduardo against the "feeling Executive Minister" Ka Jun Santos!

vs

Bro. README (not his real name) is a Minister who hides corruption in the INC™

ReadMeINC as a "Finance Officer" supports Ka Glicerio "Jun" Santos Jr., the General Auditor of the Iglesia Ni Cristo®

Felix Manalo, founder of the Iglesia Ni Cristo® had successors, but from whom he succeeded?


"To insist, then, and believe that the Son, our Lord Jesus Christ, is God is clearly to contradict the statement of God Himself, of our Lord Jesus, too, as well as that of the apostles."  -PASUGO God's Message, April 2014, p. 5 (by Dennis C. Lovendino)

How could the Iglesia Ni Cristo® be so sure of their teachings when they were not even present during the time of the apostles? Nor they were there when they were martyred? Where were they when the apostles preached the Gospel of Christ to unbelievers without any versions of Bible INC™ Ministers collect? Where were they when these apostles and disciples handed over their apostolic responsibilities to their lawful SUCCESSORS just as how Felix Manalo handed over his legal succession to his ow son Eraño G. Manalo and how Ka Erdy handed over his succession to his very own son Eduardo V. Manalo?

How they are SO HARD on our Catholic teachings on APOSTOLIC SUCCESSION when they themselves teaches to respect, obey and honor the lawful successor of Felix Manalo-Eraño and Eduardo? 

That's very hypocritical of them! 

PASUGO God's Message, "1st District Ministers' Conference for 2012: Executive Minister Highlights Value of Obedience as Key to Church's Success", p. 12-13 (written by Norman A. Reyes)
"...Brother Eduardo disproved the wrong notion that one can still succeed even if he violates the will of God.  He added that all Church workers should also obey the instructions handed down by the Church Administration..."
"Brother Eduardo cited the experience of the first-century Church Of Christ which grew tremendously when all the members submitted themselves completely to God and the Church Administration."
They themselves say that "members (of the First-Century Church) submit themselves completely to God" and their successors, so how could  the WHOLE Church completely  APOSTATIZED if they had remained faithful and obedient to the Apostles and their lawful successors? And how we are certain that Felix Manalo and his successors are APOSTOLICALLY ordained when Felix Manalo wasn't even a breathe away from the time of the original apostles of Jesus?

Which of the Apostles of Jesus was a member of the Iglesia Ni Cristo®? I wonder how each of the paid Ministers of Manalo would try to justify those lies perpetuated by their fake messenger Felix Y. Manalo that they are the original Church?!

If you believe that Eduardo V. Manalo is the lawful successor of Felix Manalo, why is it so hard for you to believe that Pope Francis is the lawful successor of the Apostle Peter when the proof are all there available for your objective na pagsusuri?

We have unbroken line of successors from the Apostle Peter to Pope Francis, therefore the Catholic Church is a living witness to that apostolic succession which you employed in your doctrine of Tagapamahalang Pangkahalatan!

Any apostle who lawfully appointed Felix Y. Manalo to be as such?

Tuesday, April 28, 2015

Antonio Ebangelista: Matapang na Ministro ng Iglesia Ni Cristo® na bumisto sa Kurapsiyon sa loob ng pamamahala ay nagbanta sa mga Catholic Defenders!

"...mga Catholic Defenders, at iba pang relihiyon na nais manira sa atin, maghintay lang kayo na matapos itong pakikipagdigma naming ito at kayo naman ang isusunod namin." -Sulat mula pa rin kay G. Antonio Ebangelista (di niya tunay na pangalan), isang Ministro ng Iglesia Ni Cristo® na nagbubunyag ng katiwalian sa loob ng INC™ sa pangunguna ni G. Glicerio "Jun" Santos Jr., General Auditor.

LET ME MAKE MYSELF CLEAR…
April 27, 2015

Mga mahal na Kapatid,

Ako po ay buong galang na sumulat po sa inyo upang bigyang linaw ang ilang mga bagay upang huwag magkaroon ng kalituhan sa mga kapatid po nating sumusubaybay sa mga nagaganap ngayon sa Social Media kaugnay n gating pagsisikap na isiwalat ang mga katiwalian sa loob ng Sanggunian at ang kanilang mga kasamang mga tiwaling Tagapangasiwa at mga Ministro.

Narito po ang mga sumusunod (ang mas malalim na paliwanag ay ang susunod po):
 1. Ako po ay mag-isa lamang na sumusulat ng mga ito. Ang mga larawan, dokumento at iba pang mga ebidensya ay mga ipinadala lamang sa akin ng mga kapatid sa iba’t-ibang panig ng mundo na amin pongipina-verify muna ang “authenticity” ng mga ito bago po naming ito isiniwalat sa facebook at iba pang social networking sites.
 2. Hindi po ito ang aking tunay na pangalan. Ang maaari ko lamang pong ibahagi ukol sa akin ay, ako po ay Ministro ng Iglesia ni Cristo (hindi po ako tiwalag), ako po ay naglilingkod sa Tanggapang Pangkalahatan ng Central, at ako po ay nagsasabi ng katotohanan ukol sa mga bagay na aking nalalaman, napag-alaman at nasaksihan.
 3. Ilalahad ko po ang mga bagay na ito sa pinaka-“unbiased” at pinaka-“objective” na paraan. Hinihikayat ko po ang mga nagko-komento sa mga mensahe ko o nagse-share nito, na iwasan pong haluan ng maling pakahulugan ang mga ito na maaaring isipin ng mga kapatid na babasa, na ganito rin ang aking isipana t paninindigan. Matatalino po ang mga kapatid nating bumabasa ng mga mensaheng ito at kaya na po nilang maunawaan ang mga bagay na kanilang nakikita. “Let the evidence presents itself”.
 4. Tiyakin po nating nababantayan natin ang ating puso sa ating isinasagawang pagsusuri at paghahayag sa katotohanan. Kapag pina-iral po natin ang labis na emosyon, maaari pong mabahiran nito ang ating pagdedesisyon na magdadala sa atin sa maling reaksyon. Maging patas tayo sa pagtingin sa mga ebidensya at pahayag upang makapanindigan tayo sa wasto at tama. Huwag tayong magmumura, maninirang puri o pagsasalita ng laban sa kanino man ng wala namang katotohanan o ebidensya, huwag tayong magsasalita ng mahahalay o may kalaswaan. Huwag nating ibaba ang lebel ng ating pagkatao sa pamamagitan ng ganitong pag-uugali, pananalita o aktwasyon. Maging matalino tayo sa pagpapahayag at pakikitungo sa bahaging ito. Dahil sa oras na hindi maganda ang uri ng ating pananalita ay lumiliit o nawawalan ng halaga ang HALAGA ng ating sinasabi hanggang sa ito ay magmistulang ingay na lamang sa ating pandinig, masasayang ang ating pagsisikap na ihayag ang kamalian at ibunyag ang katiwalaian. Kaya mga kapatid, maging mahinahon tayo sa lahat ng oras at maging maayos sa pakikipagusap kahit pa hindi natin sinasangayunan ang sinasabi ng iba ukol sa atin.
 5. Ang mga FB Friends ko dito na maaaring nagsasagawa din ng kanilang sariling mga paghahayag ng katotohanan, ay hindi ko po mga kasamahan, hindi ko rin po sila kilalang personal at hindi rin po nila ako kilalang personal. Iisa tayong lahat sa paninindigan, magmamalasakit sa mga kapatid at sa Iglesia, sa paghahangad na maingatan ang Tagapamahalang Pangkalahatan, na maingatan ang Pamilya ng Ka Erdy at maihayag ang mga taong tampalasan sa layunin na maibalik ang Iglesia sa kaniyang malinis at walang dungis na kalagayan. Sa mga bagay na ito ay kaisa ninyo akong lahat.
 1. SUBALIT… oras na maiba na po ang inyong paninindigan o reaksyon sa mga bagay na aking inihahayag, diyan na po tayo MAGHIHIWALAY NG LANDAS.
 2. Hindi po ako kailanman magpapahayag na labanan ang Tagapamahalang Pangkalahatan o kaya naman ay palitan ang Tagapamahalang Pangkalahatan, HINDING HINDI po. Kung buhay man ay nakahanda nating ilan para sa ating pinakamamahal na Tagapamahalang Pangkalahatan. Anoman ang may kinalaman sa Tagapamahalang Pangkalahatan ay direktang sagutin ito sa Panginoong Diyos ng namamahala sa Iglesia. Wala sa akin o sa kanino man sa atin ang karapatan na pasyahan ang Tagapamahalang Pangkalahatan.
 3. Hindi po ako kailanman magpapahayag na gumawa tayo ng labag sa Doktrina para lang isulong ang mga pagbabagong ito sa ikalilinis ng Iglesia. Hindi po ako manghihikayat sa kaninoman na huwag sumamba, o huwag maghandog, o huwag magtanging handugan o mag-lingap. Sapagkat ito ay mga sagradong aral na ating tinanggap at hindi kailanman maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Hindi ko kailanman DIDIKTAHAN ang sinoman na maniwala sa akin o gumawa ng isang bagay na hindi akay ng kaniyang pag-ibig at pananampalataya. Sa bahaging ito ay gagawin po natin ang ating bahagi, ang Diyos naman po ang gagawa ng Kaniyang bahagi. Hindi po ako kailanman manghihikayat na makipagaklasan tao o mag-boycott o mag-rally. Wala akong irerekomendang anuman na mauuwi lamang sa karahasan o kaya ay paglaban sa mga aral na ating tinanggap. Hindi rin po ako magrerekomenda ng anumang aral o pananampalataya o libro na nagtuturo ng hindi tunay na pananampalataya dahil nakasalig lang sa karunungan ng tao at hindi sa karunungan ng mga aral ng Diyos. Kaya kapag mayroong anumang ganyang mga sinasabi o nirerekomenda, wag na po kayong makipagtalo sa kanila o makipag-away, basta burahin nyo na lamang ang kanilang mga posts at huwag nyo na silang patulan pa.
 4. Hindi po ako kailanman naghahangad ng rekognasyon o gantimpala kaya ko ginagawa ito, kundi dahil sa mahal ko ang aking Karapatan at sumasampalataya ako na ang hindi pagkilos patungo sa paggawa ng tama ay isang patalikod na pakilos patungo sa paggawa ng kasamaan. Wala rin po akong ambisyon na pumalit sa Sanggunian gaya ng ipinararatang ng iba at wala rin po akong balak na magrekomenda ng sinuman na maaaring pumalit sa Sanggunian. Ang Tagapamahalang Pangkalahatan lamang ang may karapatan na gumawa niyan. Ang akin po ay maituwid ang mga kamaliang lumaganap mula sa Sanggunian pababa sa kanilang mga katuwang na mga tiwaling mga Ministro. Kaya ipaglalaban ko ito hanggang sa wakas ng aking buhay.
 5. Hindi po ako si Ka Angel Manalo o si Ka Marc Manalo gaya po ng ibinibintang ng mga Taga-Sanggunian sa isipang papaniwalain ang kanilang sarili para lamang magkaroon sila ng dahilan para lalong gipitin ang dalawang magkapatid. Huwag ninyong isisi sa kanila ang mga kasalanan ninyo laban sa Iglesia at sa Ama. Huwag ninyong gamitin akong dahilan para papaniwalain ang sarili ninyo na may dahilan kayo para parusahan sila, gipitin sila at ITIWALAG SILA gaya ng inyong pinaplano kaya nyo inihanay ng ganun ang leksyong pang-sabado at linggo sa linggong ito. Ako ay lubhang nahihiya kay Ka Marc at Ka Angel dahil sa ni hindi nga nila ako kilalang personal. At hindi talaga ako nagpakilala sa kanila para huwag silang lalong paginitan kapag pilit silang paaaminin ng Sanggunian kung sino ako dahil kaya nilang sumumpa na hindi talaga nila ako kilala. Ni minsan ay hindi sila nag-udyok sa kanino mang kapatid na lumaban o magreklamo sa Pamamahala sa kabila ng panggigipit na kanilang nararanasan. Ang laging bukang bibig nila noong nakakasalamuha pa sila ng maraming mga kapatid ay pawang pagmamahal at pagpapasakop sa Pamamahala at pag-ibig sa mga Kapatid at sa Iglesia.
 6. Hinihikayat ko po ang mga kapatid na huwag ng magkomento ukol sa Ka Angel at Ka Marc na para bang ang dating ng kanilang sinasabi ay mas maganda sana kung sila na lang ang maging Tagapamahalang Pangkalahatan. Hindi po nila iyon kailanman pinag-isipan o hinangad. Kaya sa tuwing gusto nating magpahayag ng paghanga sa kanila at pangungulila sa kanila ay maging maingat at matalino po tayo dahil sa ang mga ganitong pahayag at aktwasyon ang syang ginagamit na bala ng Sanggunian para papaniwalain ang Tagapamahalang Pangkalahatan at ang ibang mga Ministro at mga Kapatid na di-umano ay isang OPOSISYON ang magkapatid na ito laban sa kanilang kapatid. Yan ang katusuhang ginagawa ng Sanggunian para papag-awayin ang Pamilya ng Ka Erdy at pasamain sa paningin natin ang mga magkakapatid. Hindi po sila nangangalap ng simpatya o suporta sa kanino man sa layunin na maipuwesto sa anumang posisyon sa Iglesia, ang nais lamang nila ay makapamuhay ng maayos at payapa sa piling ng kanilang banal na Tungkulin sa loob ng Ministerio
 7. Sa darating na Linggo ay maririnig na naman ninyo ang isa pang leksyon na inihanay ng Sanggunian at ito ay aming babasahin sa panahon ng pagsamba para papaniwalain kayo, ang lahat ng mga sumasamba, na talagang lumalaban sa Tagapamahalang Pangkalahatan ang kaniyang mga kapatid at gagamitan pa nila ito ng mga sitas sa Biblia at kasaysayan ng mga unang namahala sa bayan ng Diyos. Subalit bago nila lubos na gamiting kasangkapan ang banal na leksyon sa pagsamba para sa isang masamang layunin, ay akin pong ipagpapauna na ang leksyon na kanilang itinuro sa amin upang ituro sa inyo sa panahon ng pag-samba para magalit kayo sa mga kapatid ng Ka Eduardo.
 8. Nililinaw ko po na ang aking ipinaglalaban sa digmaan ng pananampalatayang ito ay HINDI ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN kundi ANG GUMAGAWA NG KATIWALIAN SA HANAY NG SANGGUNIAN. At huwag ninyong baligtarin ang pahayag kong ito. Ang mga dating-magigiting na mga Ministro na nasa Sanggunian ngayon ang naging pugad ng katiwalian, pagmamalabis, pang-aabuso sa tungkulin at paghahangad ng labis sa kayamanan. Ito ang dahilan kaya naging mapagmatyag na ang mga kapatid ngayon. Sila na mismo ang nagpapadala ng mga litrato, dokumento, ebidensya ng inyong mga katiwalian, mahalay na pakinabang, pagiging dalawang dila, hindi tapat sa dalisay na salita ng Diyos na inyo ring itinuturo tuwing sumisigaw kayo sa tribuna subalit nakalulungkot na iba ang inyong itinuturo at iba rin ang inyong ginagawa. Kaya hindi na ninyo mapipigil ang pagpapadala ng mga kapatid ng mga ebidensya ng inyong hindi maipaliwanag na kayamanan, mga maluluhong pamumuhay, mga magagarbong sasakyan, itinatagong malalaking bahay at maging ang inyong mga dummy bank accounts at mga pakikipagcontrata sa mga negosyante sa layunin na magkamal ng malaking pakinabang. Habang tumatagal kayo sa pagiging Sanggunian ay lalo ninyong nilalagyan ng batik ang banal na Ministerio at ang kabanal-banalang Pamamahala sa Iglesia.
 9. Sa lahat naman ng mga hindi namin kapananampalataya, mga nagmamanman sa FB at nangangalap ng mga ganitong bagay sa isipan ninyong magagamit ninyo ito laban sa Iglesia o para siraang puri ang Iglesia. Nagkakamali kayo! At ako rin ang unang unang makakalaban ninyo. Ang pagsisiwalat na ito ay masasabi kong “necessary evil”, kinakailangang gawin kahit pa mangahulugan na maaari itong maglabas ng maseselang bagay ukol sa Iglesia na maaaring gamitin laban sa atin. Subalit ito mismo ang KATUNAYAN na ang mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo ay ang nasa tunay na pananampalataya dahil hindi tayo gaya ng ibang relihiyon na sa layunin na huwag maeskandalo ay pinagtatakpan ang mga kamalian at katiwalian. Itinago nila ito at ng ito ay nahayag ay lalo silang nagmukhang kahiyahiya dahil pilit pa nila itong itinago at pinangatwiranan. Ibahin ninyo ang Iglesia, dito kapag may mali, itinutuwid, dinidisiplina ang kailangang disiplinahin at hindi bulag at piping taga sunod ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Hindi kami mga panatiko na basta lang sunod ng sunod dahil may Diyos kami na gumagabay sa Iglesia at sa kaniyang Tagapamahalang Pangkalahatan. Lalo pa nga ninyong subaybayan ang mga magaganap ngayon dahil sa oras na maihayag ang mga taong tampalasang ito, hindi ko lang alam kung hindi bumuka ang lupa at lamunin ang buong angkan ng mga ito. At kahit anong gawin ninyong pageespiya sa amin, wala kayong makukuha na maaaring bumuwag ng aming doktrina sapagkat napakatibay nito dahil nakabatay sa mga dalisay na salita ng Diyos at hindi sa aral ng kung sinomang tao. Kaya kahit pa may makakuha ng mga impormasyong ito na taga ADD, mga Catholic Defenders, at iba pang relihiyon na nais manira sa atin, maghintay lang kayo na matapos itong pakikipagdigma naming ito at kayo naman ang isusunod namin. [Hihintayin namin 'yan! Pero dapat matapang kang humarap sa Iglesia Ni Cristo® nang walang alias o TAGONG PANGALAN!] Wala kayong mapapala dito. Wag ninyong gamitin ang mga usaping ito para maki”ride” lang kayo, sumangayon kunwari pagkatapos ay magtatanim kayo ng maling pananampalataya sa mga bumabasa at pagmumukhain nyo pa na para bang ganito rin ang aming itinuturo. Kahit gaano nyo pagbalikbaliktarin ang mundo, mananatiling iisa ang tunay na Iglesia, na ililigtas ng Panginoong Jesucristo pagdating ng araw ng Paghuhukom, at pasensya na, hindi po kayo yun. Iglesia Ni Cristo lamang. Kaya mga kapatid lalo tayong maging mapagmatyag at magpakatatag upang huwag tayong mahikayat ng bawat ihip ng maling pananampalataya. Hindi natin ito ikaliligtas. [Ang mga kaanib ng INC™ ay mahilig maki-ride on sa mga issue tungkol sa mga paring nagkasala o sa ano mang issue na napapag-usapan tungkol sa Iglesia Katolika, sa Santo Papa o sa Vatican City. Ito'y pinag-uusapan nila sa kanilang mga opisyal na pahayag sa print, radyo at telebisyon. Kung anong panukat na ginagamit mo sa kapwa ay siya ring panukat ang gagamitin sa iyo ng Diyos (Mat. 7:2).]
 10. Sa mga kapatid na nagagalit sa akin dahil daw sa ang ginagawa ko ay nakapagpapahina ng pananampalataya ng mga kapatid lalo na yung mga bagong bautisado at mga madalang sumamba. Iisa lang po ang aking masasabi sa inyo, ANG PAGSUBOK ay pinadadanas nya sa kaniyang Lingkodo sa Iglesia dahil may nais mapatunayan ang Panginoong Diyos… nais Nyang makita ang ating KATAPATAN SA KANIYA. DINADALISAY nya ang Iglesia, pinararanas ng mga pagsubok, hindi lamang sa lman kundi pagsubok sa pananampalataya. Tinitingnan ng Panginoong Diyos na KUNG (kondisyon) makaranas man ang kapatid o ang buong Iglesia ng Pagsubok o Katitisuran… mananatili ba sya… o titigil na, manlalamig na at aalis na sa kaniyang kahalalan. Kaya ito ang paraan ng Panginoong Diyos para makita kung sino lamang ang karapatdapat manatili para magkamit ng kaligtasang ipinangako Niya. Iyan ang dahil kung bakit mayroon kapatid na marahil ay nakasaksi sa isang bagay na masasabi nating “harmless” naman sa pananaw natin, subalit dahil kakaunti ang kaniyang pananampalataya ay nanlamig sya. Meron namang kapatid na kahit nakasasaksi ng ganitong matitinding katiwalian, pagmamalupit at iba pang pagsubok, sa halip na manghina at humiwalay, ay lalong nagtumibay at nanghawak sa magagawa ng Panginoong Diyos. Lalo nyang napatunayan na ang kaniyang pananampalataya ay hindi sa kanino mang tao kundi sa Panginoong Diyos na tumawag sa atin. Kya mga kapatid sa halip na iwasan natin ang mga pagsubok sa pananampalataya nating ito, sa halip na sabihin nating, “hayaan nyo na lang po kapatid, kesa naman malaman pa ng mga kapatid na may ganyang problema ang Iglesia at lalo pa syang manlamig”.. hindi po yan ang solusyon, harapin natin ng buong tapang ang mga pagsubok na ito at MANGHAWAK TAYO NG ATING PAG-ASA na ang Panginoong Diyos ang magkakaloob sa atin ng lakas at pamamaraan para tayo magtagumpay.
 11. Sa mga kapatid na patuloy na nagsasabing “Kapatid maaari po bang ipaubaya na natin sa Diyos ang lahat ng ito? May Diyos po ang Iglesia at Siya napo ang bahalang maghayag sa mga taong tampalasan, manalangin na lang po tayo at umasa, itigil nyo napo yang ginagawa ninyo, wag po ninyong pangunahan ang Ama…” Nais ko lang pong linawin mga kapatid na sa ginagawa nating ito ay hindi pangunguna sa Panginoong Diyos, sapagkat walang sinomang may kakayanang pangunahan ang Panginoong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Subalit hindi naman marapat na tumunganga lang tao at manalangin at hayaang ang Ama na lamang ang syang magpalaki sa atin, magluto ng pagkain natin, subuan tayo, paliguan tayo…? Nauunawaan nyo naman po siguro ang napakasimpleng pagtutulad na ito. Nasa atin ang gawa, kailangan ang gawa… subalit aling gawa? Ang ayon sa kalooban ng Ama. Kung hindi sana, edi sana pala ay wala ng iniutos ang Panginoong Diyos sa kaniyang bayan at ang Diyos na lang ang bahala nagpaguho sa Jerico, o kaya ay hindi na sana Niya inutusan si Moises na ilabas sa pagka-alipin ang bayang Israel, bahala na ang Diyos, o kaya ay hindi na tayo kailangang kumain, bahala na ang Diyos… Bahala na ang Diyos NA IPAGKALOOB SA ATIN ANG TAGUMPAY kung ginagawa natin ang kaniyang kalooban. Dahil kapag hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay tyak na hindi naman ito pahihintulutan ng Ama. Ano ang katunayang ginagawa na ng Ama ang kaniyang bahagi nung ginawa naman natin ang ating bahagi na tayo ay nagpanata at umaksyon, unti-unti na Niyang inihahayag ang mga taong tampalasan, dumadagsa na ang mga ebidensya laban sa mga taga Sanggunian at mga tiwaling mga Tagapangasiwa at mga Ministro. Lumabas na sa news ang pakikialam ng Ka Codera sa Buerau of Customs at lalabas na rin ang iba pa. Bakit, dahil sa hinihintay lang tayo ng Ama na magkaisa at manindigan sa panig Nya at siya na ang bahalang magkaloob ng pagtatagumpay sa atin.
 12. Sa mga Kapatid na nagtataka kung bakit hindi ako nagpapakilala kung sino talaga ako, pagpasensyahan nyo na po itong maliit na pangangailangang ito upang maprotektahan ang mga kapatid na tumutulong sa akin na maipalaganap ang mga mensaheng ito sa layuning maisagawa ang puspusang pagbabago sa Iglesia. Ngayon nga pong hindi nakalantad ang aking tunay na pangalan, larawan at lokasyon ay buong husay ng sinisikap ng Sanggunian sa pamamagitan ng INC IT Group na mas kilala sa pangalang ACTIV upang tugisin ako, I-locate ako, ishutdown ang facebook account ko at websites at email addresses… edi lalo na kung kilala talaga nila ako. Kaya ipagpaumanhin po sana ninyo kung yun ay hindi ko maipagkaloob sa inyo. Ang tanging maibibigay ko ay ang katotohanang aking dala upang ito ay inyong masuri, maunawaan, dahil kayo at wala ring iba ang magpapasya kung ito ay inyong paniniwalaan at kung kayo ay makakasama namin sa pagsasanggalang sa Iglesia laban sa pananamantala ng mga tiwaling Ministro na lumilinlang sa Tagapamahalang Pangkalahatan.
 13. Sa mga kasama kong mga nasa Ministerio, marami sa inyo ang ngayon ay nakasubaybay din sa mga nagaganap ngayon. Marami sa inyo ay mga mas nauna pa sa amin sa Ministerio at naging malalakas na katuwang pa ng mga naunang namahala sa Iglesia. Ngayon po kayo lalong kailangan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan. Hindi kayo bulag, hindi kayo bingi at lalong hindi kayo pipi. Tinanggap natin ang mga dalisay na aral ng Panginoong Diyos na itinuro sa atin sa pamamagitan ng Sugo at ng mga namahala sa Iglesia. Ngayong nasasaksihan natin nalalapastangan na ang doktrina, ang mga tuntunin, at ang banal na kaban ng Iglesia… magsasawalang kibo pa rin ba kayo? Nauunawaan ko at nating lahat kung bakit hindi kayo makakilos dahil sa lakas ng impluwensya ng Sanggunian na sapat para kayo ay parusahan, alisin sa Karapatan at ipatiwalag ng walang proseso. Sino nga naman ba ang hindi matitinag sa ganyang kapangyarihan ng Sanggunian? Subalit kapag nagkaisa tayong lahat, mga Tagapangasiwa, mga Ministro, mga Manggagawa, mga BEM Student, mga Mayutungkulin at lahat ng mga Kapatid, maipararamdam natin sa Pamamahala na tayo ay sa Panginoong Diyos at sa kaniyang Tagapamahalang Pangkalahatan. At kapag nakikita natin na nagmamalabis na ang mga taga Sanggunian na ito ang nagsasapanganib sa kaligtasan ng ating namamahala at ng kaligtasan ng mga kapatid sa ilalim ng ating pangangalaga… hindi ba tayo kikilos? Hindi ba’t nanumpa tayo na kahit buhay handa nating ibigay sa Tagapamahalang Pangkalahatan, [Sino sa kasaysayan ng INC™ ang namatay na alang-alang sa INC™ o kay Felix Manalo o sa Sugo nila o sa Tagapamahalang Pangkalahatan? Wala pa! Lahat TAKOT na harapin ang Sangunian! Lalo na, ang kamatayan!!] kaya kahit ilang daang Jun Santos, Radel Cortez, Erdz Codera, Matt Pareja, Bien Santiago, Rodel Cabrera pa ang manakot sa atin at manggipit sa atin o magpagawa sa atin ng anumang bagay na lampas na sa aral na ating tinanggap o hindi ang espiritung ating tinanggap, hindi ba’t ang turo sa atin ay itakwil natin? Ngayon na ang panahong ukol para dyan. Lahat ng mga Ministro na sumusubaybay ngayon, manindigan na tayo sa panig ng totoo at hindi sa panig ng pera o kapangyarihan na ipinangangalandakan ng Sanggunian.
 14. Myamya lamang ay isasagawa na ang Video Conferencing na pangungunahan ng kapatid na Glicerio B. Santos Jr. alam kong iuulat agad sa kaniya ni Ka Emer Culala ang paglabas muli ni Antonio Ebangelista. Sana kung gaano sya katapang na ipagsigawan sa Iglesia na “Bumili kayo ng Coffee Table Book”, “Bumili kayo ng Phil. Arena Tickets”, “Magtanging Handugan kayo para sa Close-Open Centennial” sana ganyan din sya katapang na sagutin isa-isa ang mga iregularidad na kanilang pinasimulan sa Sanggunian. Hahaba tayo ng husto kapag inisa-isa ko pa ang lahat ng mga nilapastangan nyang tuntunin at doktrina sa Pananalapi. Yan lang sana ang masagot nya sa Video Conferencing ay papayapa na ang Iglesia, pero wag na wag nyang gagawing ipagsisigawan ang kaniyang “personal agenda” at gagamitin nya ang pangalan ng ating pinakamamahal na Tagapamahalang Pangkalahatan, baka bigla nalamang siyang umurong ang dila o kaya ay mabuwal sa kaniyang kinatatayuan. Mga kapatid kong mga Ministro, tayo ang itinalaga ng Panginoong Diyos na maging bantay ng Iglesia, sana maging malakas na katuwang tayo ng Tagapamahala sa paraan na nagtatapat tayo sa kaniya sa paggawa ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag lihis na sa katotohanan, huwag tayong matakot na magtanong at manindigan sa kung ano ang tama. Sana nasa puso pa talaga natin ang sinumpaang pangako natin sa Panginoong Diyos noong araw na tayo ay maordinahan… dyan tayo magsusulit sa Panginoong Diyos at hindi sa SANGGUNIAN.

Lubos po ang aking pag-asa na sana po ay patuloy tayong magsama-sama sa taimtim at mapayapang pagpapanata tuwing alas-10 ng gabi, saan man kayo naroon ng inyong Samabahayan, gugulin natin ito sa pagmamakaawa sa Panginoong Diyos na malampasan ng Iglesia ang napakatinding pagsubok na ito sa ating Pananampalataya. Maraming salamat po.

Ang inyong kapatid kay Cristo,

Antonio Ebangelista

Email: antonioebangelista@yahoo.com


Copy & Paste these hashtags on all your posts:

‪#‎inc100 ‪#‎inccentennial ‪#‎inc4life ‪#‎iglesianicristo ‪#‎incootd ‪#‎incfashion ‪#‎incmedianews ‪#‎inctv ‪#‎net25 ‪#‎incmedia ‪#‎increview ‪#‎fymfoundation ‪#‎mycountrymenmybrethren ‪#‎kabayankokapatidko ‪#‎incselfiechallenge ‪#‎incwikileaks ‪#‎sanggunian ‪#‎eduardomanalo ‪#‎erañomanalo ‪#‎radelcortez ‪#‎gerrypurification ‪#‎junsantos ‪#‎gliceriobsantosjr ‪#‎rodelcabrera ‪#‎bienvenidosantiago ‪#‎erdzcodera ‪#‎ernestosuratos ‪#‎mattpareja #activ #buklod #kadiwa #binhi ‪#‎antonioebangelista ‪#‎iglesianicristosilentnomore

Monday, April 27, 2015

The INC Mafia: This happened in the previous administration, it's still happening in the current administration

The INC Mafia and The P8.3 Billion LTO IT Bid

March 20, 2013 by Paul Farol

L. Ron Hubbard, the founder of Scientology, was claimed to have said “You don’t get rich by writing science fiction. If you want to get rich, you start a religion.”

I’m not into religion bashing, really.  I believe that everyone will ultimately account for their own world view and their actions in their own way.  Some will call out to Jesus, others to Jehovah, others to Buddha, and some to one Hindu god or another. I don’t know who atheists will call out to, really, but I guess they will have their own way of looking back at their lives and find things to account for — to whom or for what, I have no idea. But, still, I believe that we will account for things — it is in our nature to remember, regret, and perhaps seek a way to atone for deeds in the past.

If religion ever has an evil thing about it, it is what some people in the name of their religion or worse, what people do because of their religious organization’s clout — which, in either case, may not have anything to do with the tenets of their faith.

I am certain no religion will at all permit its members to profit over something using unfair means.

While I’ve seen so many people bashing the Catholic Church over its stand on contraception, abortion, homosexuality, euthanasia, legalized prostitution, and other things, I haven’t seen a lot of people pick a fight with Islam or the Iglesia Ni Cristo over the same things.

We’ve seen Carlos Celdran doing his “performance art” at a Catholic Church, supposedly to protest the Catholic Church’s meddling in government matters — specifically the RH Bill.  But what I haven’t seen are people who protest the under worldly maneuverings of members of the Iglesia ni Cristo in politics and government dealings.

One blog I’ve found makes mention of the Manalo aka Iglesia Ni Cristo Mafia:

Religious Dynasty runs in the Iglesia Ni Cristo. The Manalo family is influential in Philippine politics. Manalo family is filthy rich. INC members are proud of it even if most members are in a dire state of poverty; Manalo followers are proud and sometimes boastful of these blessings.

Sevilla cited pressure from the politically influential religious group Iglesia ni Cristo to appoint an unqualified candidate to a sensitive position!

"While I’ve seen so many people bashing the Catholic Church over its stand on contraception, abortion, homosexuality, euthanasia, legalized prostitution, and other things, I haven’t seen a lot of people pick a fight with Islam or the Iglesia Ni Cristo over the same things.

We’ve seen Carlos Celdran doing his “performance art” at a Catholic Church, supposedly to protest the Catholic Church’s meddling in government matters — specifically the RH Bill. But what I haven’t seen are people who protest the under worldly maneuverings of members of the Iglesia ni Cristo in politics and government dealings." -Paul Farol


Photo Source: Get Real Post
[Also read an INC™ Minister' Mr. Antonio Ebangelista's expose on the corruption in the Iglesia Ni Cristo® through their Auditor General, Mr. Glicerio "Jun" Santos Jr., rumored illegitimate son of the late Felix Manalo, founder.]

Custom-made mess

BY ALL accounts—even those of grumblers on the sidelines—John Philip Sevilla was a professional who cleaned up the Bureau of Customs and improved the performance of the government’s second-largest revenue-earning agency. It was news, therefore, when he announced his resignation as commissioner of the bureau on Thursday, just three days after denying the swirling rumors that he was quitting. What was even more startling was the reason he gave for resigning.


There was no calibrated diplomatic language to conceal the real reason to the general public, no careful nuancing to avoid offending the powers that be. A young man with a reputation for straight shooting, Sevilla shot straight: He said he quit because of mounting political pressure.

“Politics is in the atmosphere. I could feel strongly [that] political factors are moving in the background,” he told reporters. “In the past months, it was increasingly becoming difficult. In the coming months, it will probably be impossible to [withstand the political pressure]. I am saddened that I could not finish what I had started.”

In particular, Sevilla cited pressure from the politically influential religious group Iglesia ni Cristo to appoint an unqualified candidate to a sensitive position. He did qualify his assertion. “Truth to tell, I find it hard to believe that that is what the Iglesia ni Cristo wants, that the Iglesia ni Cristo is pushing for someone in the Customs. I have a friend who is a member of the Iglesia ni Cristo. I have a relative who is a member of Iglesia ni Cristo. I can’t really imagine that the Iglesia ni Cristo would lobby for government appointments.”

But Sevilla is also not naive. “It’s clear to me that whoever is pushing his appointment is powerful. There’s a strong push for the promotion of their men to very powerful positions here at the Customs. When these things happen, I become suspicious of their motives.”

“His appointment.” That detail bears emphasis, because it is the root of the issue. Sevilla is referring to lawyer Teddy Sandy S. Raval, who heads the bureau’s intellectual property rights division and is widely reputed within the agency to be the Iglesia ni Cristo’s candidate for the position of chief of enforcement and security services (ESS).

“I objected to that appointment,” Sevilla said. “I said, ‘Look, I know that’s within the powers of the President, but I don’t agree that it’s a good idea.” An Inquirer source said Raval was not qualified “mainly because he has no military or police intelligence background,” and because he has a certain reputation. Despite Sevilla’s objections, and those of the so-called reform group within Customs, Malacañang still insisted.

“Very recently, I learned of the plan to go ahead with the appointment of Attorney Raval as director of ESS,” Sevilla said at the Thursday news conference. That must have been the last straw. To continue the efficiency and anticorruption reforms in Customs, a commissioner must have an enforcement official he can fully trust; for Malacañang to insist on appointing someone the commissioner objected to is tantamount to a withdrawal of confidence in the commissioner. Perhaps because the Aquino administration is now used to its allies refusing to leave office despite pending corruption cases or obvious conflicts of interest, it did not expect Sevilla to resign despite the withdrawal of support.

But Sevilla tendered his resignation to President Aquino on Wednesday—and blew the lid open.

The simple assertion that politics is involved in the impending appointment of a new chief enforcement official in Customs is a challenge to the Aquino administration. Does it still believe in its “daang matuwid” (straight path) policy of governance? The straight path does not only mean not taking bribes; it also means serving the public interest, not the much narrower interest of a specific group.

Sevilla has done an impressive job at Customs; too bad his reward from Malacañang is a knife in the back.

At least he was able to open the Pandora’s box of election-related political pressure: Let an ungrateful administration deal with the pestilences released.

Read more: http://opinion.inquirer.net/84466/custom-made-mess#ixzz3YU13D5kb
Follow us: @inquirerdotnet on Twitter | inquirerdotnet on Facebook

Osmeña admits INC™ is influencing government appointments

What a SHAME for the Iglesia Ni Cristo®... shame for Mr. Glicerio "Jun" Santos Jr. who "talking to politicians and placing brethren in government positions" according to one of INC,s™ ministers who recently exposed the corruption within Manalo's founded Church.

“Ah, malakas ang influence ng Iglesia. Di ko naman sinasabing mali ang ginagawa nila. Siyempre kung mayroon naman silang irerekomenda, there’s nothing wrong with that. But to give in and to call it a political pressure ay hindi tama, so kasalanan ng Palasyo yun. Bakit sila nag-give in?”

Iglesia ni Cristo has sway in government agencies, Osmeña admits


GMA Network - Senator Sergio Osmeña III on Sunday acknowledged the influence of Iglesia ni Cristo in government agencies as he lamented the resignation of Customs Commissioner John Phillip Sevilla, who did so citing political pressure.

In an interview over dzBB radio, Osmeña said he was not surprised by Sevilla’s admission last week at the press conference where he announced his resignation that the INC was reportedly pushing for the appointment of certain officials in the bureau.

In particular, Sevilla claimed hearing from others that the INC lobbied for the appointment of Customs Intellectual Property head Teddy Raval as head of Enforcement and Security Service.

Reacting to Sevilla’s claim, Osmeña said: “Di ako nagugulat. Talagang ganoon ang sitwasyon sa iba’t ibang ahensya.”

Muslims finally accept the doctrine of the Cross - Jesus who died and have risen!

... and therefore Muslims should allow the sign of the Cross to be hoisted in every Christian church in the Middle East!

Shroud of Turin (Source: Wikipedia)
A delegation of Italian Muslims headed by President of the League of Imams and Preachers of Mosques in Italy, Mohamed Bahreddine, and the spokesman for the Intercultural Center Mecca, Amir Younes came and visit the Cathedral where the Holy Shroud of Turin now on display according to Aleteia.
“We decided to come as a sign, to say that we are citizens of this country and city. The Shroud draws Christians and Muslims, and in a world marked by division, it invites us to be brothers.” 

The Holy Shroud of Turin is believed to be the original linen used to wrap the dead holy body of Jesus when he was condemned to die by Jewish leaders and elders "making himself equal with God" (John 5:18) and was severely tortured and executed by Roman soldiers-- dying a shameful death-- death on the Cross (Phil. 2:8).

Had the Muslims finally accepted the TRUTH about JESUS CHRIST (Eesa El-Mesih - يسوع المسيح ) who actually DIED and ROSE AGAIN as he foretold?


Had they gone directly in opposition to Muhammad, their prophet's prohibition to acknowledge the claim of Christians that Jesus DIED a HUMILIATED KIND OF DEATH and therefore nullifying the Doctrine of the Cross we Christians preached with our lives and that the Bible is a corrupted book, therefore unworthy of their reverence?

If that's the case then Alhamdulillah - الحمد الله (Thanks be to God!) Allahu Akhbar!

But the Quran claims otherwise...

That they said (in boast), “We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah”—but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not—nay, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise.” (Qur’an, 4:157-158, Yusuf Ali)
For that same reason, Muslims forbid Christians in the Middle East (thanks to Vatican State's diplomatic ties with some GCC countries) to hoist the symbol of the cross in all Churches although some Muslim states have approved the building of such Christian houses of worship.

Roman Catholic Church in Doha, Qatar: Due to the laws in Islamic Qatar, the church displays no Christian symbols like crosses, bells, or a steeple on its exterior (Source: Wikipedia)
Roman Catholic church in Dubai (Jebel Ali Village) without bell tower or cross (Source: Wikipedia)
Proposed Roman Catholic Cathedral of Our Lady of Arabia in Bahrain without cross or bell tower (Source: HermitBrother blog)

But the endless unanswered question remains: WHO REPRESENTS ISLAM? WHO IS THE MUSLIM? Are these Muslim delegation the official representation of the 1.5 billion Muslims in the world? Why not the Grand Mufti of Makkah visit the Vatican? And why Saudi Arabia does not allow Christians to build churches in the Kingdom? Why majority of Muslims are still consider Christians as their enemies, KILLING them, RAPING their women, ENSLAVE their children, CONVERT their men, and force them to pay the JIZYA (as dhimmis) or DIE if they don't want to pay or convert?!

Sunday, April 26, 2015

Iglesia Ni Cristo® (INC™) allegedly backed a position for the Customs Commissioner appointment

Separation of Church and State???

In earlier news from Journal Online, it was reported that Mr. John Sevilla's resignation was caused by strong “pressure” to “politicize” the bureau’s operations as the 2016 elections approach and the alleged “strong lobbying” of the religious sect, Iglesia ni Cristo (INC) [emphasis mine] to place its own appointee as the new director of the Customs Police or the Enforcement Security Service (ESS) in the person of Atty. Teddy Raval.

According to Mr. Antonio Ebangelista, Ka Glicerio "Jun" Santos, the "Feeling Executive Minister" and the General Auditor of the Iglesia Ni Cristo®, who "has extolled himself to the level of the Executive Minister" who is the one "who summons the District Minister, approves the release of [INC™] Church funds, the purchase of properties, the selling of properties, making the lessons for the worship services, programs for Missionary and Edification", is the one "talking to politicians and placing brethren in government positions" now a reality! [bold mine]

Ochoa lobbied for INC-backed official's plum appointment at BOC- sources
By: Politiko 
Executive Secretary Paquito Ochoa reportedly pushed for the appointment of a Customs official allegedly backed by Iglesia ni Cristo to a lucrative post within the bureau, sources told GMA News. 
According to sources, Ochoa tried to get resigned Customs Commissioner John Phillip Sevilla to appoint Teddy Raval as head of the Bureau of Customs’ intelligence service. 
Sevilla specifically mentioned what he saw are suspicious circumstances surrounding Raval’s appointment as an example of the political pressure that prompted him to quit his post.

“Walang ibang dahilan na binibigay para sa appontment ni Attorney Raval,” he said when he announced his resignation last Thursday. "Malakas ang tulak na ma-promote sa matataas na posisyon sa Customs.” 
"Kapag nangyayari ang ganyan, pinu-push ang ganyan, ako ay nagdududa sa kanilang motivations,” Sevilla added. 
Raval, who previously headed the BOC’s Intellectual Property Rights Division prior to becoming the intelligence services head, reportedly enjoys INC’s support. 
Sources said Ochoa attempted to course Raval’s appointment through a deputy Customs commissioner but the official told him to go to Sevilla, who refused.

Mr. Glicerio Jun Santos is rumored to be the illegitimate son of Felix Manalo according to one blogger.

Saturday, April 25, 2015

SAPILITANG PAGTUGON NG MGA LOKAL NG IGLESIA NI CRISTO® SA JAPAN SA INILUNSAD NG 2 BAGONG COFFEE TABLE BOOK

Mr. Antonio Ebangelio's continuous exposé on Ka Glicerio B. Santos' influence within the Iglesia Ni Cristo® Administration.


Nagpagawa ng napakalaking Dome Arena ang Iglesia Ni Cristo®, ngayon ano na?

Mr. Antonio Ebangelio's continuous exposé on Ka Glicerio B. Santos' influence within the Iglesia Ni Cristo® Administration.

On Philippine Arena...

Walang pinagkaiba iyan sa Philippine Arena. Nagpagawa sila ng napakalaking Domed Arena para sa Centennial Celebration. Pero pagkatapos ng Centennial ano na? Kaya sila napilitang magsagawa ng kung anu-anong aktibidad gaya ng mga Tanging Pagtitipon, Pulong, Pamamahayag at iba pa, na mas maliit sana ang gagastusin ng Lokal at mga Kapatid kung sa kani-kaniyang Lokal o Distrito na lamang. Nagpasimula silang magpatawag ng maraming mga Pagtitipon, Reunions, at kung anu-ano pa, para lang magamit ang Phil Arena at ng di maluma at masayang. Kaya napilitan na rin silang buksan ito sa commercial events na wala namang kinalaman sa ating mga paglilingkod at sa totoo lang ay marami sa mga events/games/concerts na ito ay labag pa nga sa ating mga doktrina dahil ugat ito ng pagsusugal (Basketball games, sports, boxing etc), kalayawan (K-Pop Concerts at main stream concerts) at marami pang iba na hindi bahagi ng kultura ng tunay na Cristiano.

Iglesia Ni Cristo® detractors say that it was founded by Felix Manalo, really?

Iglesia Ni Cristo would argue that "Only the detractors of the Iglesia Ni Cristo who say that this Church was founded by Brother Felix Y. Manalo." -Iglesia Ni Cristo blogger

Is Philippine Star a detractor of the INC™?
"MANILA, Philippines - Albert Martinez (photo) has withdrawn from the cast of Felix Y. Manalo: The Last Messenger, the historical biopic of Felix Y. Manalo, founder of the Iglesia ni Kristo." -Philippines Star Online

Is Tempo a detractor of the INC™?
"ALBERT IS ‘SUGO’ – Learned from Ms. Shirley Kuan that Albert Martinez is playing Bishop Felix Manalo, founder of the Iglesia Ni Cristo, in “Sugo,”meaning Messenger. Shirley is Albert’s manager." -Tempo

Is NewsInfo Inquirer a detractor of the INC™?
"The INC will mark its 100th year of registration in the Philippines on July 27. The postage stamp shows the INC Central Temple and a portrait of the late Felix Manalo, founder and first executive minister..." -NewsInfo.Inquirer

Is GMA Network News a detractor of the INC™?
"Ordinance No. 2517, which the city council approved in a special session on May 6, renamed a portion of Granja Street into Felix Y. Manalo Street after the founder of the Iglesia Ni Cristo (INC), one of the country’s influential Christian denominations."-GMANetwork News

Is PDI Online a detractor of the INC™?
"The Philippine Postal Corp. (Philpost) on Saturday launched the Iglesia ni Cristo Centennial Commemorative Stamp at the INC Central Office in Diliman, Quezon City, to mark the 100th anniversary of the church’s registration in the Philippines.In ceremonies held at the INC’s Bulwagan, Postmaster General Ma. Josefina M. de la Cruz and Executive Minister Eduardo V. Manalo unveiled the stamp that features the INC Central Temple and the late Felix Y. Manalo, founder and first executive minister of the INC, in sepia. At the bottom of the stamp is the INC centennial logo in color.."-PDI Online

Is Pasugo a detractor of the INC™?
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." - Pasugo Agosto-Setyembre 1964, p. 5

Was INC's SEC Registration a detractor of the INC™?


Crumbling House of Lords in the Iglesia Ni Cristo®

Mr. Antonio Ebangelio's continuous exposé on Iglesia Ni Cristo® Administration.

Assault on Eduardo V. Manalo's family...

If you know anyone working at the Receiving office of Central, you may ask them about the things I mentioned in this message. A few moths ago, brothers Angel and Mark went to Central. They were mobbed by employees, Ministers and Workers who were very happy to see them. They shook their hand, talked to them and asked how Ka Tenny was doing. Do you know that everyone who shook their hand and greeted them were summoned to the office of the HRD and were talked to by brother Rene Panuncillo who strictly prohibited them to shake the hand or talk to the brothers because they will be monitored by CCTV, and they were asked to write a statement that they will not do it again. Many of them cried when they found out that shaking the hands or greeting Ka Erdy’s children are prohibited and anyone who will do these will be disciplined, stripped of financial help, fired, or expelled as we see happening nowadays. Inquire about the recent expulsions, most if not all were related to having fellowship with Ka Erdy’s family. Ministers who were monitored on CCTV were interrogated and warned. Many of them were sent to far districts as a form of punishment. Is this how it’s going to be in the Church? Is the love of brotherhood only applicable to lay members of the Church and not to the family of Ka Erdy? And those who will show love to them are harassed and punished? Many officers at the receiving office of Central are witnesses to the many unusual changes in the Church nowadays but are very afraid to speak up or ask questions. They can only cry in silence about the disrespect and disdain they are witnessing toward the family of Ka Erdy.
You may be wondering why I am bringing up these issues here on fb when this is not our usual way of correcting what is wrong. That we should all just pray and follow the protocol in fixing whatever misunderstanding there is in the Church. My answer to you is this- Allow me clarify that the owner of this account who started this thread, sister Lottie Hemedez has been silent for so very long. Not once did she speak nor complain in their holy aim to preserve the reputation of the Church and the Administration. Although they have been oppressed for more than five years, they did not ask for any kind of help…EXCEPT NOW. They endured everything, and went through the process. They presented the problem to those concerned in an effort to resolve it. But how was a resolution possible when the people you consult with and ask for help are the same people that oppress you? You may say that it is impossible for the Administration not to offer them provision and simply neglect them. Their very own brother could not defend or assist them…?
How could Ka Eduardo help them when he hasn’t spoken to them for more than five years? How will Ka Eduardo speak to them if he has been angry at them because of false reports that he received from the primary Ministers he entrusted to care for them? How will Ka Eduardo not be angry with them when all he receives from the council is news that ruin their reputation? Why would they do this? Simply because the Ministers in the Council fear that Ka Eduardo V. Manalo would trust his brothers in different aspects of the church, and it would threaten their positions of power. And so to protect their personal interest, they so chose to destroy the family so that bro. Eduardo would ignore them completely while they remain in their powerful posts and continue in their indulgent ways.
Others are thinking, they are brothers and sisters in the flesh, why aren’t the siblings directly talking to Ka Eduardo and tell him everything that was done to them? That would have been nice if it was that easy, and if the situation they were in was that simple. How could they talk to Ka Eduardo when all means of communication between them and their beloved brother were cut off? They couldn’t call him directly and when they call through the Central Telephone Operator, the operators are prohibited to connect any calls directly to the Executive Minister. A wall as tall as the roof of their home was even built to make them feel like prisoners in their own compound. All the guards were changed so that they may not be permitted to enter the compound of Bro. Eduardo. They are slowly deprived of electricity and water and driven away from their home inside the Central compound. All letters and mail addressed to the family are Intercepted and screened at VCO as to who the senders are. Mommy Tenny is heart broken and became ill because she couldn’t even talk to her own son, while her son chose to listen to the charge, accusations and lies of other people against them.
Every other way of trying to communicate to Ka Eduardo has been done by the family of Ka Erdy. But it all came to nothing due to the strict constraint that they are not to directly contact the Executive Minister. They have tried to write, call, personally see him, wait for him at the gates, and every other means, but the people close to Ka Eduardo has a very close grip on him that the family failed in every way to speak to Ka Eduardo and let him know the real situation of his family.
For over five years now, bro. Eduardo has not spoken to his beloved mother, Mommy Tenny.
The family of Ka Erdy is truly going through severe tribulations. If you are in doubt, look at all the pictures and videos featuring our beloved Executive Minister since the death of Ka Erdy.
Search for even one photo wherein he is together with his brothers and sisters and his mother. You may also visit incmedia.org and look for pictures and videos of Ka Eduardo together with his siblings and Ka Tenny in any of the worship services he officiated here in the Philippines and abroad. You will not find a single one, unlike during the time when Ka Eraño Manalo was still alive, Ka Erdy took his family with him every time he officiated a worship service. He sheltered his brothers and sisters as well as his relatives.
We can no longer ignore the painful truth that deeply affects the Administration and the Church as a whole, and it is the fact that there is no peace in the very household of Ka Erdy.
Ordinary members if at all necessary and possible would give our lives for the sake of Ka Erdy’s family because they too have given their lives as a sacrifice in serving the Church. And so our respect and love for brother Eraño Manalo transcends to his whole household. It is indeed very painful to know that there is a burdensome problem in the midst of the family of the Sugo that has lingered for so long and hasn’t yet been resolved.
So when we see that for the first time ever, the family is asking for our assistance in prayer for the safety of their family, and when we see and hear that they are in danger and are oppressed and experiencing hardship, are we going to turn a blind eye?
Our doctrine states that we are to help our brethren who are in need especially if we are able and the bible states that the love of God does not abide in those who do not help their brother in need. If we are moved by our faith and love to help ordinary brethren, we should all the more help the family of the Sugo. However, because our goodwill we may experience oppression, persecution, and cruelty as experienced by those who ultimately paid with expulsion because of helping the family of Ka Erdy.
Many have sent me messages saying that they have been talked to by their resident ministers and were ordered to close their fb accounts. They were warned that if they didn’t obey it would cause them to be expelled. This is why many brethren are wondering why these strange things are happening in the Church today. The former way and channels of communication have changed, all our letters and communications are being blocked and many brethren who tried and are trying to get through the administration regarding this issue is being threatened and oppressed. Because of the failure of communicating through proper channels, the family of Ka Eraño had no choice but to take their case using Facebook, Instagram, and Twitter. They no longer have a choice!
Instead of embracing transparency and clearing the issue, the Administration decided to prohibit all Ministers, Workers and their families to have social media accounts such as Fb, iG and Twitter. They instructed us to deactivate all social media accounts! What’s next? We fear that they may also prohibit us from using email, Viber, text messaging, cellphone and Internet to stop the influx of the number of brethren who now know the truth!
I am also aware that many of you reading this message are angry in disbelief of what you are seeing and your initial reaction may be to refuse to believe it, or you doubt my credibility as a witness or author and you may ask me to stop and just rely on prayer. All of us believe that the Church is true and will no longer apostatize and it will lead us to our salvation. True and perfect are the words of God and the doctrines we have faith in in the Church but remember that the Sugo and the bible also teach that we must not be guards who are silent, dogs who cannot bark in the face of danger or evil, and blind followers. There is a need for cleansing in the Church all the way from the Ministers very close to the Administration who unfortunately are abusive and are taking advantage of the goodness and trust of the Executive Minister. So if we are to keep silent, we will only allow the evil ones to continue with their evil schemes, and allow them to tarnish the Church and the Administration.
Brethren, let us all set a vow prayer. Join us ministers who have been praying for five years now, everyday at 10:00 in the evening as a plea to our Lord God to reveal the perverse and lustful for gain among the Administration. Many of us ministers can no longer stomach the abuse that we are witnessing from our comrades in the Ministry. Never in the aim of fighting against or insubordination to the Executive Minister, but in ardent prayers and in doing what we can so that God will reveal those who are evil and are tarnishing the Ministry. God is merciful and they will be revealed and only then will the true cleansing be done in the Administration for the attainment of peace and tranquility in the nation of our Lord God in these last days.
Let us spread this information so that many more brethren will wake up and know the real truth and hinder those who are against the teachings of God and are abusive of their power.
Maraming Salamat po!
My brethren, after you read these messages, may it be that we all pray for our Executive Minister, our beloved brother Eduardo V. Manalo, that he may be persuaded by our Lord God to examine closely what is happening in the Church and may he not easily believe perverse reports brought to him by the Ministers who surround him. It will make way to a complete cleansing within the Administration of the church, and the misunderstanding within his family may be remedied. May he once again open his heart and feelings, endear and draw near his mother, Ka Tenny and his brothers and sisters so that a very heavy burden may be removed from his heart due the long absence of love for his siblings. This way, the whole Church will once again perceive serenity and peace and will be unanimous in complete renewal of life that will result into its spotless stature, unblemished and pure. Only the Executive Minister can lead us in this cleansing and not the Council because they are the ones that need cleansing first, from their addiction to power and perverse gain. It is true that out most powerful weapon to realize this is prayer and the words of God that teach us that it is not enough to simply have faith, work or effort is also important for the good or according to the will of God. For the bible teaches that in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead (James 2:17). May God move all the brethren toward a positive renewal and unanimity. May God help us all. 
Your brother in Christ,
Antonio Ebangelista

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...