"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, August 25, 2018

Pope Francis in Dublin, Ireland


Saturday, August 18, 2018

Remembering St. Pope John Paul II


Wednesday, August 15, 2018

The Feast of Assumption


The Assumption of Mary into Heaven (often shortened to the Assumption) is, according to the beliefs of the Catholic Church, Eastern and Oriental Orthodoxy, as well as parts of Anglicanism, the bodily taking up of the Virgin Mary into Heaven at the end of her earthly life.

The Catholic Church teaches as dogma that the Virgin Mary "having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory". This doctrine was dogmatically defined by Pope Pius XII on 1 November 1950, in the apostolic constitution Munificentissimus Deus by exercising papal infallibility. While the Catholic Church and Eastern Orthodox Church believe in the Dormition of the Theotokos (“the Falling Asleep of the Mother of God”),  whether Mary had a physical death has not been dogmatically defined. In Munificentissimus Deus (item 39) Pope Pius XII pointed to the Book of Genesis (3:15) as scriptural support for the dogma in terms of Mary's victory over sin and death through her intimate association with “the new Adam” (Christ) as also reflected in 1 Corinthians 15:54: "then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory".

The New Testament contains no explicit narrative about the death or Dormition, nor of the Assumption of Mary, but several scriptural passages have been theologically interpreted to describe the ultimate fate in this and the afterworld of the Mother of Jesus (see below).

In the churches that observe it, the Assumption is a major feast day, commonly celebrated on 15 August. In many countries, the feast is also marked as a Holy Day of Obligation in the Roman Catholic Church. [Wikipedia]

Sunday, August 5, 2018

Fake Churches Cannot Beat The Real Thing

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD Blog

Lahat sila umaangkin na 'TUNAY' raw na 'IGLESIA NI CRISTO' (Church of Christ) ngunit wala sa kanila ang katotohanan sapagkat TAO ang nagtatag at hindi si Cristo. Samakatuwid silang lahat nagpapanggap o di kaya'y PEKE! (photo source: Google Search)


Thursday, July 26, 2018

Ang Kanilang Pagtalikod ay Hinulaan na sa Biblia

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog

"At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami." -Mateo 24:11


Isang nakakalungkot na katotohanan na marami pa rin sa mga Katoliko ang TUMATALIKOD sa TUNAY na pananampalataya at piliin ang isang MALI sa kabila ng katotohanang PEKE ang kanilang inaaniban.

Sa katulad nila, mga mababaw ang pananaw sa pananampalataya kalimitan ang nagiging mga biktima ng mapanlinlang na aral ng mga bulaang mangangaral. Katulad na lamang ng dalawang dating-Katoliko na itinampok sa programa ng INC™ upang patunayang MALI ang IGLESIA KATOLIKA at tama ang iglesiang tatag ni Ginoong Felix Manalo. 

Ayon kay Ginang Marlyn Villena (isa sa mga tumalikod), bilang "Katekista" ITINUTURO raw niya sa kanyang mga inaaralan kung "PAPAANO MAG-ROSARY" at kung paano raw ang "PANALANGIN NG KATOLIKO".

Walang masama sa kanyang sinalaysay maliban lamang sa mga tagasunod ni Ginoong Felix Manalo.  Para sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo®-1914, ang PAGROROSARYO ay isang panalanging PAGANO. Nakakalungkot, mismong isang dating Katoliko ang magpapasama sa isang bagay na napakadalisay sa pananampalatayang Katolisismo.

Upang patunayan na ang kanilang bagong akay ay "aktibo" at hindi isang Katolikong walang kaalaman sa turong Katoliko,  sinabi po niyang bawat araw daw po ng Linggo ay "NAGSISIMBA" raw sila sa "KANILANG RELIHIYON." (?) Halatang hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Kung ganito magturo ang isang "katekista" malamang, mas marami pang maguguluhan kaysa maliliwanagan. Magaling ang Diyos. Mas mainam nang UMALIS siya sa Iglesia Katolika habang nagtuturo siya ng TALIWAS sa mismong turo ng Simbahan kaysa magkalat pa siya at maging dahilan ng pagkatisod ng marami.

At ang isa pang nakakapanginig ng laman ay ang sinabi niyang ganito: [0:45] "KUNG MAY PAG-KUWAN PO SA MGA REBULTO PO, EH LUMILIBOT PO KAMI DOON SA AMI... AMIN PO DOON SA AMIN PO PARA MAKAPAG-SERVE PO SA AMING SIMBAHAN..." (habang ang pinapa-flash ng video ay isang prusisyon ng mga Katoliko na kasama ang mga imahe ng mga santo't banal.) Muli, halatang hindi niya alam ang kanyang sinasabi.

MABABAW NA PANANAW NG ISANG DATING "KATEKISTA"

Isang hamon po sa mga Katekista ang mga salungatang pahayag ni Ginang Villena sapagkat MABABAW, kulang sa 'substance' at HALAW sa katotohanan ang kanyang mga nasambit na "patotoo".

Ang layunin ng isang Katekista ay ang ILAPIT ang mananampalataya sa DIYOS sa pamamagitan ng PAGTUTURO ng mga KATOTOHANAN tungkol sa Diyos ayon sa turo ng TUNAY na IGLESIA ~ ang IGLESIA KATLIKA na sa "pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo" (Pasugo Abril 1966, p. 46), hindi ayon sa kanyang unawa.

Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga katulad ni Ginang Villena ay TUMALIKOD sa tunay na Iglesia ni Cristo sapagkat HINDI pa nila lubos na nauunawaan ang kanilang itinuturo. Sila na mismo ang umamin na MAGULO ang kanilang mga isipan kaya MAGULO rin ang kanilang itinuturo na taliwas sa turo ng Santa Iglesia.

Mababaw at sila mismo ay salat pa sa kaalaman tungkol sa pananampalataya.  Siya mismo ay di-naunawaan ang kanyang mga itinuro, nalito at madaling natangay ng mga bulaang mangangaral dagling tumalikod!

ANG ROSARYO

Hindi po layunin ng isang Katekista ang ubusin ang buong oras at panahon niya sa pagtuturo ng Banal na Rosaryo. Bagamat isang mainam na pamamaraan na ituro rin sa mga Katoliko ang debosyon sa Mahal na Ina ng Diyos, hindi po ito ang buong pakay ng isang katekista.

Batid naman ng lahat kung bakit MALAKING ISYU sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo® -1914 ang "PAGDARASAL" ng Rosaryo. Ang pagkaunawa nila ay NANANALANGIN ang mga Katoliko kay Maria BILANG DIYOS (diyos-diyosan) at karamihan ay inaakusahan ang mga Katoliko bilang mga PAGANO. Mas pinili pang paniwalaan ang interpretasyon ng isang nalilitong dating Katoliko kaya ang alamin ang tunay na turo ng Simbahan ayon sa pang-unawa ng Santa Iglesia.

Alam naman ng  mga KATOLIKO na ang PAGSAMBA MALIBAN SA DIYOS ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Ngunit isang  malaking KAIPOKRITUHAN ito para sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo®-1914 sapagkat SUMASAMBA SILA SA DALAWANG PANGINOON: Isang Panginoong DIYOS AMA at isang Panginoong JESUCRISTO (TAO)! Hindi po sinasang-ayunan ng Biblia ang sumambaa sa Diyos at sumamba sa TAO! Hindi po sinasampalatayanan ng mga Kristiano ito.   Ang tunay na sumasampalataya ay SUMASAMBA sa IISANG DIYOS hindi dalawa!


Ang SANTO ROSARYO po ay isang PANALANGING HANGO sa BIBLIA. At kung gusto ninyong malaman ang KATOTOHANAN sa IGLESIA KATOLIKA, marapat lamang na sa mga KATOLIKO rin kayo sumipi ng opisyal na pahayag at hindi sa mga opinyon ng mga taong laban sa Iglesia Katolika. O kaya'y sumipi ng mga encyclopedia tulad ng Wikapedia:
Ang Ave Maria o Aba Ginoong Maria ay isang dasal na nagmula sa pinag-samang ang bati ng Arkanghel Gabriel kay Maria sa Mabuting Balita at ng pag-bati ni Santa Elisabeth sa pagdating ng Birheng Maria sa kanilang pamamahay. Bahagi rin ang dasal na ito ng pagrorosaryo.

Sa mga Katoliko, ito rin ang tawag sa isang panalangin. Ito ay ang sumusunod na mga linya:
Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman ang 'yong anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen

Kung mapapansin ang "Ave Maria" sa Tagalog ay tumukoy sa "Ginoo" sa halip na "Ginang o Binibini" ito ay dahil sa Lumang Tagalog, ang mga kalalakihan ay may mataas na pagkilala, maging sa Ingles, kapag hindi matukoy ang kasarian, ipinagpapalagay na lalaki ang isang "pangngalan" (noun). Kahalintulad ng sa Filipino, o Tagalog, si Maria ay binibigyan ng pagbating panglalaki sa panalangin na ito. Samakatwid, si Maria ay hindi kinikilala o itinuturing na "lalaki" bagkus, ito ay "pagkilala" lamang sa kaniyang katayuan bilang isang "banal" na ayon sa Simbahang Romano Katoliko ay Ina ng Diyos.

Sa nabanggit na artikulo sa itaas, wala po tayong mababasang 'PAGANO" ang pinagmulan ng panalangin kundi ito ay HANGO SA BIBLIA.

Hindi rin po siya PANALANGIN KAY MARIA.  Ito ay isang pagmumuni-muni sa buhay  ni Cristo na nababasa natin sa Biblia.

NAGING DIYOS-DIYOSAN ANG MGA SANTO?

Bilang isang Katekista, isang pangunahing aral na tinatalakay nito ay kung ILAN ANG DIYOS ~ Ayon sa Katuran ng tunay na Iglesiang tatag ni Cristo ay MAYROON LAMANG ISANG DIYOS sa LIKAS na katangian, sustansya at kakanyahan! (Catechism of the Catholic Church)

CCC 199 "I believe in God": this first affirmation of the Apostles' Creed is also the most fundamental. The whole Creed speaks of God, and when it also speaks of man and of the world it does so in relation to God. The other articles of the Creed all depend on the first, just as the remaining Commandments make the first explicit. The other articles help us to know God better as he revealed himself progressively to men. "The faithful first profess their belief in God."2

I. "I BELIEVE IN ONE GOD"

CCC 200 These are the words with which the Niceno-Constantinopolitan Creed begins. The confession of God's oneness, which has its roots in the divine revelation of the Old Covenant, is inseparable from the profession of God's existence and is equally fundamental. God is unique; there is only one God: "The Christian faith confesses that God is one in nature, substance and essence."
Nililinaw ng isang KATEKISTA na HINDI DIYOS ang Inang Birheng Maria, si San Jose, ang mga Apostol at mga Alagad o maging ng iba pang mga santo't mga anghel. Silang lahat ay mga SANTO'T SANTA ~ mga TAONG NABUHAY ng may KABANALAN at inalay ang buhay para sa Diyos sa ngalan ni Cristo at nang Kanyang banal na Iglesia (Katolika)!

Nililinaw ng isang tunay na KATEKISTA na HINDI diyos-diyosan ang mga IMAHE ng mga banal. Sila ay mga bagay na gawa sa kahoy o bato na hinugis ng tao ngunit kailan man ay HINDI SILA DIYOS at WALA silang kakayahang gumawa ng kababalagyan.  Tanging DIYOS lamang ang nakakagawa ng himala kahit sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na walang angking-buhay.

Halimbawa, nagpagaling si Hesus gamit ang putik (lupa) gawa sa kanyang laway. (Mk. 8:22-26); o ang paghilom ng isang babaeng dinurugo sa pamamagitan lamang ng hibla ng damit ni Cristo (Mt. 9:20-22); o ang anino lamang ng Apostol San Pedro ay gumagaling ang mga may sakit (Mga Gawa 5:15). Hindi putik o damit o anino ang nagpagaling kundi ANG DIYOS!

Ayon kay Ginang Villena, napagtanto raw niya na NAPAKALAKAING KASALANAN SA DIYOS ang pagsamba sa mga diyos-diyosan.  Kanyang binigyang-diin na di raw dapat sambahin ang mga diyos-diyosan (mga santo). 

"Yung mga santo hindi po pala (dapat sambahin bilang mga diyos-diyosan)", ani Ginang Villena.

Kay Ginang Villena, dapat lamang siyang UMALIS sa Iglesia Katolika sapagkat siya pala ay naniniwalang "diyos" si Maria, Jose, Juan, Pedro, Santiago, Gabriel, Miguel, Rafael, mga anghel at mga banal at kahindik-hindik, sinasamba pa niya ang mga ito.

Tunay nga na natutupad ang sinasabi ni Cristo "HINDI MANANAIG" ang mga kasinungalingan ni Satanas sa kanyang Santa Iglesia! Kaya't sila'y TUMATALIKOD tungo sa kapahamakan ng kanilang mga kaluluwa!

NAKAKALUNGKOT NA MGA PAHAYAG NI GINOONG RODOLFO VILLENA (Isang dating Extra-ordinary Lay Minister of the Holy Eucharistic)

Paano kaya naging mga manggagawa ng Iglesia Katolika ang mag-asawang ito? Bakit noon lamang nila nalaman na HINDI DIYOS ANG MGA SANTO at lalong HINDI DIYOS ang mga REBULTO?! Ayon kay G. Villena:

[4:30] "So nalaman ko sa aral ngayon ng Iglesia Ni Cristo (1914) na ang rebulto ay diyos-diyosan. So hindi dapat sambahin. Sapagkat ang dapat sambahin ay ang Amang nasa langit."

Nakakalungkot ang mga pahayag ni Ginoong Rodolfo Villena laban sa Iglesia Katolika. Para sa kanya "diyos" ang mga rebulto! Dios mio! Ano bang pinaggagawa niya noong nasa Iglesia Katolika siya, nagdidiliryo?

Uulitin po natin para malinaw: HINDI PO DIYOS ANG MGA SANTO at lalong HINDI DIYOS-DIYOSAN ANG MGA REBULTO at HINDI SILA DAPAT SAMBAHIN DAHIL DIYOS LAMANG ANG DAPAT SAMBAHIN! Yan ang ARAL KATOLIKO!

Para kay Ginoong  Villena, "Diyos Ama ang magliligtas". Hindi ba't sinasabi rin sa Biblia na si CRISTO rin ay ang TAGAPAGLIGTAS?  (Roma 5:21, 6:23; Mga Gawa 4:12, 13:23, 16:31; Juan 3:16, 4:42; Roma 6:1-23; Mateo 1:21; 1 Pedro 1:18-19; Titus 2:14; Hebreo 9:28; Marcos 16:16; Lukas 2:11; 1 Timoteo 1:15; 2 Timoteo 1;10; Efeso 5:23; 1 Juan 4:14 atb.). Samakatuwid, ang Ama at si Cristo ay IISA ~ tagaPAGLIGTAS ~ IISA ~ Diyos na Tagapagligtas!

Kung paghihiwalayin natin ang Ama sa Anak bilang DALAWANG kapangyarihan, lalabas na talo si Cristo sapagkat para sa INC™-1914, si Cristo ay TAO LAMANG.

At kung TAO lamang si Cristo, walang silbi ang pagiging TAGAPAGLIGTAS niya sapagkat mas mataas ang Ama sa kanya.

Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang Ama ay  Diyos, si CRISTO AY DIYOS! Ang AMA at si CRISTO ay IISA! Hindi dalawa! IISA ANG DIYOS ngunit may TATLONG PERSONA. Kaya't kung ang AMA ay TAGAPAGLIGTAS, ganon din ang ANAK, Siya ay TAGAPAGLIGTAS sapagkat IISA ang kanilang NATURE, SUBSTANCE and ESSENCE (CCC 200)!


Panghuli, HINDI PO TOTOO na maaaring "MAGMISA" ang isang Lay Minister. TANGING PARI LAMANG NA ORDEN ang NAKAPAGMIMISA! Malinaw po ito sa katuruan ng Iglesia Katolika!

"Only validly ordained priests can preside at the Eucharist and consecrate the bread and the wine so that they become the Body and Blood of the Lord."(CCC 1411)
Malinaw ang kasinungalingan nila mula nang sila ay umanib sa INC™.  Nakakalungkot, nagpakilala pa naman sila bilang "Lay Minister" at "Katekista"!

TAMANG RELIHIYON!

Tinawag daw sila ng Amang nasa langit patungo sa tunay na relihiyon ~ ang Iglesia Ni Cristo®! Malaking kalapastanganang sabihin na "tinawag" sila ng Amang nasa langit. Ang Diyos Ama ay hindi po siya sinungaling at hindi po siya manlilinlang. Hindi po tatawag ang Diyos Ama patungo sa kapahamakan. Ang tunay na Iglesiang tatag ni Cristo ay hindi po ang INC™ ni Ginoong Felix Manalo kundi ang IGLESIA KATOLIKA.

Hindi lamang po tayo ang nag-aangkin ng KATOTOHANANG ito kundi ang KASAYSAYAN ng tao.

"The history of the Catholic Church begins with Jesus Christ and His teachings (c. 4 BC – c. AD 30), and the Catholic Church is a continuation of the early Christian community established by Jesus."
Ang KATOTOHANANG ito ay sinasang-ayunan din ng isa sa mga kilalang news portals sa buong mundo, ang BBC:

"The Catholic Church is the oldest institution in the western world. It can trace its history back almost 2000 years...

"For almost a thousand years, Catholicism and Christianity were as one. The break, or schism between the Church of Rome and other Christian faiths began with the split with Orthodox Christians in 1054 over questions of doctrine and the absolute authority and behaviour of the popes. For similar reasons in the sixteenth century, the Protestant churches also went their own way."

At hindi na tayo lalayo pa. Mismong ang kanilang OPISYAL na MAGASING PAGUSO ang nagpapatunay nito!

PASUGO March-April 1992, p. 22
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."

PASUGO July August 1988 pp. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”

PASUGO Abril 1966, p. 46:
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

Kaya't huwag na po tayong papalinlang pa! Alam natin ang katotohanan at alam natin ang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ~ ang IGLESIA KATOLIKA!

TAYO NA PO SA TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO ~ ANG IGLESIA KATOLIKA!

Saturday, July 21, 2018

Official Theme Song of World Youth Day Panama 2019Composed by Abdiel Jiménez Music
Arranged by Anibal Muñoz.
The original title, "Hágase en mi Según tu Palabra." WYD Panama 2019 Theme Song.
Translated by Fr. Rob Galea
Sung by Fr. Rob Galea, Natasha Pinto and Gary Pinto

Saturday, July 14, 2018

CNA: Croatia's World Cup soccer coach clings to the rosary as he finds success

Croatia coach Zlatko Dalic Credit: wikimedia cc by sa 3.0
Zagreb, Croatia, Jul 11, 2018 / 02:34 pm (CNA).- On Sunday, Croatia’s soccer team will play France in the championship game of the 2018 World Cup, after running victoriously through a string of soccer powerhouses in the tournament.

Here’s one reason Catholics in the US might be rooting for the small Central European country: Croatia is a deeply Catholic country, and the coach of its national team, Zlatko Dalic, is a man of sincere faith.

Dalic said recently that his current success is due to his faith in God, and that he always carries a rosary to hold onto in difficult times.

Dalic spoke about his faith on Croatian Catholic radio when the World Cup began.

“Everything I have done in my life and in my professional career I owe to my faith, and I am grateful to my Lord,” Dalic said.

Croatia got a ticket to the final match of the World Cup after defeating England 2-1 in a game that went to overtime July 11.

"I can be very happy with my life,” Dalic said, adding that "without strong faith and that motivation, it would be very difficult to achieve it."

"When a man loses any hope, then he must depend on our merciful God and on our faith," he said.

In that sense, Dalic explained that "I always carry a rosary with me" and "when I feel that I am going through a difficult time I put my hand in my pocket, I cling to it and then everything is easier.”

Regarding the expectations of the Croatians for the success of their selection at the 2018 World Cup in Russia, he indicated that "I know what our people expect, how many people love Croatian football and our team."

He stressed that “finding the good in life always brings satisfaction, happiness, a result. Man must always be honest with himself and with others. "

Before the July 11 game, Dalic said of his Cinderella-story team: “we do not fear anyone, not even England."

The coach is 51 years old, married and has two children. During his youth he played on Croatian soccer teams, among them Hajduk Split, Inter Zapresic and Varteks Varazdin.

In 2000, he finished his career as a professional soccer and started coaching Croatian teams. In 2010 he went to Saudi Arabia to lead the teams of Al-Faisaly Harmah and then Al-Hilal. A year later he moved to the United Arab Emirates to be the coach of the Al-Ain club.

In October 2017 he was appointed head coach of the Croatian national team.


Si Jesus at ang Ama ay Iisa


Tuesday, June 26, 2018

ITAKWIL ANG MANGANGARAL NA SI CRISTO AY 'TAO LAMANG'! SILA AY MGA KALABAN NI CRISTO ~ MGA ANTI-CRISTO!

Orignally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD Blog

ANG TURO NG NAGPAPANGGAP NG TUNAY RAW NA "IGLESIA" NI CRISTO!


TALIWAS ITO SA TURO NG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO ~ ANG IGLESIA KATOLIKA ~ SALUNGAT ITO SA BIBLIA!


KAYA'T SA MGA DI TUMATANGGAP NG KATOTOHANANG ITO TINUKOY SILA NI APOSTOL SAN PABLO BILANG MGA KALABAN NI CRISTO O MGA ANTI-CRISTO! SILA AY MGA MANDARAYA AT MGA MANLILINLANG NA MGA MANGANGARAL!


AT MAY BABALA SI APOSTOL SAN PABLO SA MGA TAONG TUMATANGGAP SA MGA MANDARAYANG MANGANGARAL NG LABAN KAY CRISTO!Saturday, June 23, 2018

ISANG MAPANLINLANG NA PROGRAMA NG IGLESIA NI CRISTO®-1914!

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD Blog


Ano bang maasahan natin sa isang nagpapanggap na tunay!?

"Ang isang dating pari sa Iglesia Katolika si Kapatid na Christopher Yu..."

Isang malaking KASINUNGALINGAN ang pagsasabi ng mga MANLILINLANG na mangangaral sa INC™ -1914 ni Felix Manalo na sabihin nilang si CHRISTOPHER YU na ngayo'y KAANIB nila sa kanilang SEKTANG SULPOT lamang nitong Julyo 27, 1914 sa Punta, Sta. Ana, Maynila ng isang Pilipinong TUMALIKOD sa TUNAY na Iglesia ~ ang Iglesia Katolika ~ "na sa pasimula ay Iglesia ni Cristo" (ayon sa Pasugo Abril 1966, p. 46) na siya (Mr. Yu) ay isang dating "PARI SA IGLESIA KATOLIKA" sapagkat HINDI po siya kailanman naging PARI sa Iglesia Katolika!

Sa katunayan, siya (Mr. Yu) po ay KAANIB sa isang SULPOT na iglesia rin na KINOPYA ang pangalang "APOSTOLIC CATHOLIC" para MAGMUKHANG "Katoliko" nga sila, at tsaka KINOPYA rin ang suot ng paring Katoliko, mga rituwal nila, ang anyo ng mga sambahan, kagamitang pang-liturhiya na ANIMO'Y KATOLIKO ~ PERO PEKE PO SILA katulad ng INC™ na sulpot lamang noong 1914.

Si Ginoong Yu po ay kaanib sa "Apostolic Catholic Church" na WALANG KINALAMAN sa UNIVERSAL CHURCH founded by Jesus Christ.

Ayon sa Wikipedia sa ibaba, ang Apostolic Catholic Church ay isang simbahang HIWALAY o TIWALAG sila (SEPARATED FROM) sa IGLESIA KATOLIKA ROMANO! Itinatag ito ni John Florentine Terue noong JULYO 7, 1992, katulad ng pagkakatatag ni Felix Manalo sa kanyang iglesia noong Julyo 27, 1914.

Katulad rin ng INC™, in short, si Christopher Yu ay ISANG PEKENG PARI! WALA SILANG UGNAYAN sa mga KATOLIKO! 

PEKENG IGLESIA! HUWAD NA PARI! SINUNGALING NA CONVERSION! MAPANLINLANG NA PROGRAMA! Yan ang iglesia Ni Cristo® - 1914!

Seal of the Apostolic Catholic Church
Apostolic Catholic Church
National Shrine of Ina Poon Bato.jpg
National Shrine of Ina Poon Bato, Quezon City
Classification Catholic
Orientation Apostolic and Paleo-orthodox
Polity Episcopal
Patriarch John Florentine L. Teruel
Associations National Council of Churches in the Philippines
Canadian Council of Churches
Region Philippines and Canada
Language Filipino and English
Founder John Florentine L. Teruel and Maria Virginia Peñaflor Leonzon
Origin July 7, 1992
 Philippines
Separated from Roman Catholic Church
Official website http://nsipb.com/

World Cup 2018: Five Catholic players to watch (CHN)


Javier Hernandez pre-match prayers (Getty)
Lionel Messi and Javier Hernandez will be among the Catholic footballers representing their countries in Russia this month

The World Cup is fast approaching, with opening game between Russia and Saudi Arabia kicking off in Moscow on June 14. Here are five Catholic players to watch out for…

Lionel Messi, Argentina

Pope Francis with Lionel Messi (right) and Italy’s Gianluigi Buffon (Getty)
The greatest player of his generation is a committed Catholic. He has met Pope Francis and in 2016 the Holy Father said that his compatriot (Messi, not Maradona) was the greatest footballer of all time. In Russia, the hopes of Argentina rest yet again on Messi’s shoulders. The nation only scraped through qualifying, so winning the World Cup seems unlikely even with the little maestro leading them. If Argentina do lift the cup, Messi has reportedly said he will go on pilgrimage to the shrine of Our Lady of the Rosary of San Nicolás, in San Nicolás de los Arroyos in Buenos Aires province.


Andrés Iniesta, Spain

Iniesta on the ball during an international friendly match against Switzerland (Getty)
Perhaps Messi got the pilgrimage idea from another Catholic player, his former Barcelona teammate Andrés Iniesta. The legendary midfielder made his own promise to go on pilgrimage – in this case the Camino de Santiago – if Spain won the World Cup in 2010. And win they did, with Iniesta scoring the decisive goal in the final (it’s unclear whether he followed through on his pilgrimage promise, though).

Jakub Błaszczykowski, Poland

Blaszczykowski celebrates (Getty)
One of Poland’s star players experienced unspeakable trauma as a child, witnessing his father stab his mother to death. The devout Catholic has since spoken of how he believes his mother is looking after him from heaven. Błaszczykowski, who plays on the wing, reads the Bible every day and was an ambassador for World Youth Day in Kraków in 2016.

Javier Hernandez, Mexico

Hernandez in West Ham colours (Getty)
There are certain to be displays of evangelical Christianity during the tournament, mainly from South American players (look out for Brazil players sporting ‘I belong to Jesus’ T-shirts). Look out, too, for Mexico striker Javier Hernandez’s own public display of faith – the Catholic player is regularly seen kneeling in prayer before the start of matches.

Antoine Griezmann, France

Griezmann (left) with his rosary tattoo on show (Getty)
Griezmann, one of the leading lights of a strong French team, expresses his Catholic faith through his tattoos. On his right arm there is not only a portrait of Jesus above a Christ the Redeemer statue, but also a set of rosary beads, pictured amid clouds and stars. “I have them because in my family we are all very religious,” he has said. In his autobiography, Derrière le sourire [Behind the Smile], he says he has “bathed in religion since childhood […] I continue to light candles in churches.”

And, while he may or may not be Catholic, it would be remiss not to mention (for obvious reasons) Nick Pope, England’s third choice goalkeeper.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...