"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, March 2, 2020

Sumukong 'lider ng NPA' isang Militar at kaanib ng INC pala ayon sa CPP

Fake news! Sumukong ‘lider ng NPA’, militar pala – CPP
Abante

Tauhan umano ng Armed Forces of the Philippines ang diumano’y sumukong lider ng New People’s Army na si Joselito Novelo Naag na may patong sa ulo na P100,000.

Ito ang giniit ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa kanilang website kahapon, Setyembre 17, 2019...


...Sa Facebook, makikita ang profile ni Naig na may mga profile picture at post na sumusuporta sa Iglesia Ni Cristo at Air Reserve Command. Makikita rin ang kuha ng lalaki na nakasuot ng uniporme ng militar at binibida ang mga baril..


Saturday, February 22, 2020

Dr. Daniel B. Wallace: Binanatan ang Iglesia Ni Cristo® 1914 sa Pambabaluktot sa kanyang sinabi

Salamat kay kapatid na Kuya CFD...


Dahil sa walang habas na Kasinungalingan ng mga ministro ng Iglesia Ni Manalo minsan na rin pala silang binanatan ni Dr. Daniel B. Wallace dahil sa paggamit ng INC sa kanyang aklat na "Greek Grammar Beyond the Basics" sa pambabaluktot ng katotohanan. Narito ang kanyang pahayag:

"The Iglesia ni Cristo (Church of Christ) is a Filipino-based group that rejects the major tenets of the historical Christian faith. InC, in particular attempts to deny that the deity of Christ is a biblical doctrine. And although they view themselves as the only true church, they freely use several bona fide academic works to support their views -- in spite of the fact that the authors of such works would be appalled to learn of the abuse of their own writings. I was shocked to learn that InC members had used my Greek Grammar Beyond the Basics in support of their heterodox beliefs. Duane Cartujano, a Roman Catholic apologist, has investigated their views. He supplies plenty of documentation -- both quotations of the secondary literature and an exposition of the biblical text -- to refute the InC. I, for one, am glad that he has exposed this group for what it really is. His book will serve as a welcome corrective to the deceptions of the Iglesia ni Cristo. -Dr. Daniel B. Wallace, Author of Greek Grammar Beyond the Basics, Senior Professor of New Testament Studies, Dallas Theological Seminary

Maging ang salin ni George Lamsa na "Church of Christ" ay sasang-ayunan kaya ni Lamsa na ito ay ang Iglesia Ni Manalo kung sakaling nabubuhay pa siya? Malamang hindi! Kaya nga noong inilimbag ni Lamsa ang kanyang salin noong 1922 hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi siya naimbetahan [sic] sa Iglesia Ni Manalo.

Ganun din ang Moffat bible na isinalin ni James Moffat na inilimbag noong 1924, sa kanyang salin na "far east" sasang-ayon kaya siya na ito ay propesiya para sa Pilipinas kung sakaling buhay pa siya??

:) Napakalaking advantage kapag buhay pa ang mga author kasi kapag ginamit sa KABULUKAN ang kanilang MASTERPIECE tiyak na mapapahiya itong mga MAPAGSAMANTALANG KABUTE (other term for 1800s and 1900s Man-Made churches).

#CATHOLIC

Monday, January 13, 2020

Huwad na Iglesia, huwad rin ang Pamemeke


PASUGO Mayo 1968, p. 7:

“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

Opo! Huwad po yung mga bagong sulpot na Iglesia Ni Cristo ayon na rin sa opisyal na magasing ng INC™ 1914! Huwad na nga ang pagka-Iglesia, huwad pa rin ang pamemeke nila ng bagong kaanib.

Ang isang tunay na pari (kung Katoliko man ang nasa larawan) dapat sana ay alam niya kung anong kahulugan ng mga kulay na kanilang sinusuot. Hindi  naghahalo ang Luntian at Pula!

Kung mamemeke rin lang naman, dapat 'yung malapit-lapit naman sa katotohanan. 

Dalawang paring Katoliko habang nagdiriwang ng Banal na Misa. (Photo source: US Catholic.org)

Saturday, January 11, 2020

2020 Taon ng Ekumenismo at Inter-Religious Dialogue: Kailan kaya makikipag-dialogo si G. Eduardo V. Manalo sa Santo Papa?

Originally Posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog

Isang kaanib ng INC™ 1914 nagpaabot ng kanilang opisyal na magasing Pasugo sa Santo Papa ng tunay na Iglesia ni Cristo. (Credit to the owner)


Kaawa-awang mga nilalang. Inaakala nila na sa pagbibigay nila ng kopya ng Pasugo sa Santo Papa ay magpapasakop na ang pinuno ng tunay na Iglesia ni Cristo sa INC™ na tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo noong 1914 sa Sitio Punta Sta. Ana sa Maynila (Pilipinas). Inakala ng kaanib ng INC™ 1914 na sa pakikipagkamayan niya sa Santo Papa at pagbibigay niya ng kopya ng Pasugo ay isang BIG DEAL.

Para sa Santo Papa, wala siyang pinagkaiba sa mga nauna pang mga panauhin sa Vatican. Siya (ang kaanib ng INC™) ay napadaan lamang at hindi naging panauhing pandangal. Bago pa man sila nag-abot ng magasin, maraming mga relihiyon na ang nagbibigay sa Santo Papa ng kanilang mga babasahing pangrelihiyon tulad ng mga Muslim ng Argentina na nagbigay kay Pope Francis ng kopya ng Qu'ran.

Mabuti pa ang Saudi Arabia ay may pinadalang tagapamagitan mula sa kanila. Ang Muslim na ito ay nagbigay ng musbaha (ang rosaryo ng mga Muslim) sa Santo Papa bilang regalo. At ito ay tinanggap naman out of courtesy.  Ang iba't-ibang religious leaders sa buong mundo, maging ang mga lider ng mga non-Christian religions at mga non-Catholic religious leaders ay nakipagkita sa Santo Papa ~ ang Iglesia Ni Cristo® 1914, kailan kaya HAHARAP si Ginoong EDUARDO V. MANALO kay PAPA FRANCISCO sa Vatican at magkaroon ng dialogo?Ngunit ang mga ito ay ang KATOTOHANANG HINDING-HINDI MABABAGO ng INC™ 1914:

 • Si Cristo ay DIYOS na nagkatawang-tao (Juan 1:1-14)!
 • Si Cristo ay DIYOS na NAPARITO sa laman! (2 Juan 1:7)
 • Si Cristo ay DIYOS! (Filipos 2:5-8)
 • Si Cristo ay DIYOS noon, ngayon at magpasawalang hanggan! (Hebreo 13:8)
 • Ang Iglesia Katolika ay na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo! (Pasugo Abril 1966, p. 46)
 • Ang Iglesia Ni Cristo® ay tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo noong 1914! (Pasugo Agosto-Setyembre 1964, p. 5)

Ang Roma 16:16 ay sulat ni Apostol San Pablo sa mga Kristiano sa ROMA kung saan HANGGANG NGAYON ang TUNAY na Iglesia ni Cristo ay NAKATAYO pa rin at pinamamahalaan ng KAHALILI ni APOSTOL SAN PEDRO ~ si Santo Papa Francisco, ang ika-266 Papa ng Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo (Pasugo Abril 1966, p. 46).

Kaya't huwag na kayong paloloko pa sa mga nagsisulputang mga Iglesia raw ni Cristo sapagkat IISA lamang ang tatag na Iglesia ni Cristo (Pasugo Nobyembre 1943, p. 23). Ito ay tatag sa Jerusalem! (Pasugo Mayo 1954, p. 9) Kung meron mang mga SUMULPOT kamakailan (1914) at sinasabi nilang sila rin ay mga 'Iglesia Ni Cristo' sila ay HINDI TUNAY kundi mga HUWAD o PEKE! (Pasugo Mayo 1968, p. 7)

Wednesday, December 25, 2019

Pasko: Ang Pag-aalaala ng mga Kristiano sa Kapangananak ni Cristong Manunubos

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog


Tuso ang mga aral ng mga huwad na sugo ng Iglesia Ni Cristo® 1914. Napaniwala niya ang ilan sa mga Katoliko na salat sa kaalaman na ang PASKO ay hindi dapat ipinagdiriwang sapagkat 'wala' (o hindi literal na nakasulat) sa Biblia.

Ang PASKO NG PAGSILANG ni Jesus noong una ay TINATANGGAP ng INC™ 1914. Katulad ng mga Katoliko at halos lahat ng ibang Kristiano, ang Iglesia Ni Cristo® 1914 ay itinuring ang Pasko bilang KAARAWAN ng kapangananak ng Manunubos.

Ngunit hindi nagtagal ay tahasang TINUTUTULAN at PINUPUNA nila ito sapagkat ito ay PAGDIRIWANG ng mga KATOLIKO na kanilang itinuturing na mga kaaway. Sa katunayan, mismong ang kanilang opisyal na magasing Pasugo ang nagpapatotoo kung ano nga ba ang kahulugan ng PASKO para sa mga NAGDIRIWANG nito.

PASUGO Disyembre 1957, p. 28: (sinulat ni Emeliano I. Agustin) (Patula)
“Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan;
Nang mundong naglunoy sa lusak ng Buhay;
Mabuting balita sa kinalulugdan;
Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban."
Kaawa-awang mga nilalang!

Hindi naman maikakaila ng mga Kristiano na ang Christmas o Pasko ay hindi nakatitik sa Biblia. ngunit hindi nangangahulugan na pinagbabawal itong ipagdiwang.  Sa katunayan maraming mga bagay-bagay ang hindi nakasulat sa Biblia ngunit BULAG-BULAGANG PINAPANIWALAAN ng mga kaanib sa kulto ni Ginoong Felix Y. Manalo.

Halimbawa! 
 • Biblia - ang salitang 'biblia' ay hindi natin nababasa sa Biblia. Ngunit dito halos humuhugot ng tagpi-tagping aral ang INC™ 1914 para makabuo ng saknong.
 • Felix Y. Manalo - ang pangalan ni Ka Felix ay hinding-hindi nasusulat sa Biblia, maging ang kanyang anak na si Eraño at si Eduardo ay hindi sila nakatitik sa Biblia. Ngunit naniniwala silang si Ka Felix Manalo ay hinulaan sa Biblia sa Isaiah 46:11.
 • Huling Sugo - walang mababasa sa Biblia ukol sa pagdating ng 'huling sugo'. Tanging ang pagdating ng manunubos ang hinulaan ng mga Propeta noong una ~ ang Diyos na magkakatawang-tao o Emmanuel Sumasaatin ang Diyos.
 • Pagtalikod na Ganap ng Iglesia - dito nakabatay halos lahat ng aral ng INC™ 1914. ang kanilang aral na ito ay may pagkakahalintulad sa mga Mormons na itinatag ni Ginoong Joseph Smith Jr. noong 1830. Sinasabi ng mga Mormons na kinakailangang itatag muli ni Ginoong J. Smith ang iglesia ayon sa utos ng Diyos Ama matapos na ito ay tumalikod-na-ganap noong namatay ang huling apostol (110 A.D.)  Kinopya ba ni G. Manalo ang kanyang aral sa mga Mormons?
 • Pilipinas - at lalong walang mababasang 'Pilipinas' sa Biblia. Ngunit naniniwala ang mga kaanib ng INC™ 1914 na ang bansang Pilipinas raw ang tinutukoy na "pulu-pulong dagat" (Isaiah 24:14)
 • Iglesia Ni Cristo - ang 'Iglesia Ni Cristo' (na may malaking titik na I-N-C)  ayon sa official registration nito sa Pilipinas at sa buong mundo ay hindi nakatitik sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia ay 'mga iglesia (o iglesya) ni Cristo' at hindi 'Iglesia NCristo'. Ito ay Roma 16:16 sa Tagalog Version lamang natin mababasa. Ang pinagmamalaking "iglesia ni Cristo" raw sa Mga Gawa 20:20 (Lamsa Translation lamang mababasa) ay 'Iglesia ng Diyos' sa orihingal na salin at hindi 'Iglesia NCristo'

Ang MUNDO ay HINDI NASASAKOP sa Iglesiang tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo kundi sa Iglesiang TATAG mismo ni Cristo ~ ang Iglesia Katolika (Pasugo Abril 1966, p.46). Ang mundo ay umiikot sa KATOTOHANAN at hindi sa mga BULAANG PROPETA na sumulpot lamang nitong nakaraang 105 taon.

ANO BA ANG 'PASKO' (CHRISTMAS) AYON SA KATOTOHANANG ALAM NG BUONG MUNDO?

Katulad ng pagkakaalam ng mundo sa Iglesia Ni Cristo® bilang TATAG NI FELIX MANALO, ang PASKO Christmas ayon sa pang-unawa ng BUONG MUNDO ay IISA lamang ang pakahulugan. Mula Asia, Africa, America, Europa at maging sa mga bansang hindi-Kristiano tulad ng India, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain at sa Saudi Arabia, ANG PASKO ay PAGDIRIWANG ng KAPANGANAKAN ni CRISTO.

Hindi po sabi-sabi lamang ito. Umpisahan natin sa Wikipedia ay ganito ang sinasabi:
Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, observed primarily on December 25 as a religious and cultural celebration among billions of people around the world.
Ito naman ang sabi ng Brittanica Encyclopedia Online:
Christmas, Christian festival celebrating the birth of Jesus.
Ayon naman sa Christmas.com ay ganito:
Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ, who Christians believe is the Son of God.
Ito naman ang sinasabi ng History.com
Christmas, a Christian holiday honoring the birth of Jesus...

Ayon sa CNN:
The story of Jesus Christ's birth is told in New Testament's gospel of Saint Luke and Saint Matthew.

History.com
Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus of Nazareth, a spiritual leader whose teachings form the basis of their religion.
Ito ang buod ng katotohanang mababasa natin sa lahat ng mga Encyclopedia o talasalitaan sa buong mundo ukol sa Pasko.

Ito naman ang sinasabi ng The New Webster Encyclopedia Dictionary of the English Language, ©1984
CHRISTMAS ~ /kris'mas/, n. [Christ, and mass, A.Sax. maessa, a holy day of feast.] The festival of the Christian church observed annually on the 25th day of December, in memory of the birth of Christ... 
Semplang na po ang mga INC™ 1914. Sila lamang kasama ang mga Protestanteng kalaban ng Iglesia Katolika ang nagsusulong na ang Pasko ay isang paganong pagdiriwang. Ibinibintang ng mga kaaway ng Iglesia na si Sol Invictus raw ang pinagdiriwang sa kapaskuhan. Kung iyan ang kanilang paniniwala ay hindi natin tututulan. Karapatan nilang paniwalaan ang gusto nila. Ngunit ang KATOTOHANAN ay mananatiling naka-SULAT sa lahat ng mga aklat-pangkasaysayan at aklat-kaalaman na ang PASKO AY ANG PAG-AALALAALA SA KAARAWAN NG MANUNUBOS NA SI CRISTO!

KAPAG WALA SA BIBLIA AY HIND NA BA TOTOO?

Mali ang pananaw ng INC™ 1914 na kung hindi nakasulat sa Biblia ay hindi na totoo... tutulungan tayo online upang patunayang maling mali ang mga bulaang propeta ng INC™ 1914.
 • Bible - the Christian scriptures, consisting of the Old and New Testaments.
 • Felix Y. Manalo - founder of the Iglesia Ni Cristo (INC) in the Philippines in 1914
 • Last Messenger of God - online search shows Muhammad, the founder of Islam, and not Felix Manalo, holds this self-proclaimed title
 • Total Apostasy - this doctrine is originally claimed by the member of the Mormon church for its founder Joseph Smith Jr, not the Iglesia Ni Cristo of Felix Manalo.
Mga kababayan namin na nagsusuri pa lamang sa kung alin sa maraming umaangkin ng pagka-Iglesia ni Cristo, dito na po tayo sa KATOTOHANAN. Na ang Iglesia Katolika lamang ang tanging tunay na IGLESIA NI CRISTO na TATAG NI CRISTO!

Kung mayroon mang mga nagsisulputang mga INC at tinatawag nila ang kanilang sarili bilang 'Iglesia Ni Cristo' sila ay hindi tunay kundi mga peke o HUWAD lamang! (Pasugo Mayo 1968, p. 7).

BREAKING: A Virgin gives birth to a Child (Inq.net)

Source: Inquirer.net
By: Dr. Jose Mario Bautista Maximiano - @inquirerdotnetINQUIRER.NET U.S. Bureau / 09:00 AM December 24, 2019

A woman remains a virgin before and after giving birth – as the Christmas songs go: “The virgin Mary had a baby boy” (African American spirituals, since 1867) and “O Come, All Ye Faithful.” I love Andrea Bocelli’s rendition of Adeste Fideles, which, BTW, has the following excerpts in English that mentions the virgin birth:

…True God of true God, Light from Light Eternal,
Lo, he shuns not the Virgin’s womb;
Son of the Father, begotten, not created… (Adeste Fideles)

Such belief is beyond the most famous Beatles, who had abandoned their Christian upbringing but came out with several Christmas albums in the 1960s. In 1965, after John Lennon (1940-1980) made a sarcastic remark that the Beatles had become “more popular than Jesus,” he became extra-careful to choose his Christmas songs, that is, without the mention of Jesus at all. The Beatles disbanded in 1970 but celebrated Christmas with friends, family, and fans every year without fail. Lennon sang “So This Is Christmas” but without acknowledging that the season reminds everyone of the birthday of Jesus.

Of course, global atheists say that “Christians don’t own Christmas” and prefer to teach their children the Johnny Mathis version of “Frosty the Snowman.” Of course, the increasingly secularizing and consumeristic “no-religion” generation annually enjoys “the most wonderful time of the year” and prefers more to sing Michael Bublé’s “Santa Claus Is Coming to Town” than to admit that a virgin conceived and gave birth to the Son of God.

But the historical fact remains: The virgin birth of Jesus (see Wikipedia) happened 2,019 years ago and that singular event affected human history like no other. It means, even if the Beatles refused to sing “Hark! The herald angels sing, glory to the newborn King,” Jesus so deeply marked the future of all humankind that the chronology of history is defined by His birthday, the undeniable landmark of which is the acronym BC and AD or Anno Domini, the Year of the Lord.

When the First Christmas happened in Bethlehem, Mary appeared to have had a husband, Joseph, for otherwise Mary would had been stoned to death. Since a pregnant virgin was unnatural or “beyond the ordinary,” and therefore socially unacceptable, Joseph played a silent, albeit important, role in God’s big plan. Yet, it is a breaking good news to those who believe, then and now: A woman remained a virgin before and after giving birth.

The Christian calendar

December 8 – Mary was conceived by St. Ann;

September 8 – Mary was born, exactly nine months after;

March 25 – Jesus was conceived by Mary without a biological father;

December 25 – Jesus was born, exactly nine months after.

Mariah Carey’s “O Holy Night… It is the night of our dear Savior’s birth” is one of my favorites as it narrates our dear Lord’s birth on December 25, which is exactly nine months after March 25, the day of the Annunciation, when He was conceived by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary. It’s not a legend. It’s not a make-belief. Every normal child stays nine months in the womb before birth, right?

Our Lady’s birthday falls on September 8 having been conceived in the womb of St. Ann exactly nine months before, on December 8, the solemnity of the Immaculate Conception. Drawing a parallelism, I venture to say that we cannot celebrate the Annunciation without celebrating the Immaculate Conception nor can we celebrate Christmas without celebrating the Nativity of Mary. Can a child be conceived and born without a mother?

At 12 noon at SM Malls, staff and some shoppers keep still for a while when the Angelus is prayed over the PA system. The Angelus is a perennial reminder of the Annunciation, also known as the Incarnation of the Son of God or Pagkakatawang Tao ng Anak ng Diyos, when the Son of God became the Son of Man in Mary’s womb.

Once in a while it’s nice to jog our memory of that special event in history when God’s love in the Flesh is closely linked to the personal decision of one woman set apart from all the rest. In the Angelus, when Mary said, “Behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to Thy Word,” the virgin becomes pregnant! That, for me, is always a breaking news.

Jose Mario Bautista Maximiano (facebook.com/josemario.maximiano) is the author of MDXXI (1521): Ecclesia semper purificanda (Claretian, 2020) and 24 PLUS CONTEMPORARY PEOPLE: God Writing Straight with Twists and Turns (Claretian, 2019).

Merry Christmas!


Tuesday, December 17, 2019

The Church of Church Which is the Catholic Church is Still the Biggest, Oldest and Greatest!

[Originally posted at: Iglesia ni Cristo 33 A.D. blog]

There is no greater Church that the original Church of Christ and this is a FACT: The Iglesia Ni Cristo® - 1914, must accept that the Catholic Church is STILL the ONE and ONLY CHURCH OF CHRIST the LORD JESUS established on earth and no other. The CATHOLIC CHURCH was established in the First Century by the LORD Himself that's why the Church is STILL the OLDEST, THE BIGGEST and the GREATEST!

"... the Catholic Church is the world's BIGGEST and OLDEST organization. It has buried all of the greatest empires known to man, from the Romans to the Soviets. It has establishments literally all over the world, touching every area of human endeavor. It's given us some of the world's greatest thinkers, from Saint Augustine on down to René Girard. When it does things, it usually has a good reason."

-BUSINESS INSIDER: "Time To Admit It: The Church Has Always Been Right On Birth Control"


Saturday, December 14, 2019

Bakit Iglesia Katolika ang Kinagisnang Tunay na Iglesia ni Cristo?

[Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD Blog]

Bago natin talakayin ang walang katapusang kamangmangan ng mga bagong sulpot na relihiyon ukol sa kasaysayan ng tunay na Iglesia ni Cristo, iminumungkahi kong basahin muna ang artikulong "Pagmamali ng Iglesia Ni Cristo na Tatag ni Felix Manalo noong 1914 Tungkol sa Kasaysayan ng Kristianismo" upang mas maunawaan natin ang daloy ng ating pag-uusapan.

Source: http://tunaynalingkod.blogspot.com/2014/01/bakit-iglesia-katolika-at-hindi-iglesia.html
Ipinagtataka ng iba kung bakit Iglesia Katolika ang kinagisnan ng lalong maraming tao samantalang ang itinatag ni Cristo ay ang Iglesia ni Cristo. Ito ay bunga ng kawalan ng kabatiran sa tunay na kasaysayan ng Iglesiang itinatag ng ating Panginoong Jesuscristo noong unang siglo. Kapag ating nalalaman ang mga pangyayari sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo ay hindi na tayo magtataka kung bakit ang Iglesia Katolika ang kinagisnan ng marami samantanlang hindi ito ang Iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. 
Paano ba nagsimula ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Ano ang kalagayan nito noong una? 
Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula sa panahon ng Panginoong Jesucristo sa lupa bilang isang munting kawan. Tinawag Niya ito na muting kawan.TANONG: Bakit Iglesia Katolika at hindi Iglesia ni Cristo ang kinagisnan relihiyon ng marami?


SAGOT: Ating sagutin ang kanilang tanong sa isa pang tanong. Ano nga ba ang nauna, Iglesia Katolika o Iglesia Ni Cristo® (INC)?

Ayon sa opisyal na magasin ng INC™, ang PASUGO, ang TUNAY  na Iglesiang kay Cristo ay iyong TATAG mismo ni Cristo noong UNANG SIGLO sa JERUSALEM.
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang." -PASUGO Mayo 1968, p. 7
Pinatutunayan lamang ng kanilang magasing Pasugo na ang TUNAY na Iglesiang tatag ni Cristo ay ang Iglesiang NAROON na noon pang UNANG SIGLO. 

Ang tanong natin ay ganito:  

TANONG: KAILAN NAITATAG NI G. FELIX MANALO ANG 'IGLESIA NI CRISTO' SA PILIPINAS?

SAGOT: Ayon sa kanilang opisyal na magasing PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5, ay ganito: “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

Ito ay PINATUTUNAYAN ng kanilang SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION REGISTRATION.

"THAT THE APPLICANT IS THE FOUNDER AND PRESENT HEAD OF THE SOCIETY NAMED 'IGLESIA NI KRISTO'"
Wala na po tayong dapat pagtatalunan. MALINAW po na sinasabi ng kanilang Pasugo at Rehistro na ang NAGTATAG AT ULO (Founder and Head) ng Iglesia Ni Cristo® (INC) ay HINDI si Cristo kundi si G. FELIX Y. MANALO.


Tanong: Ang Iglesia bang TATAG ng Panginoong Jesukristo NOONG Unang Siglo ay TINAWAG at REHISTRADO sa pangalang "IGLESIA NI CRISTO"?

OO. Sapagkat walang ibang iglesia naitatag si Cristo noong Unang Siglo. Kaya't BY DEFAULT ang Iglesia ay KAY CRISTO!

HINDI. Sapagkat hindi pinag-utos ng Panginoong Jesus na ipangalan sa Kanya at iparehistro ang Kanyang Iglesia bilang "Iglesia Ni Cristo" na may daglat pang 'INC'

Tanong: Kung totoong pinag-utos ni Criso na ipangalan kay Cristo ang Kanyang tatag na Iglesia, bakit TAGALOG ang pagkakarehistro nito sa Pilipinas at sa ibayong dagat? 

Sagot: Sa dami ba naman ng UMAANGKIN ng pagka-Iglesia ni Cristo, hindi na po bago ang  pag-aangkin ng INC™. (Tingnan: 'Huwad na mga Iglesia ni Cristo'). Kaya't para walang KALITUHAN sa mga sulpot na "Iglesia ni Cristo" o "Church of Christ" ay very DISTINCT at madaling makilala ang TATAG ni G. FELIX MANALO sapagkat ito ay may OPISYAL na LOGO at OPISYAL na PANGALAN sa WIKANG TAGALOG "Iglesia Ni Cristo" AYON SA KANIYANG OPISYAL NA REHISTRO!

Photo Source: Kete Christ Church
Kung may mga "Iglesia ni Cristo" man na susulpot ngunit HINDI kapareho ng LOGO sa itaas, ito ay HINDI kay G. Felix Y. Manalo kundi sa iba pang iglesiang TATAG rin ng tao!

Kasaysayan ang magpapatunay na ang IGLESIA kay Cristo ay IISA. Hindi sumulpot saan mang lupalop ng mundo. Si Cristo ang NAGTATAG! Ang Iglesia ay walang sangay, BUO at may PAGKAKAISA.

Kasaysayan pa rin ang nagsasabing ang TUNAY na Iglesia ni Cristo ay kilala rin sa pangalang IGLESIA NG DIYOS (Gawa 20:28) sapagkat si CRISTO ay TUNAY na DIYOS at TAONG totoo! 
The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. -Encyclopedia Brittanica Online

"...the history of the Roman Catholic Church is integral to the history of Christianity as a whole. It is also, according to church historian, Mark A. Noll, the "world's oldest continuously functioning international institution." -Wikipedia

"The Roman Catholic Church or Catholic Church is the Christian Church in full communion with the Bishop of Rome, currently Pope Benedict XVI. It traces its origins to the original Christian community founded by Jesus Christ and led by the Twelve Apostles, in particular Saint Peter. 
"The Catholic Church is the largest Christian Church and the largest organized body of any world religion. The majority of its membership is in Latin America, Africa, and Asia. 
"As the oldest branch of Christianity, the history of the Catholic Church plays an integral part of the History of Christianity as a whole." -New World Encyclopedia

Kaya't HINDI po nakakapagtataka kung bakit ang IGLESIA KATOLIKA ang KINIKILALANG TUNAY na IGLESIA NI CRISTO sapagkat tanging ang Iglesia Katolika lamang ang Iglesiang NAGMULA pa sa panahon ng mga APOSTOL.

"The history of Catholicism is the story of how Christianity began and developed until the present day." -New World Encyclopedia

Kaya't sa mga NAGSUSURING kaanib sa Iglesiang tatag ni G. Felix Manalo, huwag na po tayong padadaya sa mga bulaang mangangaral. Tayo po'y bumalik na sa tunay na Iglesiang KAY CRISTO ~ ang "IGLESIA KATOLIKA na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." (Pasugo Abril 1966, p. 46)

Saturday, December 7, 2019

HUWAD NA MGA IGLESIA

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."Sunday, October 13, 2019

Pagmamali ng Iglesia Ni Cristo na Tatag ni Felix Manalo noong 1914 Tungkol sa Kasaysayan ng Kristianismo

[ORIGINALLY POSTED FIRST AT IGLESIA NI CRISTO 33 A.D. BLOG]


ANG KASAYSAYAN NG IGLESIANG TATAG NI CRISTO AYON SA IGLESIANG TATAG NI G. FELIX Y. MANALO NITO LAMANG 1914

“ANG IGLESIA NI CRISTO”
I. PAGKAKATATAG SA JERUSALEM
II. PAGKATALIKOD
III. MULING PAGLITAW SA MALAYONG SILANGAN
IV. PAGLAGANAP HANGGANG SA MALAYONG KANLURAN
V. PAGLAGO
VI. PAGKATUPAD NG MGA HULA
VII. PAGKILALA NG IBANG LIDER AT NG MGA BANSA
VIII. PAGTATAGUMPAY

SA PANGINOONG DIYOS ANG KALUWALHATIAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESUCRISTO


Transcript mula sa video [-49.24 hanggang -39.46]. Ang pagdidiin ay amin.

"Noong unang siglo sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoog Jesucristo ang kanyang Iglesia na tinawag sunod sa kanyang pangalan, iglesya ni Cristo (Roma 16:16) subalit pinagpauna na ng Panginoong Jesukristo na babangon ang maraming mga bulaang o hindi tunay na mgangangaral na magliligaw sa kanyang mga alagad na magbubunga ng pagtalikod sa pananampalataya.

"Ipinagpauna na rin ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga lingkod na nanindigan sa pananampalataya ay papatayin.

"Bagamat ang iglesia ni Cristo na itinatag noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya magkagayonman ay ipinagpauna na ng Panginoong Jesucristo nay mayroon pa siyang ibang mga tupa o mga alagad (Juan 10:16). At sila’y magiging isang kawan. Ayon sa mga apostol, sila ay magmumula sa malayo. Malayong panahon at dako (Gawa 2:39).

"Ito’y pinagpauna sa aklat ni propeta Isaias na mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat (Isaias 24:15).

"Natupad ang mga hulang ito ng Banal na Kasulatan sa bansang Pilipinas na nasa malayong silangan na binubuo ng mga pulo…"

Bigyan diin ang mga sumusunod:

A. Noong unang siglo sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang Iglesia.
B. Ang iglesia ay sunod sa pangalan ni Cristo.
C. Babangon ang maraming mga bulaang propeta o hindi tunay na mangangaral.
D. Ang kanyang mga lingkod na nanindigan sa pananampalataya ay papatayin.
E. Ang iglesiang itinayo ng Panginoong Jesucristo ay natalikod sa pananampalataya.
F. Mayroon pa siyang ibang tupa o mga alagad na magmumula sa malayo.
G. Bansang Pilipinas ang bansang nagmumula sa malayong silangan.
_________________________________________________________________

Hindi matibay ang pundasyon ng pagkakatatag ng Iglesia Ni Cristo® 1914.  Ang kaniyang pundasyon ay NAKABATAY lamang sa kanilang DOKTRINA ng GANAP na PAGTALIKOD (TOTAL APOSTASY) raw ng IGLESIA KATOLIKA na sa 'PASIMULA ay SIYANG  [tunay na] IGLESIA NI CRISTO' ayon sa kanilang opisyal na magasin (Pasugo Abril 1966, p. 46).

Kung gagamitin natin ang kanilang lohika, walang INC™ 1914 kung walang pagtalikod ng tunay na Iglesia ni Cristo na tatag ng Panginoong Jesus noong Unang Siglo.

ANG TANONG: KAILAN BA NATALIKOD NA GANAP ANG IGLESIANG TATAG NI CRISTO?

Ayon sa Iglesia Ni Cristo® 1914, ang IGLESIA KATOLIKA raw ang totoong Iglesia ni Cristo na itinatag ng Panginoon sa Jerusalem noong Unang Siglo (PASUGO Abril 1966, p. 46) ngunit NATALIKOD daw ito ng GANAP. Ibig sabhin ng "ganap" ay WALANG NATIRA at "NALIPOL NA LAHAT" (Pasugo Enero 1964, p. 2).

Ang GANAP na PAGTALIKOD ay naganap raw ito noong NAMATAY NA ang lahat ng mga ALAGAD ni Cristo (PASUGO God's Message, February 2012,  pp. 27-29).  NALIPOL na raw LAHAT ng mga tagasunod ni Cristo na TAPAT sa ARAL ni CRISTO.

AT DAHIL NATALIKOD at NALIPOL na LAHAT ng mga TUNAY na ALAGAD at TAGA-SUNOD ni Cristo kaya't KINAKAILANGAN ng DIYOS ng isang tao upang ITATAG MULI ang "KANIYANG IGLESIA".

Ayon sa kanilang aral, ang PAGTALIKOD daw na GANAP ng BUONG IGLESIA NI CRISTO na tatag ng ating Panginoong Jesus ay 'HINULAAN" daw sa Biblia. Ngunit WALA silang 'unified Bible verse na makakapagpatunay na hinulaan nga sa Biblia ang pagtalikod ng Iglesiang tatag ni Cristo.

Ang sabi ng isang Muslim Imam rito ay "TAGPI-TAGPI" [panoorin dito ang video]. Kuha sa Lumang Tipan, itagpi sa Bagong Tipan. Halimbawa ay Zakarias (13:8-9) at sa Gawa (2:39, 20:28), Roma (16:16) at saka ibuod kay Juan (10:16) upang MAKABUO ng SAKNONG na SASAKTO sa KANILANG nais palabasin [basahin itong paliwanag ng "Ang Pagbubunyag".

Sa kanilang pagnanais na PATUNAYAN na ang INC™ 1914 nga raw ay ang siyang tunay na pagmamay-ari ni Cristo BIBLIA ang kanilang gamit na PANLOKO at marami na silang NALINLANG na kaluluwa, tulad ng pagnanais ni Satanas na linlangin ang Panginoong Jesus gamit ang Banal na Salita ng Diyos (Mateo 4:6).

At ang RESULTA ng kanilang "TAGPI-TAGPING ARAL" ay LILITAW (raw) muli ang "tunay" na IGLESIA at natupad raw ito kay Ginoong Felix Y. Manalo noong itatag niya ang kanyang Iglesia sa Pilipinas noong 1914 (PASUGO February 2012, pp. 27-29)!

HINDI PA NATATALIKOD ANG UNANG IGLESIA NI CRISTO ~ ANG IGLESIA KATOLIKA!


Ito ay ayon na rin sa kanilang magasing PASUGO, Abril 1966, p. 46 (ang pagdidiin ay amin):
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
Kabuuan ng kanilang sinabi sa Pasugo:
 • Mula noong Unang Siglo hanggang 'ngayon' (1966) ay hindi pa natatalikod ang tunay ang Iglesiang tatag ni Cristo.
 • Ang orihinal at tunay na Iglesiang tatag ni Cristo noong una ay ang Iglesia Katolika at hindi ang registered trademark na  Iglesia Ni Cristo® 1914
 • Kung di pa natatalikod noong 1966 ang tunay na iglesia, lalabas na ang iglesiang tatag ni Felix Manalo noong 1914 ay huwad ~peke~ fake~!
ANG TUNAY NA IGLESIANG TATAG NI CRISTO  AYON SA KASAYSAYAN

A. ANG PAGKAKATATAG SA JERUSALEM


Taong 33 A.D., ITINATAG ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ang KANYANG IGLESIA.  Ito ay NASUSULAT sa lahat ng AKLAT ng KASAYSAYAN ng tao. Katulad ng Islam na itinatag ni Muhammad noong ika-7 siglo, ay nakatitik din sa aklat ng kasaysayan. Maging ang IGLESIA PROTESTANTE at nang mga nagsulputang mga SEKTA nito na mahigit sa 30,000 na  ay nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan. Ang kasaysayan ng PAGKAKATATAG ng korporasyong IGLESIA NI CRISTO® ay NAKASULAT po sa aklat ng Kasaysayan.

Bago pa nauso ang pagpaparehistro ng mga tatag na korporasyong iglesia sa kinasasakupang bayan o bansa, ang orihinal na IGLESIA NI CRISTO ay ITINATAG ng PANGINOONG JESUS sa JERUSALEM. Mula noon, WALANG ibang pinapatungkulan ang salitang IGLESIA kundi ang KAY CRISTO. Kaya't by default ang salitang IGLESIA ay walang ibang pinatutungkulan kundi ang NAG-IISANG IGLESIANG KAY CRISTO ~ang "IGLESIA KATOLIKA NA SA PASIMULA AY SIYANG IGLESIA NI CRISTO" (PASUGO Abril 1966, p. 46).
"According to Catholic tradition, the history of the Catholic Church begins with Jesus Christ and his teachings (c. 4 BC – c. AD 30) and the Catholic Church is a continuation of the early Christian community established by the Disciples of Jesus." -Wikipedia
Maging ang mga nakasulat sa mga Encyclopedias walang ibang kinikilalang UNANG IGLESIANG pagmamay-ari si Cristo kundi ang IGLESIA KATOLIKA.
The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. -Online Encyclopedia Britannica
After the ascension of Jesus Christ, as the apostles began to spread the gospel and make disciples, they provided the beginning structure for the early Christian Church. It is difficult, if not impossible, to separate the initial stages of the Roman Catholic Church from that of the early Christian church. -Learn Religions
Ayon sa mga dalubhasang manunulat ng kasaysayan, ang Iglesia Katolika ay siyang may direktang kasaysayan pabalik sa panahon ni Jesus at ng mga alagad. Sa aklat ni James Hitchcock, History of the Catholic Church, ibinuod niya rito kung ano ang Iglesia Katolika ayon sa kasaysayan ng tao.

The Catholic Church is the longest-enduring institution in the world. Beginning with the first Christians and continuing in our present day, the Church has been planted in every nation on earth.  
The Catholic Church claims Jesus Christ himself as her founder, and in spite of heresy from within and hostility from without, she remains in the twenty-first century the steadfast guardian of belief in his life, death, and resurrection. The teachings and redemptive works of Jesus as told in the Gospels are expressed by the Church in a coherent and consistent body of doctrine, the likes of which cannot be found in any other Christian body.
B. ANG IGLESIA SUNOD SA PANGALAN NI CRISTO

Bagamat ang CRISTO at JESUS ay tumutukoy sa iisang pagkakakilanlan sa Anak ng Diyos na nagkatawang-tao, ang JESUS ay PANGALAN at ang CRISTO ay ang Kanyang tungkulin.  Ayon sa Mateo 1:21; Lukas 1:31 JESUS ang ipapangalan sa IPAPANGANAK ng Birheng Maria ayon kay San Gabriel Arkanghel.

Ang Cristo ay MESIAS sa salitang Hebreo o TAGAPAGLIGTAS sa wikang Filipino. Ang literal na pakahulugan nito ay "ang Siyang Pinahiran ~ the Annointed One". Kaya't HINDI po mismong pangalan ang "Cristo" kundi JESUS.

Kung susundin natin ang lohika ng mga INC™, ang iglesiang tatag ng Panginoong Jesus ay IGLESIA NI JESUS ang dapat na ipangalan alinsunod sa pangalan ng nagtatag.

At ganoon din sa INC™, dahil si Ginoong Felix Manalo ang nagtatag ng INC™ sa Pilipinas ay dapat  lamang na isunod ito sa pangalan ng nagtatag ~ IGLESIA NI FELIX MANALO o IGLESIA NI MANALO.

At kung ipagpupumilit nila na ang 'Cristo' ay isang pangalan, dapat lamang palang isunod sa titulo ni G. Felix Manalo ang kanyang Iglesia bilang "Iglesia ng Ibong Mandaragit" o kaya'y "Iglesia ng Huling Sugo sa Mga Huling Araw" o "Iglesia ng Anghel".

[BASAHIN: Hindi raw Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Cristo?]

C. BABANGON ANG MARAMING BULAANG PROPETA 

Pagkatapos malipol daw ng lahat ng mga alagad ni Cristo at TUMALIKOD na ganap na raw ang buong Iglesiang tatag ni Cristo ay nagsilitawan raw ang mga BULAANG PROPETA ayon sa turo ng INC™ 1914.

Gamit ang Banal na Kasulatan, kanilang sipiin ang Mateo 24:11 "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami."

At dudugtungan nila ng susog mula sa Mateo 24:4 na ganito ang pagkasabi "At sumagot si Jesus at winika sa kanila, 'Mangagingat kayo na huwag maliligaw ninoman." 

Ito ang wika ng isang Imam ng Islam ukol sa paggamit ng mga INC™ 1914 sa biblia:


"Ang Biblia ba ninyo ay gawa ba ninyo yan?"  
Sabi, "Hindi!"  
"San ba nagmula ang biblia ninyo?" 
Sabi niya, "Sa iglesia, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana." 
Sabi ko, "Iglesia Ni Cristo kayo, tapos yung Biblia ninyo ay nagmula sa Romana Katolika Apostolika? Hindi sila nakakaintindi sa Biblia nila, aklat ng Katoliko, hindi sila nakakaintindi. At kayong mga Iglesia Ni Cristo, NAGBABASA lamang, sa AKLAT NG MGA KATOLIKO, kayo ang nakakaintindi? Dahil the HISTORY OF THE BIBLE, we cannot deny, the history of the Bible was compiled, collected by the early Christian Catholics. While the Roman Catholics in this latest century they are reading the Bible, at ang BIBLIA ORIGINAL ay NAGMULA sa ROMANO KATOLIKO!  
"Imposible na ang GUMAWA sa Biblia ng ROMANO KATOLIKO ay maiimpierno. Yung lumikha sa Biblia maiimpierno. Yung NAGBABASA maparaiso? Imposible naman! 
Ang mga INC™ 1914 ay MALING-MALI sa kanilang pagsipi sa Banal na Biblia. OUT OF CONTEXT ika nga. Hindi nila nalalaman na ang tinutukoy sa Mateo na DARATING na mga MARAMING BULAANG PROPETA ay ISA na roon ang kanilang sugong si FELIX MANALO. Sapagkat HINDI NAMAN NATALIKOD ang Iglesia kundi TAO ang tumalikod sa Iglesia at ITONG mga TAONG TUMALIKOD ay kinasangkapan ng Diablo at nagiging mga BULAANG PROPETA.

Sino ang mga BULAANG PROPETA na tinutukoy sa Biblia? Basahin niyo itong BABALA ni Apostol San Juan:
"Mumunting mga anak, sumapit na ang huling oras.  Batay sa inyong narinig na dumarating na ang anti-Cristo, marami nang anti-Cristo ang dumating; kung kaya nalalaman nating sumapit na ang huling oras. Sa atin sila nanggaling ngunit hindi sila atin, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang matanyag na silang lahat ay hindi atin." -1 Juan 1:18-19 (ang pagdidiin ay atin)
NAGBABALA si Apostol San Juan ukol sa PAGDATING NG MGA ANTI-CRISTO o ang KALABAN NI CRISTO!

PAANO sila MAKIKILALA? Simple!

Sa 'CHECK LIST' na ibinigay ni Apostol San Juan, ang PALATANDAAN ay ang mga sumusunod:

 • Sila'y DATING KAANIB sa Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo
 • Sila'y TATALIKOD sa Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo.
 • Sila'y HINDI NA ATIN sapagkat kung sila'y sa atin ay mananatili sana sila sa atin (sa tunay na Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo).
 • Mahahayag ang kanilang pagka-bulaang propeta sapagkat sila'y TUMALIKOD at ngayon ay KUMAKALABAN sa atin!

Sa kasaysayan ng Santa Iglesia, narito ang mga personalidad na TUMALIKOD sa tunay na Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo at dahilan ng pagkawatak-watak ng Bayan ng Diyos:
 • ARIUS ~ [256 A.D. - 336 A.D. Gitnang Silangan at Hilagang Africa] Siya ay isang dating pari ng Iglesia sa Alexandria, Egypt ngunit tumalikod. Siya ay nangaral na si Jesus ay Diyos ngunit mas mababa kaysa sa Diyos Ama. Ang kanyang maling aral ay kinondena ng Iglesia sa Unang Konseho ng Nicea (325 A.D.).
 • MARTIN LUTHER ~ [1483 - 1546 Europa at America] Siya ay paring monghe ayon sa disiplina ng OSA (Ordo Sancti Agustini (L), isang propesor ngunit siya ay tumalikod. Siya ay nagnanais na isulong ang reporma sa Iglesia ngunit dala ng kanyang malalim na poot sa mga namumuno sa Iglesia, siya ay nagrebelde (protesta) kaya't sumulpot ang Iglesia Protestante. Mula 1517 nagkawatak-watak ang Kristianismo at mula 1549 nabalahura ang Salita ng Diyos na dahilan upang lalong maraming tumalikod sa tunay na turo ni Cristo.
 • FELIX Y. MANALO ~ [1886 - 1963 Pilipinas at Asia] Siya ay binyagan at lumaking Katoliko hanggang siya ay tumalikod noong 1902. Taong 1903 siya ay umanib sa mga kulto sa kabundukan ng Banahaw at San Cristobal (Quezon) hanggang siya ay tuluyang umanib sa mga sekta ng Iglesia Protestante na dala ng mga Amerikano. Una siyang umanib sa mga Methodists. Hindi nasiyahan sa mga Methodists at lumipat sa mga Presbyterians. Hindi nasiyahan sa mga Presbyterians, umanib sa Alliance of Christian Missionaries. Hindi nasiyahan sa mga ACM kaya't lumipat sa Seventh Day Adventists o mga Sabadista. Di nasiyahan sa mga Sabadista kaya't dito niya napagtanto na siya na mismo ang magtatag ng kanyang iglesia at papangalanang "Iglesia Ni Kristo" (INK), pinarehistro noong Hulyo 27, 1914 ngunit di kalauna'y pinalitan ng "Iglesia Ni Cristo" (INC). Noong 1919 siya ay nagtungo sa Estados Unidos upang mag-aral sa Pacific School of Religion isang paaralan ng mga Protestante (Pasugo Hulyo 1964, p. 182) sa paaralang tinuturing niyang mga "kay Satanas o sa demonyo" (Pasugo Agosto 1961, p. 39).  Noong 1922 bumalik siya ng Pilipinas at doon nagsimulang mangaral na siya (Felix Y. Manalo) ay ang katuparan daw ng mga hula sa Biblia at inangkin ang titulo bilang "Huling Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw".

Dito tayo nakakasiguro na sa mga katulad nila ay mga ANTI-CRISTO. Silang mga nagsasabi na TUMALIKOD ang Iglesia. Ngunit ang katotohanan ay SILA ANG TUMALIKOD sa Iglesia.  "Sa atin sila nanggaling ngunit hindi sila atin, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang matanyag na silang lahat ay hindi atin." -1 Juan 1:18-19

Ang PAGLILIGAW, PAGSISINUNGALING, PANLILINLANG nila ay tumpak na naging dahilan ng PAGTALIKOD rin ng maraming tao sa Iglesia ay KATUPARAN na nga ng mga HULA sa Biblia ukol sa pagdating ng mga BULAANG PROPETA o mga HUWAD na mga MANGANGARAL!

D. ANG KANYANG MGA LINGKOD NA NANINDIGAN SA PANANAMPALATAYA AY PAPATAYIN

KATHANG-ISIP lamang na sabihin ng INC™ 1914 na WALANG NATIRANG KRISTIANO  mula nang MAMATAY ang mga Apostol.  Sa mga nagsusuri, isang MALAKING KASINUNGALINGAN. MAPANLINLANG ang sasabihin na "walang natira" sa mga tagasunod ni Cristo mula nang namatay ang mga Apostol (c. 110 A.D.).  Tunay nga na NAGANAP na ang mga HULA sa Biblia ukol sa pagdating ng mga BULAANG PROPETA! Gagawin lahat upang mandaya at manlinlang!

Hindi po totoo na 'walang natira' sa mga tagasunod ni Cristo mula nang namatay ang mga Apostol.  Sa katunayan, LALONG LUMAGO ang mga mananampalataya habang ang mga UNANG KRISTIANO ay INUUSIG.

Umpisahan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay PINATAY hindi dahil sa siya ay masamang tao.  Siya ay PINATAY dahil NANINDIGAN siya sa KATOTOHANAN.

Ano ang katotohanan na pinanindigan ni Cristo?

Na SIYA NGA AY DIYOS na nagkatawang-TAO!  Siya ay isinakdal ng mga Punong Saserdote at ng mga Hudyo sa salang "BLASPHEMY" o sa wikang Filipino ay ang PAGLAPASTANGAN SA DIYOS.  Siya na nasa kalagayan bilang TAO ay NAGPAPANGGAP RAW na Diyos. At dahil si Cristo ay isang TAPAT at MATUWID na 'TAO' ay hindi niya ito tinatwa kundi NIYAKAP niya ang kamatayan kaysa itakwil ang KATOTOHANANG SIYA NGA AY DIYOS sa kalagayan ng TAO!
"Hindi ka namin binabato dahil sa mabuting gawain kundi ikaw na isang TAO lamang ay nagpapanggap na DIYOS." (Juan 10:33b)
Si Cristo nga ay Diyos na nagkatawang tao! Si Jesus ~ VERBO ~ DIYOS ~ nagkatawang-TAO (Juan 1:1-4). At bagama't si JESUS ay NASA ANYONG DIYOS, nagpakababa, INARI ang KATANGIAN ng isang TAO, at NIYAKAP ang KAMATAYAN ~ oo, kamatayan sa KRUS. Kaya't sa Kanyang KALAGAYANG-TAO ay DINARANGAL siya ng DIYOS AMA at ginawa siyang DAKILA sa LAHAT ng bagay na NILALANG. At sa pamamagitan NIYA ang lahat ng tuhod maninikluhod, lahat ng dila idadakila SIYA bilang PANGINOON! (Filipos 2:4-9)

KUNG PINATAY ANG PANGINOON DAHIL SA KATOTOHANAN, HINDI NAKAHIHIGIT  ang mga alagad. Kung INUSIG, pinahirapan at pinatay si Cristo alang-alang sa katotohanan, sila rin ay nakaranas nito. Sila ay PINATAY (maliban kay Apostol San Juan na namatay dahil sa katandaan noong c. 110 A.D.).

 • San Pedro ~ pinatay sa Roma ng pabaliktad sa Krus
 • San Pablo ~ pinugutan ng ulo sa Roma
 • San Andres ~ (bandang Russia) pinaslang sa pamamagitan ng pagpapako rin sa krus
 • San Tiago ~ (anak ni Zebedee) pinaslang ni Herod Agrippa I
 • San Tomas ~ pinatay sa India sa pamamagitan ng sibat
 • San Filipe ~ pinatay (Hilagang Afrika)
 • San Bartolome ~ pinaslang habang nangangaral
 • San Mateo ~ pinaslang habang nangangaral
 • San Tiago ~ (anak ni Alpheus) pinaslang sa pamamagitan ng pagbato at hambalos
 • San Simon ~ pinaslang sa pagtangging sumamba sa diyos-diyosan ng Persia
 • San Matias ~ (kapalit ni Judas Iscariote) pinaslang sa pamamagitan ng pagsunog
 • San Judas Thaddeus ~ pinaslang sa Persia
 • San Juan ~ tanging alagad na namatay ng hindi pinahirapan

Source: Catholicism.org 

Bagamat sila ay PINAHIRAPAN, INUSIG at PINATAY, lalong NAGNINGAS ang PANANAMPALATAYA ng mga KRISTIANO sa Diyos.  At ang kanilang mga DUGO bilang mga MARTIR ay naging BINHI ng PANANAMPALATAYA na UMUSBONG hanggang sa kasalukuhan.

Sila'y mga TAPAT na SAKSI sa KATOTOHANAN, magigiting na IPINAGTANGGOL ang katotohanan. Sa kabila ng banta sa kanilang mga buhay, mas pinili nilang IALAY  ito alang alang sa kanilang pananampalataya. Hindi nila ipinagkanulo ang Katotohanan ng ating pananampalatayang NATANGGAP mula sa kay CRISTO at sa mga APOSTOL.

Narito ang ilan sa mga PINASLANG na mga TAGASUNOD ni Cristo at ng mga ALAGAD.

Mula kay CRISTO at sa mga APOSTOL ang PAGPUPUTONG ng KAMAY sa kanilang mga KAHALILI ay HINDI NAPUTOL (unbroken line of succession)  halimbawa kay Apostol SAN PEDRO, humalili si LINUS, sumunod si ANACLETUS, sumunod si CLEMENT I, sumunod si EVARISTUS. Sila ang unang APAT na humalili kay Apostol San Pedro.  At sa kasalukuyan, si PAPA FRANCISCO ang ika-266 na kahalili ni Apostol San Pedro.

Ito naman ang listahan ng mga KAHALILI ni APOSTOL SAN MARCOS. [Basahin ang KASAYSAYAN ng KRISTIANISMO at ng PATRIARCHY]

Katulad ng mga BAYANI ng mga bansa, ang KAMATAYAN ng isang tao ay hindi katapusan kundi ito ay PATUNAY na sa kabila ng kamatayan, ang katotohan ay HINDI mapapatay ninoman.

KATOTOHANAN nga na PINASLANG ang mga NANINDIGAN sa KATOTOHANAN ngunit HINDI namatay ang KATOTOHANAN sa kanilang kamatayan kundi ang katotohanan ay UMUSBONG at naging BINHI ng PANANAMPALATAYANG KRISTIANISMO na PINATUNAYAN ng mga MARTIR at mga SANTO hanggang sa KASALUKUYAN, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon!

Ang HAPDI ng PAGHIHIRAP ng mga ALAGAD ay alang-alang sa KATOTOHANAN at ang MAKALANGIT na GANTIMPALA ayon kay APOSTOL SAN PABLO ay KALIGTASAN ng mga HINIRANG (2 Timoteo 2:8-13):
Beloved: Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David: such is my gospel, for which I am suffering, even to the point of chains, like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I bear with everything for the sake of those who are chosen, so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, together with eternal glory
This saying is trustworthy: If we have died with him we shall also live with him; if we persevere we shall also reign with him. But if we deny him he will deny us. If we are unfaithful he remains faithful, for he cannot deny himself.

E. ANG PAGKATALIKOD


Sa JERUSALEM itinatag ng Panginoong JESUS ang TUNAY na IGLESIA! IPINANGAKO niya sa mga ALAGAD na HINDING-HINDI ito MATATALIKOD kailanman (Mt. 16:16-18).

Kanyang sinabi:  "Lilipas ang langit at lupa ngunit di lilipas ang aking mga salita." (Mt. 24:35)!

Itong PANGUNGUSAP ng Panginoon ay TOTOO mula noon hanggang NGAYON! Ni isa sa mga SINALITA ng Panginoong Jesucristo ang HINDI MABABALI.

Dugtong pa ni Jesus na  SIYA ay MANANATILI sa kanyang IGLESIA HANGGANG sa KATAPUSAN NG MUNDO: "Tandaan ninyo na ako ay sumasainyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigdig". (Mt. 28). ITO AY ISA ring PANGAKO!  At uulitin natin, kapag SI JESUS ang NANGUSAP, HINDI ITO MABABALI (Mt. 24:35)

Ang mga BULAANG PROPETA ay nagpahayag ng SALUNGAT sa mga PANGAKO ni Cristo. Ipinangangaral nila na ang mga WINIKA ng Panginoon ay NABALI ~ DI NATUPAD! At ang kanyang mga PANGAKO ay LUMIPAS at DI NAGKATOTOO.

Pinalalabas ng mga BULAANG PROPETA na si JESUS ay isang SINUNGALING! Na ang kanyang mga SALITA ay WALANG SAYSAY.

PINALALABAS ng mga BULAANG PROPETA na ang Panginoong JESUS ay NAGKAMALI, NAGSINUNGALING at nagwika ng PANLILINLANG. Ngunit alam natin na ang GAWAING PANLILINLANG ay GAWAIN ng DIABLO. Sapagkat ang diablo ay ang AMA ng PANLILINLANG.

Sino ang mga NANLILINLANG, si JESUS ba o ang mga BULAANG PROPETA? Samakatuwid ang mga Bulaang Propeta ay mga KAMPON ni Satanas na ama ng PANLILINLANG!

Ang mga BULAANG PROPETA ay TUSO at mga MANLILINLANG Inaangkin nila na SILA raw ay ang TUNAY na Iglesia. Sila raw ay mga HULING PROPETA tulad ni JOSEPH SMITH, tagapagtatag ng MORMONISM noong Abril 6, 1830 sa New York USA; at ni Ginoong FELIX Y. MANALO na siya raw ang ang HULING SUGO NG DIYOS SA MGA HULING ARAW o isang ANGHEL, si Felix Manalo ang nagtatag ng IGLESIA NI CRISTO noong Hulyo 27, 1914 sa Sitio Punta, Sta. Ana, Maynila, Pilipinas.

Si Ginoong Smith at si Ginoong Manalo ay parehong nangangaral ng TOTAL APOSTASY upang SUMAKTO ang kanilang aral na SILA na ngayon ang tunay. Pingangaral ng mga BULAANG PROPETA na ang IGLESIANG TATAG NI CRISTO ay NATALIKOD na raw na GANAP (Total Apostasy) kaya't KAILANGANG ITATAG ito sa pamamagitan ni Ginoong Smith at ni Ginoong Manalo, dalawang umaangking HULING PROPETA at HULING ANGHEL ngunit hindi magkasundo kung sino sa kanila ang tunay na HULI at di magkasundo kung ang MULING PAGLITAW ba ng TUNAY na Iglesiang tatag ni Cristo na TUMALIKOD ay ang MORMONISM o ang IGLESIA NI CRISTO®! Ngunit iisa ang katotohanan sa kanilang dalawa, PAREHO SILANG MGA HUWAD!

Kung PANIWALAAN natin ang mga PAG-ANGKIN ni Ginoong Joseph SMITH at ni Ginoong Felix Y. MANALO, para na rin nating pinaniniwalaan na SINUNGALING at MANDARAYA ang Panginoong Jesus. 

Dahil alam na natin na HINDI MATATALIKOD ang IGLESIANG tatag ni Cristo, lalong luminaw na ang mga NAGSISULPUTANG mga IGLESIA kuno ay HINDI tunay kundi mga HUWAD lamang!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK [Iglesia ni Kristo] ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang." (ang pagdidiin ay amin lamang)
Tumpak!

Ngunit alam naman natin na NAPARITO na ang mga BULAANG PROPETA upang LINLANGIN ang IGLESIA. Naparito sila upang BALIIN ang mga SALITA ng DIYOS upang sumakto sa kanilang aral. Ginagawa nila ito upang MALINLANG ang Iglesia at may mga aanib sa kanila.  Naparito sila upang PASINUNGALINGAN ang mga pangako ni Cristo.

NATUPAD na nga ang mga hula sa Biblia. Ang babala ni Cristo sa PAGDATING ng mga ANTI-CRISTO o mga BULAANG PROPETA ~ mga KAAWAY NI CRISTO, ang babala sa atin ay ganito: 'MANGAG-INGAT KAYO NA HUWAG MALILIAGAW NINOMAN." (Mt. 24:4)

[BASAHIN: 'HINDI RAW IGLESIA KATOLIKA ANG TUNAY NA IGLESIA?']

[From 1517 onwards these faces of protestants changed the Christian religion and had caused many division among them not agreeing on one thing in the Bible that led them to split, divide and corrupted the Bible. Photo Source: Concordiaseniorliving.com] From 1st Century to 16th Century, "[u]ntil that point, for a person to feel connected to God, the Catholic Church was the only place to turn to hear the scripture or take part in the blessed sacraments from parish priests."
(Sila ang mga MUKHA ng PATALIKOD sa TUNAY na IGLESIA NI CRISTO at HINDI ang Iglesia ang tumalikod.)

F. MULING PAGLITAW SA MALAYONG SILANGAN?

Bilang Iglesiang TATAG ni Cristo, ang IGLESIA KATOLIKA ang KAISA-ISANG IGLESIA may kasaysayang pabalik sa PANAHON ni CRISTO at ng mga APOSTOL.  Ito ay NASUSULAT lahat sa mga AKLAT ng KASAYSAYAN.
The Church at Rome, which would later develop into what we know as Roman Catholicism, was started in the apostolic times (circa AD 30-95). -Christianity.com
Mula sa JERUSALEM hanggang maipangaral ng mga alagad sa buong EMPERO ng ROMA ang KADALISAYAN ng ating pananampalataya, ang IGLESIA po SA ROMA na TINUTUKOY ni Apostol San Pablo na BINABATI ng LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO (Roma 16:16) ay siya ring IGLESIANG KINIKILALA sa BUONG MUNDO bilang IGLESIA KATOLIKA

Ang IGLESIA NI CRISTO mula pa noong unang siglo ay NAKATAYO pa HANGGANG sa KASALUKUYAN at HINDI po ito NATALIKOD!

Maliban sa MAKASAYSAYANG pinagmulan ng Iglesia Katolika, ang LAHAT nang NAGSISULPUTAN ngayon na umaangking sila ay "TUNAY" ay mga HUWAD.

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

PASUGO Mayo 1954, p. 9:
“Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem."

Sa kabuuan, kung ang IGLESIA KATOLIKA sa SIMULA AY SIYANG IGLESIA NI CRISTO (Pasugo Abril 1966, p. 46) ay ang MAY PINAKAMATANDANG KASAYSAYAN ng pag-iral na halos UMABOT na sa mahigit-kumulang na 2,000 taon.  HINDI NATALIKOD at HINDI MATATALIKOD KAILANMAN!  ITO nga ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO na "HANGGANG SA KASALUKUYAN" ay patuloy na inaakit ng diablo para tumalikod (Pasugo Abril 1966, p. 46).

KATOTOHANAN ang MAGLILIGTAS sa TAO. Na ang IGLESIA NI CRISTO ay ang IGLESIA KATOLIKA!
The Catholic Church is the oldest institution in the western world. It can trace its history back almost 2000 years. -BBC
WALANG PAGTALIKOD kaya't WALANG LILITAW na ibang IGLESIA! Kung mayroon mang MAGSISIBANGON ngayon na iglesia at TATAWAGING mga IGLESIA NI CRISTO rin, ang mga ito ay HUWAD o PEKE! (PASUGO Mayo 1968, p. 7)

[BASAHINIglesia ni Cristo Symbol, nasa Biblia ba ang kahulugan ng kanilang bandila?]My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...