"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, August 1, 2011

Alin ang Iglesiang binabati ng "lahat ng mga iglesia ni Cristo: Iglesia sa Roma o Iglesia sa Pilipinas?

IGLESIA sa ROMA “Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46:
Isang komento mula sa post natin na pinamagatang "Iglesia ni Cristo Symbol, nasa Biblia ba ang kahulugan ng kanilang bandila?/

Isang INC member ang pilit sinasaksak ang kasinungalingang natanggap niya mula sa kanilang "sugo" raw. Heto ang pagkasabi:


milzir said (kaanib ng INC-1914)...

--galing yan sa Bibliya translated in Tagalog version yan para sayo. So saan Ba dyan ang sinasabi mong nahanap mo na sa bibliya na ang katolika ay ang tunay na relihiyon? ang dami mong binigay na verse ni kahit isa e wala yung sinasabi mong tunay na relihiyon..Galing pa yan sa bibliya ha..Yang source na ibinigay mo gawa-gawa lang yan.

Tingnan mo yan sa bibliya............

Kung gusto mo talagang makita ang tunay na relihiyon, kung pwede lang e basahin mo ang mga sumusunod:

Efeso 4:4-6 "May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat.


Efeso 5:27 "Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan.

Colosas 1:18 "At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.

Colosas 1:24- 25 "Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 25Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios,

Buhat 20:28 "ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

Roma 16:16 "Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

Syanga pala, paki intindi lang po ito ninyo ng maigi ng sa gayon eh malaman nyo talaga ang tunay na relihiyon.

At dahil mapilit itong kaanib ng Iglesia ni Cristo Manalo na SILA RAW ang tinutukoy sa Banal na Kasulatan, balikan natin kung aling Iglesia ba ang BINABATI sa Biblia. Ang Iglesiang nasa Roma o Iglesia raw na itinatag sa Pilipinas ni Felix Manalo?

Isa sa mga pilit INAANGKIN ng INC ay ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-ROMA (16:16) "Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo."


Ano raw?

Mula sa SULAT ni Apostol San Pablo sa mga Kristiano sa ROMA at hindi sa Pinas.  Sino ang mga Kristianong binabanggit sa ROMA? Mga PINOY ba o mga ROMANO? Natural mga ROMANO dahil taga-ROMA nga eh. Kung sulat ito sa mga Pinoy dapat eh "sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipinas.  Mga INC ba ang mga nasa ROMA? Hindi po maaari. At lalong di tatanggpin ng mga taga-ROMA na sila'y babansaging mga "Iglesia" sapagkat sila'y mga Kristiano Katoliko at hindi "Iglesia." 

Ayon kay Apostol San Pablo, ang LAHAT daw ng IGLESIA NI CRISTO ay bumabati sa IGLESIANG nasa ROMA "Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Cristo."  Kung LAHAT pala ng IGLESIA ni CRISTO ay bumabati sa IGLESIA sa ROMA, bakit may NAG-IISANG "iglesia" (raw) sa Pilipinas ang AYAW bumati sa IGLESIA sa ROMA?

Hindi ba't mismong ROMA 16:16 ang nagsasabing "lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati" sa IGLESIA sa ROMA, bakit naman ang INC sa Pilipinas ay ayaw talagang bumati? Dahil ba sa HINDI naman sila TUNAY na iglesia?

Kaya't kung suma-total, ang mga "iglesia" na AYAW bumati sa IGLESIA sa ROMA, bagama't sinasabi ni Apostol San Pablo na LAHAT daw ng mga iglesia ay bumabati, ang HINDI bumabati sa IGLESIA sa ROMA ay hindi dapat itinuturing na tunay na "iglesia" sapagkat NILALABAG nila ang sinasaad sa Roma 16:16 na "lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo".  Bakit ba ayaw nilang bumati sa IGLESIA sa ROMA tulad ng pagbati ng lahat ng iglesia para sa ROMA?

Sa katunayan, halos lahat ng mga iglesiang kay Cristo sa mundo (pakitingnang ang mapa sa ibaba) ay bumabati nga naman sa IGLESIA sa ROMA.

VATICAN RELATIONS in GREEN COLOR (Source: Wikipedia)
At upang hindi tayo malito kung alin nga ba ang tunay na Iglesia ni Cristo mula pa sa pasimula? Ating hahanguin mula sa kanilang OPISYAL na pahayag ng PASUGO Abril 1966, p. 46:
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."
Ang "Iglesia" bang ito ay natalikod ba ayon sa kanilang malimit na paratang?  HINDI PO. Pasugo rin po ang NAGPAPATUNAY na HINDI po ito NATALIKOD!

PASUGO Mayo 1968, p. 5:
"Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man."

PASUGO Hunyo 1940, p. 27:
"Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesia. Sila'y nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin."

PASUGO, Abril 1966, p. 46:
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
Nakita niyo ba? Ayon sa OPISYAL na pahayag nila sa PASUGO, ang Iglesia Katolika na sa pasimula pa ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo ay hindi natalikod.  "KAILANMA'Y DI SILA MALILIPOL".  Ang Iglesiang ito ay "NANATILI SA MGA ARAL NG DIOS" na siyang iminumungkahi nilang DAPAT GAWIN. At "HANGGANG SA KASALUKUYAN" pilit pa rin daw pinapasukan ng maling aral ni Satanas ang TUNAY na IGLESIA ni CRISTO-- ang Iglesia Katolika.

At bagamat "patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling araw sa Iglesi Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo" ano ang pangako ni CRISTO sa Mateo 16:18?
At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng impiyerno ay hindi magtatagumpay laban sa kanya."
TUMPAK! Wala na tayong dapat pang pagtatalunan. Biblia na ang nangusap at Pasugo nila ang nagpapatunay!

Kaya't anong kapalaran ang maryoon sa INC na tatag ni Felix Manalo sa Pilipinas? At dahil sila alng ang "iglesa" (raw" na HINDI BUMABATI sa IGLESIA sa ROMA, hindi sila dapat pag-aksayahan ng panahon dahil ayon na rin sa kanlang PASUGO ay hindi sila tunay kung hindi HUWAD LAMANG.

PASUGO Mayo 1968, p. 7:

“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."
Kaya anong IGLESIA nga ulit ang tinutukoy sa Banal na Kasulatan na binabati ng lahat ng mga iglesia ni Cristo?  Iglesia sa ROMA o Iglesiang itinatag ni Felix Manalo sa Pilipinas?

IGLESIA sa ROMA!

At alin ang IGLESIANG nasa ROMA na sinasabi ng banal na kasulatang at Pasugo na "HINDI MALILIPOL"?

IGLESIA KATOLIKA!

81 comments:

 1. @Catholic Defender, Nice one and very excellent...

  Nakaktawa talaga si milzir parang bata na hindi gustong talunin kahit mali siya haha.
  Sa palagay niya tinutukoy ni St. Paul ang iglesya na nasa Central Temple ,Quezon City haha.
  I've noticed that in his replies to my post marami ang error.It is like twisting and shouting the doctrines of inc 1914. Very erroneous responses.

  ReplyDelete
  Replies
  1. sir wag na po kayong mag aaway basahin nalang po ninyo sa bibliya kung ano ang nka sulat,, kun gkatoliko b ang itinatag ni cristo pag katoliko ay tama ho kayo pero d eh,, iglesia po ang tinayo ni cristo kaya kayo po ang mali..

   Delete
  2. Opo, IGLESIA po ang itinatag niya.. IISANG IGLESIA.

   Kaya't....

   “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!" -PASUGO Mayo 1968, p. 7

   Salamat at sinagot na ng inyong Pasugo ang iyong katanungan!

   Delete
  3. sir mali po kayo eh paxenxa na po.. sabi po kase ni cristo mayron pa syang ibang mga tupa pero ala sa kunglunga ito nasa malayong silanganan at yun po ang bansa naten ang bansang pilipinas..

   Delete
  4. o dba iglesia pala, iisa nga ang iglesia na itinayo ni cristo kaya nasa tunay na relehiyon na po ako..

   Delete
  5. Karen huwag kang magbilad ng katangahan dito at nababasa sa buong mundo...

   Delete
  6. Magdebate nalang kayo ng INC para mas maganda ang usapan. Kasi maraming matapang lang sa mga salita e wala naman sa gawa. Patunayan mo haraan kayo :D

   Delete
  7. Debate ba? Sa palakasan ba ng sigaw at palakpak nakikita ang katotohanan? O ang pagsisiwalat ng tunay na ARAL ng Dios na nasa TUNAY na IGLESIA-- ang IGLESIA KATOLIKA.

   Tinuturo ng Banal na Kasulatan na ang pagtanggap ng pagkakamali ay isang halimbawa ng tunay na pagsunod kay Cristo. Ngayon at BUKING na kayo, ano pang hinihintay niyo? Sumunod na kayo kay Cristo at huwag sa "iglesiang" tatag ng tao sa Pinas. Walang kaligtasan diyan.

   Delete
  8. tatag ba ni cristo yung sa ribolto tayo lumuhod?. mali yata yan., sabi kasi sa bible sa diyos lamang, wala ng iba... wala ng san pedro calungsod, santo ninyo, etc rebolto.. di dapat dadagdagan at kukulangan yung nasa bible.

   Delete
  9. Ako'y magkahalong natutuwa at naasar-awa.
   Natutuwa dahil higit na nadaragdagan ang aking kaalaman.
   Naasar-awa dahil sa mga nag-uulit-ulit ng mga kasagutan o puna sa mga aral ng Simbahan na matagal nang nasagot. Sa dami ng mga pahina sa Internet na sumagot sa mga ito, aba'y ni isa siguradong walang binasa.
   Nakakaasar. Little Knowledge is Dangerous nga. Mga hindi nakakaintindi ng Latin, Griyego at Ingles. Buti nga maraming Pilipinong Apologists ang nakapagpapaabot sa kanila ng Teolohiya ng Simbahan sa wikang nauunawaan, ngunit patuloy nilang HINDI INUUNAWA.
   Sadyang may mga taong MANGMANG!

   Delete
  10. At sadyang may mga taong NAGPAPAUTO sa mga PEKENG SUGO at PEKENG IGLESIA at nagiging EREHE at NAGMAMARUNONG sa turong Katoliko eh SALA-SALA naman!

   Delete
  11. catholic defender napaka mangmang mo talaga hindi kalang manlilinglang isa kapang ulupong. Tuwang tuwa ang diablo sa ginagawa mo. At walang wala kanang diyos dahil sobra kang kumalaban sa kanya. Anu bang gusto mung gawin sumamba sa larawan? Maging legal mag inom ng alak? Mag sugal? Kumain ng dugo? Mag cross sigh? Mag sama ng dipa kasal? Pasko? Lumuhod sa mga santo? Sambahin ang rebulto? Lahat yan turo ng pari catolico. Ganun gusto mo gawin din namin? Eh lahat ng mga yan kahit di marunong sa pag hanap ng talata sa bible makikita mo na pinagbabawal ng diyos yan super pinagbabawal. Un bang aral mo nayan ang totoong sa diyos? Mag isip isip ka ang diyos masiado na gagalit sa pinag gagawa mo. Manlilinlang ka.

   Delete
  12. ang katotohanan ay nasa iglesia ni cristo. Kayong mga di pa kaanib umanib na kau dipa huli ang lahat. Manuri kasi kayo mabuto at makinig sa aral at tangapin, hindi ung nasa isip nyo ang susundin nyo. Alam na alam naman naten na puro panlilinlang ang aral sa sanlibutan jan sa katoliko. Tama na ang pagka laban sa diyos anib na.

   Delete
  13. Kailangan ko pa ba ipost ulit ito para makita natin kung sino ang MANGMANG at NABOLA ng mga MALISTA?

   Delete
  14. cnb b ng dyos na bukod sa knya eh me iba pa kayong sasambhn..cnb b ng dyos n lumikha kayo ng mga rebulto..imahe o larawan para kaluguran,,nasa Revelation po ang hula about sa ANTICHRIST..kung anu po ang sekretong naktago sa VATICAN..:)
   at ska bkt sa catholic araw2 ngbbanal n hapunan daw pero nd nmn umiinum ng ubas..tpuz ung pari lang ang umiinum..eh db..dapat lahat para sa inatutubos ng kslanan ng tao..at dhil pg alala un sa dugo n cristo na d bagay dugo nya ang ipinantubos sa sanlibutan..:)
   paki explain po..
   dba gay cnb ng dyos n huwag daragdagan o ni babawasan ang knyang mga aral.sa catholic dmi pong nglabasan..tradisyon dw po ang tanung me nklgay b sa bibliya n dapat iung gwn?pakisagut po.

   Delete
  15. April, tanghaling tapat nagbibilad ka ng kamangmangan mo sa kasaysayan. Napaghahalata tuloy na kayo'y HINDI HISTORICAL church dahil WALA kayong kaalam-alam sa kung anong mga pangyayari bago pa mang dumating ang INCorporated Church of Felix Manalo.

   Maaaring UMPISAHAN mo rito sa TIMELINE OF CATHOLICISM

   Tapos dito ka naman sa comprehensive TIMELINE OF CHRISTIANITY

   At heto ang highlight ko sa iyo.

   Ang unang 33-100 years ay
   - May Iglesia na at NAG-IISA lamang ito dahil iisa lang ang itinatag ni Cristo

   Mga 101-150 Maraming nagsulputang mga pekeng iglesia at nagpapakilalang mga Kristiano rin at kaanib ng Iglesia.. kaya't pinangalanang IGLESIA KATOLIKA ito, unang ginamit ni IGNATIUS ng ANTIOCH ang mga katagang ito 98-117AD

   Sa ANTIOCH din unang tinawag ng KRISTIANO ang mga tagasunod ni Cristo

   151-500 years naron na ang IGLESIA ni CRISTO na mas kilala sa pangalang IGLESIA KATOLIKA.

   380 AD - yang hawak mong Biblia ay KAMI ang nag-compile yan.. sa Council of Rome binalangkas ang mga AKLAT na dapat na nasa loob ng Bibliyang hawak mo!

   Kami rin ang NAGTANGGOL sa pananampalatayang Kristianismo laban sa mga nagtuturo ng mali... katulad ng si CRISTO raw ay TAO lamang... pero anogn ginawa niyo? NI-revive niyo lang.

   Kami ang NAGTANGGOL at NAG-INGAT sa mga aklat ng Biblia upang makarating sa henerasyon mo ngayon!

   Kami ang nagpangalan niyan! BIBLIA at tawag namin

   Kami ang nagsabing 4 lang ang GOSPELS na naroon at 27 books AND EPISTLE.

   Kami ang nagsabing Matthew, Mark Luke at John ang PAGKAKASUNOD niyan kahit napatunayang mas nauna ang MARK.. mananatili ito sa ganitong ayos.

   Kami ang NAGLAGAY ng Chapters ng biblia, WALANG AMBAG ang mga mnistro mo diyan.. kahit sinong minstro ng protestantismo wala silang naiambag kahit tuldok.

   At sa loob ng unang 1,500 year ng IGLESIANG ITO walang nagtangkang QUESTIONIN ang katuruang:

   1. Si Cristo ay Dios
   2. May Trinidad sa Iisang Dios
   3. Dios ang Espiritu Santo
   4. Si Maria ay ginagalang (di sinasamba tulad ng paratang niyo para manlito ng tao)\
   5. Mga aklat ng Biblia
   6. Purgatoryo
   7. Panalangin sa mga Banal sa langit
   8. May IISANG IGLESIA at ito ay ang IGLESIA KATOLIKA.

   Sa ngayon mahigit 500 years pa lamang ang PROTESTANTISMO pero watak-watak sila hanggang ngayon.. nagkakaisa lamang sila LABAN sa IGLESIA KATOLIKA.

   Kayong mga kaanib ng INCorporated Church of Manalo eh 99 years pa lang..

   So kita mo kung bakit may tawag kaming TRADISYON?

   Sapagkat sa unang 400 years ng IGLESIA ay WALA PANG BIBLIA... saksak mo sa utak mo yan ha?

   Kaya alam namin with CERTAINTY ay dahil NARON na kami sa kasaysayan!!!


   Delete
  16. oo wla pang biblia nuon! kya ngayung my nababasa kana bkit hindi nyo ituwid pagkakamali nyo? dahilan ba ang nakasanayan na? naniniwala ka sa biblia pero hindi mo sinusunod ang mga aral dito.. sa tingin m natutuwa ang DIYOS syo? pnag mamalaki mo na katoliko ka pero totoo kabang sumasampalataya? puro karunungan lang umiibabaw ayo..e simple lang naman utos ng DIYOS na khit di nakapagaral e kyang sumunod..ang tanong ko syo kung my utak ka nga, bkit hindi ka sumusunod sa aral? tulad ng dapat itapon sa lupa ang dugo, wag sasamba o luluhuran ang rebulto o imahe .marami pa yan pero yan muna sagutin mo bka dumugo utak m kakaicp ng palusot. bkt hnd mo sinusunod yan? dhil ba sa yan ang nakagisnan mo?

   Delete
  17. Ibalik ko sa iyo ang sinabi mo. Bakit di na lang ITUWID ng mga PEKENG mangangaral ang kanilang PANLILINLANG... kami pa ngayon ang sabihan mo ng pagtutuwid samantalang halos nangangapa pa kayong umabot sa 100 years

   Kung walang abuluyan PATAY ang INM-1914.

   Anong sabi ng ERano? Kasaganaan lamang na tinatamasa ang habol ng mga Ministro niyo... kung wala nang bayad di na mangangaral yan!!!!

   Ikaw may utak ka ba? Anong aral na sinasabi mo eh puro COPY lang naman ni Pekeng FELIX ang inyong mga aral...?!! Wala kayong ORIG!

   Delete
 2. a good one...the next thing the INCM may do is that since they can't claim that the true Church of Christ established in Peter and his successors, but rather, restored by Christ by Manalo in 1914, they will want to secretly steal the bones of St. Peter from the Vatican and be displayed in their Central Temple in New Era and they will claim they are the church of Christ established in Peter, corrupted by the "RC" then restored by Manalo....this will create chaos....hehehehehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. they will want to secretly steal the bones of St. Peter from the Vatican and be displayed in their Central Temple in New Era and they will claim they are the church of Christ established in Peter, corrupted by the "RC" then restored by Manalo.... NAKAPAKA BOPOLS mo naman.. hindi naman magnanakaw ang inc.. sa katoliko marami,. nanjan sa inyo lahat ang mga magnanakaw, yong mga politico na sikat na sikat ngaun? yong mga PDAF? dba catholic yon? saka walang inc na nasa politics..

   Delete
 3. This one stikes me the most.. Iglesia of Felix Manalo HAVE SAID IT!
  PASUGO Hunyo 1940, p. 27:
  "Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. ITO ANG GINAWA NG UNANG IGLESIA. Sila'y nanatiling MATIBAY SA MGA ARAL NG MGA APOSTOL. Ganito rin ang dapat nating gawin."

  > They are pointing at us the Catholic Church which they say unang Iglesia ni Cristo. They have said it "nanatiling matibay sa mga aral ng mga apostol" That's true we remain strong and loyal to the teaching of the apostles. Therefore imposible na mag apostatized o mag talikod tayo. And it sounds that they will make us their example or role models in their statement,"Ganito rin ang dapat nating gawin".

  ReplyDelete
 4. Kaya nga ayaw nilang mag-quote ng OFFICIAL CATECHISM of the CATHOLIC CHURCH para hindi rin nila kikilalanin ang OFFICIAL PASUGO nila. Kasi kung sa OFFICIAL DOCUMENTS ang pagbabasyahan, wala silang makikitang MALI sa mga turo natin. Iyan din siguro ang dahilan kung bakit ayaw nilang i-PUBLISH ang kanilang mga turo kasi magiging OPISYAL ito at ito rin ang magiging NIGHTMARE nila.

  Sa PASUGO pa lang NAPAPASUGO na sila, yung OFFICIAL TEACHINGS pa kaya ang ilalantad nila sa publiko? Parang suicide sa kanila yon.

  Purihin ang Dios!

  ReplyDelete
  Replies
  1. catholic po b ang itinatayo ni cristo? bakit po every year namamatay si cristo sa loob po ng katoliko what i mean semana santa, diba po matagal ng patay si cristo? bakit po ang binago sa pamamaraan ng katoliko gaya po ng pag bibinyag, d pag aasawa ng pari at pag samba sa diyos diyosan marami pa pong iba.. kung catholico po ang tunay relehiyon bakit po binago ang mga utos ng diyos na nka sulat sa bible? paki sagot lang po...

   Delete
  2. Hahaha.. kapag ipinagdiriwan niyo pala ang kaarawan ni EDUARDO ibig sabihin paulit ulit na ipinapanganak si Eduardo...

   Hahahahaahhahaha!!!

   Delete
  3. sagotin nyo po muna ang tanong ko po.. yan ba sagot mo ang tumawa.. bakit po every year namamatay si cristo sa loob po ng katoliko what i mean semana santa, diba po matagal ng patay si cristo? hndi ganun mali po kayo hindi po paulit ulit ipinangak c bro. edwardo ang pa ulit ulit po ay ang kapanganakan nya po yung date at year ng pag silang nya hindi po sya.. ikaw man pag nag birth day ka pa ulit ulit habang buhay ka pa d ho ba..

   Delete
  4. tama karen isa akong INC member, at i realy agreed with you defense.

   Delete
  5. I have proven myself wrong when I thought that INC members are "biblical" (daw).

   Does Corinthians say Jesus dies again when we celebrate the Eucharist?

   1 Corinthians 11:23-30:

   For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever, therefore, eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of profaning the body and blood of the Lord. Let a man examine himself, and so eat of the bread and drink of the cup. For any one who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died.

   Delete
 5. Brod,

  Gusto ko sanang mai-post din sa ginagawa kong blog (personal but with option na maisapubliko rin in future) itong mga post dito, esp. mga post na related sa INC. Dati rin akong INC convert, na pinili ang magpatiwalag kesa patuloy na malublob sa kanilang kaipokrituhan.

  Magpo-provide naman ako ng link na dito sa blog mo kinuha ang articles.

  Worth to read kasi ang mga articles mo dito, at nagiging kasangkapan ko sa patuloy na pag-aaral ng Bibliya at pagsagot sa mga paratang ng mga Anti-Catholics.

  Salamat, Brod.

  God bless!

  ReplyDelete
 6. Praise God!

  Make sure you don't post much about yourself in your personal blog kasi ha-huntingin ka ng mga INC just as what they did to me.

  God bless and let us know your blog so I can include it in mine.

  ReplyDelete
  Replies
  1. anung ginawa nila sayo??? may bible sharing daw sa INC ngayon sabado dadalo ako, isa akong katoliko. . may mga tanung ako na ibabato..manganganib ba ang buhay ko kpag may tinantanung ako sa kanila na alam kong maging mali sila?

   Delete
  2. "Bible Study" before an audience of ignorant Catholics (except you of course)... during that so-called "Bible Study" (Bible Twisting), they are expecting an audience of nominal catholics or those who are totally unaware of their beliefs... warning madaling ma-offend ang mga INC Minister... ingats and God bless.

   Delete
 7. halatang ayaw talagang patulan ng mga iglesia ni cristo ang post mo catholic defender. heto ang katotohanang hindi nila matitibag at ayaw nilang harapin.

  ReplyDelete
 8. Hello Joy,

  Thanks for the realization.

  Yes, they won't be seeing the LIGTH because they chose to remain in the DARKNESS of the deceiver.

  Felix Manalo is the fulfillment of biblical prophesies about the coming of the anti-Christ.

  ReplyDelete
 9. Hi, I'm Clyde, nice article... they prove to us that we are the real Church of Christ... and as this anti-Catholic quote from the Bible "Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat." Ang sinasabi ng bibliya ay ISANG PANANAMPALATAYA (Kaming mga Catholics we have ONE FAITH! Tuwing linggo i dinedeclare namin yan sa Creed , nakasulat yan sa Catechism ng aming Simbahan nakapublish yan at hindi salu salungat ang aral namin. The BIBLE doesn't contradict our CHURCH and our CHURCH doesn't contradict the BIBLE. ISANG BAUTISMO, may isang BAUTISMO din kami... pero WALANG SINABI jan na IISANG BOTO hahaha,,, (talbog na naman sa inyo yang quote na yan hahaha)

  ReplyDelete
  Replies
  1. saan sa biblea matatagpuan na pinagagawa kayung mga katoliko ng rebulto ng kung sino sinong santo?at kung dapat ba silang sambahin alayan ng bulaklak luhudan at dasalan???pag nakita mo yan lilipat ako uli sa katoliko.manuod ka ng labyrinth of truth sa youtube para malaman mo kung anu at sino sinasamba nyong mga katoliko...

   Delete
  2. Saan ba nakikita sa Biblia si Felix Manalo ay huling sugo? At bakit naman kayo gumaya sa mga Catholics ng paggawa ng 'rebulto' ni Felix sa Central? Ginagawa niyo ang ayaw niyong ginagawa namin! Mas timawa pala kayo!

   Sa aming mga images, mga santo at banal, namuhay sila ng marangal, basahin mo ang BIOGRAPHY nila bago ka pumutak.

   Eh ano naman ang buhay ni Felix? "A man of low morals" sabi ng korte tapos tatawagan niyong "last messenger" o baka LUST messenger, naniniguro lang po.

   May problema ba sa pagluhod sa harap ng mga INANYUHANG BAGAY? Hindi mo ba alam na ang mga Israelita ay TUMITIRAPA sa harap ng ARK OF THE COVENANT na inanyuhang bagay.

   At ano ang nasa loob ng ARK OF THE COVENANT? Bato (Tablets) at tinapay (manna).

   Ngayon, sabihin mo kung bakit mali ang magtirapa sa harap ng mga BANAL na BAGAY?

   Oo kay Felix hindi siya banal kaya hindi siya dapat. Heto nga't SUMASAMBA sa rebulto ay LUMIPAT na sa INC of Manalo!

   Delete
  3. clyde menkent alam mo ang tunay na church of crist ay ang iglesia ni cristo kung ano man yang name ng relehiyon mo ay mali kna..now i ask you sino ang nag tatag ng pangalan ng relehiyon mo ngayon??.. kaya ang mga katoliko eh napa ka gulo alang pag kakaisa,. sumasamba sa dios diosan mga rebolto, puro mali ang aral ng katoliko eh.. maling mali....

   Delete
  4. Sige Inglesin mo nga ang Iglesia ni Cristo... Church of Christ.. hindi na Iglesia ni Manalo un.. kasi ang iglesia ni Manalo eh ung INC hehehe

   Delete
  5. mali ka nanaman catholic defender ang layo ng church of christ kaysa sa church of manalo,, pakinggan mo aral ng INC at ng maliwanagan ka.. catholic defender kapa naman pero d mo kaya sagotin ang mga itinatanong ko sayo...

   Delete
  6. Yung Church of Christ na pwedeng i-translate sa kahit anong lengwahe ay ang CATHOLIC CHURCH.

   Ang iglesia na sa TAGALOG lang pwedeng gamitin ay INC ni Manalo.

   Kaya ang mga "Church of Christ" ay hindi na INC dahil ang INC ay kay MANALO lamang yon!

   INC is Iglesia ni Manalo or Church of Manalo!!!

   Delete
 10. Saan makikita sa Biblia ang pangalan ni Felix Manalo at gawing INCorporated ang Iglesia niya?

  Dili na at ako'y lilipat sa Iglesia ni Manalo kung matatagpuan mo ito sa Biblia..

  ReplyDelete
  Replies
  1. sir paki hanap o paki basa po sa bibliya kung may naka sulat bang iglesia ni manalo f meron tama kayo na kay manalo yang iglesia if wala maling mali kayo?.. kung matalino kayo noh ho sa mathew 16:18 lang pag naiintindihan nyo ang nka sula sa talatang yun tapos na e alam na kung ano ang tunay na iglesia.. d naman katoliko, JIL, ADD, born agin, mormons, sabadista, protestante dba?!...gets nyo

   Delete
  2. At lalong hindi INCorporated ni Manalo!!! Hehehehe.. Paano naman maging kay Cristo ang INC ni Manalo eh 1914 lang yan!

   So lagay na yan eh matalino ka na? Hehehehe...

   Delete
  3. matalino ako dahil nauuawan ko at naiintindihan ko ang aral ng dios na naka sulat sa bible.. mga katoliko puro mga binago ang naka sulat sa bible...

   Delete
  4. Wow!

   Pero hindi mo alam kung PAANO kayo nagkaroon ng Biblia!

   Matalino ka nga hehehe!

   Delete
  5. Sa amin nanggaling ang Biblia. Wala kaming binago!

   Kayo ang NANGOPYA at NAKIHIRAM! Kayo ang NAGBAWAS at NAGDAGDAG!

   Sa amin ang ORIGINAL COPIES, kayo, puro mga versions namin at ng mga Protestante..

   Matalino ka nga hehehe!

   Delete
  6. manahimik ka, tatlo nga dios ninyo eh.... dios ama, dios anak, dios espirito santo...

   Delete
 11. Una isang PANLILINLANG ang sabihing TATLO ang DIOS.

  Ang sabi ng aming OPISYAL na KATEKISMO ay may IISANG DIOS-HINDI TATLO tulad ng pamimilit niyo.

  At paano naman ako tatahimik eh MISMONG INYONG DOXOLOGIA ay binabanggit ang TATLONG PERSONA, AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO-- IISANG DIOS:

  Heto ang huling nakasulat sa inyong doxology:

  Purihin natin ang Ama
  Mabuhay sa pag-ibig ng Anak
  Taglayin ang Espiritung Banal
  Ang DIOS ay lagi nating sambahin.
  Amen

  Ama, Anak at Espiritu Santo -- ang DIOS (singular) ay lagi daw nilang sambahin!

  mga IPOLRITO!

  ReplyDelete
 12. Do not be mislead by this author who goes by the name "catholic defender". He is a MCGI member lead by the international fugitive Mr. Eli Soriano.

  ReplyDelete
 13. Anonymous na INC ni Manalo member, HINDI po kami mahilig MAGPANGGAP at magnakaw ng pangalan ng may pangalan.

  TAnungin mo si CONRAD J. OBLIGACION na kaani nio sa INC ni Manalo. Siya ay may DOCTORATE sa gawaing kadiliman (ka-DILIMAN).

  Siya po ay may-akda ng RESBAK.com.

  Ang RESBAK po ay PAGHIHIGANTI, hindi po ito itinuturo ng DIOS. Salungat po sa katuruan ni Cristo ay mag RESBAK. Pero iyan po ang katotohan sa inyong kulto.

  Isa pa, si CONRAD J. OBLICAGION po ay nagpanggap na si Eli Soriano sa paggamit ng pangalang "Truthcaster"

  Si Conrad J. Obligacion din po ay nagpanggap ng Catholic Ivatan sa pagnakaw ng alias ng Catholic Defender.

  Siya rin po ay nagpanggap na ako, at marami pa po siyang mga PAGPAPANGGAP.

  At nagDENY pang member ng INC..

  Try mo click ang Label na CONRAD J OBLIGACION para malaman mo.

  Ngayon, sabihin mo kung sino ang mahilig MAGPANGGAP, kami o KAYONG mga kaanib ng INC ni Manalo!!!

  Mga IPOKRITO!

  ReplyDelete
 14. Ang pinagtatalunan dito ay kung ano ang pangalan ng iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo. sa dami ng inyong sinabi ay wala man lang kahit isang umugnay sa pinag-uusapan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1 Timoteo 3:15. 15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

   1 timoteo 3:16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

   1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo

   1 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


   IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS po ang siyang iglesia na nasusulat sa banal na kasulatan ng ating panginoong dios sapagkat ang iglesia ay sa dios sa makatuwid ito ay tinatawag sa kanyang pangalan...

   nawa'y makatulong po sa inyo ang mga talatang iyan na mula sa biblia..

   Delete
  2. kapatid ang dami na pong gumamit ng talata na yan! kaya nga "BIBLE ALONE" si soriano para mapaniwala ang mga taong walang alam eh talagaang maloloko ni soriano sapagkat biblical ba naman. IISA LANG PO ANG TUNAY NA ARAL HINDI DALAWA O MARAMI! KUNG TUNAY ANG ARAL NI SORIANO LALABAS NA DALAWA ANG ARAL NA MAGKAIBA ANG TURO SAPAGKAT ANG TUNAY NA ARAL AY NASA PERSONAL NA ITINAYO NA IGLESIA NI CRISTO, ITO PO AY HINDI ITINAYO NG MGA APOSTOL AT IBANG TAO. KAYA NAKAKAHIYA SI SORIANO KUNG 1980 LANG NIYA ITINAYO ANG IGLESIA NI CRISTO NA WALANG PATUNAY KUNG SIYA NGA AY INUTUSAN NI CRISTO PARA MAGTAYO NG PANGALAWANG IGLESIA!

   Delete
 15. Hahaha, kayo kayang mga INC ang mahilig kumambiyo kapag nako-corner na hahaha

  ReplyDelete
 16. 1 timoteo 3:15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  1 timoteo 3:16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

  1 Tesalonica 2:14
  14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

  1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ...

  Galacia 1:13. 13 Sapagka't inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios

  IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS ang malinaw na ating mababasa sa banal na kasulatan...

  nawa'y makatulong sa inyo ang mga talatang ito..

  ReplyDelete
 17. 1 Timoteo 3:15. 15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  1 timoteo 3:16 at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

  1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ...

  Galacia 1:13. 13 Sapagka't inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios:

  2 Tesalonica 1:4. 4 Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis;

  2 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio

  IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS ang siyang tunay na nalimbag sa banal na kasulatan ng ating panginoong dios... sa pagkat sa dios ang iglesia sa makatuwid ito'y tnatawag sa kanyang pangalan..

  nawa'y makatulong sa inyo ang mga talatang aking inilagay...

  ReplyDelete
 18. ANONYMOUS

  1 Timoteo 3:15. 15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  1 timoteo 3:16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

  1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo

  1 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


  IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS po ang siyang iglesia na nasusulat sa banal na kasulatan ng ating panginoong dios sapagkat ang iglesia ay sa dios sa makatuwid ito ay tinatawag sa kanyang pangalan...

  nawa'y makatulong po sa inyo ang mga talatang iyan na mula sa biblia..

  ReplyDelete
 19. 1 Timoteo 3:15. 15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  1 timoteo 3:16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

  1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo

  1 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


  IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS po ang siyang iglesia na nasusulat sa banal na kasulatan ng ating panginoong dios sapagkat ang iglesia ay sa dios sa makatuwid ito ay tinatawag sa kanyang pangalan...

  nawa'y makatulong po sa inyo ang mga talatang iyan na mula sa biblia..

  ReplyDelete
 20. 1 Timoteo 3:15. 15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  1 timoteo 3:16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

  1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo

  1 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


  IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS po ang siyang iglesia na nasusulat sa banal na kasulatan ng ating panginoong dios sapagkat ang iglesia ay sa dios sa makatuwid ito ay tinatawag sa kanyang pangalan...

  nawa'y makatulong po sa inyo ang mga talatang iyan na mula sa biblia..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mr. Anonymous ikaw ba ay gusto mong patunayan na ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ay ang iglesiang itinatag ni Manalo sa bansang Pilipinas kamo? Eh bakit may sinabi ka dito na Iglesia ng Dios kay Kristo Jesus? Anu ba talaga ang dapat paniwalaan? Iglesia ng Diyos na itinatag ni Eli Soriano O Iglesia ni Kristo na itinatag ni Manalo? Kasi kayong mga member ng INC ni Manalo pilit nyong kiniclaim na kayo ang tunay na iglesia ni Kristo base po dun sa nakasulat sa Roma 16:16-Ang nakasulat po dun mga iglesia ni kristo, hindi iglesia ni kristo. At tong verse na to kung alam mo lang kung kailan ba naisulat to. ang alam ko wala pa ang iglesiang itinatag ni manalo sa pilipinas eh meron na tong iglesia na nasa Roma na nakasulat sa Roma 16:16 which is hindi tumutukoy sa iglesiang itinatag ni manalo. ang verse na Roma 16:16 ay matagal ng naisulat nyan bago pa itinatag ang iglesia ni Manalo.

   Delete
 21. morson

  1 Timoteo 3:15. 15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  1 timoteo 3:16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

  1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo

  1 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


  IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS po ang siyang iglesia na nasusulat sa banal na kasulatan ng ating panginoong dios sapagkat ang iglesia ay sa dios sa makatuwid ito ay tinatawag sa kanyang pangalan...

  nawa'y makatulong po sa inyo ang mga talatang iyan na mula sa biblia..

  ReplyDelete
 22. Grabe katangahan ng mga MANALO dito,,pakiusap lang sa inyo pakihanap lang sa internet ang lugar na binabanggit dito gaya ng cencrea, colosas, efeso,roma, corinto, tesalonica, judea, galacia kung ang kinakaaniban nila ay Iglesia ni MAnalo,….mga Katoliko ang mga yan... mag-aral pa po karen INC. Si San Pablo mismo ang tumawag sa tunay na Iglesia sa ACTS 9:31 na Ekklesia Kath’olis (Greek) o Iglesia katolika sa diretsang salin sa Filipino at yan po ang basehan ni St, Ignatius kaya ginamit niya ang salitang Catholic sa kanyang sulat. Gets mo Karen..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mga kapatid anu man ang pangalan ng mga relihiyon nyo ang mahalaga po ay kung tagasunod nga ba kayo ng salita ng Diyos. Hindi po yung nagbabangayan kayo kung anu ang tunay na relihiyon. Mga iba nga jan sinasabi na sila ay nasa totoong relihiyon at sila lang daw ang maliligtas subalit pumapatay sila ng kaaway.

   Delete
  2. kayo ang sumusunod? Sumusunod kayo sa MALI-MALING INTERPRETASYON ng biblia. Akala niyo tama ang sinasabi ng inyong mga minsitro pero mga MINALING SITAS ito.

   Mga MANLILINLANG ang mga ministro ng INC ni Manalo.

   Delete
 23. kawawa naman kau mga catolic. Dinyo maunawaan ang katotohanan. Lung iisipin nyo swerte nanga taung mga pilipino at sa bansa naten itinilaga ng diyos ang iguguso nya sa huling araw noong pangalawang digmaan pang daigdig. Dpat tau ang mas unang makaintindi. Pero ung mga ibang lahi pa sa ibat ibang parte ng mundo ang nkauna pa sa aten na umanib sa totong kaligtasan. Ang katulad nyo ay isa sa mga taong nagpahirap kay cristo at hindi naniwala sa kanya noon sa katotohanan. Tandaan nyo yan. Kahit anung mangyari ang iglesia ni cristo hindi naman yan mawawala eh dahil pangako ng diyos yan na magtagumpay hanggang dumating ang katapusan. Katoliko ako no1 na gaya nyo pero ngaun iglesia na ako at salamat naka unawa na ako. Papaiwan paba kau? Tutulad paba kau sa mga katolikong nag pa hirap at hindi naniwala kay jesus noon? Wag naman sana.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Swerte ng ang Pilipinas at naging KRISTIANONG BANSA dahil sa mga KATOLIKO. Malas lang ng Pinas dahil dito sa atin nagmula ang katuparan ng pagdating ng isang MANDAYARA at MANLILINLANG.

   Delete
  2. sige ganun pala. Mag inom nalang kau. Kumain ng dugo. Makipag sama ng di kasal. Wag sumamba sa diyos lingo lingo at mag puri sa kanya, kalimutan nyo ang utos ng diyos na maghandog sa kanya. Mamilosopo lang kau mga ulupong na manlilinlang tuwa tuwa sa inyo ang dibalo kau ang nagagamit na kasangkapan. Sambahin nyo yang mga larawan at mga santo at mag cross sigh kau. At lumuhod sa mga rebulto ng diyos diosan. Nag tatag kau ng mga talata ne hindi nyo alam yang mga aral ng katoliko sanlibutan kau puro ayaw ng diyos na mismo xa nagsabi sa bible mababasa nyo yan. Ayun ba gusto nyo gawin namin ung aral din ng diablo? Kau kung wala kaung pag kilala sa diyos at takot sa kanya wag na kau manlinlang ng iba. Ginagawa nyong biro ang utos ng diyos lahat binabaligtad nyo. Puede ba magbasa ka naman mabuti ng bible lahat kau. Para maliwanagan kau na diyos mismo ang nag sasabi lahat ng aral nyo ay mali kundi sa diablo. Matakot kau diyos ang pinag uusapan dito.

   Delete
 24. sige punta kaung vatican kung may makikita pa kaung pagpupuri sa diyos dito sa rome. Ang vatican central ng tourist spot negosio ng gobyerno hindi na isang simbhan na inaakala nyo isa xang business. Kada pasok bibili ka ticke 15 euro pag elevator pag hagdan 7 euro. Kung magpupuri ka diyos papasok ka sa loob anu un bibili ka muna ticket? Ayan ba aral ng diyos? Ang bayan ng diyos nanjan sa pilipinas sa central templo iglesia ni cristo nandun ang totoong bayan ng diyos sa sabi sa bible na mag papadala sila ng bagong tupa sa malayong silanagan upang mangaral sa lahat ng bansa papuntang kanluran. Lahat yan natupad sa iglesia ni cristo. Sa iba ibang bansa llahat ng simbahan ng katoliko for sale na kasi wala nag sisimba. Naka sulat din yan sa bible na mangyayari sa katoliko isipin nyo. Saka simbahan bebenta nyo ibang klasekatoliko. Mag search kau totoo yan lahat. At sumpa din naman ng diyos yan sa katoliko eh na wala mag sisimba sa inyo ang simbahan halos karamihan mag sasara. Kuha kasi kau bible para malaman nyo naman na ang pinagtatangol nyong katoliko ay sa diablo. Punta ka pala sa templo nyo sa vatican sa rome ng masingil kadin ng ticket. Sa iglesia ni cristo pag pumasok ka welcome ka katotohanan pa.

  ReplyDelete
 25. Bakit po sa probinsya namin di naman for sale yung simbahan ng Katoliko?
  Saan po ba makikita sa Biblia na ang Dios Ama ay sinabing Cristo ang pangalan nya?
  BC Before Christ di ba? Itinatag nya yung Iglesia nya bago mamatay,,
  AD After Death di ba? 1914 AD po tinatag ni Manalo ang INC.
  So hindi na po si Cristo nagtatag ng INC sa Pinas kundi si Manalo.


  ReplyDelete
 26. catholic defender,,can you pls make it clear to me.may nasusulat po b sa bibliya na IGLESIA KATOLIKA>>>>?
  eh d po b ang ibg sbhn ng KATOLIKA ay universal?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano ba kasi ang hanap mo? Ang LITERAL na pangalan o ang KASAYSAYAN ng paglilitas ng Dios sa kanyang Iglesia?

   Ang IGLESIA KATOLIKA ay nauna pang nakilala kaysa sa salitang BIBLIA. Bagamat wala sa Biblia ngunit ang katotohanan ay ang IGLESIA KATOLIKA ang nagdala ng mabuting balita sa tao sa loob ng mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas

   Delete
  2. Ikaw na mismo ang nagsabi, "Ang IGLESIA KATOLIKA ay nauna pang nakilala kaysa sa salitang BIBLIA." Kung gano'n, paano nalaman ng Iglesia Katoliko ang sinasabi mong "KATOTOHANAN" na pawang nakasulat sa biblia kung wala pang pagbabatayan nito? Totoong ang IGLESIA KATOLIKA ang tinutukoy na IGLESIA sa Biblia. Dahil sila ang tinutukoy na UNANG IGLESIANG NATALIKOD DAHIL SA MALING PAGLILINGKOD.

   Delete
  3. Natalikod?

   Sinabi sa Biblia?

   Chapter and Verse please...

   Delete
  4. Sa PALAGAY KO PO.. PAGWALA SA BIBLIYA DI YAN TOTOO...DAPAT SANA NAKASULAT KAHIT ISANG TALATA LANG..

   Delete
  5. Maraming bagay ang wala sa Biblia pero TOTOO.. pero ang pagkatawag kay Felix Manalo bilang "huling sugo" ay dapat ay NASA BIBLIA kahit pangalan man lang ni Felix Manalo.. eh wala eh.

   Delete
 27. mga engot talaga INC,,palibhasa literal lng ang png unawa nila sa bibliya,na binago at sinalin ng naaayon sa kanilang doctrina julio at satanista,,ung founder nila ang sinasabi ng panginoon jesus na BULAANG PROPETA,gagamitin ang pangalan ng panginoon upang makapanlinlang. Napakamalas ng sting bansa sapagkat sa natin pa mismo nagmula ang bulaang propetang iyon ngunit nakakaawa ang kanyang mga taong niligaw ng landas

  ReplyDelete
 28. Ano na bang narating ng mga ganitong paninira ninyo sa Iglesia? :) Pagmasdang mabuti. Kung hindi totoong ang Diyos ang may hawak ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo, dapat mula pa lang sa pagkamatay ng Kapatid na Felix Manalo ay nagupo na ito at bumagsak. Ngunit hindi. Ito ay nagpatuloy pang lumaganap at ginamit ang ganitong mga paninira upang lalong ITANYAG ang Iglesiang ITINAYO NI KRISTO SA PAMAMAGITAN NG PAGKASANGKAPAN KAY KAPATID NA FELIX MANALO :) Pagmasdang mabuti ang paligid. JULY 27, 1914 - THE IGLESIA NI CRISTO'S 100TH ANNIVERSARY. Sa mga panahong ito ay lubos nang tinitingala ang Iglesia at ito ay DAHIL SA TULONG AT AWA NG PANGINOONG DIYOS. HINDI KAILANMAN NAWALA SA AMIN ANG PANANAMPALATAYA, PAGPAPASAKOP AT HIGIT SA LAHAT AY ANG PANINIWALA AT BANAL NA TAKOT SA DIYOS. KAYA SA PAGSAPIT NG IKA-ISANDAANG TAON NG IGLESIA NI CRISTO, NAGPAPASALAMAT KAMI SA LAHAT NG TAONG NANG-USIG AT NANG-ALIPUSTA SA AMING MGA PANINIWALA. DAHIL SA INYO, NATUTO KAMING MAGING MAS MATATAG AT MAS MAHALIN ANG IGLESIA NI CRISTONG ITO NA AMING KINAAANIBAN :)

  ReplyDelete
 29. kaya tumanyag ang INC dahil nagpapagamit ito sa politiko and at the same time ginamit din ang mga politiko kaya nga naging legal holiday ang kanilang annual anniversary dhil un ata ang naging pangako ng politikong inendorso nla,kaya ano ngayon ang sinapit ng politikong nagpagamit sa INC? ayon nakakulong pinarusahan ata ng Diyos..hindi lng yan kaya lumalago ang INC dahil ang kita ng simbahan nla ay ginagamit bilang puhunan sa pagtatag ng negosyo. makikita mo may new era university,may new era hospital,at ngayon may tinatayo na nman silang phil arena na pag aari na nman ng new era ng mga manalo...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Una, CORPORASYON po ang pangalang IGLESIA NI CRISTO.. registered trademark po siya.
   Pangalawa, nagla-LOBBY po ang mga INC sa mga pulitiko kaya may endorso sila.
   Pangatlo, kahit anong gawin nila PEKE pa rin ang INC ni Manalo.

   Delete
  2. Tomo. :) Business and Strategy.

   Delete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...