"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, February 7, 2014

Isang-daang taon bago nagkaroon ng Official Website ang Iglesia ni Cristo® 1914!

Ang larawan sa itaas ay kuha mula sa opisyal na website ng Iglesia ni Cristo® (http://inc.kabayankokapatidko.org/). Sila po ang may-ari ng Iglesia ni Cristo® sapagkat si Felix Manalo po ang nagtatag nito at nagparehistro ayon sa PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5.
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
Ang kanilang Sentenaryo sa July 27, 2014 ang nagpapatunay na ang INC ay kamakailan lamang naitatag. At ayon sa kanilang opisyal na magasing Pasugo, ang sinomang Iglesia ni Cristo na lumitaw kamakailan lamang ay hindi tunay kundi HUWAD!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

1 comment:

  1. At ang mga karumal dumal na espiritu,pagkakita sa kaniya, ay nangagpatirapa sa kaniyang harapan, at nangagsisigaw, na nangagsasabi, Ikaw ang Anak ng Dios. (Marcos 3:11)

    kahit demonyo kilala kung sino si Cristo at lumuluhod sa harap nya.

    ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...