"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, June 24, 2016

Iglesia Ni Cristo®'s Hypocrisy on Biblical Images!

Members of Manalo's INC™ Church who are very critical against Catholic images of Jesus, Mary and the saints are quick to say THAT those images AREN'T JESUS, MARY or the SAINTS.


But SHAMELESSLY PUBLISHING IMAGE(S) of MOSES in their PASUGO magazine that no Manalista can GUARANTEE if that's how MOSES LOOKED LIKE.

Images of Moses and his wife and Aaron. Source: PASUGO June 2011 p. 32.

HYPOCRITES!

2 comments:

  1. Artist concept lang yan. Wala kaming turo na yan mismo ang larawan ni Moises at ng iba pang mga character na nasa picture na yan. Kayo aminado ba kayo na ang picture ninyo ukol kay Cristo at sa iba pang mga biblical characters ay artist concept lamang at hindi ang tunay na larawan nila?

    isa pa hindi kami gumawa ng ganyang picture para sabihan namin ang aming mga members na sa harap ng mga yan kami luluhod at mananalangin. Kayo, ang mga catholic images ninyo ay ipinag-uutos ninyong luhuran at dalanginan, yon ang napakasama na ipinagagawa ninyo sa mga members ninyo.

    ReplyDelete
  2. Ang saklap ano. Kapag ang isang relihiyon ay puno ng inggit at kaipokrituhan, ganyan ang mangyayari. Gagawa kayo ng panibagong paliwanag laban sa inyong naunang paliwanag tungkol sa mga larawan at imahe.

    Purihin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Iisang Diyos sa tatlong persona sapagkat nahahayag ang mga kamangmangan ng mga palalo at mga mandaraya!

    ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...