"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, August 28, 2016

Asawa ng Ka Eraño G. Manalo at Ina ng Ka Eduardo V. Manalo ang Bagong 'Jezebel' ayon kay G. Jose Ventilacion

Mula sa blog ni G. Jose Ventilacion
Hindi ito karapat-dapat itawag sa Ka Babylyn kundi kay Gng. Cristina “Tenny” V. Manalo sapagkat natupad sa kanya ang pagkakahalintulad kay Jezebel.


  1. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nagdulot ng isa sa mga pinaka malubhang suliraning pagka-bahabahagi.
  2. Tlad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nanghikayat sa mga lingkod ng Diyos na lumabag sa kautusan ng Diyos nang siya ay manawagan sa Youtube.
  3. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nakikialam sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil tumatangap at sumasagot si Gng. Tenny Manalo ng sulat ukol sa Ordenasyon ng mga Manggagawa.
  4. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nakikialam sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil tumatangap at sumasagot ng sulat ng mga nagbabalik na na-disiplinang Ministro at Manggagawa.
  5. Tulad ni Jezebel, pinakikialaman ni Gng. Tenny ang mga gawain at pasya ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo dahil sa kanilang hindi pagpapasakop at pangunguna sa mga kapatid na sila ay tulungan dahil sila ay diumano’y nasa panganib.
  6. Tulad ni Jezebel, ang ginawa ni Gng. Tenny ay humantong sa pagpatay ng mga inosenteng tao at mga propeta na maaaring ihalintulad sa pagkapamahak ng kaluluwa ng mga ministro at mga kapatid na natiwalag dahil sa ginawa nilang paghihikayat upang lumaban sa Pamamahala.
  7. Tulad ni Jezebel, pinarusahan si Gng. Tenny ng Panginoong Diyos at siya ngayon ay Tiwalag.
  8. Tulad ni Jezebel, ang ginawa pananawagan ni Gng. Tenny ay nagbunga ng paglabag ng ilang mga kapatid sa mga aral ng Diyos.
Samakatwid, kitang kita natin kung kanino natupad ang nasusulat sa Biblia tungkol kay Jezebel sa katauhan ni Gng. Cristina V. Manalo at ito ay kailanman hinding hindi ang kapatid na Babylyn V. Manalo.

Tanong ko lang: Bakit di nila SINABI sa Ka Eraño G. Manalo noong nabubuhay pa ito na ang asawa pala niya, at ina ng mga magiging anak nila (at ina mismo ng nakaupong Executive Minister) ay isa palang 'JEZEBEL' sa makabagong panahon?

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...