"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, July 27, 2009

Triumph? It's INC's 95th Anniversary


Today, the church of Felix Manalo is celebrating it's 95th Anniversary from its humble beginning in Sitio Punta, Sta. Ana in Manila. He registered his church in July 27, 1914 as Corporation sole.

Here's what their official magazine Pasugo is saying about their church called Iglesia ni Cristo (formerly known as Iglesia ni Kristo):

PASUGO Setyembre 1940, p. 1:
Dapat malaman ng lahat, ayon sa Bagong Tipan, ang tunay na INK ay si Cristo ang nagtatag nito."

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

PASUGO Mayo 1954, p. 9:
Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem."

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 2,5:
Sino ang sinugo ng Dios upang maitatag ang Iglesia sa Pilipinas? Sa Isaias 46:11, ay ganito ang sabi: 'na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain" (Si Felix Manalo). Ayon sa kumakaaway sa INK sinasabi raw ng Rehistro na si Felix Manalo ang nagtatag ng INK."

PASUGO Mayo 1967, 9.14:
Sa panahong ito ng mga wakas na Lupa na nagsimula sa unang Digmaang Pandaigdig ay tatawag ang Dios ng kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang Organisasyon. Kung gayon ang INK na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay siyang Organisasyong Pinangunahan o Pinamahalaan ni Felix Manalo."

PASUGO Hulyo 1955, nasa panakip:
Iyon ang Iglesia ni Cristo na dapat pasukan ng lahat ng tao; at ang tanging sugo'y si kapatid na Felix Manalo."

PASUGO Hulyo 1952, p. 4:
Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

PASUGO Mayo 1952, p. 4
Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

PASUGO Nobyembre 1960, p. 26:
Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)

PASUGO Nobyembre 1959, p. 20:
Kaninong aral ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo? Aral ng Dios, ni Cristo at ng mga Apostol na nasusulat sa Banal na Kasulatan. Walang aral si Kapatid na Felix Manalo na kinatha mula sa kanyang sarili."

PASUGO Mayo 1961, p. 4,
At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo".

PASUGO Mayo 1963, p. 27:
Kaya't sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at at nagtuturo sa kanila."

PASUGO Abril 1966, p. 46:
Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."


Bookmark and Share

4 comments:

 1. Dear Blogger,

  O, this is my first time to visit and check your Blog. Its wonderful and great. I enjoyed reading. CONGRATULATIONS FOR THE JOB WELL DONE.

  I am Rev. Fr. Abe Arganiosa, CRS the blogger of THE SPLENDOR OF THE CHURCH BLOSPOT. Thank you for including it in your Blog List. I will reciprocate it by adding yours in my Blogroll also.

  I am a member of the Defensores Fidei Foundation and Bro. Cenon Bibe is a good friend. You can e-mail me at splendor236@yahoo.com

  GOD BLESS YOU AND YOUR APOSTOLATE!

  ReplyDelete
 2. Hello Father Abe,

  Truly God is great. Thank you also for having the time visiting my blog.

  You are of my great inspiration. God bless too Father.

  ReplyDelete
 3. PASUGO Abril 1966, p. 46:
  Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

  TOTOO NAMAN DBA? kaya nga inaadmit ng INC e, kc ang Catholic CHURCH ay naapostatized!!! kaya nga nakasaad sa hula na THERE WILL BE ONE FLOCK IN THE FUTURE THAT IS NOT ON THIS FOLD sabi ni kristo. nd man nasa order yang sentence pero ganyng gnyan yun. KUNG ND LANG NAGTATAG NG MAN MADE NA DOKTRINA ANG CATHOLIC CHURCH at walng history kaugnay ng apostasy nito, ito pa rin ang iglesia ni cristo, pero hinulaan na ito sa bibliya at nagkatotoo!!!

  ReplyDelete
 4. Good at least we agreed on one thing: That the CATHOLIC CHURCH was originally Christ's Church.

  Then were can we find in the Bible that Jesus said his Church would apostatized?

  Between Felix Manalo and Jesus, I would believe in the latter "THE GATES OF HELL WILL NEVER PREVAIL AGAINST IT (CHURCH)." "I WILL BE WITH YOU UNTIL TO THE ENDS OF TIMES"

  That's a promise!

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...