"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, August 10, 2013

Mga Katotohanang isiniwalat ng yumaong ERAÑO MANALO tungkol sa mga Ministro ng Iglesia ni Crist®


Narito ang mga katotohanang isiniwalat ng yumaong ERAÑO MANALO, anak ni Felix Manalo, pangalawang Papa ng INC® ni Manalo tungkol sa kabuktutan ng Iglesia ni Cristo® tatag ng kanyang amang si Felix Manalo, kanilang mga bayarang Ministro at mga manggagawa:

 1. Mga sinungaling
 2. Mga kakampi ng katiwalian
 3. Mga nagtuturo ng katiwalian
 4. Walang sariling paninindigan
 5. Nagbabago ng ulat para ilihis ang paniniwala at pangangasiwa
 6. Nagkaisa para linlangin at dayain ang pangangasiwa
 7. "Napakagagong" pangangasiwa, gumagastos para sa maninira
 8. Si Eraño nananakit ng kanyang mga manggagawa
 9. Si Eraño tingin sa mga ministrong nasa probinsiya ay mga mangmang
 10. Mga ministro nananakit ng kapwa manggagawa (nanununtok)
 11. Mga ministro, manlulupig at maninikil ng kapwa-INC™
 12. INC™ laban sa INC™
 13. Walang matinong manggagawa sa kasaysayan ng buhay ng kanyang ministro
 14. Lahat tiwali (hindi isa, hindi karamihan, kundi lahat)
 15. Sinang-ayunan ni Eraño na totoong tiwali ang lahat ng kanyang mga ministro at manggagawa
 16. Walang takot sa Dios
 17. Lahat manlulupig na ng katuwiran (hindi isa, hindi karamihan, kundi lahat)
 18. Habol lamang ng mga ministro ay sweldo, tulong, bahay, kasaganaang tinatamasa (bayad),
 19. Mga taga-opisina, kinakalaban ng mga ministro at manggagawa
 20. Mga ministro gustong maghari sa INC™
 21. Eraño, nagsabing sila (Manalo) lamang ang maaaring maghari sa INC™, ang mga nagnanais tatamaan ng kidlat at kulog
 22. Eraño, nanalanging bahain at mamatay lahat ng kanyang mga ministro at manggagawa
 23. Lahat ng manggagawa nagkakaisa ipagkanulo Dios (hindi isa, hindi karamihan kundi lahat)
 24. Mandaraya ng senso (bilang ng kaanib)
 25. May dagdag-bawas sa ulat ng mga kaanib (kaya pala sabi mahigit 10 milyon eh 2.5 lang pala ayon sa opisyal na talaan ng National Statistics Office o NSO).
 26. Mula Sorsogon hanggang sa Maynila, ang mga manggagawa ay mga mandaraya ng ulat
 27. Ang pandaraya (pandodoktor) ng ulat ng mga kaanib tradisyon na sa mga manggawa sa loob ng Iglesia ni Cristo®®
 28. Mga ministro nang-aaway
 29. Mga ministro nagmumura
 30. Mga ministro nanlalait
 31. Mga ministro namimilit na gumawa ng liko
 32. Mga ministro nanlulugmok para gumanda ang sarili
 33. Mga ministro nagpapalsika ng pirma ng iba
 34. Mga ministro ng Maynila magnanakaw at tampalasan
 35. Mga taga-opisina nansisiyasat ng ulat na di pala totoo
 36. Sa INC® laganap ang espiritu ng pandaraya at panlilinlang
 37. Ang Dios ay pagod na sa katatatag
 38. Inamin ni Eraño na tao ang tumatalikod at hindi ang iglesia
 39. Inamin din ni Eraño na tao ang tumatalikod sa tuntunin, hindi ang iglesia. Samakatuwid ang tao pala ang tumalikod sa Iglesia Katolika at hindi ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo (Pasugo Abril 1966, p. 46. Ibig sabihin hindi totoo ang kanilang aral tungkol sa Pagtalikod na Ganap ng Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo (Pasugo Abril 1966, p.46).
 40. Inamin ni Eraño na may abuluyan sa INC®
 41. Inamin ni Eraño na likom ng likom ng abuloy ang ibang lokal ng INC™ (kaya pala si readme ay nagkakalat ng kasinungalingan para lang manghingi ng dagdag-abuloy)

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...