"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Wednesday, April 16, 2014

IGLESIA KATOLIKA bilang IGLESIA NI CRISTO Pinalitan ba ang pangalan?

Kapatid na Gene, narito ang Ilalawang Bahagi ng iyong katanungan

PART 2

ih ano po nangyari sa mga KATOLIKO BAKIT PINALITAN ANG PANGALAN NA UN???

Catholic Church’s BIG MISTAKE.

ano po sabi sa BIBLE?

“But there is something we must tell you and everyone else in Israel. This man is standing here completely well because of the power of Jesus Christ from Nazareth. You put Jesus to death on a cross, but God raised him to life…Only Jesus has the power to save! HIS NAME IS THE ONLY ONE in all the world that can save anyone.” Acts 4:10,12

But what does the Catholic Church did?
“’Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries, this name was given to her not for reasons of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by St. Ignatius, bishop of Antioch in Syria, who was martyred about A.D 110. The Church founded by Christ is here, for the first time, called ‘the Catholic Church’, a name clearly to denote the Church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was stress the unity of the universal Church that St. Ignatius INVENTED THE NAME.” Roman Catholic, Rev. Edward Taylor, p.3

“THE COUNCIL OF TRENT made ‘Roman’ part of the official title of the church…” Roman Catholic, Rev. Edward Taylor, p.7

“In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church’” Discourses on the Apsotle’s Creed, Rev. Clement Crock, p. 191

PAHAYAG: Very clear, they CHANGED THE CHURCH’S NAME. It is clear therefore that this name did not come from the bible. This is not the name of the Church established by Christ, and therefore, not the Church that will be saved. Because it is written, His name is the only one in all the world that can save anyone. (Acts 4:12)

Now, Who can prove that the Catholic Church is the Church in the 1st century? (By historical facts? Oh no, not again!) Yes. It has its historical background but what we are talking here is, if the Catholic Church is STILL, SAME and IDENTICAL with the Church in the 1st century!
____________________________________________________________________

Oo nga naman. Napakadaling humusga ng kapwa kaysa sa sariling kasalanan. Ipokrito po ang tawag natin sa mga taong ganyan (Basahin ang Mt. 7:4-5; Lk 6:42) Marami pong ganyan sa Iglesia ni Manalo-1914.

Isang malaking PANLILINLANG ang sabihin ng mga kumakalaban sa Santa Iglesia na NAGPALIT daw tayo ng pangalan! Kung tuus-tuusin, wala po tayong dapat palitan o baguhin sa pangalang IGLESIA KATOLIKA o CATHOLIC CHURCH sapagkat HINDI naman po ito REGISTERED TRADEMARK. Hindi po ito katulad ng Iglesia ni Kristo (INK) na nagpalit ng pangalan at ginawang Iglesia ni Cristo® (INC).

At dahil nga sa REHISTRADO ang pangalang INK o INC® kaya't pinangangalagaan ng batas ng  Securities and Exchange Commission na siyang nangangasiwa ng mga rehistradong pangalan. Kaya’t walang sinuman ang makakagamit ng pangalang ito ng walang pahintulot mula sa nagrehistro nito na walang iba kung hindi si Felix Y. Manalo. At ang REGISTERED TRADEMARK na IGLESIA NI CRISTO® ay pinamumunuan po ngayon ng mga MANALO . Si Eduardo “Ka Ed” V. Manalo, apo ni Felix Manalo, founder ng INC® ang namumuno sa ngayon.

At ganon din naman, hindi maaaring gamitin ng IN®C ang Church of Christ bilang opisyal na pangalan sapagkat may mga individual nang tao na nagrehistro nito.

Kung gagamitin man ng INC® ang mga salitang “Church of Christ” ay kailangang tapatan nila ito ng Registered Trademark na nasusulat sa Tagalog, ang “Iglesia ni Cristo® (Katulad ng Centennial Logo nila sa ibaba) upang ligtas sila sa ano mga legal fermenting na maaaring ikaso sa kanila ng may-ari ng "Church of Christ."Ganyan ang kalakaran sa mga Registered Trademarks. Kasama sa mga registered trademarks ang mga patented trademarks katulad ng kanilang unexplained logo.


Kaya’t napapansin niyo ba na kahit English na artikulo ay salitang tagalog na “Iglesia ni Cristo® pa rin ang GINAGAMIT at SINUSULAT nila instead na “Church of Christ”?

Katulad nitong news article na ito na hango mismo sa kanilang official website na www.incmedia.org
“Already in over 100 countries all over the world, the Iglesia Ni Cristo (kita niyo???!!) continues to grow at a phenomenal rate...”
Bakit di na lang nila isulat na, the “CHURCH OF CHRIST” …”??

Caption galing po sa http://incmedia.org/content/inc/

Nakita niyo na? Ang Iglesia ni Cristo® (INC) kasi ay REGISTERED NAME kaya’t mananatili itong makikilala sa pangalang TAGALOG! Katulad din ng San Miguel Beer pagtawid sa America o Europa o Arabia, SAN MIGUEL pa rin (at hindi SAINT MICHAEL beer) ang pagkilala sapagkat iyan ang registered patented name ng produkto.

Kaya’t wala pong dapat baguhin ang Simbahang Katolika sa pagkakakilanlan nito sapagkat ito’y HINDI Registered Trademark katulad ng sa kanila.

ano po sabi sa BIBLE?

“But there is something we must tell you and everyone else in Israel. This man is standing here completely well because of the power of Jesus Christ from Nazareth. You put Jesus to death on a cross, but God raised him to life…Only Jesus has the power to save! HIS NAME IS THE ONLY ONE in all the world that can save anyone.” Acts 4:10,12

Ano naman ang kinalaman ng Acts 4:10,12 sa Iglesia Katolika?

Trying hard naman sila!

Agree po tayo na ang PANGALAN ni JESUS ay bukod tangi sa lahat ng mga PANGALAN. Pero hindi pa rin nangangahulugan na kapag KATOLIKA na ang pagkakilanlan sa TUNAY na IGLESIA ay hindi na kay CRISTO ito?

Sa Katunayan, hindi naman po IGLESIA NI CRISTO ay pagkakakilanlan ng Iglesia noong UNANG SIGLO. Isang malaking PANLILINLANG ang ginagawa ng mga Ministro ng INC® upang palabasin lamang na ang Iglesia Katolika ay HINDI na Iglesia ni Cristo. Katulad ng lamang ng panlilinlang na ginawa nila sa kanilang TV program na nagsasabing “Isang paring Katoliko” raw po ay nag-convert sa INC®. ‘Yon pala ay pari ng “Apostolic Catholic Church” (Registered Trademark) na founded noong 1992 sa Bataan. Hindi pala talaga siya Katoliko!

Katulad ng mga mobile phones parang pinalalagay nila na lahat ng mobile phones sa stores na may tatak na “Nokia” ay orig? May mga peke riyan kaya’t kailangan lang ng mamimili na siyasatin ng mabuti ang mga PALATANDAAN (Marks) ng TUNAY sa PEKE.

Ganon din sa mga NAGLILIPANANG mga IGLESIA raw na tunay. Ang kailangan ay MASUSING PAGSUSURI sa mga ito upang malaman kung alin ang TUNAY sa PEKENG. Kailangan meron tayong mga BASIS o basyahan o mga PALATANDAAN o MARKS para magsiyasat.

Sa ating mga Katoliko, china-challenge natin ang mga umaangkin ng pagkatunay kung meron ba sila ng mga sumusunod ng mga MARKS of the CHURCH:

  1. ONE
  2. HOLY
  3. CATHOLIC
  4. APOSTOLIC
Tandaan natin, hindi dahil may tatak na "Iglesia ni Cristo" ay tunay na.  Hanapin ang mga PALATANDAAN o MARKS na 'yan at nakakasiguro tayong nasa TAMA at TUNAY tayong IGLESIA ni CRISTO.

But what does the Catholic Church did?
“’Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries, this name was given to her not for reasons of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by St. Ignatius, bishop of Antioch in Syria, who was martyred about A.D 110. The Church founded by Christ is here, for the first time, called ‘the Catholic Church’, a name clearly to denote the Church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was stress the unity of the universal Church that St. Ignatius INVENTED THE NAME.” Roman Catholic, Rev. Edward Taylor, p.3

Hindi natin kayang i-verify kung authentic ang kanilang quotations galing kay Rev. Edward Taylor (“Roman Catholic”, Rev. Edward Taylor, p.7) ngunit kulang na kulang tayo sa panahon upang sumangguni sa isang library.

Kung bakit ko nabanggit ‘yan ay dahil ang mga Ministro ng INM-1914 ay mga NAMEMEKE ng quotation.

Ngunit kung sakaling totoo ang kanilang source, pinalalagay lamang nilang mahina sa kasaysayan itong si Rev. Taylor sa pagsasabing “INVENTED’ lamang daw San Ignatius ng katawagang “Katolika”

Narito ang saling Ingles ng sinulat ni San Ignatius (mula sa New Advent): 

"Wherever the bishop shall appear, there let the multitude [of the people] also be; even as, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church."

Sino ba si SAN IGNATIUS at masyadong MINAMALIIT ng mga MINISTRO ng INM-1914?

Ayon sa isang CATHOLIC CONVERT, si SAN IGNATIUS ay…
Ignatius lived in the first century A.D., and was a student of the Apostle John. It's believed that he was appointed as the leader of the church of Antioch by the Apostle Peter. Ignatius died a martyr's death at the hands of the Roman Empire sometime around 110 A.D., not long after the completion of the last of the New Testament writings."
Wala sa kalingkingan ng mga Ministro ng mga INM-1914. Kahit si Felix Manalo’y panis diyan. Estudyante ni Apostol San Juan si San Ignatius—eh si Felix naging estudyante ba siya ng kahit sinong apostol?!!

Kung babasahin natin ang sinulat ni San Ignatius, lumalabas na siya’y may CONFIDENCE sa kanyang pananalita at paggamit sa salitang “CATHOLIC”. Ginamit niya ang salitang “CATHOLIC” na parang  it already EXISTED prior to his usage.  Parang PANGKARINIWAN na lamang o WIDELY USED ang pagkakagamit. Wala tayong nababasang IPINAPALIWANAG niya ang PAKAHULUGAN ng salita—kung ito sana’y isang INVENTION lamang.

Logically kung invented man ito, kailangang may PALIWANAG si San Ignatius sa salitang "CATHOLIC" upang maunaawaan ng mga mambabasa ang pakaibig niyang sabihin sa salitang. Pero malinaw—wala siyang pagpapaliwanag suggesting that the word "Catholic" was already well established and known name of the Church!

“THE COUNCIL OF TRENT made ‘Roman’ part of the official title of the church…” Roman Catholic, Rev. Edward Taylor, p.7

Lalong lumilitaw na PEKE ang reference ng mga kumakaaway sa Iglesia Katolika. O di kaya'y si Rev. Edward Taylor ay bihasa sa paninipula ng kanyang mga sources.

Ang salitang “Roman” po sa “Roman Catholic Church” ay HINDI po nanggaling sa Konseho ng Trent (1545–1563). Ang mga pinag-usapan po sa Konseho ay ang “Protestant Reformation” at kung anong pwedeng gawin ng Iglesia Katolika rito, HINDI layunin sa nasabing Konseho ang pagpapangalan sa Simbahang Katolika sapagkat may umiiral nang pangalan sa kanya.

Upang hindi naman po tayo maligaw sa tamang impormasyon narito ang MAS ACCURATE na article kung saan at kailan unang kinabit ang salitang “Roman” sa Catholic Church [emphasis are all mine]:

Different variants of the "Roman" insult appeared at different times. The earliest form was the noun "Romanist" (one belonging to the Catholic Church), which appeared in England about 1515-1525. The next to develop was the adjective "Romish" (similar to something done or believed in the Catholic Church), which appeared around 1525-1535. Next came the noun "Roman Catholic" (one belonging to the Catholic Church), which was coined around 1595-1605. Shortly thereafter came the verb "to Romanize" (to make someone a Catholic or to become a Catholic), which appeared around 1600-10. Between 1665 and 1675 we got the noun "Romanism" (the system of Catholic beliefs and practices), and finally we got a latecomer term about 1815-1825, the noun "Roman Catholicism," a synonym for the earlier "Romanism." 
A similar complex of insults arose around "pope." About 1515-25 the Anglicans coined the term "papist" and later its derivative "papism." A quick follow-up, in 1520-1530, was the adjective "popish." Next came "popery" (1525-1535), then "papistry" (1540-1550), with its later derivatives, "papistical" and "papistic." (Source: Random House Webster's College Dictionary, 1995 ed.)
Heto pa ang dagdag kaalamang galing sa WIKIPEDIA
The term Roman Catholic appeared in the English language at the beginning of the 17th century, to differentiate specific groups of Christians in communion with the Pope from others; comparable terms in other languages already existed. It has continued to be widely used in the English language ever since, although its usage has changed over the centuries. 
The church widely known as the Catholic Church consists of 23 autonomous churches (all of which are subject to the Pope)— one "Western" and 22 "Eastern" — governed by two sets of Codes of Canon Law. To refer to all 23 autonomous Churches together, official Church documents often use the term "Catholic Church" or, less frequently, the term "Roman Catholic Church". The usage that makes the term "Roman Catholic" mean members of the Latin Rite or Western Church to the exclusion of those who belong to the Eastern Catholic Churches does not appear in any recent document of the Holy See, and popes have used the term "Roman Catholic Church" on various occasions throughout the 20th century to mean instead the whole Church without exclusion of any part
In popular usage, "Catholic Church" is usually understood to mean the same as "Roman Catholic Church". In compound forms such as "Roman Catholic worship" the term is sometimes used to differentiate Western (Latin Church) practices from Eastern. However, in itself the word "catholic" translates into English as "universal" or "pertaining to the whole", as opposed to "particular" or "related to a part". Being "catholic" is one of the Four Marks of the Church set out in the Nicene Creed, a statement of belief accepted by many churches, even if not in communion with the Pope.
So, so sana malinaw na ito.

“In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church’” Discourses on the Apsotle’s Creed, Rev. Clement Crock, p. 191

PAHAYAG: Very clear, they CHANGED THE CHURCH’S NAME. It is clear therefore that this name did not come from the bible. This is not the name of the Church established by Christ, and therefore, not the Church that will be saved. Because it is written, His name is the only one in all the world that can save anyone. (Acts 4:12)

Malinaw talaga ang PANLILINLANG at PANDARAYA ng kanilang source na si Clement Crock (o crook)

Heto po ang mga TAMANG paunang salita sa First Vatican Council:

The opening words of the first chapter of the dogmatic constitution Dei Filius, which in the original draft were "Sancta Romana Catholica Ecclesia", were voted on on three separate dates. On the first occasion, when this chapter alone was considered, two votes concerned the opening words. The first was on a proposal by a few English-speaking bishops to delete the word "Romana", thus changing "Sancta Romana Catholica Ecclesia" (The Holy Roman Catholic Church) to "Sancta Catholica Ecclesia" (The Holy Catholic Church). This was overwhelmingly defeated. The second vote held immediately afterwards was on a proposal to insert a comma, so that "Sancta Romana Catholica Ecclesia" (The Holy Roman Catholic Church) would become "Sancta Romana, Catholica Ecclesia" (The Holy Roman, Catholic Church). This too was defeated, though not as overwhelmingly as the first proposal. In a later vote, held on 12 April 1870, the text as a whole, which preserved the same opening words, was approved with 515 affirmative votes (placet) and no opposing votes (non placet); but there were 83 placet iuxta modum votes, asking for retouches, many of them regarding the opening words of chapter I. In view of the reservations thus expressed, the text presented for a final vote and approved unanimously on 24 April changed the order of the words and added "apostolica", so that "Sancta Romana Catholica Ecclesia" became "Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia" (The Holy Catholic Apostolic Roman Church).

May nabasa po ba tayong “UNNANIMOUSLY DECIDED UPON THE OFFICIAL NAME…”?

Wala po!

Ang nakasulat po ay: “UNANIMOUSLY… CHANGED THE ORDER OF THE WORDS…” hindi ang pangalan ng Simbahang Katolika.

Nakita niyo na ang PANLILINLANG ng mga kaanib ng INM-1914?  

Ngayon at nalaman na natin ang mga KAWALANG-HIYAAN ng mga Ministrong yan, mainam na ang ITUWID ang maling kaalamang kinalat nila laban sa  INANG IGLESIA.

Now, Who can prove that the Catholic Church is the Church in the 1st century? (By historical facts? Oh no, not again!) Yes. It has its historical background but what we are talking here is, if the Catholic Church is STILL, SAME and IDENTICAL with the Church in the 1st century!

Kami po!

Walang ibang makakapagpatotoo nito kundi ang TAONG NAMUHAY noon when HISTORY UNFOLDED before them.

Sabi nga po ni Blessed John Henry Cardinal Newman, isang dating Anglican na naging Katoliko, ay ganito:

"To be deep in history is to cease to be Protestant."

Yes indeed! The Catholic Church is still THE SAME, IDENTICAL with the Church in the First Century!

Let me quote this beautiful words coming from a CATHOLIC CONVERT- Evangelicalism to Catholicism-- Ryan McLaughlin:

“…the Catholic Church was attested to by the lives and deaths of many countless saints throughout the world and throughout the ages. The Church has survived the persecutions of the Roman Empire, invasions by barbarians, a schism with a much more powerful and wealthy (at the time) East, Vikings, the Dark Ages, the Protestant Reformation, and countless wars. She has survived bad Popes, bad bishops, pandemic nominalism, and the grievous sins of her own members. By all rights and by human understanding, she should have died out a long time ago. But here she is, still testifying to the same Truth that has been her message from century to century.” (all emphasis mine)
Bilang pangwakas, nagpapasalamat tayo sa INM-1914 sa pagpapatotoo nila tungkol sa Simbahang Katolika.  Ito ay nasusulat sa kanilang PASUGO Abril 1966, p. 46:
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...