"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, November 17, 2014

"...kalokohan mo ang katoliko ay hindi sumusunod sa aral sa biblia." - INC™ Member

Another brainless comment from a member of the INC™ of Felix Manalo, taken from "Katie Holmes: Nagbalik-loob sa Iglesia ni Cristo"


Sakura (kung sino ka man),

Isang MALAKING KALOKOHAN ang naniniwala sa SABI-SABI. Ayon sa kasabihan, WALANG SARILING BAIT.

Ito bang sinabing mong "hindi sumusunod sa aral ng biblia Zzzzzzzzzz......" ay galing sa sarili mong pagkaunawa? O isang BAYARANG MINISTRO ang nagsabi nito sa iyo?

Huwag mong kalilimutan na itong BAYARANG MINISTRONG ito ang NAGSASABI sa inyong mga kaanib ng INC™ ni Manalo na "HUWAG MAGBASA NG BIBLIA" dahil SILA LAMANG (daw) ang "binigyan" ng Dios ng pang-unawa.

Kaya't kung isang BAYARANG MINISTRO lamang ang nagsabi nito, baka naman pwede, maging patas ka naman, buklatin mo ang Biblia mong galing sa mga Katoliko at Protestante (na sabi ng SUGO niyo ay mga kampon ni Satanas) at baka sakaling MABUKSAN pa ang iyong isipan.

"IDOL WORSHIP"

Hindi porke't libre ang katang*han ay inaraw-araw mo na!

Kailan ba naging IDOL si Maria, si Jose, si Juan, si Bartolome, si Mateo, si Santiago, si Lukas, si Agustin, si Domingo, si Francisco, si Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod?

Kailan ba naging "dios" sina Maria, Jose, Juan, Bartolome, Mateo, Santiago, Lukas, Agustin, Domingo, Francisco, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod?

At HINDI pala sila idol at di rin naman sila dios, BAKIT SILA DAPAT SAMBAHIN?

Ah... yung pagluhod nila at paghalik sa mga IMAHE? Yung pag-aalay nila ng bulaklak at pagtitirik ng kandila?

Yun ba ang ibig mong sabihin sa 'IDOL WORSHIP"?

Ibig mo bang sibihin ay HINDI sila dapat luhuran, alayan ng bulaklak, sindihan ng kandila, dasalan etc sapagkat SILA'Y MGA BATO LAMANG?

Di ba 'yon ang ibig sabihin ng "IDOL WORSHIP"? Yung lumuluhod, nag-aalay, nagtitirik, nagdarasal at nag-aalay ng bulaklak sa ISANG BATO o ISANG MUOG di ba?


Nakikita mo ba ang larawan sa itaas?

Ito ang KA'ABA ng Mekka sa Saudi Arabia. Ito ang tawag nilang "BLACK STONE"!


Sa DAKONG ITO ng DAIGDIG, ang LAHAT ng mga MUSLIM ay nakatuon, nagpapatirapa, nag-aalay, nagdarasal-- sa ISANG ITIM NA BATO?

Pagano ba sila?

MATAPANG ba ang inyong mga BAYARANG MINISTRO na SABIHIN sa buong mundo na ang mga MUSLIM ay mga PAGANO? Matapang ba si EDUARDO V. MANALO (EVM) na ipangaral sa 2 billion Muslim sa buong mundo na ANG MGA SUMASAMBA SA BATO ay mga PAGANO?

Ewan ko lang kung kaya ng TAPANG niyo na sila'y BATIKUSIN niyong mga PAGANO? Baka bukas-makalawa ay may gugulong na ulo sa loob ng INC™ ni Manalo!

Takot kayong mamatay ano? Sigurado kong diyan pupulutin ang inyng mga ulo kung IPANGARAL niyo sa TV o magasin na ang mga MUSLIM ay mga PAGANO at nagdarasal at sumasamba sa isang "BLACK STONE."

Ito rin ang ginagawa ng mga HINDU sa India!

Pinapaliguan!


Binibihisan!

At inaalayan!

MGA BATO pero NILULUHURAN, INAALAYAN, DINADASALAN, SINASAMBA!

Mga PAGANO ba sila sa INYONG PAMANTAYAN?

MUOG, IMAHE, BATO LANG BA SILA?


Ang larawan sa itaas ay ang MUOG o BANTAYOG ni GAT JOSE RIZAL sa Luneta Park sa Maynila.

Ayon sa Wikipedia, ang muog ni Gat. Jose Rizal ay yari sa BRONZE at GRANITE, mga chemical na walang kinalaman kay Jose Rizal.

Nakikita niyo sa itaas, bagamat yari sa mga material na BRONZE at GRANITE po 'yan pero MAINGAT na BINABANTAYAN at INIINGATAN ito ng mga Philippine Marine Corps at Marine Security and Escort Group.

Sinasaluduhan (PAGPUPUNYAGI) ang BATO ni Presidente Noynoy Aquino.


Binibisita ay INAALAYAN ng BULAKLAK ang muog ng iba't ibang pinuno ng mga bansa!
Ngayon Iglesia Ni Cristo®, ano ba ang binibigyan nila ng PUGAY? Bato o ang imahe?

Di lang iisa, MAY REPLIKA pa ang muog ni Rizal sa Madrid, Spain!Pagano rin ba sila?

Ang BATO este MUOG o BANTAYOG ni FELIX MANALO sa INC Central


Ang URI ba ng PAGGAWA sa MUOG ang INAALAYAN ng mga INC™ ni Manalo?

O ang IMAHE (representation ng muog) ang INAALAYAN?

Kung NAG-AALAY sila ng BULAKLAK sa isang BATO, hindi ba't PAGANO rin sila ayon sa PAMANTAYAN at SUKATAN ng mga INC™ ni Manalo?

Kung hindi naman, BAKIT napaka-KITID nilang INTINDIHIN kung ano na lamang ang PAGSINTA natin sa mga BAYANI ng KAKRISTIANUHAN?!!

Ang PAGSINTA ay PWEDE kay RIZAL, PWEDE kay FELIX MANALO, bakit naman HINDI PWEDE kay SANTA MARIA ina ni CRISTO HESUS (at iba pang mga banal)?


Mga IPOKRITO ang tawag namin doon!


CATHOLIC DOCTRINE CONTRADICTS THE BIBLE?

How sure are you when your INC™ Church of Manalo just celebrated their 100th Year Anniversary, built an ARENA (for their god INC) and NAMED a place to CIUDAD DE VICTORIA (City of Victors o LUNGSOD ng MANALO?!)

When the Bible was written and compiled by the Catholic Church in c.380 A.D. your INC™ Church of Manalo wasn't even there.  The Apostles never called themselves "Iglesia Ni Cristo Ako" phrase?!

None of the Apostles or early Christians EVER identified themselves as "INC Ako"!

DO NOT FORGET Mr./Ms. INC™ member, that BEFORE the BIBLE came to be, THE CATHOLIC CHURCH came FIRST!

And because of the CATHOLIC CHURCH that the WHOLE OF CHRISTIANITY have BIBLE!

So how could the OWNER of the BIBLE contradicts ITSELF? That's ABSURD!

I'd rather believe the MORE OBVIOUS... FELIX MANALO CONTRADICTED THE BIBLE!

When FELIX MANALO denied JESUS-- his being GOD who BECAME FLESH (Man - kasi di naman pwedeng "magkatawang-tao" ang isang TAO NA!), HE (Felix) IS the FULFILLMENT of the COMING DECEIVER and ANTI-CHRIST"No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...