"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, November 3, 2014

Local ng Iglesia Ni Cristo (INC) sa Roma, BINABATI nga ba ng lahat ng mga iglesia ni Cristo?

Ayon sa PAG-AANGKIN ng mga tagapagtanggol ng Iglesia Ni Cristo® (INC ni Manalo), ang pangalan daw ng kanilang samahan ay mababasa sa sulat ni Apostol Pabol sa mga taga-ROMA 16:16 PATUNAY na sila raw ang TOTOO.  Samantalang ang IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA (IKAR daw) ay WALA, PATUNAY na PEKE raw tayo.
"Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo." -Roma 16:16
Pero hindi naman ito ang SINASANG-AYUNAN ng kanilang OPISYAL na MAGASING PASUGO!


Pasugo April 1966, p. 6
"...The Catholic Church which from the beginning was the Church of Christ (“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo.")."

Pasugo July August 1988 pp. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ [Iglesia ni Cristo] is the Catholic Church.”

Kung sa KATUNOG lang ang batayan, tama nga namang may mga katagang "iglesia ni Cristo" ngunit plain and simple hindi ito ang "Iglesia Ni Cristo" na tatag ni Felix Manalo noong 1914.

Ang nakasulat sa Biblia ay "mga iglesia ni Cristo" at HINDI "Iglesia Ni Cristo" (INC)!

Ngunit, for the sake of argument ika nga, ipagpalagay na lamang natin na sila (ang Iglesia Ni Cristo®) ang tinutukoy sa Roma 16:16.

Kailan ba kasi nagkaroo ng lokal ang Iglesia Ni Cristo (INC ni Manalo) sa Roma?

Sabi ng kanilang website, nagkaroon lamang daw ng Local ang INC ni Manalo sa Roma around 22 years ago (1992 A.D.)

At kailan ba naisulat ni Apostol San Pablo ang kanyang SULAT SA MGA TAGA-ROMA kung saan binanggit niya ang mga katagang "mga iglesia ni Cristo"?

Ayon sa mga Bible Scholars (sa ngayon walang Ministro ng INC ni Manalo ang naturingang Bible Scholar) ang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Kristiano sa Roma naisulat sa pagitan ng 56-57 A.D. at marahil ay ipinadala ito sa Roma noong si San Pablo ay nasa Corinto sa pagitan ng taong 57-58 A.D-- mahigit 1,957 years ago (as of 2014 AD).

Lalong lumalakas ang pruweba na ang tinutukoy ni Apostol Pablo na IGLESIA sa Roma 16:16 ay ang IGLESIA KATOLIKA at hindi ang Iglesia Ni Cristo® (INC ni Manalo).

Kaya may IGLESIA NI CRISTO na pala mula pa noong 57 A.D. At ito ay sa ROMA (modern day ITALY).

At heto pa ang pambungad ni Apostol Pablo sa mga taga-ROMA (1:8)
"First of all, I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you, because YOUR FAITH IS SPOKEN OF ALL OVER THE WORLD."

Kitam! Ang PANANAMPALATAYA raw ng mga KRISTIANO sa ROMA ay BANTOG sa BUONG MUNDO!

Sa KATUNAYAN, hanggang ngayon ang PANANAMPALATAYANG KATOLIKO pa rin ang PINAKA-BANTOG na pananampalataya sa BUONG MUNDO! At sa kasalukuyan, ang BILANG ng mga KATOLIKO sa buong mundo ay umaabot na sa 1.2 billion, 1/6 ng buong populasyon-- ibig sabihin sa bawat anim na katao, isa doon ay Katoliko!

Kaya pala sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-ROMA na ang "LAHAT" daw ng mga iglesia ni Cristo ay 'BUMABATI SA INYO (Roma)".

Heto ang patunay mula sa WIKIPEDIA.

Pansinin ang mga bansang kulay Luntian (Green), ito ang mga bansang MAY PAGBATI sa Iglesia sa Roma.

Ang kulay Abo (Gray) naman ay HINDI BUMABATI at KUMIKILALA sa Iglesia sa Roma. Ito ang mga bansang China (komunista), Myanmar (komunista), Macau (parte ng China), North Korea (Komunista), Afghanistan (Muslim), Saudi Arabia (Muslim), Oman (Muslim), Somalia (Muslim), Mauritania kasama ang Sahara Desert (mga Islamic Republic).

 Lumalabas na sa IGLESIA KATOLIKA pala ang NAKATUPAD sa mga nakasulat sa ROMA 16:16 at hindi ang Iglesia Ni Cristo® (INC) na noon lamang sumulpot sa Pilipinas noong 1914 sa pamamagitan ng pekeng sugo na si Felix Manalo.

[Basahin ang Alin nga ba ang Iglesiang BINABATI ng LAHAT ng mga iglesia ni Cristo?]

IPAGPALAGAY NATIN

Narito ang mga kuhang-larawan ng INC Local ng Roma (mula sa Facebook), kung saan makikita niyo na ang kanilang local sa Roma ay puro mga OFW (Overseas Filipino Workers)!
Ipaglagay natin na sila (Iglesia Ni Cristo Lokal ng Roma) ang tinutukoy sa Roma 16:16.  BINABATI ba ng lahat ng mga Iglesia Ni Cristo ang  local na INC sa Roma?

At kung "the true Church of Christ is back in the region" [Iglesia Ni  Cristo Today] eh bakit hanggang ngayon eh Pilipinas pa rin ang kanilang Central? Akala ko ba  eh LOKAL lamang ang ITINATAG ni Felix Manalo sa Pilipinas? Eh bakit wala sa Roma o Jerusalem ang kanilang Central?

Konting pagbubulay-bulay lamang mga kababayan ko. Gamitin ang sentido-kumon upang makawala kayo sa kapahamakan ng impierno.

ANG MANLILINLANG AT ANTI-CRISTO NA SI FELIX MANALO

Si Felix Manalo ay nangangaral na si Cristo ay TAO LAMANG at hindi siya kailanman naging DIOS.  Ang kanyang mga aral ay SALUNGAT sa Biblia.  Ayon sa 2 John 1:7, ang mga taong DI TANGGAP ang (DIOS) NA NAGKATAWANG TAO ay mga MANLILINLANG at ANTI-CRISTO.  Ito ang PAGLILINAW ng BIBLIA tungkol kay FELIX MANALO at ng mga ARAL ng Iglesia Ni Cristo® -1914

Narito ang ilan sa mga Bible Versions na mahilig nilang gamitin:

New International Version
I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.

New Living Translation
I say this because many deceivers have gone out into the world. They deny that Jesus Christ came in a real body. Such a person is a deceiver and an antichrist.

English Standard Version
For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist.

New American Standard Bible
For many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the antichrist.

King James Bible
For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

Holman Christian Standard Bible
Many deceivers have gone out into the world; they do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. This is the deceiver and the antichrist.

International Standard Version
For many deceivers have gone out into the world. They refuse to acknowledge Jesus the Messiah as having become human. Any such person is a deceiver and an antichrist.

New American Bible
Many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh; such is the deceitful one and the antichrist.

The Jerusalem Bible
Many false teachers have appeared in the world, who will not acknowledge that Jesus Christ has come in human flesh; here is the deceiver you were warned against, here is Antichrist.

Douay-Rheims Bible
For many seducers are gone out into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh: this is a seducer and an antichrist.

Kaming mga kaanib ng TUNAY na IGLESIA ni CRISTO ay nagbibigay sa inyo ng babala na kailangan niyo nang lisanin ang INC ni Manalo sapagkat ito't ikapapahamak ng inyong mga kaluluwa! At hindi kami magsasawang sabihan at paalalahanan kayong lisanin na ang pekeng kulto ni Manalo alang-alang sa inyong kaligtasan.

Pagpalain nawa kayo ng Dios sa inyong paglalakbay pabalik sa tunay na Iglesia-- ang Iglesia Katolika!

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...