"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, July 6, 2013

Dating kaanib ng INC™ ngayo'y lumipat sa tunay na Iglesiang kay Cristo

Ang Iglesia sa Roma na binabati ng lahat ng mga iglesia ni Cristo (Roma 16:16)
Mula sa forum na pinamagatang "Ako ay lumisan ng INC at Katoliko na ngayon , ating nakuha ang kwentong ito. Para sa kaalaman ng marami, may isang "iglesia" sa Pilipinas itinatag ng isang dating Katoliko at nagtayo ng sariling iglesia na pinangalanang "Iglesia ni Cristo®" rin ngunit ang "iglesiang" ito ay REHISTRADO at ang pangalang "Iglesia ni Cristo®" o mas kilala sa daglat na INC™ ay isang TRADEMARK lamang. Kaya't upang hindi malito ang mga nagbabasa, sadyang nilagyan ko ng mga ® at ™ ang mga katagang "INC" at "Iglesia ni Cristo" kung ito ay patungkol iglesiang tatag ni Felix Manalo noong 1914.  Ang Iglesia ni Cristong tatag ni Cristo ay mananatili sa pangalang IGLESIA NI CRISTO ng walang ® at ™.

Sa lahat ng mambabasa sa bawat panig ng Pilipinas at maging ng daigdig. Ako po ay dating kasapi ng Iglesia ni Cristo® na alam ko na po ngayon na hindi ang tunay na iglesia ito. Nabasa ko rin po ang Testimonyang ginawa ng dating Katoliko sa forum na ito. Ang masasabi ko lang po ay magresearch kayong mabuti.

Sa pinanggalingan ko hindi biro ang lumisan, talagang pahihirapan ka. Nagsasabi kasi silang hanggang kamatayan daw ang kanilang pananampalataya, hindi naman pala ganun ang sitwasyon dahil wala sa kanilang history ang tunay at handang mamatay sa pananampalataya. Puro pagkagalit at pagkayamot lang sa ibang relihiyon ang pangaral kasi nila at naghahanap ako ng tunay na aral. May mga katotohanan din naman kaming paniniwala dati kagaya ng si Cristo raw ay ang nagtatag ng Iglesia niya at ang muling pagkabuhay ng mga namatay.
Continue Reading...

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...