"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Thursday, January 29, 2015

Bakit HINDI DAPAT Maaprobahan ang 'Bangsamoro Basic Law' sa Mindanao

Muslim Leaders Declare Aim Of World Domination. Rome, London, Spain, Paris, America

Napaka-sensitibo ang usapin tungkol sa BANGSAMORO BASIC LAW ngayon lalo na't  nangyaring PAGPATAY sa mga 44 PNP Special Action Force ng mga kaanib ng MILF o Moro Islamic Liberation Front.

Marami ang ayaw mabalewala ang usaping pangkapayapaan lalo na sa mga Kristianong hindi pa masyadong nakakaalam ng malalim na dahilan ng pakikibaka ng mga Muslim sa Mindanao.

Narito ang mga COMMENTS ng mga Muslim sa FACEBOOK BANGSAMORO GROUP kung saan mababasa niyo (Print Screen sa ibaba) ang kanilang malalim na saloobin kung bakit pinipilit nilang maipasa ang BBL at kung anong mangyayari sa Mindanao kung hindi ito maisabatas at kung ano ang pagtingin nila sa mga Kristianong Pilipino!

Sa usapin ng relihiyon, ang Islam ay may KAISAHAN. Wala sa kanila ang Separation of State and Church tulad ng mga gobyerno natin sa kasalukuyan. Sa Islam ang Civil Government at ang Relihiyon ay IISA lamang.

Sa ilalim ng Shariah, walang sinuman ang maaaring humusga o magpuna sa kanilang dios na si Allah o ng kanilang propetang si Muhammad. Mahigpit na ipinagbabawal ito ng kanilang batas religious at civil laws.  At sa mga lumabag ay matinding kaparusahan ang ginagawad ng civil/religious courts--minsan umaabot pa sa parusang kamatayan.

At dahil Theocratic po ang kanilang form of government, ang pag-atake sa Estado ay pag-atake sa Islam. At ang pag-atake sa Islam ay pag-atake sa kanilang dios na si 'Allah'. At ang kasagutan ay Jihad. Isipin niyo na lang kung anong maaaring gawin ng mga Muslim sa buong mundo kung pabagsakin ng Amerika ang ABRAJ AL-BAIT TOWERS (Mecca Royal Hotel Clock Tower) sa Mecca katulad ng ginawa ng mga Muhajideen sa USA Twin Towers noong September 11, 2001 Magde-declare sila ng Jihad at magkakaroon ng malawakang RELIGIOUS WAR! Islam vs the world!

ISIS THREAT – Supporters of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) converge at a mosque in Marawi City openly waving the dreaded black flag of the organization and pledging allegiance to its leadership. (Ali Macabalang Source: Retired Analyst)

Malimit nilang sinasabi na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan ngunit madalas ito'y taliwas sa ating Judeo-Christian MORAL STANDARDS.

Pero kung intindihin natin ang katuruan ng Islam, lalabas na TAMA naman po sila sapagkat para sa mga Muslim, ang TUNAY na KAPAYAPAAN (peace) ay ganap na MATATAMO lamang kapag ang RELIHIYONG ISLAM ay MAMAYANI o DOMINANT sa buong MUNDO o KAPULUAN at ang SHARIAH (شريعة‎) o ISLAMIC LAW o BATAS ISLAM ay siyang pangkalahatang batas na susundin!

Tanging ang KAPAYAPAAN ay masusumpungan lamang sa ISLAM dahil lahat ay NAPASAKOP (submission = Islam) sa ISLAM. Kaya't para sa kanila ang Islam ay relihiyon ng Kapayapaan.

Sa mga Muslim, ang MUNDO ay NAHAHATI sa DALAWA!

DAR AL-HARB (ار الحرب) - 'House of War' - o Lugar ng Pakikibaka - ito ang mga bansang HINDI pa NASAKOP ng ISLAM.  At upang tanggapin ang KAISAHAN ni ALLAH (Tauheed) at ni Muhammad na 'Propeta ni Allah' (Shahadah) at MAPALAGANAP ang ARAL ni 'Allah' sila'y patuloy na NAKIKIBAKA sa pamamagitan ng Jihad/Jehad hanggang ang lugar ng mga kafir/kuffar ay PASAKOP sa mga Muslim. Ang Mindanao ay isa sa kanilang ipinaglalabang Islamic State na may sariling batas na naaayon sa Shariah (BBL Provisions No. 11)

DAR AL-ISLAM (دار الإسلام) - 'House of Islam' o Lugar ng Kapayapaan - katulad ng mga bansang pinamumunuan ng ISLAM kung saan ang bawat Muslim ay nagpapasakop at namumuhay ayon sa kagustuhan ni Allah.

Narito pa ang ibang mga vocabulary upang maunawaan natin ang mga usapin nila sa BANGSAMORO GROUP sa Facebook!

TAKBIR / TAKBEER (تَكْبِير) - Ito ay ay salitang Arabic na kasing-kahulugan ng Allāhu Akbar (الله أكبر) na ang ibig sabihin ay "Allah ay Pinakadakila. Madalas gamitin ng mga Muslim ang katagang ito sa mga pormal na oras ng panalangin (salah), o sa tuwing tumatawag ang punong imam ng pagsamba (adhān), o kaya'y isang ekspresyon ng paniniwala sa panahong sila'y nagluluksa o nagbubunyi katulad ng matagumpay na Jihad, o kaya'y isinisigaw ito ng mga Muslim sa tuwing sila'y naghahandang lumalaban sa isang gagawing Jihad.

JIHAD / JEHAD (جهاد‎ ) - Ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay "Pakikibaka / pakikipagdigma" at isa sa mga dakilang tungkulin ng bawat Muslim. Ang tawag sa mga nakikibaka o nakikipagdigmaan para sa Islam ay isang MUJAHID (مجاهد‎), o MUJAHIDEEN (المجاهدين‎) kung sa maramihan.  Ang Jihad / Jehad ay malimit na mababasa sa biblia ng mga Muslim na kung tawagin ay Qur'an. Sa mga kaanak ng mga Muhahideen ay walang sisidlang kaligayahan sapagkat namatay silang ipinaglalaban si Allah at ang kanilang propetang si Muhammad. At ang kanilang gantimpala ay ika-pitong langit (seventh-heaven) o paraisonng dinadaluyan ng alak at gatas at makakapangasawa ng 72 kadalagahan.

KAFIR (كافر‎) / KUFAR (كفّار ) - Ito ay salitang Arabic na ang literal na pakaibig sabihin ay 'mga di sumasampalataya' o 'infidel' o mga taong di naniniwala as relihiyon (ng Islam) o mga KAAWAY ng ISLAM. Ang KAFIR (كافر‎) ay pang-isahan at ang KUFFAR (كفّار ) ay pangmaramihan. Madalas itong gamitin ng mga Muslim bilang katawagan sa mga Kristiano at Hudyo. Para sa kanila, ang mga Kristiano at mga Hudyo ay mga tumiwalag at umayaw sa 'dios' o 'allah' at ng lahat ng mga katotohanang ibinunyag (ng allah) sa tao (Muslim). Sa mga Muslim naman na hindi tumatalima sa katuruan ng Islam ay tinatawag na TAKFIR (تكفير‎ ). At sa mga Muhahideen ang mga Kafir/Kuffar at mga Takfir ay mga kalaban ni allah na dapat lipulin.

Narito ang halimbawa kung ano ang tingin ng mga MUSLIM sa ating mga HINDI-MUSLIM at kung paano ang Dar al-Harb at Dar al-Islam ay ipinaglalban nila kahit sa Jihad.

Kafir ang tawag sa ating mga Kristiano. At ang tingin nila sa mga Kafir ay mga second-class citizens o mabababang uri ng tao!

Kapag sa tingin ng mga Muslim ay "ginagago" sila, isang pamamaraan ito ng paghimok ng isang Jihad.

May saysay ang kamatayan kung ang isang Muslim ay namatay bilang isang Mujahideen o lumaban para kay Allah at Muhammad.

Kapag tinagurian kang isang kalaban ng Islam ay magiging kalaban ka ni Allah. Alam na kung ano ang kasasapitan ng isang kalaban ni Allah.

Kuffar ang tawag nila sa ating mga Kristiano at hindi nga sila papayag na ang mga Kuffar ay mananaig sa mga Muslim. Ganyan ang ipinaglalaban nila sa Mindanao na dapat ay hindi pinamumunuan ng mga Kuffar.

Makita niyo sa komento nila kung paano sila gustong pumatay kapag ang kanilang 'Islamic State of Bangsamoro' o ang Mindanao ay hindi mapapasakanila!

Ang mga Kristiano ay mga Kuffar, second-class citizens sa mga Islamic States at hindi kapantay ng mga Muslim sa karapatan.

Ito ang sinasabi kong Dar al-Harb. Jihad hangga't hindi pasasakop sa Islam ang isang bayan o lugar!

Isang pagbubunyi ang kamatayan ng mga kafir o kuffar!

Ang Mindanao o ang Bangsamoro ay gustong gawing 'Islamic State' tulad ng kanilang pinakikita sa itaas.

Mga second-class citizens ang tingin nila sa mga Pilipinong Kristiano... "ANO ANG GUSTO NIYO MGA KUFAR.. WAR NLANG CIGE.. HNDI KMI UURONG"!

Takbir! Kafir! Kufar! Mga kalaban ni Allah!

Jihad, Allah is with us!

This is why the BANGSAMORO BASIC LAW should NEVER be approved! They want an ISLAMIC STATE in MINDANAO.  Yesterday, they asked for an Autonomous Region! Today they ask for Bangsamoro Basic Law. Tomorrow they will ask for an Islamic State and complete independence of Mindanao from the Republic of the Philippines!

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...