"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, January 24, 2015

PATUNAY na HINDI SUGO ng DIOS si FELIX Y. MANALO ng IGLESIA NI CRISTO®-1914


Makikita sa larawan ng Ministro ng INC™ ang Family Picture ni Eduardo V. Manalo - ang mini-pope ng INC®
Isa na namang PANDARAYA at PANLILINLANG ng MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO® de MANALO 1914!


Mga bayarang Ministro ng Iglesia Ni Cristo® kung MANDAYA ay gagawin ang lahat! Sila ang mga taong sinasabi ni Cristo na mga IKATITISOD na MARAPAT lamang itapon sa dagat (Lk. 17:2)

Ang pinagsasabi nitong ministro eh, may NAG-IISANG DIOS daw at ito ay ang AMA LAMANG.

At gusto pang GAWING SINUNGLAING si JESUCRISTO sa pagsabing INAMIN ni Cristo na SIYANG SINUGO para PALABASING si Cristo ay TUMATANGGI bilang DIOS din!

Hindi ko mapagtanto kung bakit ang mga BAYARANG MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO® de MANALO 1914 ay mga SUGO ng KASINUNGALINGAN at PANDARAYA.

Ang mga pangungusap ni Jesus sa Juan 17:1-3 ay HINDI naman TINUTUTULAN ng IGLESIA KATOLIKA. Bagkos ito ay SINASANG-AYUNAN pa nga!

Catechism of the Catholic Church #233 "Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: not in their names, for there is only one God, the almighty Father, his only Son and the Holy Spirit: the Most Holy Trinity."

Ayon sa Opisyal na Katekismo ng Iglesia Katolika, ang DIOS ay IISA-- AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO!

At ang katawagan natin di kalauna'y ang BANAL NA TRINIDAD!

Ayon sa JOHN 17:1,3, TAHASANG sinabi ni Jesus na may IISANG DIOS, ikaw lamang AMA, at ang SINUGO ay HINDI si FELIX MANALO kundi TANGING si JESU-CRISTO lamang!

When Jesus had said this, he raised his eyes to heaven* and said, “Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you, Now this is eternal life,c that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ.

May IISANG DIOS at si JESUS ay ang TANGING SUGO na ipinadala ng IISANG DIOS!

Pero sa talatang sinipi nitong Ministro, wala po tayong mababasa na sinabing 'IKAW LAMANG AMA ANG DIOS at ako'y HINDI sapagkat ako'y SUGO lamang."

Gustong palabasin ng Ministrong ito na INAMIN ni JESUS na HINDI siya DIOS sa pagsabing DIOS AMA LAMANG ANG DIOS!

Pero heto naman ang mga talatang AYAW SIPIIN ng ministro (John 17:5,11,20-25)

Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began.

And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

“I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me.  

And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them even as you loved me.

Father, they are your gift to me. I wish that where I am* they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.


HIGHLIGHTS ng nasa itaas...
 • ...with the glory that I had with you before the world began (Jesus pre-existence)
 • ...just as we are one (Father and Jesus are One)
 • ...as you, Father, are in me and I in you... (Father and Jesus are One)
 • ...as we are one... (Father and Jesus are One)
 • ...before the foundation of the world... (Jesus confirmed his pre-existence before the world was ever created)
Ayon pala.

Sinasabi RIN ni JESUS na SIYA nga ay NAROON na KAPILING ng DIOS bago pa man LALANGIN ang SANLIBUTAN (Juan 1:1-5),

Sinasabi RIN ni JESUS na ang DIOS AMA ay SIYA ay IISA. Kaya't kung ang AMA ay DIOS ano pa kaya't HINDI DIOS si CRISTO na NAROON na KAPILING ng AMA sa IISANG PAGKA-DIOS?

At ang PATUNAY nito ay ang mga TALATA na MABABASA natin sa GOSPEL of JOHN Chapter 1:1-5;14

"Sa PASIMULA AY VERBO
At ang VERBO ay nasa DIOS
At ang VERBO ay DIOS...
At ang VERBO ay NAGKAWATANG-TAO at nakapiling natin!

Heto naman ang TURO ni APOSTOL PABLO sa mga taga-FILIPOS Chapter 2

Kahit SIYA'Y (si JESUS) likas at tunay na Diyos,
Hindi niya ipinagpilitang manatiling a kapantay ng Diyos.
Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos,
at naging katulad ng isang alipin.
IPINANGANAK siyang TULAD NG MGA KARANIWANG TAO.
At nang si CRISTO'y MAGING TAO!

Hayon LALONG LUMILINAW.

Sinasabi ng BIBLIA na si JESUS ay KAPANTAY at KAISA ng DIOS AMA bago pa man NILALANG ang SANLIBUTAN.

At sinasabi rin ng BIBLIA na itong si JESUS na KAPILING na ng DIOS AMA bago pa man lalangin ang sanlibutan ay KAISA NG DIOS AMA at siya'y KAPANTAY ng DIOS ng KADAKILAAN!

At si JESUS na KAISA na ng AMA bago pa man lalangin ang sanlibutan ay NAGING TAO, siya'y NAPARITO SA LAMAN at naging KARANIWANG TAO katulad natin!

At ang BABALA sa HINDI TUMATANGGAP kay JESUS na DIOS na NAPARITO sa LAMAN!

Kakila-kilabot ang mga MANGANGARAL na NAGTATAKWIL kay JESUS na DIOS na NAPARITO sa LAMAN o sa ibang salita'y NAGKATAWANG-TAO.

Ayon sa Pangalawang Sulat ni JUAN 1:7 ay ganito:

Sapagka't MARAMING MANDARAYA na NANGAGSILITAW sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga HINDI NANGAGPAPAHAYAG na si JESUCRISTO ay NAPARIRITONG NASA LAMAN. Ito ang MANDARAYA at ang ANTICRISTO.

Kaya't habang may sapat pang panahon, HUWAG na po nating hintayin ang pagdating na araw ng PAGHUHUKOM na maabutan tayong NAKIKIAPID sa mga EREHENG KATURUAN ng IGLESIA NI MANALO. 

Tayo'y MAHIGPIT na BINALAAN na noong una sa pagdating ng mga BULAANG PROPETA, kaya't lisanin niyo na ang mga TURO ng MANDARAYA at itakwil ang ANTI-CRISTO at lahat ng kanilang mga aral!

Hudyat na ang mga Manalo ang pinupuri sa loob ng INC™ ni Manalo

Mga pabahay sa mga kaanib ng INC™ ni Manalo

Gaya-gayang 'popemobile' na sinakyan ni Eduardo V. Manalo sa Leyte

Hindi lang Family portrait ang makikita sa mga mesa sa bawat opisina ng INC™ kundi
maging ang larawan ni Eduardo V. Manalo ay nakasabit sa mga dingding sa Central offices ng INC™  

12 comments:

 1. Ang mga larawan tinutukoy nyo, ay bilang pagkilala sa kasalukuyang namumuno. Tulad ng mga sangay ng gobyerno na may larawan ng namumuno (presidente) ng bansa. At hindi ito nilalagyan ng mga bulaklak, hindi niluluhuran at hindi tinitirikan ng kandila. Ilang taon na ba nyo sinisiraan ang INC pero hindi kayo nagtagumpay. At eto hanggan pa blog blog na lang kayo. Tunay ang aral na nasa INC ang paglaganap nito ay hindi nyo mapigilan. Niyayanig nyo (maging ng mga tiwalag) pero hindi nyo mapabagsak. At aabutin na kayo ng ilang salin-lahi nyo hindi kayo magtatagumpay. Mula pa ng itoy isang hamak pa lamang ng simulan nyong batikusin, siraan, kutyain at kung anu-ano pang masasama nyong ginagawa sa INC. Asan na ngayon ang INC? Patunay lang yan na may nag-iingat dito.

  ReplyDelete
 2. Kelan ba ang katolikong pari ay nanalo sa debate-talakayan sa INC? Di ba wala? Hindi pa kayo kahit kelan nagwagi sa harapang debate-talakayan kontra INC. Wag nyo kontrolin ang post dito para masaya ang pagbabasa dito sa blog nato.

  ReplyDelete
 3. Marami na akong napanood na debate ng INC VS Iglesia Katolika na pawang nangapahiya ang mga catholic defender nila. Pero wala pa akong nakita kahit isa na pormal na public debate na personal na magkaharap ang ministro ng INC at paring katoliko. Bakit kaya? Wala bang paring Katoliko na maaaring maging representative ng Iglesia katolika na kayang lumaban ng public debate sa representative INC?

  ReplyDelete
 4. Radical Eagle at Alfer,

  Nakakalungkot sapagkat ang tinitingnan niyo lamang ay ang panalo niyo sa mga debate na HAKOT ang mga tagapalakpak niyo. Hindi naman kasi nasusukat sa lakas ng palakpakan ang isang debate kundi sa kanyang essense. Sa mga debateng Katoliko at INC, dehado na ang mga kauri niyo sapagkat gumagamit sila ng BIBLIA na HINDI naman galing kay Manalo kundi galing sa Iglesia Katolika.

  Pangalawa, ang mga debate na pinapanood niyo eh LOKAL na lokal. Baka naman nakalimutan niyo na ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo ayon sa inyong Pasugo ( PASUGO Abril 1966, p. 46) ay hindi lamang po sa Pilipinas kundi worldwide po ito. Ang INC™ po ay naron lamang kung saan naron din ang mga OFW.

  Pangatlo, ano ba naman ang pinanalo ng INC™ sa larangan ng debate eh halos atrasan na sila kapag hinahamon na si Erano at Eduardo sa tunay na labanan?

  Kaya't huwag na po kayong hibang. Wala pang nananalong INC™ debater sa Katoliko. Kung magkakaroon man in the future malamang, tatalikod din kaagad dahil habang pinag-aaralan nila ng MALALIMAN ang aral INC™ lalo nilang nasusumpungan ang katotohanang PEKE o HUWAD ang INC™ na tatag ni Felix Manalo.

  ReplyDelete
 5. Ikaw ang nahihibang. Ang dami na ng mga dating katoliko na nag-INC dahil sa mga napanood nilang debate dahil sa naging kahiya-hiya ang mga debatista ninyo at kahit ISANG PARE Ay WALANG MAKALABAN Sa INC. Kahit na ikaw ay di na makasagot ng matino sa mga argumento ko sa yo. Ang dali mo pala na makalimot (ha ha ha)

  ReplyDelete
 6. Sa palagay ko ay wala ng magkakalakas pa ng loob sa inyo na lumaban ng formal public debate sa INC dahil sa bawat pakikipagdebate ninyo sa INC AY LALONG MARAMING KATOLIKO ANG UMAANIB SA INC.

  ReplyDelete
 7. Sa iyong sariling palagay lang pala. Ang INC™ ay hindi mananaig kailanman. WE survived for the past 2000 years, kayo hirap pang umabot sa 100 years tapos gusto mo pang kayo ang manalo?!

  Anyway, libre ang mangarap!

  ReplyDelete
 8. Hanggang sa pagbabaliik ng Panginoong Jesuscristo o katapusan ng mundo ay aabot ang Katolisismo. Gaya rin naman ng iba pang mga maling relihiyon na umiiral sa mundo na ang iba ay mas matagal pa sa Iglesia Katolika sa pag-iral sa mundo dahil sa maging ang mga pansirang damo na gaya ninyo ay aabot hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya mali ang batayan mo ng pagpapatotoo ng pagiging tunay na sa Diyos at kay Cristo.

  Sino kaya ang susunod na Catholic Defender na magkakalakas ng loob na lumaban ng pormal na public debate sa INC. Ikaw ba, CD2000, KAYA MO? Palagay ko ay hindi rin, TAMA ba ako? Sana ay pari na ang iharap ninyo sa INC para lalong mas maraming Katoliko ang lumayas sa inyo at umanib na sa INC. Anong say mo? (ha ha ha)

  ReplyDelete
 9. Tama! Sapagkat SIYA mismo ang NANGAKO na HINDING HINDI MANANAIG ANG KAPANGYARIHAN NG HADES!

  Ang IGLESIA KATOLIKA ay SIYANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO. Mismong Pasugo niyo na ang nagpatotoo nito (PASUGO Abril 1966, p. 46) at KASAYSAYAN ng tao ang nagpapatotoo na ang IGLESIA KATOLIKA nga ay siyang IGLESIA NI CRISTO sa pasimula pa!

  Kaya't ITO ANG IGLESIANG TAPAT SA DIYOS. ITO ANG IGLESIANG ILILIGTAS NIYA AT ITO ANG IGLESIANG DAPAT NA SALIGAN NG LAHAT NG KRISTIANO.

  ReplyDelete
 10. Nakakatuwa ka naman. Hindi mo na masagot nang matino ang mga post ko. May mga issues na hindi mo masagot o sadyang iniiwasan na sagutin. Hindi kataka-taka dahil sa ni hindi mo nga maunawaan ang nilalaman ng mga reply ko sa yo o sadyang nagbubulag-bulagan lamang. Alin ka kaya sa mga ito? (ha ha ha)

  Hindi na ang Iglesia Katolika ang tunay na INC ngayon dahil sa napakarami na ninyong mga aral na labag sa itinuturo ng Biblia matangi pa sa napakaraming katapalasanan at kahindik-hindik na kasamaan na pinaggagawa ng inyong mga papa at mga pari. Recorded na yan sa mga pahina ng talaan ng kasaysayan ng inyong tumalikod na simbahan. Hindi mo ba alam yon? (ha ha ha)

  ReplyDelete
 11. Ang daming mali sa aral ng INC dahil obvious naman sila ay "tao" lang ang founder nila si Manalo F. while sa Katoliko si Kristo mismo ang founder...imagine that! Anak ng Diyos ang founder. Kaya ang turo niya ay galing kay Hesus mismo while sa INC galing kay Felix Manalo, papano na iyan?

  ReplyDelete
 12. Sori piro maraming kamalian ang mga aral dyan sa INC dahil "tao" lang ang nagpatayo nito si Mr.Felix Manalo at HINDI si Kristo, therefore, doktrina ni Manalo ang sinunod nyo while sa Katoliko doktrina ni Kristo ang sinunod at sya pa mismo ang nagpatayo nito ng isang Anak ng Diyos. Ang tanong ko sa mga INC ni Manalo, meron bang KARAPATAN ANG ISANG TAO MAGTAYO SA KANYANG SARILING SIMBAHAN??? anong verseculo yan? maubos mo nalang ang buong biblia wala talaga karapatan ang isang "tao" kundi si Kristo lamang ang may karapatan!

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...