"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Wednesday, September 28, 2011

PASUGO QUOTES out of context daw ayon sa isang kaanib ng INC

Heto na naman po ang isang hamon ng kaanib ng INC na nagpakilalang “Ako’y INC” dito sa post nating Iglesia ni Cristo's biggest dome and the numbers behind it .

Pero bago 'yan basahin muna ninyo ang "OUT OF CONTEXT" quote daw na mula naman MISMO sa kanilang OPISYAL na MAGASING PASUGO: Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon.


Ako'y INC rin said... September 27, 2011 4:06 AM

Ang HONEST ADVICE ko sa iyo SINO KA MAN na Defensor Katoliko, HUWAG MONG TUTULARAN SI ABE SA PARAAN NG PAGSASANGALANG NA GUMAGAMIT NG PANDARAYA. Hindi gayon ang mga tunay na tagapangaral ng katuwiran at katotohanan.

SUMISITAS KA NG OUT OF CONTEXT SA AMING PASUGO. Iyon ba ang itinuro sa iyo ng spirituwal director ninyo na si Abe? ANG PANDARAYA. HUWAG MONG TAHAKIN ANG GANIYANG ESTILO DAHIL SA HINDI LAMANG MAPAPAHIYA KA KUNDI MAPAPAHAMAK PA ANG IYONG KALULUWA.

Ayaw namin na mangyari sa iyo iyon at tiyak ayaw mo rin. Kaya nga ipinakikita namin sa iyo ang pandaraya at mga kasinungalingan ng pari ninyo para malaman mo ang totoo.

Maraming salamat naman sa pagbibigay mo ng “honest advice” sa akin. Pero hindi ko po kailangan ng “honest advice” mula sa mga nagtuturo ng KASINUNGALINGAN kay CRISTO.

Kung may reklamo ka kay Fr. Abe, bakit dito ka nagrereklamo. Hindi po ako si Fr. Abe at sana nga ay naging pari pero hindi naman ako para sa ganyang klase ng buhay-pari.

Para sa akin, hindi ko kaya ang matinding SAKRIPISYO ng mga kaparian namin. Hindi ako tinawag ng Dios para sa ganoong klase ng buhay.

Kung nais mong magreklamo kay Fr. Abe, heto po ang kanyang blog sa The Splendor of the Church at sigurado kong matutuwa si Fr. Abe na i-entertain ang inyong mga comments doon.

Maliban na lamang kung ang mga TIRADA niyo ay BELOW the BELT.

Ang dami-daming mga malalaswa at mga masasamang mga comments ang natatanggap niya mula sa inyong mga KAANIB ng inyong KULTO na gumagawa ng mga BOGUS BLOGS tulad nito GUSTONG SUMIKAT SEARCH, para lamang SIRAAN si FR. ABE?

Hindi ba’t PAGPAPAKITA ng KAWALANG DISIPLINA ang mga pinapakita ng mga kaanib niyo at lantad pa sa INTERNET?

HINDI kayo nakatuon sa KATOTOHANAN kundi nakatuon kayo sa PANDARAYA sa pamamagitan ng PAGPAPAHIYA. Iyan marahil ang dahilan kung bakit kilala kayong KULTO kaysa sa KRISTIANO.

HINDI pa NASIYAHAN ang mga KAANIB niyo, pinangalanan pa si Fr. Abe na “Padre Damaso”! Anong klaseng pag-iisip ba ang nagpapangalan at tumitira ng personal sa larangan ng debate?

Heto pa nga at may isang INC member na SADYANG GUMAWA ng BOGUS BLOG para PERSONAL na TIRAHIN si Fr. Abe sa PADRE DAMASO GUSTONG SUMIKAT (pero pansin ko hindi na si Fr. Abe ang laman noon kundi ako na.  At may mga PARATANG pa ang may ari na ako raw ang may-ari ng FILIPINOCATHOLICS.COM hahaha) at ang ginawa ng inyong kaanib na si CONRAD J. OBLIGACION na blog laban sa akin.
OPO! KAANIB PO SIYA NG IGLESIA NI CRISTO ni MANALO! Maipagmamalaki niyo kaya siyang kaanib sa inuugali niya?

Tungkol naman sa inyong PASUGO paano naman ako naging OUT OF CONTEXT?

Kung may reklamo ka sa mga QUOTES ni Mr. Pinzon mula sa inyong PASUGO, eh di dapat KAYO ang MAGPAKITA ng BUONG ARTIKULO at hindi kami.

Kayo ang nagrereklamo, eh di patunayan niyong karapat-dapat lang kayong paniwalaan.

Sige, MAGPAKITA ka nga ng PASUGO niyo rito?

Hindi kami ang MAPAPAHIYA sa mga PASUGO quotes naming.

KAYO ang mapapahiya hangga’t di niyo gawing FOR PUBLIC ang publication ng inyong PASUGO.


HINDI NA IGLESIA NI CRISTO ANG IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA (IKAR). NOONG PASIMULA, OO, PERO PAGKAMATAY NG MGA APOSTOL NAGSIMULA NA ANG PAGBABAGO SA MGA ARAL. Maraming mga aral ng Diyos ang tinalikuran at nilabag ng IKAR. Hindi na ayon sa Biblia ang kanilang ginagawa at ipinagagawa sa mga katoliko. HINDI ITO NANGYARI NG OVERNIGHT KUNDI BUMILANG ITO NG MARAMING SIGLO KAYA HINDI MO NAHALATA.

Kung mayroon ka ng sipi ng Pasugo na sinitas mo, basahin mo ang buong artikulo na taglay ang bukas na isip at mauunawaan mo ang sinasabi ko sa iyo.

“HINDI NA IGLESIA NI CRISTO ANG IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA (IKAR). NOONG PASIMULA, OO…”

Iyan ba ang sinabi sa inyo ni Felix Manalong SUGO?

Sino ba si FELIX MANALO para MAGPASYA kung kailan NATIGIL na maging IGLESIA NI CRISTO ang UNANG IGLESIA?

Anong KARAPATAN ni FELIX MANALO upang IPAGPALAGAY niya ang SARILI niyang MAS MATAAS KAY CRISTO?

At kung sa tingin mo ay KAYO ang binabanggit sa ROMA 16:16 HINDI kayo kundi ang IGLESIA sa ROMA!

Basahin niyo ito at para matigil na ang PAG-IISIP niyong INC ang binabanggit doon.


“PERO PAGKAMATAY NG MGA APOSTOL NAGSIMULA NA ANG PAGBABAGO SA MGA ARAL. Maraming mga aral ng Diyos ang tinalikuran at nilabag ng IKAR. “

Totoo?

Wow, saang lupalop niyo ba napulot ang mga SALAMANGKERONG kwento ni FELIX MANALO?

Bakit kasi kayo NAGPAPADALA sa mga KASINUNGALINGANG HINDI naman nila kayang PATUNAYAN sa pamamagita ng KASAYSAYAN?

Basahin ang First Church will Apostatize, where was it written in the Bible?SI ABE ANG NAGTATAGO NG KATOTOHANAN SA TAONG BAYAN. ISANG MALAKING PANLOLOKO SA TAONG BAYAN ANG GINAGAWA NIYA. SANA AY HINDI KA NIYA KAISA SA KANIYANG MARUMING PARAAN?

Bakit hindi siya makalabas ng lungga niya eh hinahamon na siya ng representative ng INC na si Ramil P. sa predebate conference.

HINDI po nagtatago si Fr. Abe. Hayon po at LANTAD na LANTAD po sa kaniyang blog. 

Ang mga MINISTRO niyo ang NAGTATAGO at walang blog!

Si Fr. Abe, iniingatan lang niyang MASIRA ang reputasyon ng buong INC ni Manalo sapagkat ang dami-dami ang mga KAANIB ng INC ni Manalo ang tumira ng patalikod at masasama ang tabas ng dila.

Malay natin may NAGHA-HUNTING na sa kanya tulad ng pagha-hunting niyo sa mga kaanib ng ADD na galing naman sa inyong lupon.

Anong tawag sa mga timitira ng nagtatago gamit ang maraming alyas? Traydor ba ang tawag doon?

Si Fr. Abe, hayon buong tapang na nagpapakilalang pari SAMANTALANG ang mga MINISTRO niyo ay gumagamit ng MARAMING ALIAS sa PAGKO-KOMENTO sa kanyang blog (katulad na lamang ng ibang mga comments dito. Iba-ibang pangalan pero pare-pareho ang ESTILO ng pagsusulat). Kahit isa sa mga MINISTRO niyo WALANG BLOG man lang.

Kung may mga nagba-BLOG ay puro mga MASASAMA ang tabas ng DILA tulad ni READMEINC at CONRAD J. OBLIGACION sa RESBAK.com.

Ang RESBAK ay PAGHIHIGANTI.

Hindi ba’t iyon ang KINATATAKUTAN ng marami sa INC. Parang mga TERORISTA kung umasta! Terorista sapagkat sila’y NANANAKOT!


IKAW, ANO ANG HONEST ASSESSMENT MO KAY ABE? TAMA BA ANG GINAGAWA NIYA NA PANLOLOKO, PAGSISINUNGALING AT PAGPAPASAMA SA KAPWA AT AYAW HUMARAP SA PUBLIC DEBATE PARA IPAGTANGGOL KAYO?

Si Fr. Abe ay isang paring marunong MAGTANGGOL sa INANG IGLESIA. Ipinagtatanggol niya ang Iglesiang ito sapagkat ito ang TUNAY NA IGLESIANG itinatag ni Cristo at wala ng iba.

Bakit kamo?

Sapagkat sinabi ni CRISTO na HINDING-HINDI MANANAIG ang kapangyarihan ng kadiliman, KAILANMAN! (Mt. 16). Iyan ang turo ni Cristo.

Samantalang kay MANALO ang TURO niya ay KABALIGTARAN.

Para kay MANALO, NATALO si CRISTO at NANAIG ang kapangyarihan ng kadiliman at NAGAPI ang KANYANG IGLESIA.

Hindi ba’t KAWALANG-GALANG sa BANAL na SALITA ang ginawa ni Manalo?

PARA LAMANG maging SUGO raw siya, kailangan niyang BAGUHIN ang mga PANGAKO ni CRISTO at palabasing SINUNGALING si CRISTO para magkaroon siya ng DAHILANG legitimate ang kanyang itinatag na “iglesia” kuno?

WALANG NABAGO sa KATURUAN ng SANTA IGLESIA. Si FELIX lang ang nagbago sa mga PANGAKO ni CRISTO at tinuturo niyang SINUNGALING si CRISTO.


Naniniwala ako na may takot ka sa Diyos at di ko tinatawaran ang pagmamahal mo sa simbahan ninyo. Kaya nga kahit hindi ka pari at nagpupumilit kang ipagtanggol ang simbahan ninyo. Para kang si Apostol Pablo na noong una ay masugid na mang-uusig ng tunay na Iglesia dahil sa ang akala niya ay ang Judaismo pa rin o ang Israel ang sa Diyos. Pero, hindi na. Natalikod na ang Israel dahil sa mga kasamaan na ginawa ng kaniyang mga priests o saserdote (pari) at nahawa na pati ang mga miembro kaya itinakwil na sila ng Diyos.

Ang Iglesia Katolika ay siyang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ang pag-amin ng inyong OPISYAL na PASUGO. Hindi niyo na ito mabubura pa. At iyan din ang sinasabi ng mga AKLAT. Ito ang Iglesiang tunay na kay Cristo!!!

Tama, tumalikod ang Israel sa Dios PERO HINDI naman NAGTAYO ng panibagong ISRAEL ang Dios. Para sa Dios, ang Israel pa rin ang CHOSEN PEOPLE at hinding-hindi niyia ipagpapalit ang ISRAEL sa kahit anong bansa.

Kung mayron mang mga ibang bansa ang magpupumilit na ISRAEL din sila, malamang PAGTATAWANAN na lamang sila sapagkat alam ng buong mundo na IISA LANG ANG BANSANG ISRAEL.

Ganon din ang IGLESIA, may mga TUMALIKOD tulad ni Felix Manalo et. al. pero HINDING-HINDI niya tatalikuran ang kanyang IGLESIA. Mananatili pa rin itong sa kanya!

Kaya’t kung meron mang ibang mga tao o lupon na MAG-AAKING sila rin ay mga Iglesiang kay Cristo, pagtatawanan na lamang sila ng buong mundo sapagkat alam ng buong mundo na IISA LANG ANG IGLESIANG KAY CRISTO.


ISIPIN MONG MABUTI ANG KATOTOHANANG ITO. Ganiyan din ang nangyari sa IKAR na NOONG SIMULA AY SIYANG INC PERO NGAYON AY HINDI NA!

SANA AT KAAWAAN KANG LUBOS NG PANGINOONG DIYOS AT NG PANGINOONG JESUCRISTO. HANGAD NAMIN NA BAGONG MAGING HULI ANG LAHAT PARA SA IYO AY MAKAALIS KA SA IGLESIA KATOLIKA SAPAGKAT SAGAD NA SA LANGIT ANG KANIYANG MGA KASAMAAN KAYA HINDI NA ITO ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AT MALAMAN MO RIN KUNG ALIN ANG TUNAY NA IGLESIA SA PANAHON NATIN.

MARAMING SALAMAT SA PAGIGING HONEST MO SA PAKIKIPAGTALASTASAN SA AMIN. MAYROON KANG MABUTING BUDHI!

Salamat at alam mo rin palang ang IGLESIA KATOLIKA ay siyang tunay na IGLESIA NI CRISTO (Roma 16:16 Ano ang Iglesiang binabanggit sa Roma 16:16?).

“Ang LAHAT ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo (IGLESIA sa ROMA)!!!” Ibig sabihin, ang LAHAT ng Iglesia ay dapat BUMABATI sa IGLESIA SA ROMA at HINDI “Iglesia” sa PINAS!!!


Ako'y INC said...
Iyon nga ang isang dahilan kung bakit lalo akong naakit sa INC. Hamak na hamak ang tingin ninyo sa mga ministro at miembro ng INC pero nangapapahiya ang mga pari ninyo. Hindi nga makalaban kahit na sinong pari ninyo sa public debate sa INC minister.

Ang mga Apostol at mga Ministro sa INC noong 1st Century. Ang marami ay walang pinag-aralan sa paaralang panlupa pero napapahiya ang mga nagpapakilalang marunong sa mundong ito kapag ang usapan ay ukol sa pananampalataya.

Mali.

Kayo ang HUMAHAMAK sa mga KATOLIKO at sa IGLESIA KATOLIKA kaya nagkaroon ng CATHOLIC DEFENDERS.

Kami ang biktima, HINDI KAYO!

Kaya sa usaping PAG-UUSIG magbasa ka sa INTERNET at makikita mong ang IGLESIA KATOLIKA ang INUUSIG ng BUONG sanlibutan at HINDI ang INC ni Manalo.

At ano ang sabi ng inyong PASUGO?

Kung sino raw ang INUUSIG ay nagpapatunay na siyang TUNAY na Iglesia.

PASUGO na napalathala noong taong Nobyembre 1954, p. 2, 1, ay ganito:

“Hindi kailangang patunayan pa kung hindi tunay na Iglesia, kung ito'y kay Cristo o hindi. Ang pag-uusig na nagaganap sa INK, na siyang katuparan ng pinagpauna ng Panginoon ay siyang malinaw na katunayan na ang INK ay tunay na Iglesia at kay Cristo. Anu-ano ang mga kinathang kasinungalingan na ipinaparatang kay Jesus an nakasisirang puri! Hindi lamang nila sinasabing siya'y may demonyo, kundi pinaparatangang siya'y nauulol (Juan 15:20). Kung siya'y inusig tao man ay uusigin din. Ang pag-uusig sa Ulo at tagos hanggang sa katawan. Siya ang ulo, tayo ang mga sangkap, na siyang Iglesia."

Sino ulit ang INUUSIG, ang INC ni Manalo o ang IGLESIA KATOLIKA na SIYANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO ayon pa rin sa PASUGO Abril 1966, p. 46.

Ayon sa Pasugo niyo, kung SINO ang INUUSIG ang siyang TUNAY na IGLESIA kay CRISTO.


Si Abe katakot-takot ang alam sa English, Spanish, Hebrew, Greek, Latin, lahat na, pero walang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng alam Niya. Di niya kayo mahal kasi hinahamon na siya ni Ramil P. sa predebate conference panay ang iwas niya. Dinadaya pa ang mga readers niya dahil sa itinatago ang mga ipinadadalang sagot at valid comments sa blog niya.

Kung tunay na may pag-ibig siya sa kaluluwa ninyo, haharap siya sa public debate dahil sa tuwiran na siyang hinahamon ni Ramil P.
Kahiya-hiya siya at ang simbahan ninyo kung di siya lalaban ng public debate sa INC? Bakit kasi nagyabang pa siya di naman pala niya kayang gawin.

PAGALITAN MO NGA RIN ANG MAYABANG, MANDARAYA, AT SINUNGALING NA PARI NINYO!

Di mo kayang tutulan ang mga sinasabi ng mga ka Brod ko at walang dating ang mga sagot mo. Patulong ka na kasi sa mga pari ninyo at payuhan mo na ipagtanggol kayo na mga Katoliko sa harap ng Ministro ng INC?

Isang bagay lang ang IKINAHIHIYA naming mga KATOLIKO. Ang HINDI man lamang namin maipagtanggol si Cristo at ang kayang Iglesia sa mga naninira sa kanya. Pero ngayon, BUONG TAPANG naming susuungin ang mga KAAWAY ni CRISTO at ng kaniyang IGLESIA. At IINGATAN ng DIOS ito sapagkat ITO ang IGLESIANG tunay na ITINAYO ni Cristo.

Ang mga pangungusap ng inyong PASUGO ay ganito:

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."
Samakatuwid ang Iglesia ni Cristo na kailan lang SUMULPOT na parang KABUTI noong 1914 ay HUWAD LAMANG sapagkat ngayon lang NAGSIBANGON ito.

Iyan ang PAGTUTUWID ng kanilang PASUGO! Hindi tayo ang nagsabi niyan. SILA!

Out of context din kaya itong quote na ito? O gusto nilang MALIIN ang SARILI nilang LATHALA?

Dumarami ngayon ang mga ANTI-CATHOLICS (kasama na kayo riyan) at iyan ang PINAPANALANGIN namin na sana ay liwanagin ng Dios ang kanilang mga isip at buksan ang kanilang mga puso upang dumaloy sa kanila ang KATOTOHANANG TANGING NAKIKITA LAMANG sa SANTA IGLESIA. 1Tim 3:15)

12 comments:

 1. nagtatago daw ng katotohanan si Fr. Abe eh kitang-kita naman ang exposition niya sa katotohanan ng kulto ng INC/INM... talaga oo...

  ReplyDelete
 2. Fr. Abe won't face anonymous and unofficial challengers.
  nag mamayabang lang yung mga anonymous na inm.

  ReplyDelete
 3. They are all HIDING in different names. They've got no balls to show up in the internet...

  Fr. Abe is still visible and he has the right to filter filthy and nasty comments coming from the cult of Manalo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi.. bakit po sa katoliko ay dios c cristo? diba po ang dios ay isa lang ang ama na nasa langit? bakit po ang dami mga maling aral sa catholic church?

   Delete
  2. matanong ko lang po? naka sisiguro po ba kayo na may larawan kayo ni cristo?

   Delete
 4. ... matanong ko lng po.. kelan po nangyaring hinamon diumano ni Parba si Fr. Abe ng public debate??

  kay Bro. Wendell Talibong pa nga lng taob na sya eh kay Fr. Abe pa kaya??

  ReplyDelete
 5. @Sir steven
  I think hindi po si parba ang humamon, kung si Parba yan magpapakita siya ky Father Abe ng personal o mag padala ng letter of challenge, it was the anonymous INC members na gumugulo lang ky Fr. Abe, as a frequent visitor /commentor in his blog I can see most of them puro anonymous inc ang nag comment at umaatake sa blogs niya,

  I've also watched Bro. Wendell's Debate against Parba, But still Parba was cornered until the last topic.

  ReplyDelete
 6. hello po lahat...kung matalino po kayo dapat po maiintindihan ninyo ang nka sulat sa bibliya sa mathew 16:18,, hindi po talaga catholic nag itinatagni cristo, kundi ang kanyang iglesia,, curch of christ,, wala na pong iba.. sana po maunawaan ninyo at maiintindihan ninyo..

  ReplyDelete
 7. Karen, your own PASUGO said:

  PASUGO Abril 1966, p. 46: “Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

  Ang Iglesia Katolika nga raw ang UNANG IGLESIA. Samakatuwid, Ang Mt. 16:18 nga ay ang IGLESIA KATOLIKA...

  Nasaan ang INC ni Manalo noong panahon na yon?

  Wala pa...

  Salamat po sa pagsabing ako'y "matalino". Lahat sa kapurihan ng Dios!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm just passing by but would like to ask some questions to the Catholic defender in this blog:

   1. In Matthew 23:9, the Lord Jesus Christ emphatically commanded,
   "And do not call anyone on earth ‘father,’ for you have one Father, and he is in heaven. (New International Version)

   Why then do you blatantly violate that commandment by calling your priests "Padre" or "Father" and trampling on the words of Christ? Is that how you obey Christ?

   2. You might argue that you, the Catholic priests and Popes, and all the catholic members, are not the ones who acted as antichrists and did not violate that commandment of Christ. If not you, then who?

   3. In "Father" Abe's posts, he's mocking INC's Felix Manalo and his claim to being an angel on the gound that he(Mr. F. Manalo), an angel, died. But does it come as a surprise to you that an angel may not be immortal and yet still be an angel? Haven't you read Revelations 2:8-10 which clearly shows that the ANGEL at Smyrna has to "...Be faithful even to the point of DEATH..." and that this ANGEL has not received yet his victor’s crown:

   8 “To the angel of the church in Smyrna write:

   These are the words of him who is the First and the Last, who died and came to life again. 9 I know your afflictions and your poverty—yet you are rich! I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10 Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor’s crown.(Revelations 2:8-10, NIV)

   Im not saying that these verses refer to Mr. F. Manalo, but these only prove that an angel can be mortal, i.e., NOT ALL ANGELS ARE IMMORTAL.

   I hope you will post and answer ALL of my questions, if "Father" Abe can't.

   Delete
 8. IF THAT IS THE CASE, MR. MANALO'S A** KISSER, THEN, YOU BETTER START CALLING YOUR FATHER GRANDMA!!!!!

  ReplyDelete
 9. IF THAT IS THE CASE, MR. MANALO'S A** KISSER, THEN, YOU BETTER START CALLING YOUR FATHER GRANDMA!!!!!

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...