"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Tuesday, February 7, 2012

PAMBUBUKING SA PANGGOGOYO NG IGLESIA NI CRISTO TUNGKOL SA TANDA NG KRUS PART I

Ni BRO. MARWIL N. LLASOS, OP

The Faith of Our Father ni James Cardinal Gibbons: Isa sa mga referenciang ipinanggogoyo ng Iglesia ni Cristo (1914)

PAMBUBUKING SA PANGGOGOYO NG IGLESIA NI CRISTO TUNGKOL SA TANDA NG KRUS PART I

            Nakagawian na ng mga ng Iglesia ni Cristo (1914) mula pa kay Felix Y. Manalo na gumamit ng mga lumang-lumang aklat-Katoliko bilang mga referencia. Ang akala ng mga ministrong ito ay hindi mabibisto ang kanilang pangloloko sa kapwa.

Sa kanilang Pandoktrina at Aklat Ng Mga Referencia, tatlo sa mga aklat-Katoliko na sinisipi upang makapanligaw ng kapwa ay ang Pasion Candaba ni Padre Aniceto de la Merced, Siya Ang Inyong Pakinggan ni Padre Enrique Demond, SVD at Pananmpalataya ng Ating Mga Ninuno ni Cardinal James Gibbons. Ang mga ito ay ginagamit nilang referencia para mapanindigan ang kanilang mga paratang sa Iglesia Katolika.

Ang Pasion Candaba ni Padre Aniceto de la Merced: Isa pa sa mga ipinang-uuto ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo

Sa kauulit-ulit ng kanilang mga maling paratang sa lahat ng kanilang pamamahayag at pangangaral, tiwalang-tiwala naman sa kanilang ministro ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Buong akala nila na nagsasabi ng katotohanan ang kanilang mga ministro. Ang hindi nila alam, patuloy silang ginogoyo at inililigaw ng mga bulaang mangangaral na ito.

Sapagkat nabilog na ng mga ministro ang kakapiranggot na kokote ng kanilang mga miyembro, may mga INC na buong yabang na nakikipagdiskusyon sa Internet. Ngunit kung gaano sila kayabang, ganoon din sila kaduwag. Sila ay nagkukubli sa mga alyas lamang. Tila baga ikinahihiya nilang malantad ang kanilang tunay na katauhan. Nahihiya sila sapagkat hindi nila mapanindigan ang mga palsong aral ng kanilang huwad na iglesia.

Kung ano ang pamamaraan ng mga ministro, parang mga unggoy naman kung gayahin ng mga miyembro. Kopyang-kopya ang mga argumento pati na ang mga referenciang binabanggit sa pandodoktrina at pangangaral ng mga ministrong mapagkunwari. Tila walang sariling pag-iisip ang mga miyembro ng INC na sunudsunuran lamang sa kanilang mga ministrong nanliligaw sa kanila. Akala ng mga ito ay hindi mabubuking ang maling pag-gamit nila ng mga referencia. Salamat sa Dios at hindi sa lahat ng panahon ay maikukubli ang katotohanan sa kadiliman.

The Splendor of the Church

Sa comments section ng pamosong blog ni Reb. Padre Abraham Arganiosa, CRS, nagkaroon ng pagkakataon ang inyong lingkod na sumagot sa mga kumakaaway sa Santa Iglesia Katolika. Isa sa mga paksa ng diskusyon ay tungkol sa pag-aantanda ng krus[1] ng mga Katoliko. Bagamat nasagot ko nap unto por punto ang mga paratang, minarapat ko na gumawa ng artikulo para sa ikababatid ng lahat at upang ibulgar ang mali-maling pag-gamit ng mga referencia ng mga tampalasang INC. Iisa-isahin ko ang mga pangunahing paratang ng mga INC tungkol sa pag-aantanda o tatak ng krus.

Ang aktuwal na sipi mula sa mga paratang ng INC ay nasa pula samantalang ang aking sagot naman ay nasa itim.

Ayon sa isang duwag na INCDefender (naturingang tagapagtanggol pero ayaw makipaglaban ng harapan):

“Father ng mga Katoliko, di pekeng quotation ang inilahad diyan, genuine Catholic book ang:  “Siya ang inyong pakinggan" "Ang aral na katoliko" by: Enrique Demond, p.11." Punong-puno kayo ng kasinungalingan talaga. Tanggapin nyo ang katotohanan, Trinity, Pag-antanda, Pagsamba sa Rebulto at marami pang iba ay di utos sa bibliya bagkus ito ang mga tanda ng mga Anti-Cristo! Malinaw na sinabi jan na wala sa Biblia ang Pag-antanda, kinakalaban nyo ang sarili nyong aklat. Pity.... Hangga't may oras pa tanggapin nyo ang katotohanan at umalis na kayo sa bulaang relihiyon nyo.”

 Tunghayan po natin ang pahina 11 ng Siya Ang Inyong Pakinggan ni Padre Enrique Demond, SVD kung mababasa ang paratang nitong sinungaling na INCDefender. Mga giliw naming mambabasa, kayo na po ang bahalang humusga kung nasusulat nga sa pahina 11 ng nasabing aklat na binabanggit diumano ng may-akda na ang Trinity, pag-aantanda, pagsamba[2] (sic) sa rebulto at marami pang iba ay di utos ng Biblia bagkus ay ang mga tanda ng mga Anti-Cristo. Tahasan po talaga kung magsinungaling ang mga miyembro ng INC. Manang-mana sa kanilang amang Diablo (Jn. 8:44). Malinaw din po na hindi marunong magbasa ang mga illiterate na ito!

Pansinin po ninyo sa pahina 11 ng Siya Ang Inyong Pakinggan ni Padre Enrique Demond, SVD na wala ang mga ipinaparatang ng Iglesia ni Cristo

Ang buong akala kasi ng nagpapakilalang INCDefender ay wala kaming kopya ng aklat na Siya Ang Inyong Pakinggan ni Padre Enrique Demond, SVD. Sapagkat nabutata ang INCDefender na ito at napatunayan nating hindi nakasulat sa pahina 11 ng nasabing aklat ang mga binabanggit niya, imbes na humingi ng paumanhin ay walanghiyang bumaling sa ibang aklat at gumamit ng ibang pangalan. Ngayon naman nagtatago na naman siya sa tawag na TruthShallSetYouFree. Ano ang palusot ng sinungaling at tampalasang INC na ito?

“Banggit kayo ng banggit ng pahina 11, sa edisyon ng librong hawak nyo wala nga yan sa pahina 11, pero nasa ibang pahina ayaw nyo lang buksan ang katotohanan. Mga kaawa-awang nilalang!!”

Pansinin po ninyo kung gaano katarantado ang pamamaraan ng pakikipag-diskusyon ng INC na ito. Inamin din na wala sa pahina 11 at nasa ibang pahina daw. Saang pahina aber? Walang maibigay na pahina ng Siya Ang Inyong Pakinggan. Paano makapagbibigay ng pahina eh wala naman siyang kopya ng nasabing aklat. Namumulot lamang sa mga tingi-tinging sipi mula sa mga mapanlinlang na ministro. Kaawa-awa at kaaba-abang mga nilalang ang INC. Mga nagoyo ng mga ministro nilang mapagkunwari!

Ang INC nga naman. Buking na nagpapalusot pa. Nung nasukol sa unang referenciang ginamit, parang palos na nagpalusot pero lalong nagusot:

“Sigurado ako na wala kang kopya ng aklat na ito sapagkat wala sa pahina 11 ng nasabing aklat ang mga ipinaparatang mo”

Ito oh: Malinaw nasa pahina 21 na sinasabing wala sa Bibliya ang pag-aantanda: "we form on our foreheads the sign of the cross. These practices are not commanded by a formal law of SCRIPTURE; but tradition teaches them...”

Siya ang Inyong Pakinggan ni Padre Enrique Demond, SVD: Isa sa mga paboritong referencia ng INC para ilako ang kanilang mga paratang laban sa mga Katoliko

Nasa pahina daw ng Siya Ang Inyong Pakinggan samantalang ang ibinibigay niyang sipi ay mula sa The Faith of Our Fathers ni James Cardinal Gibbons. Ang miyembro ng INC na nauto ng ministro ay nang-uuto din. Kung ano nga ang puno siya rin ang bunga. Talagang iisa ang likaw ng bituka ng mga Manalistang ito.

Buong akala na naman ng sinungaling na si TruthShallSetYouFree ay wala kaming kopya ng The Faith of Our Fathers ni Cardinal James Gibbons. Sinasabi daw dun sa pahina 21 na “wala sa Biblia ang pag-aantanda.” Illiterate nga itong INC na ito. Hindi marunong bumasa (kung may kopya nga siya ng libro at hindi namumulot lamang sa pira-pirasong sipi ng kanyang ministrong manloloko). Una, wala sa pahina 21 ng The Faith of Our Fathers ang tungkol sa pag-aantanda ng krus. Pangalawa, walang binabanggit doon na “wala sa Biblia ang pag-aantanda.” Talagang salat na salat sa unawa ang mga INC na ito na nagoyo ng kanilang mga ugok na ministro. Pangatlo, hindi si Cardinal James Gibbons ang nagbanggit ng “These practices are not commanded by a formal law of scripture; but tradition teaches them, custom confirms them, faith observes them”[3] kundi ang sinaunang Kristiyano na si Tertullian. Kasama ang mga nasabing kataga sa patotoo ni Tertullian na “In all our actions, when we come in, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, … we form on our heads the sign of the cross.” Talaga ngang hindi marunong magbasa ang mga INC na ito. Hindi nila tinitingnan na nasa quotation marks ang mga salita ni Tertullian na nagpapatotoo na ang mga sinaunang Kristiyano ay may pagtatatak na ng krus. Nakalagay din sa footnote 9 ang pinagsipian ni Cardinal Gibbons mula sa panulat ni Tertullian na De Corona, C. iii. Kaawa-awa ang mga mangmang at nabubulagang INC!

Pansinin po ninyo na walang binabanggit si James Cardinal Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda

Sinabi ba ni Cardinal James Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda? Hindi po at walang-wala kang mababasa sa kaniyang aklat na sinasabi niya iyon. Bunga lamang ng ilusyon ng mga INC na hindi marunong magbasa. Hindi ni minsan sinabi ni Cardinal Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda gaya ng desperado at pilit na pinalalabas ng INC. Sa katunayan, nagbigay siya ng pinagbabatayan sa Biblia kung bakit ang mga Katoliko ay may pag-aantanda ng krus:

“The Cross is held in the highest reverence by Catholics, because it was the instrument of our Savior’s crucifixion. It surmounts our churches and adorns our sanctuaries. We venerate it as the emblem of our salvation. “Far be it from me,” says the Apostle, “to glory save in the cross of our Lord Jesus Christ” (citing Gal. 6:14 in footnote 8). [Faith of Our Fathers, p. 2]


Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno: Tagalog na salin ng The Faith of Our Fathers ni James Cardinal Gibbons

May biblical na pinagbabatayan si James Cardinal Gibbons taliwas sa palsong pag-aangkin ng INC. Ang mga biblical na batayan ng tanda ng krus ay mas mapapalawig pa sa mga susunod na yugto ng pagbubunyag na ito. Pansamantala, napatunayan na naman natin ang nakakarimarim at kagilagilalas na pagsisinungaling ng huwad  na Iglesia ni Cristo.

Ang mga paratang ng Iglesia ni Kristo laban sa Iglesia Katolika ay pawang mga katha at guni-guni lamang kaparis ng kuwentong ito na bumuhay (daw) ng patay si Felix Manalo. Saan ang dokumento na magpapatunay na may patay na binuhay si Felix Manalo? [2] Paulit-ulit na parang sirang plaka anf paratang na ito ng INC. Ilang-ulit na nating nasagot ito ngunit hindi pumapasok sa mapurol na utak ng mga Manalista.
[3] Faith of Our Fathers, p. 3.

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...