"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Thursday, February 23, 2012

Baluktot daw na aral-Katoliko? Sapagkat BINALUKTOT ito ng mga pekeng mangangaral!

Another comment from an irate member of the INCorporated 1914 All Rights Reserved Church of Manalo taken from our earlier post at Iglesia ni Cristo member deceived about Romans 16:16 .

Wake..Up!!Feb 20, 2012 05:19 AM

Basahin mo po kaya ang GAWA 20:28 (Lamsa Translation) ng magising kayong mga KAtoliko.....Eto pa nakalagay sa biblia na bawal kumain ng dugo bakit kayo kumakain??
nakasulat ba sa Bibliya na ang kaarawan ni Cristo ay DEC. 25 gaya ng aral nio...???Kung hindi mo po alam aral po yan ng pagano...kaya pagano po pla kayo.....??
Ilang beses na na pinatunayan ng panginoong Hesus na siya ay tao,bakit itinituro ng katoliko na si Cristo ay Dios..???
sa biblya binigyan ni Cristo ang lahat ng apostle ng tinapay na walang libadura at katas ng ubas....ehh bakit ang pari nio lamang ang umiinom ng kumbaga katas ng ubas sa tuwing magcocomunion kayo...???
rosaryo....may saligan ba sa Bibliya.(wala)...
ipinagbabawal ng ang pagsamba sa mga Diyos diyusan at sa mga larawang inanyuan..ehh bakit may mga rebulto kayong sinasamba...MArami pa po ang kasinungalingang aral ang itinuturo ng simbahang katoliko..SANA'Y MAGISING NA PO KAYO,HUWAG NG MAGBULAG BULAGAN PA NI MAGBINGIBINGIHAN ...PURO BALUKTOT NA MGA ARAL NAMAN ANG INYONG IPINAGTATANGGOL...!!!!PAGPALAIN NAWA ANG BUONG IGLESIA NI CRISTO...PURIHIN ANG AMA,ANG NAG-ISANG DIYOS NA NASA LANGIT.

Ginoong Wake..Up!Sigurado kong tulog na tulog ka sa tanghaling tapat.

Hayaan mong gisingin ka ng KATOTOHANANG nasa IGLESIA KATOLIKA ang Banal na Iglesia ng DIOS.
Basahin mo po kaya ang GAWA 20:28 (Lamsa Translation) ng magising kayong mga KAtoliko.....Eto pa nakalagay sa biblia na bawal kumain ng dugo bakit kayo kumakain??

Bakit kaya ang INCorporated Church ay tanging Gawa 20:28 LAMANG ang kiko-quote nila sa Lamsa Translation?

Idilat niyo ang inyong mga mata at makikita niyo kung bakit tanging GAWA 20:28 LAMANG ang kanilang tanging PABORITO sa Lamsa.

George Lamsa
Ang Lamsa Translation ay gawa ng isang 'dalubhasa' raw sa salitang Hebreo at dahil siya raw ay tunay na Palestinong Aramaica ay alam na alam daw niya ang kahulugan ng Biblia ayon sa"kultura" raw ng mga Palestinong Aramaica.

Halos unanimous, ang mga Biblical Scholars ay hindi tanggap ang Lamsa Translation sapagkat halos binaboy nito ang orihinal na texto ng Biblia.

Si George Lamsa ay isang TAGASUNOD ni NESTOR, isang HERETICONG tagapangaral ng ibang ebanghelyo.

Siya at ng kanyang mga maling aral ay DINEKLARANG HERETICAL noong Unang Konsilyo ng Ephesus noong 431 at ng Konsilyo ng Chalcedon noong 451.

Libong taon bago ITATAG ni FELIX MANALO ang kanyang Iglesia.

Ano kasi ang nasa Acts 20:28 (Lamsa)?
Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood.
At kung isasalin nila sa TAGALOG ay maririnig natin ang KATUNOG na gusto nilang palabasin-- "iglesia ni Cristo..."

Kita niyo?

Pero ano ang sinasabi ng mga ibang salin ng Biblia na siya ring ginagamit ng mga INCorporated Church ministers? Narito ang galing sa NAB Acts 20:28:
Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the holy Spirit has appointed you overseers,* in which you tend the church of God that he acquired with his own blood.
Bakit "church of Christ" kay Lamsa samantalang "church of God" naman sa ibang salin?

Sapagkat si George ay hindi naniniwalang DIOS si CRISTO.  Doktrinang KINOPYA ng mga MANALISTAS na sa buong akala nila ay ORIGINAL na nalaman ni FELIX sa kanyang doktrina!

Tungkol sa pagkain ng dugo, nasagot ko na 'yan dito sa Pagkain ng Dugo, bawal ba?

nakasulat ba sa Bibliya na ang kaarawan ni Cristo ay DEC. 25 gaya ng aral nio...???Kung hindi mo po alam aral po yan ng pagano...kaya pagano po pla kayo.....??

Nakasulat ba sa Biblia na IPAGDIWANG ang JULY 27?

Nakakatuwa naman ang mga pinagsasabi mo. Mga IPOKRITO!

Hindi ARAW ang aming pinagdiriwang kundi ang KAGANAPAN sa araw na iyon.

At sinong walang-modo namang tao ang nagsabi sa iyo na nasa Biblia ang December 25? Kahit sa aming opisyal na katuruan HINDI NAMIN sinasabi roon na "nasa Biblia" ang December 25.

Pero SINASABI ng Biblia na may "SANGGOL na ipapanganak sa atin (Isaiah 7:14; 9:6)" at "TATAWAGIN siyang IMANNUEL (Mt. 1:23)" o kaya'y "SUMASAATIN ANG PANGINOON"

Kitam?

Kaya huwag mo nang pagduldulan sa amin na "NASA BIBLIA" ang December 25 dahil WALANG-WALA talaga.

Ang inyong ABULUYAN at malaking PANGONGOLEKTA ng SALAPI mula sa mga kaanib ng INCorporated Church of Manalo-- JULY 27-- wala naman ito sa Biblia bakit naman kayo NANGANGANDARAPANG ipagdiwang ito?

At may INC Arena pa kayong itatayo para lamang sa JULY 27 celebration niyo sa 2014?

Mga IPOKRITO!

Heto at makikita mong MAS PAGANO ang INCorporated sa pagiging IPOKRITO nito sa kanilang mga aral.  Bagamat wala raw silang PASKO pero naku ang mga INCorporated Church of Manalo members ay halos araw araw kung mangaroling sa kapit-bahay, bumabati ng MERRY CHRISTMAS para tumanggap ng regalo, tumatanggap ng CHRISTMAS BONUS at nagbabakasyon sa CHRISTMAS BREAK, nakiki-EXCHANGE GIFT sa offices at schools--

Mga IPOKRITO!

Narito ang galing sa inyong OPISYAL na magasing PASUGO Disyembre 1957, p. 28: (sinulat ni Emeliano I. Agustin) (Patula) Ang KATOTOHANAN Tungkol sa INK-1914
“Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan;
Nang mundong naglunoy sa lusak ng Buhay;
Mabuting balita sa kinalulugdan;
Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban."


Basahin ang: May Pasko nga ba ang INC?

Heto pa!O ngayon mo sasabihing "pagano" ang mga nagdiriwang ng Pasko!!!

Ilang beses na na pinatunayan ng panginoong Hesus na siya ay tao,bakit itinituro ng katoliko na si Cristo ay Dios..???

At saan ba NABABASA na ANGHEL si FELIX MANALO? Saan ba masusumpungan ang mga TITIK ng kanyang PANGALAN na siya'y TINAWAG ng Dios?

WALA! Nangarap lamang si Felix na anghel! Fallen angel nga lang ang labas.

At saan ba MABABASA sa Biblia na sinasabing HINDI DIOS si CRISTO? Kung ilang ulit na pinatunayan ng Biblia na si CRISTO ay nasa ANYONG TAO hindi nangangahulugan na HINDI NA SIYA DIOS!!!

Bagkos ilang beses din sinasabi ng BIBLIA na SIYA NGA AY DIOS!

sa biblya binigyan ni Cristo ang lahat ng apostle ng tinapay na walang libadura at katas ng ubas....ehh bakit ang pari nio lamang ang umiinom ng kumbaga katas ng ubas sa tuwing magcocomunion kayo...???

Ilan ba kasi ang mga APOSTOLES? Dose lamang. Twelve in English. Isang basong alak na gawa sa katas ng ubas ay sosobra pa! May 1.1 BILLION po ang kaanib ng CATHOLIC CHURCH naniniwala kami na WALANG KATAWAN ang WALANG DUGO. Kaya't kung kinakain namin ang TINAPAY bilang KATAWAN ni CRISTO, ang katawan ay may kasamang dugo na ito at sapat na ito upang MAKABAHAGI sa pagdiriwang ng Huling hapunan.

Eh kayo? Paano niyo mauunawaan ito eh CRACKERS lamang at FRUIT JUICE ang inyong kinakain at iniinom. Aba, magbaon lang ako ng SKYFLAKES at Zesto ok na! Baka kahit magdala pa ako ng extra para sa walang dala ok lang.

Sa amin hindi. Alak at tinapay na walang libadura ang kinakain namin! Kami ang sumusunod sa mga sinabi ni Cristo "Kunin at kanin, ito ang aking KATAWAN na ihahandog para sa inyo" (Mt. 26:26; Mk 14:22).

Kayo eh SIMBOLO lamang!

May nababasa ka ba sa Biblia na nagsasabing "Ito ay SIMBOLO ng aking katawan..."? Wala!

rosaryo....may saligan ba sa Bibliya.(wala)...

Meron!

"Hail, full of grace the Lord is with you..." (Lk. 1: 28; 48)

"Our Father, who art in heaven, hollowed be thy name..." (Mt 6:9–13; Lk 11:2-4)

"Holy Mother of God" (Lk 1:41-43)

"Pray for us sinners.." (Revelation 7:9-17)

Eh ang manalangin kay Manalo, nasa Biblia ba?

ipinagbabawal ng ang pagsamba sa mga Diyos diyusan at sa mga larawang inanyuan..ehh bakit may mga rebulto kayong sinasamba...MArami pa po ang kasinungalingang aral ang itinuturo ng simbahang katoliko..SANA'Y MAGISING NA PO KAYO,HUWAG NG MAGBULAG BULAGAN PA NI MAGBINGIBINGIHAN ...PURO BALUKTOT NA MGA ARAL NAMAN ANG INYONG IPINAGTATANGGOL...!!!!PAGPALAIN NAWA ANG BUONG IGLESIA NI CRISTO...PURIHIN ANG AMA,ANG NAG-ISANG DIYOS NA NASA LANGIT.

"Inanyuhang" bagay?

Eh anong tawag dito?At bakit may PAALALA pang "huwag" raw sambahin? Sapagkat MAY MGA SUMASAMBA NA NGA KAY FELIX MANALO!?

Tulungan pa kitang maghalungkat sa aming OPISYAL NA KATEKISMO ng IGLESIA KATOLIKA at WALA kang mahahanap roon na tinuturing naming "dios" ang mga banal sa langit!

Hungkag lang ang nag-iisip na si Rizal mismo ang rebulto niya sa Luneta! Kung gayon HUNGKAG nga ang mga kaanib ng INCorporated 1914 All Rights Reserve Church of Manalo!

BALUKTOT ang aming mga ARAL sapagkat BINALUKTOT ito ng mga BULAANG mangangaral na mga MANALISTAS!  Kaya't ITINUTUWID namin sapagkat PILIT niyong BINABALUKTOT ang TAMANG KATURUAN sa IGLESIANG tunay na kay CRISTO!

Purihin ang Dios na buhay! Purhin si Cristo Hesus na Dios, Purihin ang Dios Ama, Anak at Espiritu Santo!Purihin ang Santatlo!

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...