"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Thursday, April 23, 2015

EXPOSÉ : Bilin ng Ka Felix kay Ka Eraño G Manalo ukol sa Pananalapi

From Iglesia Ni Cristo Silent No More of Mr. Antonio Ebangelista

April 23, 2015

Mga mahal na Kapatid,

Ang video pong ito na akin pong inilabas sa Facebook sa unang pagkakataon ang dahilan kung bakit sinikap ng ACTIV (IT Department ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng Kapatid na Emer Culala-Ministro sa Iglesia Ni Cristo) na ipa-shut down ang aking FB Account, dahil ito po ang isa sa pinakatatago-tago nilang video file na ayaw po nilang lumabas at makita ng mga Kapatid. Nagtagumpay sila na pansamantalang i-block ng FB ang account ko subalit hindi nila kayang patahimikin ang katotohanan.

Ang video pong ito ay galing po sa isang matapang na Kapatid na naglakas ng loob na i-smuggle ito palabas mula sa archives ng INCTV kahapon. Siya po ay naliwanagan na at hindi na po masikmura ang mga nakikita nyang nagaganap sa Iglesia ngayon at sa Tanggapang Pangkalahatan sa Central.

Ang video pong ito ay mahigpit na itinatago sa Archives Section ng INCTV at ngayon po ay mapapanood ninyo upang malaman ninyo ang napakahigpit na tagubilin ng Kapatid na Felix Y. Manalo sa Kapatid na Eraño G. Manalo ukol po sa Pananalapi ng Iglesia at kung paanong buong giting na ito ay itinaguyod ng Kpatid na Eraño G. Manalo.

Kayo na po ang humusga kung ang bilin na ito mula sa mga unang namahala sa Iglesia ay natutupad sa kasalukuyang panahon.


Maraming salamat po.

Ang inyong kapatid kay Cristo,
Antonio Ebangelista

email:
antonioebangelista@gmail.com
antonioebangelista@yahoo.com
antonioebangelista@icloud.com
increportsforvem@gmail.com
Copy&Paste to all your messages:
‪#‎iglesianicristosilentnomore‬ ‪#‎antonioebangelista‬ ‪#‎iglesianicristo‬ ‪#‎sanggunian‬ ‪#‎corruptioninsidethechurch‬ ‪#‎katiwalianngsanggunian‬ ‪#‎pagsisiwalatngkatotohanan‬ ‪#‎panggigipitsapamilyangkaerdy‬ ‪#‎hinditayomgapanatiko‬ ‪#‎hinditayobulagnatagasunod‬ ‪#‎ibalikangiglesiasawalangdungisnakatangian‬ ‪#‎puspusangpaglilinissaiglesia‬ ‪#‎pagsuboksaatingpananampalataya‬ ‪#‎huwagtayongpapayagnamatalikodpaangiglesia‬ ‪#‎angpagsunodsamgakaloobanngDiyos‬ ‪#‎pananakotsapamamagitanngpatitiwalag‬

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...