"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, April 25, 2015

Nagpagawa ng napakalaking Dome Arena ang Iglesia Ni Cristo®, ngayon ano na?

Mr. Antonio Ebangelio's continuous exposé on Ka Glicerio B. Santos' influence within the Iglesia Ni Cristo® Administration.

On Philippine Arena...

Walang pinagkaiba iyan sa Philippine Arena. Nagpagawa sila ng napakalaking Domed Arena para sa Centennial Celebration. Pero pagkatapos ng Centennial ano na? Kaya sila napilitang magsagawa ng kung anu-anong aktibidad gaya ng mga Tanging Pagtitipon, Pulong, Pamamahayag at iba pa, na mas maliit sana ang gagastusin ng Lokal at mga Kapatid kung sa kani-kaniyang Lokal o Distrito na lamang. Nagpasimula silang magpatawag ng maraming mga Pagtitipon, Reunions, at kung anu-ano pa, para lang magamit ang Phil Arena at ng di maluma at masayang. Kaya napilitan na rin silang buksan ito sa commercial events na wala namang kinalaman sa ating mga paglilingkod at sa totoo lang ay marami sa mga events/games/concerts na ito ay labag pa nga sa ating mga doktrina dahil ugat ito ng pagsusugal (Basketball games, sports, boxing etc), kalayawan (K-Pop Concerts at main stream concerts) at marami pang iba na hindi bahagi ng kultura ng tunay na Cristiano.

1 comment:

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...