"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, August 16, 2010

Sagot kay Allan: Kaanib ng Iglesia ni Cristo (Part 2)

(Basahin ang Part 1)

talagang bulag ang mga katoliko. Ang pangalang IGLESIA NI CRISTO AY MALIWANAG NA MAKIKITA SA LAHAT NG TAMANG SALIN NG ROMA16:16 KAHIT PA ANG MAGANDANG BIBLIYA NA PINAGTULUNGANG ISALIN NG ICAR AT NG MGA IGLESIA PROTESTANTE AT SA GAWA 20:28 NI George Lamsa. Pag aralan mong mabuti bakit tinaranslate ni George Lamsa ang GAWA 20:28 na Iglesia Ni Cristo ang pangalan sa ibang mga liwat ng bibliya n Iglesia ng Panginoon. mgresearch ka pa ng maigi bilang isa siyang iskolar na hudyo at kung bkit niya translate na Iglesia Ni Cristo. at ang ksaysayan ng pangalan ng ICAR, bakit mgkahiwalay na panahon nabuo lamang ang buong pangalan ng ICAR. TIYAK HINDI MO ALAM ITO. MATAKOT KAYO SA MAIITIM NA LIHIM NG ICAR. Yan ksayasayan pa lang ng pangalan ng ICAR hindi mo alam tapos pinangangahasan mo pa ung sa INC. ITO RIN ANG KATOTOHAN NG PAG NARINING NG MGA KATOLIKO ANG MGA LIHIM HALIMBAWA N LANG NG PANGALAN NG ICAR, TIYAK NA MGDADALWANG ISIP SILA. MAHILIG KANG MGBANGGIT NG INCORPORATION, ANG TANONG SINO ANG See more... NGINCORPORATE NG ICAR SA PILIPINAS? SINO ANG TAGAPAGTATAG NITO? - ANG PANGALAN B NG PANGINOONG HESUKRISTO ANG NAKALAGAY SA INCORPORATION NINYO. PAANO ANG INCORPORATION NG ICAR NG DALAWANG PANGALANG PINAGSAMA SA MAGKAIBANG PANAHON? SINO ANG TAGATAPAGTATAG NA NAKALAGAY DOON? PAKI PALIWANAG NGA?ANG TUNAY NA TURO NG BIBLIYA AY TUNAY NA ITINAKWIL NG MGA KATOLIKO KAYA NGA KATOLIKO ANG TAWAG SA KANILA AT HINDI CRISTIANO. BAKIT NINYO PINALITAN ANG PANGALAN NG PANGINOONG HESUKRISTO SAMANTALANG SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG HESUKRISTO ANG KALIGTASAN, ANONG PANG SILBI NG DUGO AT SAKRIPISYO NIYA KUNG MISMONG PAGKAKAKILANLAN NG PAGIGING ALAGAD NIYA SA PANGALAN AY ITINAKWIL NINYO AT YUNG TOTOO LANG YUNG ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO KAYA ITINAKWIL NAMIN ITO. MILYONG MILYONG KATOLIKO ANG UMALIS S ICAR. SANA SAGUTIN MO NAMAN. MAGSALIKSIK K NGA SA PANGALAN NG IGLESIA KATOLIKA. ANG BUONG PANGALAN NG IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA AY HINDI NABUO SA ISANG PANAHON, DOON LANG EH MAY MAAMOY KA NG KABALAHURAAN. SALIKSIKIN MO MUNA IYON. DAPAT IGLESIA NI CRISTO AT HINDI IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA, METODISTA,EPISCOPAL, ADVENTISTA, AT KUNG ANO ANO PANG MGA PEKENG PANGALANG. HINDI PUEDENG TAWAGING KRISTIYANO ANG MGA ALAGAD NA IBA ANG PANGALAN SA PAGKKASULAT SA INCORPORATION PA.

G. allan, masyado mo namang ibinibilad dito ang iyong kamangmangan? Kung baga sa sakit, terminal na ang iyong kalagayan at kalat na kalat na sa iyong pagkatao. Malabong may lunas pa ang kasinungalingan ni Felix Manalo sa iyo.

Saan ba makikita ang salitang "Iglesia ni Cristo" sa Biblia?

Ang sagot mo ay "tamang salin ng Roma 16:16".

Kayo lang naman ang may pekeng salin ng Biblia. Tingnan mo mabuti G. allan kung sino ang bulag, kaming mga Katoliko o ang mga Manalistas?Ito'y kuha ko sa iba't ibang "tamang salin" ng Biblia.

Napansin mo ba? Ang nakasulat sa Roma 16:16 ay "...iglesia ni Cristo" o "...churches of Christ" -- its a collection of churches tulad ng Church of Corinth, Thessalonica, Antioch, Jerusalem perhaps kaya naging common noun po ito.

Anong ginawa ni Felix Manalo? Pinalitan niya ng Proper Noun na "Iglesia ni Cristo" para lalabas na ang tinutukoy ni San Pablo ay ang Iglesia ni Felix Manalo sa Pilipinas.

Hindi ba't malinaw na PANLILINLANG ITO?!

Maliit na bagay pa lang 'yan DINADAYA na kayo.

Kung sa biglang tingin akala mo ay walang binago pero kung idilat mo ang iyong mga mata MALAKING PAMBABASTOS SA BANAL NA KASULATAN ang pagpapalit nito. Gasino pa kaya ang mas malalalim na bagay? Mag-isip ka G. allan.  Kaluluwa mo ang nakasangla rito.

Sino ngayon ang bulag G. allan? Kami ba?

Tungkol kay George Lamsa, anong dahilan at pinaglalaban niyo ng pukpukan ang salin niya? Sapagkat gumawa siya ng SARILI NIYANG SALIN ng Biblia at malaya niyang binago ang mga talata ng Biblia kasama ang nakasulat sa Mga Gawa 20:28 at ginawa niyang "church of Christ" (sorry pero "common noun" din ang ginamit ni Lamsa).

Source: Lamsa's Translated Bible

Sino ba si George Lamsa?

Ayon sa artikulong sinulat ni John P. Juedes na pinamagatang "Christian Scholar or Cultic Torchbearer?" si George Lamsa ay isang taga-sunod ni Nestorius, isang dating Obispong Katoliko pero tumiwalag matapos na 'di matanggap ang mga katuruan ng Iglesia ni Cristo.  Siya at ng kanyang mga taga-sunod ay pormal na tiniwalag noong Unang Konsiliyo sa Ephesus taong 431 A.D.

"Lamsa proudly admits to being raised in the Nestorian church, which can be traced back to A.D. 431 when the Council of Ephesus declared that the patriarch Nestorius was teaching a false view of Christ. His followers fled to Persia and developed their own rituals, customs, and theology, which are reflected in Lamsa's writings.

For instance, Lamsa said "the Eastern Christians believe in one God with three attributes, instead of three persons."4 Other Nestorians also preferred the Aramaic word "attributes" (kenomey) to the Greek concept "persons" (prosopon), even though these held to the doctrine of the Trinity.5

Lamsa's teachings on Christ and the Holy Spirit, however, do not match Nestorian Trinitarianism. (In fact, he often implies that he opposes the belief.) He considers "spirit" to be synonymous with "influence," "expansion," "effectiveness," and "hidden power," and suggests that the Comforter of John 14:16 and 16:8 is but the influence Jesus left behind after His dissolution on the cross.6

Lamsa also promoted the Nestorian view that Jesus Christ was actually two persons — Jesus and Christ — who, in a manner of speaking, were glued together like two boards. Jesus, Lamsa says, began His existence at birth in Bethlehem, while "Christ existed from the very beginning. He was neither born nor did he die, but he lives forever. This belief is still held by Christians in the East...."7 In Lamsa's view, Jesus did not claim to be equal to God, nor did He want to be worshipped.

Bagamat NAPAKALINAW ang nakasulat sa Bilia, (kahit ang SALIN NI LAMSA  ay church of Christ) pero MALAYANG BINALUKTOT ito ng mga Ministro ni Manalo upang sumang-ayon ito sa kanilang maruming pakay.  Isang KARUMAL-DUMAL na gawain ang BABUYIN ANG MGA BANAL NA SALITA NG DIOS para lamang sa makasariling kapakanan. 

Tandaan mo G. allan, hindi lahat ng gumagamit at tumatawag ng "Panginoon, Panginoon" kay Hesu-Kristo ngunit GAWAING KADILIMAN ang ginagawa ay sasabihin mismo sa kanila ni Hesus "Lumayas kayo at di ko kayo kilala." 

Kaya't sabi ni Hesus, "hindi lahat ng tumatawag ng 'Panginoon, Panginoon" ay maliligtas (Mt. 7:21-23).  Sinabi ito ni Cristo dahil alam niyang darating ang panahon na maraming mga BULAANG PROPETA at nagpapanggap na SUGO at ANGHEL gagamit sa kanyang pangalan upang mandaya at manlinlang.

Basahin ang Sagot kay Allan, kaanib ng Iglesia ni Cristo Part 3

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...