"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, August 22, 2010

Sagot kay Allan, Kaanib ng Iglesia ni Cristo (Part 8)

(Basahin ang Part 7)

Heto na naman ang fresh from the oven na comments ni G. allan, kaanib ng INC-1914 sa nauna kong post article na pinamagatang Iglesia ni Cristo Converted to Catholicism

allan said...

Yan ang mabigat na katotohanan na hindi mo matututulan. Kawawa ang maaabutan ng paghuhukom s mga taong hindi naman talaga kinikilala niya. Ang sakit nung kumikilala ka pero hindi ka naman kinikilala. Eh paano naman ung sandamakmak na himala sa ICAR, excuse me po noh kaya makpangyarihan si Satanas kaya niyang paglilinlangin ang mga tao sa mundo no ho. Anghel at pinahiran p ng panginoong Dios kaya kung kapangyarihan rin naman ang paguusapan ay makapangyarihan rin yung dimonyong iyon, kaya lang nga walang makakatalo sa kapangyarihan ng Panginoong Dios dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at tsaka ang kapangyarihan naman ni Satanas ay kasinungalingan na ikinulapol niya sa ICAR. Hindi ba!
August 22, 2010 1:17 PM

Paano naman kami kaawa-awa samantalang ang Iglesia Katolika NGA ang TUNAY na IGLESIANG kay CRISTO ayon sa PASUGO (Abril 1966, p. 46).

Mas nakakaawa ang mga "bulag na umaakay sa kapwa bulag" dahil pareho silang mahuhulog sa bangin (Matthew 15:13-14 and Luke 6:39-40).

Anong dalisay meron ang isang NAGPAPANGGAP na TUNAY na Iglesia kung ang mga aral nito ay sumasalungat sa iba pang mga aral din ng INC?

Ilaan mo na lamang ang iyong awa sa mga dapat na kaawaaan tulad ng mga BAGONG SULPOT na mga INK raw sila samantalang HUWAD lamang. Sila ang TUNAY na DAPAT na KAAWAAN!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

IISA LANG daw ang TUNAY na IGLESIA. Ito ay ang IGLESIANG galing kay CRISTO. Ang mga HINDI TATAG ni CRISTO na NAGSULPUTAN na parang kabute at NAGSASABING sila raw ay INK din, HINDI raw sila TUNAY kundi HUWAD LAMANG.

Sa makatuwid, ang INK sa Pilipinas na nagsasabing Iglesia ni Cristo rin sila, ay mga HUWAD dahil hindi pwedeng DALAWA ang IGLESIA.

Isa ay TUNAY at isa ay PEKE o HUWAD!
Tungkol naman sa HIMALA, nilalahat mo ba ang mga HIMALA ay galing kay SATANAS?

Ang himala bang ginawa ni HESUS at ng mga APOSTOLES ay galing sa KADILIMAN o GALING SA GAWA ng DIOS?

Dahil maraming mga HINDI kayang IPALIWANAG ng SIYENSIA na nangyayari sa IGLESIA NI CRISTONG tunay, hindi ito maikakaila na ang KAMAY ng DIOS ang gumagawa nito.

Ang HIMALANG gawa ng KADILIMAN ay hindi UMAAKIT ng PAGSAMBA sa DIOS. Paano naman maghihila ang KADILIMAN para ang mga tao ay LALONG MAPALAPIT sa DIOS?

Ang HIMALA ng DIOS ay UMAAKIT ng KANYANG KADAKILAAN. Nagpupuri ang mga TAO sa DIOS. At LUMALAPIT sila sa KALIWANAGAN.

Ang HIMALA ng DIOS ay NAGPAPABAGO ng TAO. Lalo silang nagiging MABUTI.

Sabihin mo nga kung alin sa mga APROBADO ng SANTA IGLESIA ang hindi tunay na HIMALA? Maghihintay ako.

Ngunit heto ang malinaw, si FELIX MANALO walang PALATANDAANG may nagawa siyang HIMALA bilang TANDA ng PAGKAHIRANG niya bilang "HULING SUGO" raw at "ANGHEL" ng Dios?

Dahil hindi KINASIHAN ng DIOS ang kaniyang PANLILINLANG namatay na lamang siyang WALANG PALATANDAAN liban sa HIMALA ng pagpapayaman ng mga MANALO..

By their fruit you will know them (Mt. 7:16) sabi nga ng Panginoon.

May MABUTI bang BUNGANG NAIDULOT ang INC? Kayo na ang sumagot!

Basahin ang Sagot kay Allan, kaanib ng Iglesia ni Cristo Part 9

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...